06.02.10

Kas Simmu on räpane?

Nüüd siis jälle käes aeg kui vaba põllumajandusmaad antakse kasutusvaldusse.

4 päeva enne istungit saadeti materjalid, hunnik pabereid ja nende hulgas vallavalitsuse poolt valitud potensiaalsete maasaajate nimekiri.
Kõik võõrad ja tundmatud firmad ja FIE- d, peale ühe.

OÜ Audru Mõis. Kas tõesti? Kas uuele ringile? Kui oled lugenud minu eelnevaid postitusi siis oled kursis kuidas suured kombinaatorid OÜ Audru Mõisa maad ja varad iseendale erastasid.
Millega see OÜ praegu tegeleb – sellest loed allpool.

Ja need teised nimekirjas olijad, millega nemad tegeleb? Kas neil on õigust vaba põllumajandusmaad kasutusvaldusse saada, vastavad nad tingimustele? Ei ühtegi seletuskirja ega muud tõestusmaterjali kaasas.

Kaks õhtut (ööd) kaovad seaduste uurimiseks.
Vastavalt maareformiseadusele ja „riigimaa kasutusvaldusse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord“ saavad vaba põllumajandusmaad kasutusvaldusse taotleda isikud kes tegelevad põllumajandusliku tootmisega.

Mida aga peetakse silmas põllumajandusliku tootmise all?
Maareformiseadus § 23 prim 3 lg 2 kohaselt on põllumajandusliku tootmisega tegeleja isik, kes saab tulu omatoodetud põllumajandussaaduste või nendest valmistatud toodete müügist (pea see meeles).

On nad põllumajandusliku tootmisega tegelejad või mitte? Kus pagan on tõestusmaterjalid? See on volikogu esimehe tegemata töö - nõuda vallavalitsuselt seletuskirju ja materjale lisaks.

Paistab, et töö volikogus seekord (04.02.2010) imelihtne. Võtad nimekirja ja vaatad - nimi meeldib, saab maad, nimi ei meeldi, mingu kukele. Ise süüdi, et ilusamat nime ei valinud. Ja nii lihtne see ongi.

Aga millimalli pole ju kunagi rahul, nii ka seekord. Protest volikogu esimehele, Siim Suursillale - saata tõestusmaterjalid nimekirjas olevate isikute seotusest põllumajandusliku tootmisega.

Vastus! Volikogu ei saagi andmeid, need olevat salajased ja veel „peate usaldama vallavalitsust ja kui ei usalda, eks siis avaldage umbusaldust“.

Et siis nemad ütlevad sulle, et kõik on OK. Jumal on taevas, vallavalitsus on maa peal ja kõik on korras.

Simmu, on sinul ka ikka kõik korras, ega kloostritaga metsas midagi juhtunud. Sellise jutuga mine parem kuhugi kärusid lükkama.

Loe seadust
Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord § 10 lg 1 sätestab: „............... kontrollib vallavolikogu veel kord kõigi vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kantud isikute vastavust § 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamise õigust omava isiku tingimustele“
Vastavalt MRS § 23 prim 3 lg 5 on volikogul õigus enne vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamist nõuda taotlejalt põllumajandusliku tootmisega tegelemist tõendavaid dokumente

Kui andmeid varjatakse siis tekib küsimus – aga miks?
Kui mulle söödetakse ette nimekiri, mille poolt ma pean hääletama, teadmata asjaolusid, on tegemist lihtsa talupoja matemaatikaga, kus integraale pole kasutada vaja, volikogu + vallavalitsus = pettus!

Kas Simmu on räpane?

Teed päringud siia ja sinna, konsuldeerid Maaametiga ja
hops - käes.
Nimekirja kantud OÜ Audru Mõis ei vasta vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate tingimustele.
OÜ Audru Mõis on lõpetanud tootmistegevuse. Näidatud müügitulu on saadud tegevuse lõpetamisel vara realiseerimisest, mitte põllumajandussaaduste müügist.

2007 aasta tegevusaruandes kirjutab OÜ Audru Mõis järgmist:
Otsus realiseerus 2007 a oktoobris, kui toimus ostu-müügileping, ning müüdi kogu firma lüpsikari ning noorkari. OÜ Audru Mõis jätkab tegevust põllumajandusettevõttena, kelle põhitegevusalaks on oma käsutuses oleva põllumaa hooldustööd ning teenustööd teistele põllumajandusettevõtetele. ( loe siit OÜ Audru Mõis 2007 a tegevusaruanne)

2008.aasta tegevusaruandes kirjutab OÜ Audru Mõis järgmist.
Aruandeaastal lõppes osaühingu Audru Mõis reorganiseerimine, mis algas 2007. aasta lõpul. Aruandeaasta jooksul koondasime veel osa töötajatest ning realiseerisime osaliselt meile enam mittevajalikke tootmisvahendeid..........
OÜ Audru Mõis edasise majandustegevuse aluseks saavad edaspidi olema põllumajandusmaade hooldustööd, rohusöötade tootmine ja müük ning teenustööd.
......................hetkel teeme tasuvusanalüüsi mahepõllumajandusega tegelemiseks.
(loe siit OÜ Audru mõis 2008 .a tegevusaruanne)

Heina niitmine ja selle müük (siin rohusöötade tootmine), et hoida korras oma põllumaid ja saada PRIA rahasid, ei ole põllumajanduslik tootmine.

OÜ Audru Mõis suurosanik AS Pajker kirjutab oma 2007 tegevusaruandes samuti, et OÜ Audru Mõis ei ole jätkusuutlik, tegevus tuli lõpetada ja 2008 aastal jätkab OÜ Audru Mõis enda kasutuses olevate põllumaade hooldusega ja teenustööde osutamisega teistele põllumajandustootjatele ( aga mida siis toodeti?) loe siit AS Pajker 2007 a tegevusaruanne

Nimekirja kantud vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saaja OÜ Urmaato ei vasta samuti kehtestatud tingimustele.
OÜ Urmaato asutaja on Urmas Rahnel kellele kuulub Pärnu suurim metsandusega tegelev firma OÜ „Metsagrupp“. OÜ Urmaato üks osanik on Heldi Rahnel. Tekkis kahtlus kas firma ikka tegeleb põllumajandusega või hoopis metsandusega.

OÜ Urmaato tegevusaruandest selgub, et ta rendib põllumaid ning tema tegevus on hooajaline.
Äriregistri teabesüsteemist saime teada, et OÜ Urmaato on deklareerinud 2008 aastal oma tegevusalaks „metsamajandust abistavad tegevused“ Seega ei ole OÜ Urmaato tegelenud 2008 a põllumajandusliku tootmisega.(loe siit)

Aga kuidas toimus siis volikogu istugil selles küsimuses hääletamine?
Keegi ei tahtnud näha, kuulata, arutleda millised tõestusmaterjalid millimallil olid. Tahtnuks lihtsalt argumenteeritud seletusi kuulda.

Kurb, aga kõik hääletasid kohe poolt, peale millimalli ja pr Inda!

Ei ühtegi sõnavõttu ega küsimust rohkem
kui ..............

Halloo, Figaro siin Figaro seal, hr Jaanus Põldmaa. Arvasid, et millimalli ei peaks üldse rääkima, kui sinu nii tähtis majanduskomisjon juba kõik otsustanud. Kas nüüd piinlik pole?!

Halloo muruneitsi, kelle ainuke küsimus oli: „Hr Annus (maanõunik) kas kõik on õige ja seaduslik“ Vot see oli vaimukas küsimus. Väga õige, miks mitte küsida? Küsida võib kõike!
„Jah“, vastas Hr Annus.

Vaatame mis masti mees uus maavanem on, kas ka verevõlga Audru ärastajate ees, nagu ristiisal. See nüüd nagu hasartmängu harrastamine, kas tuleb bingo või šahh, matt !?
Kui Audru Vallavolikogu oma otsuse ise tühistama peab, tahaks ...........
Sääsk sutsas elevanti !!!