21.4.10

Volikogu istung jätkub - aga vastutada ei taha keegi

Punktid 8-11 läksid ludinad, sildadele, teedele nimede andmised, kellel võik selle vastu midagi olla.

12. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kandmisest keeldumine.
Allan Jaaniste ja OÜ Audru Mõis esitasid mõlemad taotlused ühe ja sama vaba põllumajandusmaa maatüki nr 333 (pindala 38,20 hektarit) kasutusvaldusesse saamiseks. Kuna ei suudetud teha eelistust siis jäid mõlemad sellest maatükist ilma. Tundub normaalne ja ka seadusekohane kui mitte arvestada, et OÜ Audru Mõisa vastavus nõutud tingimustele - on vaidlustatud.

Seda vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmist olen käsitlenud ühes eespool olevas postituses.
Tegin Pärnu Maavanemale avalduse järelevalve teostamiseks kas OÜ Audru Mõis ja OÜ Urmaato vastavad ikka põllumajandusmaa taotlejate tingimustele .

Maavanem teeb järelevalvet juba 2,5 kuud ja pole ikka sellega ühele poole saanud kuigi kõik sellekohased dokumendid sai saadetud. Kas tegu võib olla mittetahtmises sellega tegeleda. Rahvatarkus, “uus luud pühib paremini”
Oo jaa - oleneb ka sellest, kes on pühkija. Vaatame siis kas see luud üldse pühib.

Minu küsimus oli mis saab kui selgub, et OÜ Audru Mõis ei vasta vaba põllumajandusmaa saajate tingimustele, siis A. Jaaniste jäi ebaõiglaselt maast ilma. Küsimusele vastust ei saanud.

13. Audru valla põhimääruse 3. lugemine ja kinnitamine
Audru valla senikehtinud põhimäärus oli vastu võetud 08.02.2001 aastal. Põhimäärus oli kui mõttetu ripats millele keegi tähelepanu ei pööranud ja eksisteeris ainult sellepärast, et nii näeb seadus ette. Seadusandlus on pidevalt muutunud ja valla põhimäärust oleks tulnud ka aegajalt üle vaadata ja uuendada.

Teised omavalitsused valivad vallavanem 4 aastaks aga meil Audrus 3 aastaks – vot nii oli meie senikehtinud põhimääruses.

Kes oleks pidanud põhimäärusesse muudatusi tegema, kes vastutab. Keegi ei vastuta, keegi pole süüdi. Nõukogude ajal oli selline ütlus, et kui suurel vene impeeriumil midagi halvasti läks, siis olid süüdi neli aastaaega ja rahvusvaheline imperialism.

Nüüd siis meil uus põhimäärus „kaua tehtud kaunikene“.

Oli hea juhus volikogu liikmed proovile panna. Kes kui palju vastutust võtaks kanda.
Tegin istungil ettepaneku mida palusin arutada ja hääletamisele panna.
Kuna ajakirjanikud olid kohal siis oldi hädaga sunnitud ettepanek ära kuulama
Panin selle ka kenasti paberile ja välja kukkus ta sihuke.

Lisada põhimäärusesse punkt volikogu liikmete vastutuse kohta.

„Volikogu ebaseadusliku tegevuse korral kannavad volikogu liikmed, kes hääletasid vastava otsuse või määruse poolt, solidaarset materiaalset vastutust tekitatud kahju eest. Vastutusest on vabad need volikogu liikmed, kes esitasid volikogu ebaseadusliku tegevuse kohta kirjaliku eriarvamuse. Eriarvamus fikseeritakse volikogu istungi protokollis

No see ei meeldinud kohe kuidagi. Keegi ei saanud aru mida millimalli õieti tahtis. Sõnastuse üle võis ju norida, istungil äkki head sõnastust voolida polegi kerge, aga mõte oli ikka arusaadav, vist.
Aga ei olnud. Volikogu esimees arvas, et äkki ta loeb paremini ja veeris uuesti minu teksti ette. Hakkas kohale jõudma. Läks kisaks, muruneitsi hüppas püsti nagu“anna mu raha siia“ ja kukkus õigustama, et kas volikogu siis eeldab, et hakkame valesid otsuseid tegema.

Ei taha püüne pääl olijad vastutada. Kõik tahavad võimu, kuid vastutada ei taha keegi. Alati otsitakse ja enamikel juhtudel ka leitakse, et keegi teine on süüdi ja peaks vastutama, kui miski nihu läheb.
Lihtsate inimeste väikesed rõõmud – just nii nimetaks ma neid kohalike omavalitsuste valimisi …

Kahjuks või õnneks ei teadnud siis pr Merimaa, et volikogu istungi lõpus, infotunnis kuuleb ta jälle 3 st (või rohkemast) volikogu tühisest otsusest ( rahakoti rauad lahti ja vastutama).

Ei olnud minu ettepaneku poolt keegi rohkem kui proua Inda (ega me lootnudki)

14. „Audru Vallavolikogu töökorra 3. lugemine ja kinnitamine“.
Uues volikogu töökorras on üksjagu vastuolu seadustega, nendele osutamine – mõttetu.
Hakkad jälle pihta.......

Kui kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) sätestab, et volikogu liikme arupärimisele tuleb vastata 10 päeva jooksul siis meile see ei kehti. Meie vaatame ja valime ise mida seadustest täita tahame ja mida ei taha. Simmule ja Valimisliit Audrule näiteks see 10 päeva ei sobinud, selle asemele sai pandud 1 kuu. Oli veel mitmeid asju mis ei istunud, näiteks igasugune avalikustamine, mingi nõme demokraatia, milleks seda veel vaja. Sellisel põhimõttel siis igasugu töökorrad ja põhimäärused meie vallas. Küll tuleb edaspidi neist juttu. Keegi ei taha midagi küsida kõik on selge ja töökord kinnitatud.

16. Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine

Kui astuda kuhugi, peaks põhjalikult selgeks tegema, mida täpselt see endaga kaas toob.

Eelnõus kirjas:
„Astuda Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks tingimustel, et liikmelisus ei too kaasa püsivaid rahalisi koormisi“

Millimallil tekkis küsimus aga mis on need „mittepüsivad rahalised koormised“ja kui suureks need võivad kujunena, millised on lepingutingimused jne .
Ei saanud vastust. Keegi ei tea ja kedagi ei huvita, aga kõik on poolt (segane nagu SMS laen).

Kommentaare ei ole: