13.10.11

Audru Vallavolikogu kolme x ga võrrand .................

ei tekitanud Sauga Vallavolikogule mingeid  raskusi.
Ei mingit kahte vallavanemat korraga  ega  volikogu esimeest ja vallavanemat ühes isikus (nagu 2003 aastal juhtus).

18.08.2011 Sauga vallavolikogu otsustas  - vallavanem Tiidemann  on  alates 01.09.2011 tagasi astunud.
18.09.2011 Sauga vallavolikogu otsustas  - uueks vallavanemaks valiti alates 01.09.2011 Priit Ruut 

02.09.2011 volikogu otsustas - endine vallavanem  Tiidemann valiti  volikogu esimeheks alates 02.09.2011

Ja nii lihtne see Sauga vallas oligi

Maavanemal tuleb aga lahendada Audru valla  võrrand.
Kui  Audru Vallavanem astus tagasi 01.10.2011 siis kes oli allkirjaõiguslik vallavanem 01.10.2011-  13.10.2011 ja kes andis tal selleks volitused. Valla põhimääruse § 51 lg 1 ei sobi kuidagi , sest vallavanem  mitte, et ei saanud ajutiselt oma ülesandeid täita, vaid ta oli tagasi astunud – netu.

Aitame maavanemal võrrandit lahendada!
Avaldame ühest võrrandist ühe tundmatu teise kaudu (asendusvõte), näiteks avaldame esimesest võrrandist muutuja Siim muutuja Margus kaudu. Leiame ainult selle Siimu väärtuse, mis on ühine mõlemale võrrandile (kohale)  ja seepärast asetame nüüd saadud avaldise (siimu) teise võrrandisse.
Saime ühe tundmatuga esimese astme võrrandi, mida lahendades saame ............nüüd läksin ise ka segi. Mis me siis saamegi, ah.

Kui asi juba Audrus nii tobedalt läks siis vallavanema asendaja saanuks  vist määrata ikkagi ainult volikogu.

Aga homme juba täna toimunud volikogu istungist.
Siin võid Sauga valla dokumentidega tutvuda
18.august 2011 Sauga Vallavolikogu otsustab:  siin
Lugeda vallavanem Vello Tiidermann tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 1. septembrist 2011 tema enda algatusel tervislikel põhjustel.

18.august 2011 Sauga Vallavolikogu otsustab:   siin
 Valida Sauga vallavanemaks alates  1. septembrist  2011a.  Priit Ruut.

02.september  2011 Sauga Vallavolikogu otsustab:  siin 
Valida Vello Tiidermann Sauga Vallavolikogu esimeheks alates 2. septembrist 2011.

Kommentaare ei ole: