29.05.09

Miks ka mitte !!!

Pikemat aega pean plaani alustada oma blogiga. Täna teen siis esimesed katsetused. Tegelikult ei olegi mul mõttes oma isiklikku elu siin paljaks kiskuda, vaid plaanis jäädvustada oma päevikusse meie rikaste ja ilusate, ausate ja äraostmatute, elu varjatud pool. Oma- ja maavalitsustegelaste, ärimeeste ja poliitikutega seotud räpased teod ja korruptsiooni juhtumid - kõik see, mille olen kogemata, poolkogemata, tahtmatult või lausa tahtlikult avastanud. Uskumatu, et seda soppa on kogunenud tohutult palju ja igaüks omaette häbiväärne juhtum. Iga konkreetse juhtumi taga on pikad kuud asja uurimist, järelpärimised, teabenõuded, vaidlused ja pettumused. Paljud mäletavad kindlasti lugu"Pealtnägijas" kuidas invaliidist vanaproua Gute tehti suurettevõtjaks ja suur tükk alevikust taheti pihta panna, ka selle loo telgitagustest on plaanis kirjutada. Kuna "millimalli" selle pettuse avastas, asja põhjalikult uuris ja Kärmasele pakkus, siis jäi veel huvitavat materjali, mis Kärmase saatesse ei mahtunud.

Mis on asja eesmärk? Miks ma seda teen? Kas kättemaks, väljapressimine?? Las igaüks mõtleb seda, mida tahab!!

Pettused maadega ulatuvad sadadesse miljonitesse. See raha on riigil saamata . Nüüd, kus riik on JOKKis, üks osa rahvast vireleb vaesuse piiril, mõnulevad meie uusrikkad ja õpetavad "õnnetuid" ja "saamatuid" elama.

Artiklite lühitutvustus tuleb allpool, kui keegi tunneb ennast ära ja on arvamusel, et teised ei peaks sellest kuulma, siis olen nõus oma artikli teatud tingimustel talle müüma . Pahadel oleks aeg mõelda näiteks kodututele lastele, vanuritele, paljulapselistele, üksikvanematele, elu hammasrataste vahele jäänutele, kodututele parmudele jne. Abi ja sponsorlus rikastelt ja ilusatelt neile õnnetutele, oleks siin märksõnad. Et siis osake lugeda ridade vahelt, keda tuleb aidata (muidugi mitte mind). Kuna kõik asjasse puutuvad tegelased on oma loo arenguga tuttavad ja teadlikud, et seda uurinud olen, siis üllatust neil endile olla, ega tulla ei võiks.

Andke teada ka oma lugudest ja kogemustest kohalike omavalitsuste räpaste tegude üle.


Siin kajastatakse edaspidi.

1)Maakorraldaja poeg rakendati 18 ha ilusa mereranna (mis oli tagastamise taotlusega, õigustatud subjekti maa) erastamise vankri ette ja pettusega, vallavanema ja maavanema abiga asi ebaseaduslikult ära tehti.Kui lolli juttu ajas Pärnu maaosakonna juhataja , kuidas keerutati, soperdati ja asja mätsiti jne. Vähe sellest, maavanem kinkis maakorraldaja pojale ilma mingi põhjenduseta veel (kogemata) mitu hektarit liivast mereranda (dokumentaalselt tõestatud).

2) Kuidas kohalik omavalitsus surnud naise maad endale sahkerdas (notarile vale elukoha tõendi esitas), rumalad pojad pärimisest ilma jättis ja need maad siis ümber kantis (mereäärsete maadega (dokumentaalselt tõestatud)

3. Kohaliku omavalitsuse finantspettused (dokumentaalselt tõestatud)

4. Kuidas eesti (maailma) suurima Suuresilla kalakasvatuse alla jäävaid maid krunditi (kanditi) , kes olid niiditõmbajad, kuidas toimus nende maade ebaseaduslik erastamine suurärimeestele, miks maailma suurim kalakasvatus tuleb just sinna kus ta tuleb, kas ministri eksnõunik Oppar oli projektiga juba algselt seotud ja sellest projektist teadlik juba varem, milline osa nende maade kantimisel ja ebaseaduslikul erastamisel oli vallal ja maavanemal jne (kõik dokumentaalselt tõestatud)

5.Pärnumaa ilusama ranna (Valgeranna ) 50ha mahasahkerdamine suurärimeestele (R.M, V. T) ja nendega seotud firmadele, kes kasutades valla- ja maavanema abi, erastasid tuntud skeemi järgi sadade miljonite eest odavamalt riigimaad, nii kohalikus vallas kui ka naabervaldades. (dokumentaalselt tõestatud).

6.Kuidas ühest rikkamast endisest majandist tehti lüpsilehm oma firmadele

7.Maksuamet (direktorist partorg, partorgist direktor). Revident koondati, sest avastas pettused direktori sõprade firmas, mis tegeles riigilt km väljapetmisega. Firma sundlikvideeriti revisjoni käigus, maksuametist firma kaust kadus, "sõnakuulmatu "revident kes oli asjade käiguga kursis asendati , kogu kontroll käis läbi direktori kabineti , kust kontrolli suunati.

8. Eestisse tuleva maailma suurima kalafarmi detailplaneeringust.

9.Omavalitsuse ametnikele maade kantimised, (sugulastele ja seotud äriühingutele).
jne, jne.


oioi.oi@mail.ee