13.12.13

Hea ja turvaline on kambas kätt tõsta

Mitu kuud ei ole oma nina siia pistnud. Oli paganama hea kõigist jamast  natuke eemal olla ja veeta vaba aeg horisontaalis kas teleka või raamatuga.  Olenemata minu blogis valitsenud stagnaajast käis iga päev piilumas vähemalt 30 külastajat. Küsiti kas lõpetan blogimise kuna volikogusse ei pääsenud. Oh ei!  Ei tea ühtegi takistust ega põhjust miks blogimine lõpetada. Seda mida  tahaks avalikustada on rohkem kui jõuan kirjutada ja ahnus pettus lollus ja valelikkus pole kuhugi kadunud.  

Tänan südamest neid vallakodanikke kes andsid minu poolt oma hääle.  50 häält on korralik tulemus. Need 50 vallakodanikku  usaldasin mind ja olen selle eest neile tänulik. Naersime  abikaasaga, et sellel korral saan ma ainult tema hääle. Vastupropaganda oli väga kõva ja  Simmu oma kambaga oli lubanud  teha kõik mis võimalik. 

Vaata volikogu praegust koosseisu ja neile antud hääli.
 11 volikokku pääsenut said vähem kui 50 häält (seega vähem kui millimalli) 

Ado Kirsi           49 häält
Ülle Runnel       48
Marge Tuul        46
Jekaterina Kuru 44
Kai Oraste          44
Mercedes Merimaa  42
Eino Ojando       43
Toomas Rehe     43
Rita Kurgu         37
Aili Elend          33
Karmo Näkk      30

Üle 50 hääle said 

 Inda Orissaar     60
Mati Sutt           183
Jaanus Põldmaa  84
Toomas Aaviste    53
Merle Lillak           82

Tegelikult ei ole Audru vallas üldse oluline kas volikogu eksisteerib või mitte,  meeletu valla raha raiskamine, seal ei otsutata absoluutselt mitte midagi, seal ei seista vallakodaniku huvide eest , seal lihtsalt ollakse.  Oluline on jätta endast hea mulje ja kätt tõsta - olla kambas.
Ei ole millimalli kurb ega õnnetu, ei saa aru neist inimestest kes sinna väe ja võimuga  tükivad. Miks?
Miks  ma peaksin vabatahtlikult ise endale mingeid kohustusi juurde võtma.Saan aru kui võitlus käiks vallavanema või volikogu esimehe koha pärast kus kõva raha taga-  aga volikogu liige .... ?
Ah et miks ma ise sinna ronisin. 
Esimesel korral lollusest- lasin ennast ära rääkida. Aga nüüd huvist, kas saan veel mõne hääle,  kas vallarahvas vajaks veel  minu teeneid,  teiseks solitaarsusest keskerakonnale, et nimekiri saaks kogukam,  kolmandaks ma ei saanud lasta Simmu kambal tunda seda rõõmu, et millimalli ei kandideerigi, väike hirm pidi jääma muidu oleks  Simmu juba enne valimisi makse tõstnud  ja enda palka kergitanud. Aga, et ma peaksin hakkama endale reklaami tegema ja kedagi ära rääkima.... Mõni on kohe nii õnnetu kui sisse ei pääse.  No mis häda peaks olema kellegi eest seista kui seda ei soovita. Olen ikka nõus aitama kui minu abi vajatakse nii siin kui sealpool rindejoont.

Puistasin selle nelja aasta jooksul kõvasti, nii et laastud lendasid. Pihta said kahjuks tihti ka need kellest asi ei sõltunud  ja kellele polnud ette heita midagi. Mul ei olnud valikuid, ega saanud teha erandeid, lubasin - ainult ausalt ja erapooletult.  Hea ja turvaline oleks olnud olla kambas, tõsta lihtsalt käsu peale kätt, ei siis poleks millimalli olnud vastik  ja õel.
Minu jaoks ei ole väga oluline mida teised arvavad. 
 
 Aga homme tule ja loe mida uus volikogu pidas oluliseks kõigepealt ära teha.

 

15.10.13

18,6 HA KABLI RANDA ERASTATI ELAMU JUURDE MILLE EHITAMIST POLNUD ALUSTATUDKI - KIVIMÄGI OSTA SADUL !!


Pikemalt kogu lugu siin kus toodud dokumendid, seadusesätted, kõik üksikasjalikult ja täpselt.
Aga loo lõpp on ilus,  ah kui ilus hr Kivimägi ja lugupeetud Häädemeeste vallavanem Urmas Aava.
(Maatükke müüdi seal hinnaga  1 milj krooni 0,5 ha. Kes jagasid omavahel vähemalt  37,2 miljonit krooni?

