14.12.11

Matusetoetusest

Suremine  on osa elust, ehki see kõige viimane osa. Surm on üks elu tähtsamaid sündmusi, kui mitte kõige tähtsam.
Võib-olla oli Platonil õigus, kui ta ütles, et filosoofia pole muud kui ettevalmistus surmaks.

Me ei kuulu mitte ainult ajale vaid igavikule see tekitab õudu ja kurbust.
Seal, kus oleme meie, pole surma, seal kus on surm pole jälle meid!

Mis on elu mõte? Ei tea?
Iga indiviid otsib seda omal tasandil- iseasi, kes leiab. Järglastele me OMA elu mõtte leidmise ülesannet paraku jätta ei saa.

Surma mõte on aga elust vabaneda.
Surm kui MINA olematus võrdsustab kõik -  hea ja kurja, õige ja väära, ilusa ja koleda, rikkuse ja vaesuse. Kui  surm ei tuleks paratamatult ja igavene elu oleks reaalsus - siis ei oleks vahet, mida teed? Sa ju ei suregi ja igaviku ees pole ühelgi su tänasel teol tähendust ega lõplikku väärtust?

Matuste korraldamine võib olla probleem paljudele - see on kurb tõsiasi.
Lein on suur ja sa tead, et aeg pressib peale ja suured rahad peavad kohe võtta olema. Kõik tuleb ju nii ootamatult ja koos suure kurbusega.

Keegi ei tea millal see meiega juhtub ja mis olukorras on siis meie omaksed. Tuleb minna müts käes vallast sotsiaalabi paluma ja hakata tõestama, et sa ikka tõesti ei ole võimeline toetuseta matuseid korraldama. Inimesele, kes pole kunagi laenanud ega abi palunud, on see väga raske, alandav - ja see võimendub kogu selle valuga.

Matusetoetus, mida antakse paljudes valdades sissetulekust mittesõltuva toetusena, oleks ka meie vallas hädavajalik. Ei vajata ju seda igal aastal,vaid üks kord elus. Ja inimene kes abi ei vaja, saab alati loobuda

Audru Vallavolikogu töökord  § 15.  lg 1 p 1 kohaselt (siin )  on volikogu liikmel õigus algatada volikogu õigusaktide eelnõusid.


Oma õigust kasutades koostasin eelnõu "Matusetoetuse maksmine Audru vallas", tegin juurde arvestused ja saatsin eelnõu 01.12.2011 vallavalitsusele tutvumiseks ja volikogule 15.12.2011 istungi päevakorda võtmiseks. Eelnõu siin

Audru valla töökorra § 4 lg 3 kohaselt tuleb ettepanek otsuse eelnõu algatamiseks esitada  14 päeva ennem istungi algust (see nõue  sai täidetud).

Volikogu töökorra § 3 lg 7 ütleb  "Kui volikogu esimees leiab, et eelnõu ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele, tagastab ta eelnõu esitajale koos puuduste kirjeldusega"

Eelnõud ei tagastatud, seega puudusi ei avastatud.


Töökorra § 4 lg 2 kohaselt kantakse volikogu päevakorra projekti kõik nõutavas korras ettevalmistatud ja esitatud õigusakti eelnõud ning päevakorrapunktid.
15.12.2011 istungi päevakorra projektis minu poolt esitatud eelnõu ei ole, seda ei ole komisjonides tutvustatud ja keegi ei tea kuhu ja miks eelnõu kadus.
(15.12.2011 istungi päevakorda näed siit )

Kus siis on minu eelnõu?
Kas vastab tõele, et valimisliit on nõus matusetoetust arutama ainult siis kui saab ennast näidata eelnõu esitajana.
Miks üle 10 aasta võimul olnud valimisliit seda siis  varem teinud ei ole  -  see on südametunnistuse küsimus.
Volikogu esimees rikkus järjekordselt töökorda jättes matusetoetuse eelnõu päevakorda võtmata.
Vaatame mis saab edasi!
Häda on vast selles, et  ettepanek on rahva huvides kui see olnuks valimisliidu huvides, olnuks see ka juba päevakorras.
Üleolevatele ilkujatele tuletan meelde, et ka nemad on surelikud.
Jumal ei ole valimisliidust "Audru".

Matusetoetus, kui sissetulekutest sõltumatu toetus, oleks ka ilus vallapoolne viimane austuseavaldus valla kodanikule.

