26.01.12

Muudatusettepanekud mis hääletati arengukavasse, jäid tegelikult välja.

Volikogu istung 19.01.2012
Päeakorrapunkt 1
Audru valla arengukava aastateks 2012-2025  3. lugemine ja vastuvõtmine

Üks pikk protsess sai nüüd lõpule. Arenguvisioonid paika pandud. Ei tahaks öelda, et kaua tehtud kaunikene. Millimalli on maksimalist -  kui olgu, siis juba olgu midagi konkreetset. Mitte kvantiteet vaid kvaliteet peaks olema see, mille eest makstakse. Sellise poeemi võib ju mingi osa elanikest diagonaalis läbi lugeda  aga suur osa .........vaevalt.

Hr Tarre on oma 70 tuhhi kr välja teeninud ja nüüd läheb see "ühiskondlik kokkulepe"  kenasti kalevi alla,  kurvalt kausta kopitama.

Millimalli arvas, et päris tulus oleks järgmisel korral arengukava ise koostada. Otsid netist  Paikuse valla arengukava, teed copy/paste, valid menüüst find  "Paikuse" ja siis Replace "Audru", nokitsed õiged arvud õigesse kohta ja ....... ta- taaa...olemas. Jah, aga ega jalgratast pole tõesti  mõtet hakata ise leiutama.

Unistus arengukava koostamisest jooksis liiva, arvati, et aastal  2025  võivat millimallil juba rohi kõrvade vahelt välja kasvada.

Meie siin Audrus elame nüüd arengukava kohaselt Pärnu linnastus.
Linnastu = linn koos tagamaaga.
Eks siit need vallajuhtide tulevikuvisioonid  välja joonistuvad - Suurlinn Pärnu.

Aga nüüd arengukava menetlemisest  .....see oli jaburuse tipp.
Muudatus- ja parandusettepanekuid esitati nii vallakodanike  kui ka volikogu komisjonide poolt. Need tulnuks ka ükshaaval hääletusele panna. 
Audru vallavolikogu töökord
 § 8 lg 7 Enne küsimuse hääletamisele panemist kordab istungi juhataja kõiki ettepanekuid
 § 8 lg 11 Ettepaneku vastuvõtmiseks pannakse see eraldi hääletusele

Audru vallavolikogu esimees J. Põldmaa pani hääletusele kõik ühe komisjoni muudatusettepanekud korraga ja siis kõik teise komisjoni ettepanekud jne. Ei mingit ettepanekute ükshaaval hääletamist.
Komisjonide (ja vallavalitsuse) ettepanekud hääletati  sisse ilma neisse süvenemata.
Ära küsi mis kodanike poolt tehtud ettepanekutest sai, neist volikogus ei räägitud  - võibolla sebis vallavalitsus need arengukavasse, võibolla jättis välja.

Üks väike näide kuidas komisjoni poolt tehtud parandusettepanekud arengukavasse "sisse viidi".
Protokoll 15.12.2011 siin
(kopeerin päevakorrapunktist 5

"Viia valla arengukavasse sisse sotsiaalkomisjoni poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 2).
Hääletus: 16 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole"

Võtame sotsiaalkomisjoni ettepanekutest kõige esimese ja vaatame kas too sai ikka kenasti arengukavasse sisse viidu
(kopeerin esimese ettepaneku)
- jätta osas" mõisted" välja alljärgnevad kõigile arusaadavad mõisted: arendustegevus, arenguinfo, asjaline, avalikkus, avalikkuse osalemine, avalik teave, eestvedamine, kasusaajad, kogukond, kohalik areng, küla, külaliider, külakoosolek, külaliikumine,otsustamisprotsess, parim praktika, probleem, SWOT analüüs, tegevus,  tegevuskava  ja ülesanne

Ja nüüd arengukava lk6 (leiad siit, esimene lisa).
Ohoo.....  Neist mõistetest võeti välja ainult neli - arendustegevus, arenguinfo, eestvedamine, kasusaajad , nii et vallavalitsus otsustas  jälle ise. 
Volikogu on köki - möki.
Hallloo ..... naksitrallid ........volikogu esimees Põldmaa!
Hallooo.... olematu revisjonikomisjon!
See oli teie   "TÕEHETK"

Kui tahad veel ennast šokeerida siis vaata meie majandus- ja
planeerimiskomisjoni koosolekute protokolle ja seda  siin  (....alljärgnev otsuse eelnõu
Tule taevas appi, volikogu esimees ei tea milline on otsuse eelnõu.
Kõik komisjonid, kes tegid arengukavale parandus- ja muudatusettepanekuid,  just nii need ka pealkirjastasid, ainult "komisjonide komisjon",  kus olevat volikogu nn ajupotensiaal koos,  üllitas imelise "mutatsiooni" -  mitte muudatusettepanekud vaid  "...alljärgnev otsuse eelnõu."

Volikogu esimees võiks siis lõpuks tutvuda ka mõne otsuse eelnõuga näiteks siin,  kas tuleb tuttav.

See "komisjonide komisjon", annab vallavalitsusele korraldusi (loe protokolle),  kiidab heaks teiste komisjonide ettepanekuid ja teeb vallavalitsusele korralduse need arngukavasse lisada.
Milleks meile volikogu? Üks "tasemel" majandus- ja  planeerimiskomisjon ajab oma "....otsuse eelnõuga" asjad korda. 

Kommentaare ei ole: