16.3.18

Kas teadsid et ........Pärnu Linnavolikogu on Pärnu Linnavalitsuse allasutus!

Hea veel, et allasutus, mitte lihtsalt mingi ripats või ussijätk mis tegelikult polegi vajalik.

Faktid mis seda kinnitavad.

Teabeõude korras palusin Pärnu Linnavalitsusel edastada dokumendiregistris registreeritud dokument 1-4/13 Puhkuste ajakava kinnitamine, sest mingil kummalisel põhjusel ei olnud võimaldatud sellele juurdepääsu.( pane tähele dokument algab sarjanumbriga )

Vastuskirjaga (15.03.2018 nr 4.3-7/3361-1) Pärnu linnavalitsus palutud dokumenti ei edastanud vaid kirjutas: (teen väljavõtte kirjast)

Hakkasin huvi tundma, millise allasutuse salajane dokument see siis on?  Millised dokumendid registreeritakse dokumendiregistris sarjanumbriga  1- 4 ?
Pärnu linnavalitsuse dokumentide loetelust nähtus, et sarjanumbriga 1 - 4 registreeritakse   Pärnu Linnavolikogu tegevusega seotud dokumendid.  Vot milline  allasutus siis.

No tore kui Metsoja (volikogu) teab oma kohta ja allub kenasti linnavalitsusele. 

No comments:

Või et siis salvkaevu ehitus on raamatu kirjastamiskulu ja Pärnu linnavalitsusele esitatud arve MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva kulu.

27.07.2017 korraldusega nr 225 ( siin ) eraldas Audru vald MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev ( juhatuse liikmed volikogu aseesimees  Mati Sut...