29.09.09

Kits kärneriks ( maavanem Kivimägi teostab teistkordselt Häädemeeste maade erastamise üle järelevalvet)

Lihtsalt teadmiseks. Oma teises ja kolmandas postituses käsitlesin Häädemeete vallas, Lemme ranna 18, 6 ha ebaseaduslikku erastamist maakorraldaja H. Vainula pojale, samuti maade kruntimist (kantimist). Nüüd on see läbinud maavanema järelevalve, kontrollitud Maaameti poolt ja suunatud uuesti maavanemale järelevalve teostamiseks. Ei hakka uuesti jutustama kogu teemat. Tuleta ise meelde, siin http://millimalli.blogspot.com/2009/06/aastaid-on-ajakirjandusest-labi.html ja siin http://millimalli.blogspot.com/2009/06/jargneb-mereranna-arastamine.html , samuti artikkel kuidas ärastatud maid krunditi (villut pandi) http://millimalli.blogspot.com/2009/08/villut-panema.html Panen Maa- ameti kirja postituse lõppu, kes viitsib see loeb. 1) Et siis maa, kuhu maakorraldaja pojale ehitusluba anti, oli õigusvastaselt võõrandatud maa millele oli esitatud tagastamistaotlus (Leetsaare maa). Mingi osa hoonetest pidi jääma ka Orajõe metskonna maale. Tagastamistaotlusega maale aga ei lubanud seadus ehituslube anda. Seda keeldu rikkuvad tehingud on tühised, ütles seadus. 2) Ehitusluba ei võrdsustatud elamuga. Ehitusloa suhtes sai maa ostueesõigusega erastamisel kohaldada vaid üldiselt hoonete kohta sätestatut (MRS §9 lg1 ja §221 lg1), mitte aga erisätteid elamu kohta (MRS §221 lg2). Seega erastada oleks saanud ainult hoonete aluse ja hädapäraseks teenindamiseks vajaliku maa, mitte aga 18,6 ha. 3) Häädemeeste vallavalitsuse korraldusel antakse nõusolek M.Vainulale 16 ha maa erastamiseks, kust võttis maavanem maa ostu-müügilepingusse 18,6 ha. 4) Laine Männiku maad oleks pidanud pärima tema rumal vend, peale tema surma aga Pärnu linn, sest Laine Männiku viimane elukoht (palju aastaid) oli Pärnu linna aga mitte Häädemeeste vald. Seega pettis vallavalitsus ka notarit esitades notarile valeandmed, või ......... koostöö notariga. 5) Maade kruntimine (loe kantimine) viidi läbi eirates kõiki maakorraldusseaduse sätteid. 6) Veel mitmeid rikkumisi Nagu eelnevalt kirjutatud teostas maavanem minu kirja põhjal Häädemeeste vallas Mihkli kinnistu õigusvastase erastamise suhtes järelevalvet 26.02.2009. Tulemus O. Ainult 15 aasta tagune korraldus kirjutati ümber ja sinna kus seisis, et M.Vainula hooned hakkavad paiknema õigusvastaselt võõrandatud Leetsaare maal, tehti parandus ja kirjutati, et hooned paiknevad Orajõe Metskonna maal.( See oli lihtne, sest hooneid sinna kunagi ei ehitatudki.) Maavanem leidis et nimetatud korraldus on eksitav ja ei ole kooskolas ,,Maa ostueesõigusega erastamise korra" punktis 15 sätestatuga. Ja ometi püüdis varem maaosakonna juhataja hr Klaassen mulle taipamatule igasugu jooniste ja projektide näitamisega selgeks teha miks, kuidas ja kuhu need hooned ikka Leetsaaare maale tulevad. Ei ole võimalik mitte uskuda, kui teine raiub kui rauda, vaatab oma suurte, tõsiste silmadega sulle otsa nagu Viiralti „Virve”. Ja äkki otse vastupidi, ei ole hooned planeeritud Leetsaare maale, vaid ainult Orajõe Metskonna maale. Nagu kuuldus, Pärnu „parimad” juristid, advokaadid tegid oma tööd. Muid vigu maavanem ei leidnud. Kõik olevat olnud OK. Ei saanudki vigu leida, sest Lemme ranna ebaseaduslik erastamine maakorraldaja pojale ei olnud ainult Häädemeeste vallajuhtide projekt. Hoopis teiseks pööras lugu peale Maa-ameti kontrolli. Maa-amet on seisukohal, et maakorraldaja M. Vainula pojale Lemme rannas 18,6 ha erastamine ei ole toimunud seadusega kooskõlas, samuti leidsid kinnitust teised minu poolt toodud õigusvastased toimingud. Seega Maa-amet teeb Pärnu Maavalitsusele ettepaneku viia läbi järelevalvemenetlus Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Majaka külas asuva Mihkli katastriüksuse ostueesõigusega erastamise, Häädemeeste vallas Ruuganina maaüksuse ostueesõigusega erastamise ning Häädemeeste vallas Lemmeristi, Merelaane ja Looderanna maaüksuste tagastamise õiguslikkuse küsimuses. Mitu korda siis Hr Kivimägi teostab ühes ja samas asjas järelevalvet. Maailm on nii targaks läinud, et rabada võib ainult lollusega. KITS KÄRNERIKS!!! Vaata Maa-ameti kirja, kui ei viitsi § seedida, loe vähemalt LK 6

LK1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMDUyNGIzZTgtNTMxMC00YWZiLTlmMTQtYTFkNWQ2YjE4ZTQ3&hl=en

LK2 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdN2UyYjIwN2MtY2Q1My00ZjUwLWFiYzYtMjM0ZDM3OTUxYWU2&hl=en

LK3 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYjEzODBkMDktNGE3OC00ODBmLThhYTAtMmFlYzBmYjYxNjg2&hl=en

Lk4 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYTgwMTUwNmYtZDQxMy00NGZmLWI0YzktNmJlNjU1NzI5OTcw&hl=en

Lk5 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYTZmNGE5ODUtMjk2My00MTcxLThmMmUtOGVhNTczMzY2MTNh&hl=en

Lk6 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMDBkYzgzZDktOTQ5Ny00YTg1LWIzMzUtYjI2ZDc0YTI5MDc0&hl=en

21.09.09

TAKE IT EASY !

Paljud kirjutavad, et Pärnu Postimees blokeerib nende arvutid kui viitavad mõne artikli kommides minu blogile. Siis eeldavalt on see blogi (millimalli) persona non-grata ja te ei pea ju nuputama miks.
Teie huvides oleks siis mitte viidata, blogi külatajaid on väga palju ja ärge muretsega, kõik leiavad siia tee, kes tahavad ja peavad leidma. Take it easy!!!

17.09.09

Palju õnne vallavanem Joonas ( volikogu esimees Kobolt, eksvanem Talisoo)

"Palju õnne, hr Joonas (Talisoo, Kobolt) niisuguse "haruldase" volikogu puhul."

Need sõnad laususin (10.09.2009) volikogu istungi vaheajal hr Joonasele. Milline rahulolev nägu ja naeratus (paras saite, ise valisite).

See, kuidas on (ei ole) toiminud Audru vallavolikogu üle kümne aasta, on nagu vihmausside grupiseks.

Tõesti, palju õnne ka meile!!!!

Avastasin enne volikogu istungit, et valla kodulehel, "ametlikud dokumendid," kust minu avaldus, peale jamasid siiski läbi kanti, oli ilmunud kanne, "avaldus:vastuskiri" .
Mida, mida!!! Miks mulle pole vastust saadetud, kes millal arutas ja vastas??? Ootan, ootan vastust, aga nüüd tuli välja, see ammu saadetud. Häbi mul olgu, intrigant ja õel inimene selline!!

Aga vastust tahaks ikkagi oma silmaga ka näha.

Jalad kõhualt välja ja valda.
Palusin vastuse oma avaldusele välja printida ja näe imet, täitsa olemas.
Teie 14.07.2009
Meie 06.09.2009 nr 1-5/4-1

Kõik mis vaja peal, ainult et
vaata sinagi
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdM2Y5OTAwNDEtZDY0Zi00YTE1LWE5OWMtNzUxNDQ2OTE2ZWE5&hl=en
Hea inimene võtab mütsi, kummardab, lööb kraapsu, "jah, oi vabandage" ja lahkub. Halb inimene ei ole rahul, mitte sugugi kohe.

Mina :"Kuulge, see ei ole vastus minu avaldusele, see on ju kutse volikogu istungile ".
Sekretär:"Ei ole, see on vastus avaldusele. Kutse on lisana"
Mina:"Mida te räägite, see on ju kutse"
Sekretär: "Ei ole, see on vastus teie avaldusele. Kas te ei saa aru, kutse on lisana".
Vaata sinagi milline kutse oli lisana
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMGQ0MjNlNTYtM2ExOS00OTc0LThhNmQtNzAxNTlkN2JhYzI3&hl=en
Mina: ""Kuulge see on ju volikogu päevakord
Sekretär: "Ei ole, see on kutse. "

Nii me vaidlesime, kuni selgus asja "Uba". Volikogu esimees, hr Kobolt, käskinud selle kutse vastuskirjana läbi kanda ja rõhutanud, et see ongi vastus minu avaldusele. Seega, taheti jätta mulje, et minu avaldusele on vastatud. Kontrollimisel, kuidas kodanike kirjadele vastatakse -aga palun, meil vastamata avaldusi pole.

No onju läbipaistev riik, õhuke ja kõik ikka ausalt inimeste heaoluks.

Minu protesti peale helistati volikogu esimehele, ja toru anti mulle. Jutt oli lühike.

Mina: "Hr Kobolt, volikogu istungi päevakorrast nähtub, et minu avaldus ei tule jälle arutusele, miks te seda varjate."
Vihane Hr Kobolt: "Mida te tahate, täna hommikul saadan selle volikogu liikmetele."
Mina: "Aga miks avaldust päevakorras ei ole ja miks oli teie käsk kutse dokumendiregistrist läbi kanda kui vastuskiri."
Tema: "See ongi vastuskiri teie avaldusele ja muud ei tule".
Mina: "Nalja teete või. Mind ei rahulda see, saadate kutse, kannate selle läbi kui vastuskirja ja arvate, et küsimus on ammendatud".
Tema: "Ärge hakake siin hüppama"Ja toru visati hargile.

10.09.2009 volikogu istung.

Loen ja tutvun Audru Vallavolikogu töökorraga. Võhik, nagu ma olen, peab ennast natuke harima. Vaatan eelnevaid volikogu protokolle. Ei ühtegi küsimust, kõik on kõigi ja kõige poolt, ei mingeid vaidlusi ega eriarvamusi. Issand kui toredad inimesed need volikogu liikmed on, üksmeelsed, ei mingeid küsimusi. Pr Inda ainsana tilk tõrva selles meepotis.

Lepime volikogu liikme Indaga kokku, et peale päevakorra ettelugemist, teeb ta ettepaneku minu avaldus päevakorda lülitada. Samuti küsib, miks volikogu hakkab minu vaiet arutama kui olen vaideotsuse juba ammu saanud. Kas enne otsus ja siis hakkame arutama.

Enne istungit on saalis pinge õhus. Toolid vallarahvale, kes tahavad koosolekut jälgida, on pandud ühele poole seina äärde. Teen endale seal koha, tõstes toolid teineteise otsast maha ja jään ootama. Käib sehkendamine, sest näksid, joogid, kohvid, peavad olema löögivalmis.

Tulevad sisse vallajuhid ja istuvad vallarahvale sõna otseses mõttes seljaga näkku. Vaatad rebenema tikkuvaid pintsakuid ja mõtled, kas ei suudeta rahvale näkku vaadata või peaksid ennast tundma kui väike tähtsusetu millimalli mardikas.

Ei midagi niisugust mis meenutaks volikogu istungi kodukorras toodut. Loetakse ette päevakord, kolm küsimust tulevad veel päevakorda. Kõik hääletavad poolt.

Volikogu liige, pr Inda tõuseb, avaldab imestust, et ammu on saabunud volikogule väga kriitiline avaldus ebaseaduslikest tehingutest maadega kuid volikogule pole sellest teatatud, samuti ei ole seda tänase volikogu päevakorras. Teeb ettepaneku kiri päevakorda võtta. Keegi ei kõssa. Volikogu esimees ütleb,"ei võta", kõik - minnakse edasi.
Proua Inda püüab küsida miks on päevakorras vaide arutamine kui vaideotsus on inimesele ammu saadetud. Miks seda vaiet ei näidatud volikogule enne? Kes mis alusel saatis vaideotsuse?
Volikogu esimees seletab, et vaiet arutati. Proua Inda ei ole rahul " kes, kus arutas, kas mina polegi volikogus ". Volikogu esimehe hädine selgitus, "Noh siin ja seal sai räägitud, tõstke käed kes kuulsid vaidest" mitte üks käsi ei tõuse. Hr Kobolt uuesti "teeme parem nii, tõstke käsi kes pole sellest kuulnud" mitte üks käsi ei tõuse, peale proua Inda käe. Siis näitab Pr Inda vaideotsust ja küsib, et mis see siis on mis inimesele saadeti. Vaevaliselt, et mina ei kuuleks ja nagu oleks takjas kurgus kinni, sisistab volikogu esimees Kobolt "SEE OLI VAIDEOTSUSE PROJEKT"" ja arvab, et läheme nüüd edasi.

Mitte üks küsimus volikogu liikmetelt, kõik on kössu vajunud ja vaatavad hirmunud klaasistunud silmadega, ei tea kuidas nüüd olla ja mida teha, et peremehed ei solvuks.

Loetakse ette järgmine päevakorra punkt ja ettekandja mõmiseb selle maha. Kas küsimusi on, ei ole. Kes on poolt, kõik on poolt. Järgmine päevakorra punkt. Küsimusi on- ei ole. Kõik on poolt. Järgmine, kas küsimusi on - ei ole, kõik on poolt.

Tuleb päevakorrapunkt, minu vaie Suuresilla Suurfarmi detailplaneeringu kohta. Hr P. Annus loeb selle ette, mina ei kuule mis ta räägib, suur mees aga häält ei tule.Võib-olla sellepärast, et istun tema selja taga, no ei kuule midagi. Siis annab volikogu esimees mulle sõna.

"Austatud volikogu, olen vaideotsuse kätte saanud juba kaks kuud tagasi. Nüüd tuleks arutada, kes mis volitustega selle kirjutas ja mulle saatis, mitte teha veel ühte otsust. Esimene vaideotsus on jõus, seda pole keegi tühistanud või kehtetuks tunnistanud. Kuidas saab volikogu hakata veel vaiet arutama, kas teete ühe vaide kohta kaks täpselt samasugust otsust. See ei ole ju seaduslik, saage ometi aru."

"Kes on poolt", kaks on vastu, üks on erapooletu. Otsus vastu võetud.

Appi, tahtsin karjuda. Kas keegi ei ole võimeline oma halle ajurakke liigutama, kas ühtegi küsimust ei teki. Hallo, maa sool, kes sa seal istud. Kuulsin, kuulsin, et sinu au ja väärikus on ammu peenraha vastu vahetatud.

Siis tuli arutusele valla üldplaneering. Jama, midagi ei tulnud arutusele, loeti ette ja küsimusi polnud - kõik on poolt.

Kõik mis peab, see tuleb, ja kui ei tule, siis järelikult ei peagi tulema

Lähme vaheajale.

Vaatad, kõik toredad inimesed, lõbusad,teeme nalja, juuakse kohvi, süüakse kommi.

Üks kinnisvaraarendaja arvab, et teen endale valimisreklaami siin. Mis reklaami? Ütlesin ju sulle mees - kui volikokku satun, siis sinu arendused vaatame ka kenasti üle. See ajas sind naerma, oligi väike võllanali, aga vaata, et sa pärast kõhuusse ei saa.

Ja sina, tore, pikk, kena poiss, kes sa lubasid minuga esimese tantsu teha kui pääse(d)n volikokku, unustasid, et tangot tantsitakse kahekesi.

Vaheaeg lõpeb.

Nüüd tuleb kõnepulti, musta pintsakuga mees. Räägib vanuritest, ja muutkui urgitseb keelega mööda põski pähkli või biskviidi jäänuseid, mida vaheajal pakuti (mitte mulle).

Tegelikult olen juba oma mõtetes ja see, mis "biskviidihiir" räägib, jääb vahele.

Jälle kordub; "küsimusi on, ei ole," kõik on poolt ja nii edasi, edasi, edasi .

Üle 10 aasta on "aus", maade ärastamise üle otsustaja, volikogu esimees, Hr Kobolt, mänginud süütut, vaikset ja ontlikku maahärrat. Liigutanud volikogu liikmeid kui malenuppe, ilma ühegi piiksuta. Tehakse just seda, mis ärastajad, varastajad otsustavad.

Kellel rohkem oimu ja kes võiks heade inimeste käestkinni mängu "mulle, mulle" ära rikkuda, saavad osaleda mängus "mulle sulle, sulle mulle". Kes on saanud omale soovitud maad, kes võimaluse töötada (saada palka) kahel, või kolmel ametikohal jne.
Mõelda, millal kätt tõsta, pole vaja, seda öeldakse ja kaksipidi arvamus - ei ole kombeks.

Vallaelanikud, võivad oma arvamuste, tahtmiste, ja moraaliga pikalt sõita, keda huvitaks. Muidugi olin sellest ka enne kuulnud kuid, oma silm oli kuningas.

JA NÜÜD KISAMA - VALIMISREKLAAM,VALIMISREKLAAM.

04.09.09

Vallavanem ja volikogu esimees tõmbavad volikogule jälle mütsi pähe.

1o ndal siis Audru vallavolikogu koosolek ja minu kiri ( eespool toodud) päevakorras ei ole ja arutamisele ei tule. Vallavanem Joonas ja volikogu esimees Kobolt ei julge kirjaga lagedale tulla. Loodavad, et tõmbavad volikogule mütsi pähe kui näitavad volikogule ainult minu juunis esitatud vaiet, millele maanõunik Annus volikogu nimel vastas. Vaatame, kas mõnel volikogu liikmel on kodanikujulgust (kohusetunnet), et nõuda lõpuks selgitust neilt, kes neid aastaid alandanud ja lihtsalt biomassiks volikogus pidanud. Minu blogi külastab päevas 400-500 inimest, olen kuulnud, et nende hulgas ka volikogu liikmeid. Näis, mis siis volikogu koosolekul toimub.

Pidin tooma veel mõned pihtapandud maad.
Teen seda nüüd lühidalt, sest skeem ikka sama, V. Tamm aga jagab Oü Audru Mõisa hooneid, mille juurde erastatakse 50 ha kaupa maad, nagu oleks laudas loomad.
1) AS Pajker poolt ostueesõigusega erastatud Jõgimetsa maaüksused ( 50 ha ) Lemmetsa külas. Vastavalt MRS olek olnud õigus erastada ainult hoonete teeninduseks vajalik maa, mitte aga 50 ha (loomi pole).
Vaata maavanema korraldust siit http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMDMzMDM0YTMtZTNjNi00ZDk0LThmMzctMjYwOWIwMDQ4NDJi&hl=en
Vaata Jõgimetsa ostu-müügilepingut siit LK 1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMzMxOTBjYTQtYmY1Yi00NzczLTkyNmYtMGJiODE5OWE2Mzg0&hl=en

ja LK 2 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYTkzNzc2MDYtZWIxMy00ZDE2LWE0NjgtYjBhZGMyMGFmOTBm&hl=en

