2.11.10

Revisjonikomisjon - mis see veel on?

Täna (27.10.2010) ilmusid millimalli ja proua Inda suure protesti peale valla kodulehele kaks revisjonikomisjoni koosoleku protokolli. Juuni kuu omad, mis mõlemad vormistatud 27.10.2010 seega neli kuud hiljem. Miks ka mitte? Ikkagi edasiminek. Kevadel oli rev komisjoni protokollide kaustas mõni üksik dokument, viimane aastast 2008.

Traditsiooniliselt ja demokraatia põhimõtteid hindavas omavalitsuses kuuluvad revisjonikomisjoni opositsiooni liikmed, keegi ei saa/tohi ennast ise kontrollida. Ära arva, et millimalli unistus olnuks sinna kuuluda. Millimallil pole ambitsioone, ta saab ilma ühegi komisjoni abita kätte kõik, mis teda huvitab.

Kõige suuremat tööd eeldav komisjon. Asjaosaliste ütlust mööda pole koosolekuid toimunud, ühtegi kontrolli teostatud. Näed siis,saab ka kergemalt, eriti kui tekk on ühine.Tekk on paks ei paista läbi, teki all ei ole häbi“. Raamatupidaja poolt koostatud aruandest väike copy/paste ja näidend volikogus ees võib alata - "siilike udus"

Tõehetk tuleb detsembris – revisjonikomisjoni aastaaruanne.
Kas õnnetul rev komisjonil antakse ka mõni väike veake "töötegemise" tõestuseks - ai, ai, ai vallalehele kulutati 10 kr rohkem kui ette nähtud. Nutikas oleks aruandesse pikkida millimalli poolt juba avalikustatud rikkumisi ja siis teha nägusid – vaata mind, vaata mind.

Ja miks mulle tundub, et rev komisjoni esimees kaitseb tulihingeliselt, kõiki rikkumisi. Sõidupäevikute täitmise kohustus tuli ka pr Merimaa arvates just alles ja sellepärast seda vallas ei olevat täidetud.
Halloo .. kas 1 märts 2003 on tõesti „alles“?
Korruptsioonivastane seadus – mis loom see veel on, meie vallas neid elukaid ju ometi ei liigu.
Siim seisab kui raudpolt, juhatab istungit ja hääletab kaasa kui otsustatakse temaga seotud MTÜ le tasuta hoonestusõiguse seadmine. Pr Merimaa aga asub kaitsesse.
Kogemuslikult võin öelda, et revisjonikomisjoni raamatupidamislikud teadmised piirduvad - deebet aknapool, kreedit uksepool.

Audru valla revisjonikomisjon eksisteerib ainult paberil ja palgalehel.
Hallo ... hr Siim, kas jäid sinna POL-i nukkuma, miks revisjonikomisjoni tööplaan pole isegi veel aasta lõpuks volikogu poolt kinnitatud.

Tulemus ja tiitel - maakonnas kõige rohkem korrumpeerunud vald, sousti saavad kaela need kes sigaduste tegemise ajal pumba juures polnudki.

Põhjuse ja tagajärje seos. Kontroll. Puudub minimaalsemgi sisekontrollisüsteem. Need kes pidanuks kontrollima, jagama juriidilist poolt, sekretär ja revisjonikomisjon on - KÖKI – MÖKI.

Aga siin meie selgitustaotlus, millele sisulise vastuse ootamine on millimalli arvates sama mõttetu kui kella keeramine.


Audru vallavolikogu revisjonikomisjon 21.10.2010
Pr Mercedes Merimaa

Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnumaa

Selgitustaotlus ja teabenõue (revisjonikomisjoni tööplaan )

Audru valla põhimääruse § 40 lg 1 kohaselt teostab revisjonikomisjon kontrolli volikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaani või volikogu otsuse kohaselt .

Asjast huvitatud vallakodanikena oleme hoolega lugenud kõiki volikogu protokolle kuid ei ole leidnud nende päevakorras revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamist või volikogu otsust kus on toodud mida revisjonikomisjon on kohustatud sellel aastal kontrollima. Aasta saab läbi kuid revisjonikomisjoni tööplaani ei ole volikogu veel kinnitanudki!!
Kuna oleme teadlikud, et revisjonikomisjonil ei ole õigust oma pädevust ületada ja ise otsustada mida kui palju kontrollida, siis on tekkinud mure kas meie vallavolikogu revisjonikomisjon üldse eksisteerib rohkem kui paberil ja palgalehel.

Palun saata nõutud dokument ja vastata esitatud küsimustele.

1.Palun saata koopia revisjonikomisjoni tööplaanist mille alusel teostate käesoleval aastal kontroll. Kui tööplaani saata ei ole, siis palun selgitage miks seda ei ole, mille alusel teostate kontrolli.
2. Kelle poolt tööplaan on koostatud, kas see isik oli pädev otsuatama mida kontrollida, viidake ka vastavale õigusakti sättele.
3. Meile teadaolevalt ei ole revisjonikomisjon sellel aastal veel ühtegi kontrolli teostanud ega isegi mitte alustanud, kas see vastab tõele? Kui ei vasta siis palun tuua valdkonnad mida olete juba kontrollinud ja mis veel sellel aastal kontrollimisele kuulub ning kelle ülesandel just neid valdkondi kontrollite.
(ei ole küsitud kontrolli tulemuste kohta, vaid tööplaani mis volikogu oleks pidanud kinnitama, nii et vastus a` la ei tohi avalikustada, ei ole passlik)

4. Olete valitseva „Valimisliit Audru“ liige. Üks nendest, kes olnud volikogu liige kõige kauem ja kes saanud vallalt kõige rohkem soodustusi ja toetusi MTÜ- dele kuhu kuulute.
Peaksite olema teadlik korruptsiooniseaduses sätestatust kuid hääletanud ikka poolt kui otsustatud raha eraldamist ühingutele, mille juhatusse kuulute. Olete teadlik ka paljudest teistest rikkumistest kuid vaadanud seda õigustavalt või vaikides pealt, revisjoniaktides on rikkumised välja toomata. Sellepärast on sõltumatu revisjonikomisjoni esimehena teid väga raske ette kujutada ja demokaatiast on asi väga kaugel.
Kas te ei leie, et eesti rahva vanasõna „koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“ on siin kohane,pealegi kui üks „pime“ revisjoniakt (copy paste maj aasta aruanndest) on üllitatud. Tõdedes kui suure hulga puudusi ja ebaseaduslikkust on välja toonud teised intstantsid ja opositsioon, revisjonikomisjon aga ei midagi, on vallakodanike niisugune arvamus põhjendatud.

Palume vastata kõigile 4 punktis toodule sisuliselt ja põhjalikult
Punktis 1 nõutud koopia palume saata teabenõudele vastamise tähtajast kinnipidades 5 tp jooksul..

Lugupidamisega

Volikogu liikmed

9 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Pr Merimaa tahab olla tegija kõikjal (mõnel alal kahtlemata ongi) ning ei anna endale aru, et ei ole mõtet võtta endale kohustusi, mille jaoks tal aega ja nuppu ei jagu. Tema poolt äärmiselt vastutustundetu tegevus(etus).

Anonüümne ütles ...

No jätkuks sul ikka jõudu seadusterägastikus ja VL Audru õpetamisel!

Anonüümne ütles ...

Uhage aga projekte küll mina maha viksin ja raha tuleb kui ratsahobuse sitta. see on üks proua ametitest

Anonüümne ütles ...

Millimalli ära puutu seal kivi all on elukas

Anonüümne ütles ...

Anne, ära anna alla! Audru vallavalituses ja volikogus käib selline sahkerdamine, et Audru valla inimestel on sellest kõrini! Vallavalitsus peaks olema vallainimesele toetavaks organiks, mitte head elukvaliteeti pärssivaks asutuseks. Tõde päevavalgele ja õiged inimesed pukki!!!

Millimalli ütles ...

polegi teid tänanud, kes te mind siin toetate ja mulle julgustavaid ja toredaid meile saadate. Aitäh kõigile vaenlastele ja toetajatele. Õnneks vaenlased on laisemad ja kirjutavad vähem. Aga kriitika on jätkuvalt teretulnud. Olen nõus, et vallas töötab inimesi kellel pole vastavat haridust. Näiteks sotsiaalnõunikul peab olema kõrgem erialane hariduds. Ja just erialane mitte zootehnik või melioraator vm. Võib ju seada kahtluse alla kas eelistada kogemust või haridusega ja kogenematut aga seadus on seadus ja kust need kogemused siis ikka iseenesest tulevad. Eks valimisliit Audru tea.

Anonüümne ütles ...

Millimalli, kas tead kuidas sulle vastates valetatakse. Keegi vallast näitas mulle midagi mis oleks sulle kasulik näha. Teen koopia kui soovid. Et sul ikka võhma jätkuks nende ajudeta toladega mässata. Valimisliidu koosolekutel käib sinu pidev materdamine. Ära tee väja oled ainus ajudega annaks jumal sellele VL kübetki sinu mõistusest ja tarkusest. Sinu tarkus ajab VL närvi, ise ei suudeta midagi.

Anonüümne ütles ...

Mis kuradi vald teil on. Täielik kaos. Mille eest volikogus raha saate.Mille nimel see proua millimalli teil seal pingutab. . Mis riigi seadused, mereääres kehtivad, kihnu mõjud. Loll rahvas on oma valitsejaid väärt. Mina volikogus teist jooksu, raisk sellist pasandamist ma ei salliks need muidusööjad pange seadust õppima. Riik peaks vahele astuma mis kuradi volikogu, lasteaed, loomaaed või küla narrid koos, pole enne kuulnud. Palju õnne rannarahvale Tartumaalt. Prouale jõudu, meie kandis kuum blogi, ootame uusi paljastusi

Anonüümne ütles ...

LP.Millimalli!
Loen aeg-ajalt Teie pajatusi või sajatusi ja ma ei saa aru, kas tõesti vallavalitsus ei suuda normaalseid, seadusele vastavaid määrusi ette valmistada, et Teie ei saaks "vinguda". Lausa uskumatu! Ja volikogu muudkui tõstab kätt, veel uskumatum! Olen hakanud ka volikogu protokolle lugema, tõesti, ainult 2 naisterahvast tahavadki seaduskuulekad olla, arvan, et üks olete Teie, kuidas Te muidu kõike volikogus toimuvat teate?
Aga eks vallarahvas ole need libekeelsed sahkerdajad volikogusse valinud, mis nüüd teha. Need jutumoorid, -mehed peaksid ükskord ka enne volikogu materjale läbi töötama hakkama.
Tegelikult on mul kahju vallavanemast, tema ju volikogu laiali saata ei saa, aga vallavalitsust muuta küll! Kui aga vallavanem ka tollesse valimisliitu kuulub, siis ma küll ei tea, lausa sõnatuks võtab, kuidas põhi- või zootehniku haridusega valda juhivad....
Haritus on muidugi tähtsam kui haridus, ent siiski!
Mul on Teile üks soovitus- püüa vallavanemaga rahulikult maha istuda ja tal silmad avada, kui see muidugi võimalik on, sest mõned on partei teenrid, kahjuks, mitte oma peaga mõtlevad olendid...
Meie vallas arutati, olukord muutus ja vallavanem on tänaselgi päeval hinnatud mees oma julguse tõttu vallaspetsialistide vahetamiste järel. Volikogu esimeeski enam ei taha valda juhtima hakata iga hinna eest, vaid pidi tööle hakkama- volikogu juhtima, et mitte ka seda viimast õlekõrt käest lasta! Nõuab nüüd temagi volikogu liikmetelt tõsist tööd ja just enne volikogu istungit! Arvan, et järgmistel valimistel hääletatakse meil küll nende poolt, kes volikogus tööd on teinud,mitte kätt tõstnud, kelle häält ja tegemisi on vallas aasta jooksul nähtud! Edu Teile ja ootan põnevusega, et Teie vallas juhtimine muutub, linn peaks käeulatuses olema, kust spetsialiste küllaga võtta!
Sai vast väga pikk jutt, ent olen mitu korda mõelnud jagada mõtteid, seekord otsustasin siis need ka teele saata.