04. 12. 1997 annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse, Häädemeeste valla maakorraldaja pojale, Mihkel Vainulale ligikaudu 16 ha maa erastamiseks Kabli rannas (vastu merd, praegune Merelaane) väidetavalt pooleliolevate hoonete juurde (loe korraldust siin) tagastamistaotlusega Leetsaare maale  mille kohta ei olnud tehtud veel tagastamise/mittetagastamise otsust.

16.12.1998 korraldusega ( siin ) nõustub  maavanem Toomas Kivimägi 1,86 ha maa erastamisega M. Vainulale väidetavalt poolelioleva elamu juurde ehitusloa 01.04.1994 nr 4030 alusel.

07.06.1999 (siin LK 1 ) sõlmivad M. Vainula ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi maa ostumüügilepingu ja maavanem  otsustab mingil põhjusel lisada veel 2,6 ha (järelevalves ei selgunud miks) kokku siis 18,6 ha Kabli liivaranda  ja männimetsa .

2000 a märtsis teeb M.Vainula juba avalduse maa jagamiseks kruntideks:  näed siit . Jagamine oli tehtud tegelikult juba erastamise ajal 1998.a (vaata siit)
2000.a detsembris jagatakse ja mõõdistatakse juba järgmised katastriüksused  ja ikka müüki  (pöörake tähelepanu nimedele) Kullasoone, Kullaliiva, Kullatüki, Kullaaugu, Väike – Mihkli, Küllise.
 
2012 aasta lõpus järelevalved lõpetatakse. Maa-amet teatab, et ta ei nõustu kõigi  maavanema seisukohtadega kuid erastamist ei saavat enam tagasi pöörata.  Maa-amet ei too välja milliste maavanema seisukohtadega ta ei nõustu ja keeldub selgitusi andmast. Ei selgu miks poolelioleva hoone juurde (mida keegi näinud pole) ei erastatud ainult selle teenindamiseks vajalikku maad, nagu seadus ette näeb ,vaid lausa  18,6 ha, miks Kivimägi lisas ostumüügilepinguga veel 2.6 ha, miks anti luba ehitada tagastamise taotlusega Leetsaare maale, ja kuhu kadus väidetav pooleliolev maja mille juurde maad erastati (ka lammutusluba pole). Maavanem ja Maa-amet teatavad, et ei ole võimalik enam tõestada,  et maja mille juurde maad erastati polegi olnud.  Edaspidi keeldutakse küsimustele vastamast.

Ühel päeval juhtun mingil põhjusel  tuhnima internetis ehitisregistris ja mis ma näen.

12.04.2012 esitas Häädemeeste vallavalitsus ehitisregistrile taotluse M. Vainulale 01.06.1994 väljaantud ehitusloa nr 4030 tühistamiseks kus toodud taotluse sisu (põhjendus): EHITUST EI OLE ALUSTATUD.  SIIN  
siin (loomulikult on see nüüdseks eemaldatud aga õnneks tegin enne koopia)

Hr  Toomas Kivimägi mille juurde siis  18,6 ha Kabli randa erastati kui ehitust polnud alustatudki.
Kivimägi osta sadul!!!!

14.10.13

Ausamast ausam

Ah et Pärnu võimuliit vastandas ühisavaldusega ennast Keskerakonnale (PP artikkel)
Miks ka mitte !!!  Tema pühadus Kivimägi  kahvatuvõitu valimiskampaania. 
 "Kolm tankisti ja koer" või oli see "Neli tankisti ja koer".

Ainult Toomas Kivimägi nime mainimine oleks nagu pühaduse teotamine. Mõni pühadus on aga nagu peldikuuks mis varjab kõiki seda s---a ja paska mis ukse taga või nagu Potjomkini küla, klanitud fassaadiga.
..... aga akendel on silmad ja seintel kõrvad.

Plaanis oli täna üks väikene pomm lõhkema panna, aga et dokumentide leidmine ja ülesse laadimine võtab aega, ei viitsi seda vastu ööd enam teha. Kirjutan homsele jutule natuke eellugu.

Esimesel aastal (2009 ) kirjutasin siin  blogis maade erastamistest Kabli rannas (praegune Merelaane) ja Audru vallas (shValgerannas).

Ärastamise suurajal oli Pärnu maavanem hr Kivimägi kelle ülesandeks oli muuhulgas  korraldada maade ostueesõigusega erastamist ja sõlmida maade ostumüügilepingud.

Minu taotluste alusel algatatud järelevalved, ärastamiste üle,  Kabli rannas ja Audrus (Valgerannas),  lõpetas  hr Kivimägi neid faktiliselt algatamata - irvitades, kõik on OK. Pole ju oluline mis mula sa tädi maalile ajad -  nii arvas hr ausus!