Siin on maa-ameti kaart. Jõgimetsa maaüksused (NB kõrval Sulasted ja Sulastemaja (50 ha), ka erastas R. Matsalu)

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMmU0YzRiYmUtYjMwMC00MDRjLTk2NDItNGUxMDNhZmE5MjYy&hl=en
Ah et siis AS Pajkerile kuulus Sanga laut juba 2001 aastal. Aga naised Sanga laudas töötasid OÜ Audru Mõisa palgal. Nagu nüüd selgub läksid sama teed ka muud maad ja hooned. Alloo!!! Tulge mõistusele. Kas Matsalul ja Tammel on kõik ikka korras. Kõik Audru Mõisa varad kanditi As-le Pajker (omale).
Audru Mõisal on ligi 40 osanikku. Üle 10 aasta pole kokku kutsutud ühtegi üldkoosolekut. Üldkoosoleku eest kirjutavad alla Matsalu ja Tamm.

Kas hr. Vahur Tamm ei tea kes peab üldkoosoleku kokku kutsuma? Kas suure ärastamise tuhinas ei tule enam meelde, et on veel osanikke. Ja nende dividendid??? Kus nende 8 milli dividende on???? Raha ju saadi sadades miljonites. Ja see ei haise. Kes kinnitab majandusaasta aruanded? Ikka Matsalu ja Tamm.
Härra Tamm ja Matsalu lugege Äriseadustikku ja vaadake mis vahe on OÜ-l ja AS-l.
Otsused on tühised!!!!! Eeldavalt tuleb teil osanikele palju selgitamist. ("tsirkus on läinud, aga KLONID on jäänud").

Sellest, kuidas ühest Pärnumaa rikkamast Oü-st tehti AS Pajkeri lüpsilehm ja kuidas vissi siis lehma nii tühjaks tõmbas, et midagi järele ei jäänud, edaspidi.

2) Vaba põllumajandusmaa erastamine AS–le Pajker Lemmetsa külas, Pommiaugu maaüksus 6,22 ha (kat nr 15904:001:0131)

AS Pajker ei vasta tingimustele, kellel oleks maareformiseaduse järgi õigus vaba põllumajandusmaad erastada. AS Pajker ei ole põllumajandusega ega loomapidamisega tegelev ettevõte. (VT bilanssi ja tegevusaruannet, loomi ei ole).

3) Sauga vallas Urge külas on AS Pajker ostueesõigusega erastanud järgmised katastriüksused, omamata selleks õigust (ei ole põllumajandusegal loomakasvatusega tegelev ettevõte ja ei kasutanud hooneid sihipäraselt).

Kinnistusse kantud 16.09.2003 (Vt Ametlikud Teadaanded)

Sauga vald, Urge küla, Karjanõmme, 15,04 ha;
Sauga vald, Urge küla, Karjanõmme, 34,96 ha;
Sauga vald, Urge küla, Kartulihoidla, 10389 m²;
Sauga vald, Urge küla, Urge Suurfarmi, 34,29 ha;
Sauga vald, Urge küla, Urge Suurfarmi, 4,41 ha;
Sauga vald, Urge küla, Urge Suurfarmi, 11,30 ha;
Kokku 101,0398 ha.

AS Pajker ostis need hooned ja loomad, kuid loomad müüs kohe OÜ-le Audru Mõis, nii et need ei läbnud isegi AS Pajkeri bilansi põhivara. Seega jäi OÜ Audru Mõisal bilansis üles võlg AS-le Pajker.

Hoonete juurde oleks saanud erastada ainult nende aluse maa ja teenindamiseks hädavajaliku maa. Vaata bilanssi ja tegevusaruannet ( loomi ei ole).

4) UUE –TILGA KATASTRIÜKSUS

09.06.2006 a Toomas Kivimäe ja VAHUR TAMME vahel sõlmitud maa ostu-müügilepingust nähtub, et Vahur Tamm´ele on Tilga vasikalauda juurde õigusvastaselt, ostueesõigusega erastatud Papsaare külas, Audru vallas Uue –Tilga katastriüksus 28,21 ha.
Maavanema korraldust vaata siit
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdOTRhNGQ3YTUtOTJiNy00YzQ1LWI3OTYtMWI2OTJhZDFkYjZi&hl=en
Vahur Tamm ei ole seda lauta kasutanud sihipäraselt ning ei ole tegelenud loomapidamisega. Pärnu Maavalitsuses olevas kaustas ei olnud ühtegi sellekohast tõendit.
Vaata Uue -Tilga mü ostumüügileping on siin http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMzA5MmFhODgtOTBiZS00YjdiLTg1NjUtOTZlNDBiYmZlOGU1&hl=en

ja LK 2 siin http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNmY1OTc1YTUtNjdjOC00MDZjLWFiZmEtMWJmZDA1MDA1MTlh&hl=en

Asulates, tiheasustusalal ei näe seadus ette võimalust erastada maja ümber 50 ha maad. R.Matsalul õnnestus Audrus oma majade juurde erastada (Raksi kinnistu) 50 ha. Järelikult silmad petavad, Matsalu majad ei asu Audru alevikus.

Tuletame ka vanu artikleid meelde.

http://paber.maaleht.ee/LEHT/2000/06/15/seadus.htmlhttp://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=62715

Need on mõned üksikud, paljudest õigusvastaselt erastatud maadest Audru vallas. Suurem osa ei ole veel jõudnud paberile.

01.09.09

järgneb "Kivimägi osta sadul !!! " (Suuresilla jne ärastamine)

Loodetavasti on kõik, kes tahtnud ja viitsinud, tutvunud nüüd AS Pajker aruannetega, siis ka tõdenud, et AS Pajker ei ole loomakasvatusega tegelev ettevõte, vaid sulaselge kinnisvara arendaja ja haldaja. Kas ka Pärnu Maavalitsus seda tunnistab, mõtetu loota. Kivimägi ei ole mees kes julgeks tunnistada oma eksimusi, veel vähem Pärnu Maavalitsuses lokkavat korruptsiooni, maadega sahkerdamist. Rahvas näeb, mis maadega toimub, "aus maavanem " teeb süütut nägu, lootes ega keegi tõestada ei suuda.

Repliigi korras (postitus sellel teemal tuleb edaspidi)
Nüüd lõpuks saatis Riigi Maa-amet vastuse minu ammu saadetud järelpärimisele, kus palusin õiguslikku hinnangut Häädemeeste vallas 20ha mereääre ebaseadusliku ostueesõigusega erastamise kohta M. Vainulale, samuti nende kruntimiste ja tagastamiste kohta, mis on toodud minu esimestes postitustes (loe minu esimesi postitusi).

Uskumatu, Maa-amet jõudis järelvalve käigus seisukohale, et minu poolt toodud seaduserikkumised vastavad tõele ja Häädemeeste kohalik omavalitsus on maad erastanud (kantinud) õigusvastaselt.
M.O.T.T


Kui keegi ütleb, et oled eesel, võid selle üle naerda. Kui ütleb juba kaks inimest, peaks see sind panema mõtlema. Kui aga kolm, neli, viis jne - siis osta sadul.

HR KIVIMÄGI OSTA SADUL !!

Nüüd edasi Audru valla ärastamiste juurde
Suuresilla Suurfarmi (Audru kalakasvatuse) maade ärastamine.

05.04.2002 ostab AS Pajker (R.Matsalu) Suuresilla Suurfarmi hooned

Mais 2002 kirjutab hr Matsalu AS Pajkeri nimel avalduse 50 ha maa erastamiseks Suuresilla Suurfarmi hoonete ümber.
Kuna AS Pajker ostis Oü Audru Mõis osakuid, võisid arvata kohalikud, et OÜ Audru Mõis = AS Pajker. Rahval ei teki kahtlustki, et tegemist on tegelikult kinnisvara arendajaga. Ka volikogu ei esita küsimusi, mitmed (sh volikogu esimees Kobolt - käsi peseb kätt) on kõrvalpanemisest teadlikud, mõned ei tunne huvi (ninanokitsejad) ja need kes huvi tunnevad, ei tunne seadust. Valimisliit "Tuleviku nimel" kasutas riigi ja volikogu nõrkust, ükskõiksust mõnuga ära. Opositsioon volikogus on pea olematu.

Kuigi Suuresilla Suurfarmi hooned olid tühjad ja lagunevad kui surnu pealuu ja midagi neis ei toimunud, ei seganud see vallavalitsust nende juurde 50 ha maad erastamast.

Kuid oh häda ja õnnetust. Ümber Suuresilla lauda on õigusvastaselt võõrandatud maad ja need "tujurikkujad" tahavad oma maid tagasi.

"Maakorraldusseadus" ja "ümberkruntimine" - nii kutsutakse abilist igaks erastamisjuhtumiks.

Õigustatud subjektide maad tõstetakse ümber ja plats ümber Suuresilla Suurfarmi lüüakse puhtaks, sest AS Pajker (loe Matsalu ja Tamm) tahab ikka täiega 50 ha, mis sest, et seadus lubab ainult hoonete aluse- ja teenindusmaa . Ümberkrunditavate maade hulgas on maid mida krunditakse juba mitmendat korda ja mis vääriks eraldi tähelepanu, aga tühja nendega praegu.

Siin on vallavalitsuse korraldus „ümberkruntimiskava vastuvõtmine” (kava iseennast, tegelikult paberil ei eksisteerinud).

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNDNlNThjYjQtZGVhOC00MWJiLTk4MzgtMzQ0NmRiZjAzZmE3&hl=en

Kruntimisega tekitati vaba maad piisavalt ja kinnisvaraarendaja AS Pajker saab soodsalt, 800 m kaugusel ilusast rannast jälle 50 ha maad arenduseks (müügiks).

16.06.2003 annab Audru vallavalitsus korralduse Suuresilla Suurfarmi juurde 50 ha maa erastamiseks MRS § 10 lg1 alusel.

vaata korraldust siit
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdM2I4YTUzMTQtZDg2OC00Y2ZjLWE2YzEtNGI1N2ZjYWRjMzQ3&hl=en
MRS § 10.
Väljaspool linna piire asuva maa tagastamine, millel asuvad riigi, kohaliku omavalitsuse või juriidilise isiku hooned või rajatised

Väljaspool linna piire ei tagastata riigi, kohaliku omavalitsuse või juriidilise isiku hoonete või rajatiste alust ning nende teenindamiseks vajalikku maad, kui õigustatud subjekt ning praegune ehitiste omanik ei lepi kokku maale hoonestusõiguse seadmises ehitiste omanikule või ehitiste võõrandamises õigustatud subjektile. Muus osas kohaldatakse käesoleva seaduse § 7 2. ja 3. lõike sätteid.
Seega korralduses toodud MRS § 10 lg 1 tulenevalt on juriidilisel isikul õigus ostueesõigusega erastada ainult hoonete teenindamiseks vajalik maa.

13.november 2003 annab Pärnu mavanem korralduse Suuresilla Suurfarmi hoonete juurde 50 ha maa erastamiseks AS-le Pajker alus MRS § 9 lg 1 (kust võttis selle §)
Vaata maavanema korraldust siit
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYWVlM2MwYTQtZTQ4Mi00OGVlLTljNzMtNmY1ZjMzZjU0M2Qy&hl=en
Selles märgitud alus hoopis naljakas, nagu oleks As Pajker füüsiline isik mitte juriidiline isik

MRS § 9.
Väljaspool linna piire asuva maa tagastamine, millel asuvad füüsilise isiku hooned.

Kui väljaspool linna piire asuval õigusvastaselt võõrandatud maal asub teise füüsilise isiku omandis olev ehitis ja kui õigustatud subjekt ning ehitise omanik ei lepi kokku hoonestusõiguse seadmises ehitise omaniku kasuks või ehitise võõrandamises õigustatud subjektile, ei tagastata õigusvastaselt võõrandatud maad:
1) elamu juures kuni 2 ha ulatuses, kui õigustatud subjekt ei lepi ehitise omanikuga kokku teisiti;
2) suvila ja aiamaja juures senise tähtajata maakasutuse ulatuses, kuid mitte üle 1 ha, kui õigustatud subjekt ei lepi ehitise omanikuga kokku teisiti;

3) muu ehitise juures ehitise teenindamiseks vajaliku maa ulatuses.

Kuigi AS Pajker on siiski juriidiline isik ja tema suhtes seda § kasutada ei saaks, siis ka see § ei võimaldaks erastada rohkem kui hoonete aluse maa.

Tõestamaks, et Suuresilla Suurfarmi hooneid ei kasutatud AS Pajkeri poolt loomapidamiseks, võib lugeda Suuresilla Suurfarmi (kalakasvatuse) detailplaneeringut ( LK 12) kus seletavas osas samuti kirjas, et hooneid kasutati viimati loomapidamiseks Audru sovhoosi aegadel.

http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Kalakasvatuse_dp_seletuskiri_05_02_2009.pdf
Vaata 22.06.2006 AS Pajkeri ja maavanema ülesannetes Heiki Mägi vahelist Suuresilla Suurfarmi maa ostumüügilepingut siit (2lehe)

http://docs.google.com/fileview?id=0Bw8BTZcD-v_lNTFkM2Y3ZWItZDE3OS00MTAzLWJmYTYtNjgwNDI5NWY2Y2Fh&hl=en

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNmM1MTI3NTMtYTRhNC00YzJiLWIzYmUtZDA0ZjViZmMwZmU5&hl=en

JA NÜÜD VAATA HOOLEGA MIS SUUR "LOOMAPIDAJA," "ERASTAMISMEISTER "EDASI TEEB.

22.06.2006 sai maad kätte (sõlmiti maa ostu - müügi leping))

18.10. 2006 müüb AS Pajker Suuresilla Suurfarmi katastriüksuse edasi AS-le Nostrano.

Siis kolm kuud hiljem.

Miks ka mitte, kergelt saadud raha, hind mida tuli maksta ostueesõigusega erastamisel on ju röögatult väiksem selle maa kohalikust turuhinnast, pealegi polnud varemetega midagi peale hakata ja õigusvastaselt erstatud maa on kui kuum kartul käes. Et siis teeniti mõned millid vahelt.
Kas kohalik omavalitsus ja maavanem ikka maiust said?
Kivimägi kas sadul olemas?

