Muudeti midagi muutmata


Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu  varasemate otsuste  29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt:
Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65  ja 04.09.2014 nr 49  ilmneb, et mõlema otsuse  preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:  

Kopeerin  29.08.2013 otsus nr 65 preambula  (siin ): 
Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”,

Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (  siin ):
Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!  Ükski volikogu liige  ei viitsinud  mõnerealist otsust isegi läbi lugeda ega näinud, et otsuste preambulad olidki juba sellises sõnastuses. Ha.. ha... haaaa.  Kas ei mõista lugeda -  mõtlemisest siis ei räägigi. Aga lebotamise eest raha võtta - pole probleem. 

Comments

Popular posts from this blog

Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees.

Kas ja kes käisid valla rahaga ilusalongis?

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!