23.09.13

Delfi:Üle 700 korra kainenema viidud naine suri arestikambris ehk see kes su sitast päästab pole alati su sõber

Lind lendab, ikka kõrgemale ja kõrgmale. Tiivad külmuvad ja ta kukub potsti alla. Lehm läheb mööda ja laseb hunniku otse linnule kes tundes soojust hakkab siputama.
Kass vaatab, miski siputab, kraabib linnu välja ja sööb ära.
Loo moraal.
1. Ära lenda nii kõrgele kui tiivad ei kanna
2 See kes su täis teeb  pole alati su vaenlane.
3.Kui oled täis tehtud ära hakka hüppama.
4. See kes su sitast päästab pole alati su sõber.


Öösel, vastu hommikut, hakkavad kodutud tegema oma ringe. Suurte taarakottidega võib näha nii nooremaid kui ka vanemaid. 
Sirje armastas kohvi ja päris mitu korda käis ta öö jooksul seda putkast ostmas ja juttu ajamas ikka nii -  kui taara ära viin toon puudu jäänud raha. Ja tõigi - peaaegu alati tõi, naistepäeval tõi isegi tulbi.

Vahest kadus Sirje pikaks ajaks ja ilmus siis taas välja teatades, et käis Viljandis kellegi juures tööl või oli see nüüd abiks. Viljandis Sirjel ei meeldi ja varsti on ta jälle Pärnus tagasi. Pärnus on hea aga elada pole kusagil, varjupaika aga Sirje ei lähe, sest "varastavad kuradid, kõik varastavad ära"
Kootud, värvitu müts poolviltu peas, käed mustusest parkunud ja ikka lõhnad -igasugused lõhnad.  Mõtlen, miks ta ei võiks kasvõi Pärnu jões käsi puhtaks pesta.
Inimene on kaotanud oma väärikuse, väljanägemise minetanud, tal on kõigist ja kõigest ükspuha ja kõigil on temast ükspuha.

Ostan purgi lahustavat kohvi ja teatan, et nüüd saad kohvi ilma rahata aga kaasa ma seda purki sulle ei anna muidu teed paari päevaga tühjaks. Sirje rõõmustab ja teatab, et see magus pakikestes kohvisula talle ei meeldinudki.
Äkki paneb Sirje kohvitopsi kioski luugile, muutudes rahutuks ja närviliseks
"Tulevad raisad, kuradi värdjad, ma vihkan neid"
"Kes tulevad" küsin.
"Politsei, saatanad"
"Mis sul politseiga asja sa ei tee ju praegu midagi paha või oled mingit jama teinud"
"Veavad raisad kainestusmajja seal tuleva jälle kambaga kallale"
"Mis tähendab kambaga kallale ?"
Sirje räägib loo kuidas Viljandi politseinikud ta öösel kinni võtavad,  kainestusmajja viivad, seal teda kambaga vägistavad, lõpuks annavad kilekotitäie süüa ja saadavad siis ähvardustega, "kui kellelegi räägid -kaod, mitte keegi ei hakka sind taga otsima", tänavale tagasi.
Sirje ei julge sellest rääkida, ta kardab kuid ütleb, et ükskord ta rääkis sellest siiski sotsiaaltöötajale,  kes arvanud, et politseisse politseinike vastu sellise jutuga minna on suht lootusetu (kes usub kodutut - meie auväärne politsei).

Vihma hakkab tibutama ja Sirjel tuleb meelde, et unustas põõsa alla peidetud padjale kilekoti ümber panna, ta kiirustab minema.  Öösel magab Sirje ühe vana puumaja väljakäigus. Ta teab täpselt millal peremees ärkab, oma asju ajama tuleb ja siis kaob Sirje sealt koos oma padjaga.
Sirje on 60 ligidal kuid unistab ikka, et kunagi saab ta normaalse kodu, kusagil on keegi kes küll temast hoolib kuid kellel on ka omal väga raske. 

Kas seesama Sirje siin

11.09.13

Ühinemise otsus võeti vastu hääletust läbi viimata.

Jälle valimised. S---a ja sulgi lendab. Üks IRL- i hull käib oma plakatitega linnavalitsuse ees, teine hoiab nii madalat profiili, et ei tea enam isegi kas ta on maavanem  või "üks vallakodanik"
Millimallil ei ole siin plaanis teha valimisreklaami ega ka vastureklaami kuid kahjuks valimised kattuvad Lavassaare ja Audru valla ühinemisega ja see  kuidas maavanem (IRL) ja Audru IRL punt siseministeeriumi abiga viisid jõu, võltsimiste ja vassimistega tagatubades läbi nn ühinemist ei olegi valimiste vaid politsei teema.

Aga ära mõtle välja - politsei ei algata ometi menetlust "meeldiva vale" üle mida Vabariigi valitsus ootab.
Suur osa inimesi on igasuguse poliitika ja vallaelu vastu üldse ükskõiksed, neid huvitab ainult, et külmkapist õlu otsa ei saaks ja elekter jumale eest ära ei läheks.

1. Kas sa tead, et Lavassaare vallavolikogu ei  hääletanudki Lavassaare ja Audru valla ühinemise poolt.

Otsust 09.04.2013 nr 14 (eelnõu) ja  selle lisa Ühinemislepingut ei pandudki hääletusele. Vaata Lavassaare vallavolikogu 09.04.2013 istungi protokolli  siin  . Päevakorrapunkt 1 lõpus puudub otsustav osa, kus peaksid olema ka hääletmise tulemused. Seega ei ole võimalik kindlaks teha mitu volikogu liiget oli ühinemise poolt, mitu vastu.
Küsimuse otsustamine kuulus volikogu ainupädevusse seega oli hääletamine kohustuslik ( KOKS § 22lg 1 p37 § 45 lg 1.2 ja § 51 lg 5,  ETHS § 9 lg 7) 

Minuni on jõudnud vallakodanike põhjendatud arvamus, et see oli volikogu teadlik samm kuna ei tahetud otsustada rahva tahte vastaselt ( rahvaküsitluse tulemuste kohaselt oli Lavassaare valla rahvas ühinemise vastu), kuid küsimuse hääletusele mitte panemine andiski soovitud tulemuse - otsuse ja Ühiemislepingu õigustühisuse.

Peale sellekohase teabenõude esitamist siseministeeriumile,  tehti volikogu protokolli koheselt  juurdekirjutused (protokolli võltsiti).
Uskumatu, 5 kuud hiljem kirjutati protokolli juurde otsustav osa, hääletamise  tulemused. On põhjendatud arvamus, et see toimus siseministeeriumi sunnil.

Maavanem Andres Metsoja, kes pidi ühinemisega seotud dokumentatsiooni kontrollima ja siis selle siseministeeriumile edastama ei teinud oma tööd. Isegi neid dokumente mis maavanem pidi seaduse kohaselt kindlasti volikogudelt nõudma ei olnud maavanemal esitada.
Et rikkumisi mitte tunnistada ja näha, keeldus Pärnu  maavanem seadust rikkudes  ühinemisega seotud  haldusaktide ja toimingute üle järelevalve teostamisest, ei vasta ühinemisega seotud küsimustele ja oli üldse puu otsas kui pauk käis. (maavanema keeldumisest edaspidi)

 Mulle on alati tundunud, et kõige suuremad valetajad ja sulid on IRL-is ometi ei peaks ju erakonna nime seda mõjutama. Üks minu tuttav on jälle  veendunud, et ärastajate kasvulava oli EPA. Kui CV- s on kirjas, et EPA lõpetanud siis rohkem pole küsida vaja ja hoia eemale.

04.09.13

Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga plaanib seaduserikkumist


Suvi ja netipuhkus on läbi .  Teen esimesed „juurdeviivad „ harjutused.

Audru ja Lavassaare vallaelanike rõõmupäevad on varsti käes, ühinemine saab teoks ja kõik läheb ikka ja aina paremaks.

Et mitte anda põhjust spekulatsioonideks ütlen kohe ära- millimalli ei ole ühinemise vastu vaid selle vastu kuidas Laali Maldi  (IRL) mehed selle Audrus läbi viisid.

 Kui reformi korraldav Siseministeerium, kelle osa vassimises mitte vähem oluline pole, on oma seisukoha andnud, võtan muinasjutu ” Parasiit ja Peremees “ osadeks.   

See meie ühinemisprotsess oli  omaette logistiline ime - ei midagi liigutamata tehti ei midagi.
Maavanem lubab peale ühinemist  kvaliteetsemat avalikku teenust ei tea kust toodud kõrgelt haritud spetsialistide näol, siseministeerium taob rusikaga vastu rinda ja lubab ühinemisprotsessi läbiviimisel demokraatiat,  läbipaistvust, avalikustamist. Selline roosamannaline mulin,  millel pole saba ega sarvi,  jäägugi “suurte sõnameistrite”  sarja, tegelik elu on midagi muud. 

Kui palju maksab Eestis ausus ? Eurodes palun. 

Ja nüüd faktid.
Millimallil õnnestus hankida  Pärnu maavanem poolt Siseministeeriumile saadetud maavanema arvamus Lavassaare ja Audru valla ühinemisest ( Loe)
Kopeerin sellest olulised read. 
"Lavassaare valla liitumine Audru vallaga annab võimaluse avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks uuenenud Audru vallas . Samas ei muutu oluliselt ka nende teenuste kättesaadavus."

 Seega muutub ühinenud Audru vallas avalike teenuste kättesaadavus halvemaks kuigi mitteoluliselt.

01.07.2013 esitan Audru vallale järelepärimise (siin )  ja palun teatada kas minu kirjas nimetatud avalikke teenuseid (sündide ja surmade registreerimine,  kaevelubade,  ehituslubade, kasutuslubade, vee erikasutuslubade taotlemine ja väljastamine,  registreerimistaotluste esitamine  tegevusalal tegutsemiseks ja vallavanema ning volikogu esimehe vastuvõtt) osutatakse peale ühinemist edasi  ka endisel Lavassaare valla territooriumil (Lavassaare alevis) kus neid seniajani osutati.  

Vastust ei ole siiani, möödas üle kahe kuu (aga kohal ei ole ju ka veel maavanem poolt lubatud kõrgelt haritud spetsialiste  kes teaksid, et kirjadele tuleb vastata vastavalt  MSVS hiljemalt 30p jooksul).
18.08.2013 esitasin kaebuse Halduskohtule kohustamaks Audru vallavalitsust vastama. (lubatud avalikustamist ja läbipaistvust  tuleb nõuda kohtu kaudu.)

Proovin avalikku teavet saada Hr maavanem  käest.

03.07.2013 esitan Pärnu maavanemale järelepärimise siin  ja soovin teada milliste avalike teenuste kättesaadavus uuenenud Audru vallas  halveneb, miks halveneb ja kelle jaoks halveneb. Milliste avalike teenuste mitteolulist halvenemist maavanem siseministeeriumile saadetud arvamuses silmas pidas.

 01.08.2013 tulebki maavanema vastus siin kus ei ole nimetatud konkreetselt ühtegi teenust mille kättesaadavus halveneb vaid mainitakse, et  Lavassaare vallarahvale muutub avalike teenuste kättesaadavus mitteoluliselt halvemaks kuna vallavalitsus hakkab asuma  Audrus.

Miks Audru vallavalitsus ei vasta kirjadele, miks maavanem  vassib ega  nimeta ühtegi konkreetset avalikku teenust mille kättesaadavus peale ühinemist halveneb. Sisseministeerium kui peo korraldaja ja paari panija aga vaikib  -  peaasi, et ühinemine toimuks.  
 
Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga kavandavad  uuenenud Audru vallas  seaduse rikkumist

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus  (KOÜS  sHYPERLINK "https://www.riigiteataja.ee/akt/778809?leiaKehtiv"iHYPERLINK "https://www.riigiteataja.ee/akt/778809?leiaKehtiv"in ) § 4 sätestab  :
  Ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.

Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused.

Seega KOÜS § 4 kohaselt ei tohi uuenenud Audru vallas halveneda  avalike teenuste kättesaadavus  ka mitteoluliselt ja  nii Audru kui ka Lavassaare alevis  (kus enne paiknes vallavalitsus) tuleb korraldada  avalike teenuste kättesaadavust samal tasemel.
Selle ühinemise  korraldamiseks saavad ühinevad vallad riigilt suure nutsu (nn altkäemaksu) millega tuleb tagada ka  avalike teenuste kättesaadavus vähemalt samal tasemel.
 
04.08.2013 esitatud järelepärimisega palun maavanemat selgitada  kuidas on tema poolt  siseministeeriumile esitatud arvamus (avalike teenuste kättesaadavus halveneb mitteoluliselt) kooskõlas KOÜS § 4 tooduga (siin) ja 30.08.2013 proovin Audru vallavalitsuselt saada uuesti teavet milliseid teenuseid peale ühinemist Lavassaare alevis enam ei pakuta (siin)

04.09.2013 tuleb Pärnu maavalitsuse (koostanud Urmas Kase) vastuskiri ( siin )kus pole vaeva nähtud vastamisega vaid kopeeriti täpselt eelmise kirja sisu.
Maavanemale tuleb au anda tema alluvad on kõrgelt haritud spetsialistid kes vähemalt kuupäeva ja kirjanumbri oskasid ja viitsisid ära vahetada. Kirjavahetus jätkub,  millimalli tahab vastuseid (aga see on alles algus, planeeringute spetsialist pr Pärn vastab ühele küsimusele juba mitu aastat  -  on ka põhjust nagu hiljem veendute) 

Nüüd ootame ja vaatame kuidas asjaosalised hakkavad seadust väänama, õigustama , valetama, vassima ja vallakodanike seadusest tulenevad õigusi mutta tampima..
 
Kirjutan edasi kui saan vastused ka  Siseministeeriumilt  ja Vabariigi Valitsuselt.Seniks muudel teemadel.