15.10.13

18,6 HA KABLI RANDA ERASTATI ELAMU JUURDE MILLE EHITAMIST POLNUD ALUSTATUDKI - KIVIMÄGI OSTA SADUL !!


Pikemalt kogu lugu siin kus toodud dokumendid, seadusesätted, kõik üksikasjalikult ja täpselt.
Aga loo lõpp on ilus,  ah kui ilus hr Kivimägi ja lugupeetud Häädemeeste vallavanem Urmas Aava.
(Maatükke müüdi seal hinnaga  1 milj krooni 0,5 ha. Kes jagasid omavahel vähemalt  37,2 miljonit krooni?

04. 12. 1997 annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse, Häädemeeste valla maakorraldaja pojale, Mihkel Vainulale ligikaudu 16 ha maa erastamiseks Kabli rannas (vastu merd, praegune Merelaane) väidetavalt pooleliolevate hoonete juurde (loe korraldust siin) tagastamistaotlusega Leetsaare maale  mille kohta ei olnud tehtud veel tagastamise/mittetagastamise otsust.

16.12.1998 korraldusega ( siin ) nõustub  maavanem Toomas Kivimägi 1,86 ha maa erastamisega M. Vainulale väidetavalt poolelioleva elamu juurde ehitusloa 01.04.1994 nr 4030 alusel.

07.06.1999 (siin LK 1 ) sõlmivad M. Vainula ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi maa ostumüügilepingu ja maavanem  otsustab mingil põhjusel lisada veel 2,6 ha (järelevalves ei selgunud miks) kokku siis 18,6 ha Kabli liivaranda  ja männimetsa .

2000 a märtsis teeb M.Vainula juba avalduse maa jagamiseks kruntideks:  näed siit . Jagamine oli tehtud tegelikult juba erastamise ajal 1998.a (vaata siit)
2000.a detsembris jagatakse ja mõõdistatakse juba järgmised katastriüksused  ja ikka müüki  (pöörake tähelepanu nimedele) Kullasoone, Kullaliiva, Kullatüki, Kullaaugu, Väike – Mihkli, Küllise.
 
2012 aasta lõpus järelevalved lõpetatakse. Maa-amet teatab, et ta ei nõustu kõigi  maavanema seisukohtadega kuid erastamist ei saavat enam tagasi pöörata.  Maa-amet ei too välja milliste maavanema seisukohtadega ta ei nõustu ja keeldub selgitusi andmast. Ei selgu miks poolelioleva hoone juurde (mida keegi näinud pole) ei erastatud ainult selle teenindamiseks vajalikku maad, nagu seadus ette näeb ,vaid lausa  18,6 ha, miks Kivimägi lisas ostumüügilepinguga veel 2.6 ha, miks anti luba ehitada tagastamise taotlusega Leetsaare maale, ja kuhu kadus väidetav pooleliolev maja mille juurde maad erastati (ka lammutusluba pole). Maavanem ja Maa-amet teatavad, et ei ole võimalik enam tõestada,  et maja mille juurde maad erastati polegi olnud.  Edaspidi keeldutakse küsimustele vastamast.

Ühel päeval juhtun mingil põhjusel  tuhnima internetis ehitisregistris ja mis ma näen.

12.04.2012 esitas Häädemeeste vallavalitsus ehitisregistrile taotluse M. Vainulale 01.06.1994 väljaantud ehitusloa nr 4030 tühistamiseks kus toodud taotluse sisu (põhjendus): EHITUST EI OLE ALUSTATUD.  SIIN  
siin (loomulikult on see nüüdseks eemaldatud aga õnneks tegin enne koopia)

Hr  Toomas Kivimägi mille juurde siis  18,6 ha Kabli randa erastati kui ehitust polnud alustatudki.
Kivimägi osta sadul!!!!

14.10.13

Ausamast ausam

Ah et Pärnu võimuliit vastandas ühisavaldusega ennast Keskerakonnale (PP artikkel)
Miks ka mitte !!!  Tema pühadus Kivimägi  kahvatuvõitu valimiskampaania. 
 "Kolm tankisti ja koer" või oli see "Neli tankisti ja koer".

Ainult Toomas Kivimägi nime mainimine oleks nagu pühaduse teotamine. Mõni pühadus on aga nagu peldikuuks mis varjab kõiki seda s---a ja paska mis ukse taga või nagu Potjomkini küla, klanitud fassaadiga.
..... aga akendel on silmad ja seintel kõrvad.

Plaanis oli täna üks väikene pomm lõhkema panna, aga et dokumentide leidmine ja ülesse laadimine võtab aega, ei viitsi seda vastu ööd enam teha. Kirjutan homsele jutule natuke eellugu.

Esimesel aastal (2009 ) kirjutasin siin  blogis maade erastamistest Kabli rannas (praegune Merelaane) ja Audru vallas (shValgerannas).

Ärastamise suurajal oli Pärnu maavanem hr Kivimägi kelle ülesandeks oli muuhulgas  korraldada maade ostueesõigusega erastamist ja sõlmida maade ostumüügilepingud.