13 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Väga huvitav kuidas eelnõud arutusele ei võetud. Tei vallas juhtub tõesti imelikke asju.

Anonüümne ütles ...

Ennekuulmatu!!!!

Anonüümne ütles ...

Kas volikogu esimees ei selgitanud. Asjalik eelnõu, miks siis nii. Kui ikka sellised rikkumised siis tuleks volikogu esimees korrale kutsuda.

Anonüümne ütles ...

Eelnõu asjalik, ent riigi poolt pole käsku kohalikule omavalitsusele,et peaksid hoolitsema sellisel kurval hetkel oma kogukonna liikmete eest, sõltub volikogu heast tahtest...

Anonüümne ütles ...

lugesin valla vastust "on, ei ole riigihange" oh jumal küll, täiesti süübimatud, see jutt ei ole mitte normaalse inimese ajude vahelt.

Anonüümne ütles ...

Ühelt poolt on väga tänuväärne, et te pöörate tähelepanu võimalikele möödalaskmistele vallavalitsuse töös ning täidate sellega valijate poolt endale pandud kohustusi. Kahe lehekülje blogikirjete seas, mida ma hetk tagasi läbi lugesin, oli aga muudki peale konstruktiivse kriitika. Kaasvolikogulastele mõnitavate hüüdnimede panemine, populistlik keelekasutus ja inimeste eraelude avalikustamine ei ole kindlasti professionaalne käitumine. Kriitikameelt võiks jaguda nii teistele kui ka endale.

Ainult sõnade abil on teil muutust lihtne loota ning hiljem pettunult kiruda. Vaid adekvaatsete inimeste reaalse raske tööga on võimalik valitsemise õiglus ning inimeste reaalse heaolu tagamine. Viimane sõltub teie jaoks kindlasti üllatavalt vähesel määral teedele pandavatest nimedest. Seega - tegusid, mitte vaid kurjustavaid sõnu!

Kahjuks ma ilmselt teie ajaveebi edaspidi jälgida ei soovi (välja arvatud ehk teie vastust enda kommentaarile), kuna oluliste probleemide kõrvale olete tõstatanud tähenärijalikke norimisi. Minu kogemuste kohaselt need pigem segavad ükskõik millise grupi tööd selle tõhusamaks muutmise asemel.

Kirjutise anonüümsuse põhjused ei ole samad kui ilmselt enamikel siinsetel kommentaatoritel. Minu soov on, et te suunaks enam tähelepanu pöördumise sisule kui minu isikule, lihtsale valijale, kes ootab oma vallavalitsuselt esmajoones koostööd valla elu sujuvaks toimimiseks.

Millimalli ütles ...

Ét siis pööraksin rohkem tähelepanu (viimase) kommentaari sisule kuikommentaari anonüümsele isikule ....

Kriitika on alati teretulnud, kuid käesoleval juhul jääb kogu kriitika paljasõnaliseks. Millised on mõnitavad hüüdnimed? Kelle eraelu on avalikustatud,millises artiklis? Populistlik keelekasutus? - näiteks! Tähenärijalikud norimised- millised näiteks? Ootate minult tegusid, milliseid tegusid näiteks?

Seega kriitikat tehes oleks hea siiski täpsustada mida silmas peetakse. Paljasõnalisust ei ole võimalik isegi analüüsida.

Postitustes püüan alati viidata millele tuginen, oleks tore kui mulle vastatakse samaga.

Aitäh kriitika eest aga kahjuks - sõin ja jõin seal minagi suhu ei saand midagi.

Anonüümne ütles ...

Valla kodukal on teade
vallavalitsus töötab 30 dets kella 8.00-15.00. Miks 2 tundi vähem?
31 ei ole püha ega kalendris punasega. Kas 31 üldse tööle minnakse. S.S rahapeale maias aga tööl ei viitsi käia. Palun uuri.

Millimalli ütles ...

ma ka ei läheks 31.12.2011 tööle - laupäev ju

Anonüümne ütles ...

Populistlik keelekasutus vs kantseliit, mis vohab - mis on parem või ausam? Aga kohalikud saavad aru, millest jutt ;))

Anonüümne ütles ...

Anne, head aasta lõppu ja paremat uut

Anonüümne ütles ...

rõõmast aastavahetust

Anonüümne ütles ...

millimalli, toredat uut aastat sulle