Vaikimistasu lahkuvale vallasekretärile

Maksumaksjal on õigus nõuda, et valla raha kasutataks selleks ettenähtud otstarbeks ja kooskõlas seaduse ja valla õigusaktidega.

29. mai 2014 käskkirjaga  nr 21.1-1.1/7 otsustas vallavanem maksta vallasekretärile Aino Aitajale preemiat  4226 eurot - erakordse teenistusalase saavutuse eest.
 
Käskkiri on motiveerimata ega sisalda teavet  milline oli see erakordne teenistusalane saavutus. Preemia maksmine peab olema põhjendatud kuid käskkirjas ei ühtegi põhjendust.. Milliseid häid ideid sekretär välja pakkus või millise panuse valla tgevusse ja arengusse andis - ei tea aga tahaks teada. 

Seaduse ja valla õigusaktidega ei ole lahkuvale vallasekretärile ette nähtud mingeid preemiaid ega lisatasusid. 4226 euri maksmise otsustas Siim Suursild ainuisikuliselt, vallavalitsuse istungite  protokollist ei nähtu, et preemia maksmist oleks vallavalutsuses arutatud. Kas selline summa,  ei tea veel  mille eest , valla rahakotile  koormav ei ole? Tõenäoliselt oli tegu vaikimistasuga, et ei oleks mingit noka paotamist "valel noodil"?    

See ei ole veel kõik, ikka hullemaks läheb, sellest järgmistes postitustes. 

Comments

Anonymous said…
jagades summa 12- ga teeb see 352 kuus, miinimumpalk on 355. Lahke mees teiste raha lennutama.
Anonymous said…
mina maksan Audru valda oma tulu ja maamaksu. Kurat, sekretärile aastane tasu, minu laste suu kõrvalt. Loen ja vihastan kuradi idikas.

Popular posts from this blog

Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees.

Kas ja kes käisid valla rahaga ilusalongis?

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!