Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2011 postitused

Matusetoetusest

S uremine  on osa elust, ehki see kõige viimane osa. Surm on üks elu tähtsamaid sündmusi, kui mitte kõige tähtsam. Võib-olla oli Platonil õigus, kui ta ütles, et filosoofia pole muud kui ettevalmistus surmaks. Me ei kuulu mitte ainult ajale vaid igavikule see tekitab õudu ja kurbust. Seal, kus oleme meie, pole surma, seal kus on surm pole jälle meid! Mis on elu mõte? Ei tea? Iga indiviid otsib seda omal tasandil- iseasi, kes leiab. Järglastele me OMA elu mõtte leidmise ülesannet paraku jätta ei saa. Surma mõte on aga elust vabaneda. Surm kui MINA olematus võrdsustab kõik -  hea ja kurja, õige ja väära, ilusa ja koleda, rikkuse ja vaesuse. Kui  surm ei tuleks paratamatult ja igavene elu oleks reaalsus - siis ei oleks vahet, mida teed? Sa ju ei suregi ja igaviku ees pole ühelgi su tänasel teol tähendust ega lõplikku väärtust? Matuste korraldamine võib olla probleem paljudele - see on kurb tõsiasi. Lein on suur ja sa tead, et aeg pressib peale ja suured rahad peavad ko

Ei ole riigihange, on riigihange

Täna ma piilusin teiste valdade kodulehtedele ja seda päris pikalt. Käib eelarvete arutamine. See, kuidas volikogud  tööd teevad, kuidas kõik läbi arutatakse, millised vaidlused käivad, kuidas protokollitakse,  paneb imestama. Meil tuleb iga rea lahtiselgitamise eest võidelda, saata hunnikutes arupärimisi.Volikogus istungil asju arutades on kõigil kiire -  lähme edasi, lähme edasi. Eelarve ja arengukavaga seotut kajastan pikemalt uuel aastal, siis on plaanis võtta ka suuremad lood käsile  -  maavanema  regivärsid kus eeslaulja on vallavalitsus ja kus  mõnd järelevalvet treitakse juba kolmandat aastat. Ausus, objektiivsus, kompententsus on seal väga amorfsed mõisted. Kui vallavalitsus plaanib võttab kohustusi  pikema aja peale kui jooksev eelarveaasta, peab ta luba küsima volikogult. Igati vajalik nõue, sest eelarve kinnitab volikogu, kes ei pruugi järgmise aasta seda kinnitada sellisena nagu vallavalitsus plaaninud, siis võib juhtuda, et kohustustel ei ole rahalist katet. Ni

Näiline avalik menetlus - nimepanek

K ohanimeseaduse ( siin ) kohaselt määratakse   teele (ka   erateele)    nime. Nime määramise eelnõu tuleb  avalikustada valla kodulehel   15 päeva enne selle kinnitamist,   et vallarahvas saaks teha oma ettepanekuid    ja esitada   vastuväiteid - kui neid peaks olema. Kas seda õigust kasutatakse või ei,   pole oluline,   võimalus peab olema antud,   nii on paika pandud Kohanimeseaduse §   6 lg 8 ja Audru valla   08. aprill 2010 määruses   nr 18 “Kohanime määramise korra kehtestamine “ § 4 Eelnevatel aastatel Audru vallas avalikustamise nõudest kinni ei peetud. Vallavalitsus määras teedele, tänavatele, bussijaamadele nimed nii, et vallarahvas ei kuulnud sellest midagi, kaasarääkimise võimaluse andmisest rääkimata. Aastatagusel volikogu istungil,  kui millimalli  ühele  teele nimepaneku vastu hääletas, kuna  avalikku menetlust ei olnud korraldatud,     tõstis   valimisliit kisa ja praegune volikogu esimees   pritsis sappi , et millimalli olevat isegi teele nime andmise vastu.   

Audru valda juhitakse töövõtulepingu alusel II

21.11.2011 esitasin vallavanemale arupärimise seoses tema poolt 14.11.2011 sõlmitud töövõtulepinguga millega vallavanem delegeeris eraisikule (hr V. Kobilt) kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate ülesannete korraldamise ja nendega seotud küsimuste lahendamise. Lepingu kohaselt pidi hr Kobolt Korraldama valla teedega, haljastusega, tänavavalgustusega ja koerte ning kasside seotud küsimusi . Lühidalt, väitsin argumenteeritult , et töövõtulepingu alusel töötaval töövõtjal ei ole seaduslikku õigust, hakata korraldama KOHALIKU OMAVALITSUSE pädevuses olevaid küsimusi, nende ülesannetega tegelemiseks nähakse vastav ametikoht ette struktuuris. Vastuskiri siin saabus 05.12.2011 ja seda tahaksin siin nüüd lahata. Vaatame kuidas Simmu (rasket raha saava „juristi“ käe läbi ) puterdab. Ei saa aru, kas tal nagu Gribojedovil "häda mõistuse pärast" või loodab, et millimalli endale asju piisavalt selgeks ei tee. Kopeerin vallavanema kirjast Avaliku teenistuse seaduse § 8 kohaselt v