Minu taotluste alusel algatatud järelevalved, ärastamiste üle,  Kabli rannas ja Audrus (Valgerannas),  lõpetas  hr Kivimägi neid faktiliselt algatamata - irvitades, kõik on OK. Pole ju oluline mis mula sa tädi maalile ajad -  nii arvas hr ausus!

Maa-amet ei teadnud siis, et varastamine ja petmine toimub nii laiaulatuslikult ja labaselt, seepärast tegi Maa-amet millimalli survel ja esitatud dokumentide alusel   Hr Kivimägile kirjaliku ettekirjutuse kohustades maavanemat algatama uuesti järelevalved. (Nagu hiljem selgus, poleks Maa-amet iial omale seda jama kaela tõmmanud kui teadnuks milline oli hr Aususe tegelik haare).

Maa-ametile päris totakat juttu ajada ei kõlvanud, kuigi seda võinuks ka vabalt teha, sest Maa-ametit ei huvitanud rohkem, kui et saaks selle jama kaelast ära. Püüti kasutada igasugu nippe, näiteks  dokumentidel muudeti preambulas §-d,  tehes niiviisi kord majast lauda, siis jälle laudast maja  või lautmaja. Asi oli aga nii mäda, et ka kõiki ümber kirjutades ei saanud haisust lahti, seepärast võeti kasutusele uus taktika - venitamine. Kusagil polevat kirjas kui kaua maavanem tohib üht  järelevalvet teostada, tehku seda või kogu ametiaja.

Läks aasta - ei midagi, läks teine- ei midagi, kolmas-  ei midagi, vahepeal saab hr Aususest  hr linnapea ja järelevalvet asub jätkama uus maavanem, ärastajate parteikaaslane IRL mängumaalt, hr Metsoja kes jätkas tsirkust. Ja nii ongi,  keegi ei mäleta midagi. 
7 või  8 aastat tagasi ehitatud majad, mille juurde maid erastati, on kadunud kui koereakuudid, pole isegi mitte kivi ega tallatud kohta. Külaelanikud pole maja näinud, naabrid pole maja näinud, millimalli kes vähemalt paari kuu tagant väidetavast majast mööda sõitnud, pole maja näinud, ainult maavanem ja Maa-amet ei suuda/taha tõestada, kas maja oli või mitte. 

Maa ameti kaardid ( paari aastaste vahedega tehtud ülelennud) mida suumides võib näha isegi kivid ja väiksemad konarlused maapinnal,  maja ei tuvasta ( keegi peale millimalli isegi mitte ei vaata neid).  Polegi vaja vaadata, sest tegelikult teavad tõde ju kõik.
Aus eksmaavanem  Kivimägi  teeb järjekordset valimiskampaaniat, rääkides AUSUSEST.
Homme lõhkeb siin väikene pomm,  ole siis kohal.


6.10.13

Südametu lontrus

Olen kuuldu üle  vihane, solvunud, tahaks nutta või kallale minna. Tunnen, et ei valitse praegu end, ei tahagi valitseda ja ma ei peagi valitsema, mul pole vaja kellelegi meeldida ega näida. Mind ei eruta kas saan valituks või mitte, see ei tule mulle isegi mitte meelde. Need kes arvavad, et millimalli elu ja õnn sõltub volikogu 12 eurost ja elu unistus on olla selle gängi liige - unustage ära. Oma abi osutan ainult siis kui seda vajatakse ja kui ei vajata, lähen rahulikult olematute asjade prügikasti.

Siim,  oled südametu lontrus, koos oma lilleneiust Jaanusega. "Volikogu ei ole matusetoetust kehtestanud" nii ütlesid inimesele kes oli muresse uppunud ja tuli valda abi paluma, omakese matmiseks. Ah et volikogu pole matusetoetust kehtestanud. Ei ole jah. Seda sa sellele õnnetule naisele loomulikult ei öelnud, et neli aastat oled oma (IRL) autopiloodil mõtlevatele  jüngritele pähe tampinud, et  minu poolt volikogule esitatud matusetoetuse eelnõu tuleb blokkida.
Vallas sureb maksimum 5 inimest kuus, mõnel kuul mitte ühtegi, rikkal Audru vallal ei leidu paarisada eurot kuus, et hädasse sattunut aidata aga väike, olematu eelarvega Lavassaare vald maksis  matusetoetust kõigile abivajajatele.

Sellist juttu, et volikogu pole kehtestanud ja ei saa maksta, ära suust välja aja, su repertuaaris on üks pidev vale.
Volikogu määrus 8 märts 2012 nr 11 " Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord "
(siin )
§ 12. Erakorraline toetus
Erakorraline toetus makstakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, varjupaiga. või turvakoduteenuse kasutamine jms) seotud ootamatute kulutuste osaliseks või täielikuke hüvitamiseks.

Milleks te šarlatanid  eelarves ettenähtud erakorralise toetuse  raha olete kasutanud, ah?!!