Märkimistvääriv, et AS Nostrano (nüüd OÜ) üks juhatuse liikmetest oli Tartus asuva Advokaadibüroo - In Jure vandeadvokaadi vanemabi Marko Paabumets , Tartu Ülikool õigusteaduskond B.A. iur Eesti Advokatuuri liige alates 12.08.1997.a

Miks siis müük läbi advokaadi. Ei pea vist eriliselt mõtlema.

Mängu tuleb ka Oppar oma maailma suurima kalakasvatusega, lööb jalust nõrgaks kõik oma lubadusega maksta kalakasvatuse töötajatel palka 60 000 kr.

II. MEREPIIGA KATASTRIÜKSUSE (49,99 HA) ÄRASTAMINE VALGERANNAS

15.09.2004 on maavanema ülesannetes Heiki Mägi ning VAHUR TAMME ja RAGNER MATSALU vahel sõlmitud maa ostu-müügileping kust nähtub, et Vahur Tammele (1/2) ja Ragner Matsalu (1/2) on Audru vallas Valgerannas külas asuva veiste vabapidamislauda (?) juurde ostueesõigusega erastanud maad 49,99 ha, moodustades Merepiiga katastriüksuse.
Maavanema korraldus
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNTMyNTNmMWYtMjczNS00ZmVlLThkZTgtZTRiZGZkZjkwZGY3&hl=en
Niisugust veiste vabapidamiselauta ei ole Valgeranna külas nähtud. Küll oli OÜ Audru Mõisa aeg seal täiesti amortiseerunud katusealune (lahtiste seintega) kus loomad vihmaga varjule läksid.

Audru valla 30 sept 2002 korraldusega on selle OÜ Auru Mõisa veiste "vabapidamislauda" juurde juba määratud teenindusmaaks 29200 ruutmeetrit (so 2,92ha).

10.12.2002 ehituse müügilepingu alusel võõrandab OÜ Audru Mõis selle „hoone” HR Matsalule ja Tammele, lepingul märgitud, et ehitis asub maatükil 29200 ruutmeetrit (2,92ha). Kuna Auru Mõisal oli juba avaldus kirjutatud ja teenindusmaagi määratud, siis ei olnud mingit seaduslikku alust uute omanike puhul (Matsalu, Tamm) maa erastamise ulatust muuta.

Kohaliku omavalitsuse arvates ei ole oluline, et teenindusmaa on juba korraldusega määratud kui saajaks R.Matsalu ja V.Tamm isiklikult, siis antakse ikka 50 ha mis sest, et loomi ka veel pole.
Või on keegi Matsalu ja Tamme lihaveiseid Valgerannas poldril jalutamas näinud?!

NB.
Käesoleval ajal käivad R. Matsalu, V. Tamm ja AS Pajker Vabariigi Valitsusega kohut, nõudes Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määruse nr 154 osalist tühistamist millega nende pettusega erastatud maad Valgerannas võeti Audru poldri kaitsealasse (sh Merepiiga katastriüksus mis det planeeringuga on jaotatud mitmeks eraldi katastriüksuseks)

Asi on jõudnud riigikohtusse
09.09.2009 toimub riigikohtu istung.

Kas nüüd peaks riik kohaliku omavalitsuse poolt pettusega maha sahkerdatud maad kombinaatoritelt turuhinnas tagasi ostma. Miks ka mitte!!

http://www.riigikohus.ee/?id=12&kolleegium=haldus&aasta=2009&kp=0909https://dhs.riigikantselei.ee/dhsavalik.nsf/416843d0cdf3b0aec2256e77004fb992/64d78d0d8d26977dc22574040051e975/$FILE/ATTHUIL7/1839.pdf

Samuti saab selle "Merepiiga" kinnistu erastamisest 15 septembril 5 aastat, see annab lootust, et kriminaalasja selles osas ei alustata.

V. Tamme taotlusest on ka selgelt näha, et mingeid loomi pole olnud ( taotluses räägitakse, et alles kavatsetakse loomi võtta )

Vahur Tamm ja Ragner Matsalu ei ole vabapidamislauta (varjualust) kasutanud sihipäraselt, tegelenud loomapidamisega.
Pärnu Maavalitsuses asuvas "Merepiiga" toimikus ei olnud samuti ühtegi tõestust, et isikud oleksid olnud tegevad loomapidamisega.

Pealegi oli teenindusmaa Oü Audru Mõis avalduse alusel juba määratud.

Kes nüüd „tanki” pannakse, kas jälle maksuamet. Krinal, suur illusionist, kes ennegi sama meeste firmasid kaotanud - pole probleemi sõpradest talunikke teha, või vähemalt tuludeklas mõni hädavajalik rida kirja panna.

Kus on maavanema, Eesti riigi esindaja, järelevalve.
Akadeemia tänava „ristiisal” ei ole sellega asja


Kui viitsid loe homme edasi, panen mõned ärastamised veel kirja