Maa-amet ei teadnud siis, et varastamine ja petmine toimub nii laiaulatuslikult ja labaselt, seepärast tegi Maa-amet millimalli survel ja esitatud dokumentide alusel   Hr Kivimägile kirjaliku ettekirjutuse kohustades maavanemat algatama uuesti järelevalved. (Nagu hiljem selgus, poleks Maa-amet iial omale seda jama kaela tõmmanud kui teadnuks milline oli hr Aususe tegelik haare).

Maa-ametile päris totakat juttu ajada ei kõlvanud, kuigi seda võinuks ka vabalt teha, sest Maa-ametit ei huvitanud rohkem, kui et saaks selle jama kaelast ära. Püüti kasutada igasugu nippe, näiteks  dokumentidel muudeti preambulas §-d,  tehes niiviisi kord majast lauda, siis jälle laudast maja  või lautmaja. Asi oli aga nii mäda, et ka kõiki ümber kirjutades ei saanud haisust lahti, seepärast võeti kasutusele uus taktika - venitamine. Kusagil polevat kirjas kui kaua maavanem tohib üht  järelevalvet teostada, tehku seda või kogu ametiaja.

Läks aasta - ei midagi, läks teine- ei midagi, kolmas-  ei midagi, vahepeal saab hr Aususest  hr linnapea ja järelevalvet asub jätkama uus maavanem, ärastajate parteikaaslane IRL mängumaalt, hr Metsoja kes jätkas tsirkust. Ja nii ongi,  keegi ei mäleta midagi. 
7 või  8 aastat tagasi ehitatud majad, mille juurde maid erastati, on kadunud kui koereakuudid, pole isegi mitte kivi ega tallatud kohta. Külaelanikud pole maja näinud, naabrid pole maja näinud, millimalli kes vähemalt paari kuu tagant väidetavast majast mööda sõitnud, pole maja näinud, ainult maavanem ja Maa-amet ei suuda/taha tõestada, kas maja oli või mitte. 

Maa ameti kaardid ( paari aastaste vahedega tehtud ülelennud) mida suumides võib näha isegi kivid ja väiksemad konarlused maapinnal,  maja ei tuvasta ( keegi peale millimalli isegi mitte ei vaata neid).  Polegi vaja vaadata, sest tegelikult teavad tõde ju kõik.
Aus eksmaavanem  Kivimägi  teeb järjekordset valimiskampaaniat, rääkides AUSUSEST.
Homme lõhkeb siin väikene pomm,  ole siis kohal.


06.10.13

Südametu lontrus

Olen kuuldu üle  vihane, solvunud, tahaks nutta või kallale minna. Tunnen, et ei valitse praegu end, ei tahagi valitseda ja ma ei peagi valitsema, mul pole vaja kellelegi meeldida ega näida. Mind ei eruta kas saan valituks või mitte, see ei tule mulle isegi mitte meelde. Need kes arvavad, et millimalli elu ja õnn sõltub volikogu 12 eurost ja elu unistus on olla selle gängi liige - unustage ära. Oma abi osutan ainult siis kui seda vajatakse ja kui ei vajata, lähen rahulikult olematute asjade prügikasti.

Siim,  oled südametu lontrus, koos oma lilleneiust Jaanusega. "Volikogu ei ole matusetoetust kehtestanud" nii ütlesid inimesele kes oli muresse uppunud ja tuli valda abi paluma, omakese matmiseks. Ah et volikogu pole matusetoetust kehtestanud. Ei ole jah. Seda sa sellele õnnetule naisele loomulikult ei öelnud, et neli aastat oled oma (IRL) autopiloodil mõtlevatele  jüngritele pähe tampinud, et  minu poolt volikogule esitatud matusetoetuse eelnõu tuleb blokkida.
Vallas sureb maksimum 5 inimest kuus, mõnel kuul mitte ühtegi, rikkal Audru vallal ei leidu paarisada eurot kuus, et hädasse sattunut aidata aga väike, olematu eelarvega Lavassaare vald maksis  matusetoetust kõigile abivajajatele.

Sellist juttu, et volikogu pole kehtestanud ja ei saa maksta, ära suust välja aja, su repertuaaris on üks pidev vale.
Volikogu määrus 8 märts 2012 nr 11 " Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord "
(siin )
§ 12. Erakorraline toetus
Erakorraline toetus makstakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, varjupaiga. või turvakoduteenuse kasutamine jms) seotud ootamatute kulutuste osaliseks või täielikuke hüvitamiseks.

Milleks te šarlatanid  eelarves ettenähtud erakorralise toetuse  raha olete kasutanud, ah?!!

23.09.13

Delfi:Üle 700 korra kainenema viidud naine suri arestikambris ehk see kes su sitast päästab pole alati su sõber

Lind lendab, ikka kõrgemale ja kõrgmale. Tiivad külmuvad ja ta kukub potsti alla. Lehm läheb mööda ja laseb hunniku otse linnule kes tundes soojust hakkab siputama.
Kass vaatab, miski siputab, kraabib linnu välja ja sööb ära.
Loo moraal.
1. Ära lenda nii kõrgele kui tiivad ei kanna
2 See kes su täis teeb  pole alati su vaenlane.
3.Kui oled täis tehtud ära hakka hüppama.
4. See kes su sitast päästab pole alati su sõber.


Öösel, vastu hommikut, hakkavad kodutud tegema oma ringe. Suurte taarakottidega võib näha nii nooremaid kui ka vanemaid. 
Sirje armastas kohvi ja päris mitu korda käis ta öö jooksul seda putkast ostmas ja juttu ajamas ikka nii -  kui taara ära viin toon puudu jäänud raha. Ja tõigi - peaaegu alati tõi, naistepäeval tõi isegi tulbi.

Vahest kadus Sirje pikaks ajaks ja ilmus siis taas välja teatades, et käis Viljandis kellegi juures tööl või oli see nüüd abiks. Viljandis Sirjel ei meeldi ja varsti on ta jälle Pärnus tagasi. Pärnus on hea aga elada pole kusagil, varjupaika aga Sirje ei lähe, sest "varastavad kuradid, kõik varastavad ära"
Kootud, värvitu müts poolviltu peas, käed mustusest parkunud ja ikka lõhnad -igasugused lõhnad.  Mõtlen, miks ta ei võiks kasvõi Pärnu jões käsi puhtaks pesta.
Inimene on kaotanud oma väärikuse, väljanägemise minetanud, tal on kõigist ja kõigest ükspuha ja kõigil on temast ükspuha.

Ostan purgi lahustavat kohvi ja teatan, et nüüd saad kohvi ilma rahata aga kaasa ma seda purki sulle ei anna muidu teed paari päevaga tühjaks. Sirje rõõmustab ja teatab, et see magus pakikestes kohvisula talle ei meeldinudki.
Äkki paneb Sirje kohvitopsi kioski luugile, muutudes rahutuks ja närviliseks
"Tulevad raisad, kuradi värdjad, ma vihkan neid"
"Kes tulevad" küsin.
"Politsei, saatanad"
"Mis sul politseiga asja sa ei tee ju praegu midagi paha või oled mingit jama teinud"
"Veavad raisad kainestusmajja seal tuleva jälle kambaga kallale"
"Mis tähendab kambaga kallale ?"
Sirje räägib loo kuidas Viljandi politseinikud ta öösel kinni võtavad,  kainestusmajja viivad, seal teda kambaga vägistavad, lõpuks annavad kilekotitäie süüa ja saadavad siis ähvardustega, "kui kellelegi räägid -kaod, mitte keegi ei hakka sind taga otsima", tänavale tagasi.
Sirje ei julge sellest rääkida, ta kardab kuid ütleb, et ükskord ta rääkis sellest siiski sotsiaaltöötajale,  kes arvanud, et politseisse politseinike vastu sellise jutuga minna on suht lootusetu (kes usub kodutut - meie auväärne politsei).

Vihma hakkab tibutama ja Sirjel tuleb meelde, et unustas põõsa alla peidetud padjale kilekoti ümber panna, ta kiirustab minema.  Öösel magab Sirje ühe vana puumaja väljakäigus. Ta teab täpselt millal peremees ärkab, oma asju ajama tuleb ja siis kaob Sirje sealt koos oma padjaga.
Sirje on 60 ligidal kuid unistab ikka, et kunagi saab ta normaalse kodu, kusagil on keegi kes küll temast hoolib kuid kellel on ka omal väga raske. 

Kas seesama Sirje siin

11.09.13

Ühinemise otsus võeti vastu hääletust läbi viimata.

Jälle valimised. S---a ja sulgi lendab. Üks IRL- i hull käib oma plakatitega linnavalitsuse ees, teine hoiab nii madalat profiili, et ei tea enam isegi kas ta on maavanem  või "üks vallakodanik"
Millimallil ei ole siin plaanis teha valimisreklaami ega ka vastureklaami kuid kahjuks valimised kattuvad Lavassaare ja Audru valla ühinemisega ja see  kuidas maavanem (IRL) ja Audru IRL punt siseministeeriumi abiga viisid jõu, võltsimiste ja vassimistega tagatubades läbi nn ühinemist ei olegi valimiste vaid politsei teema.

Aga ära mõtle välja - politsei ei algata ometi menetlust "meeldiva vale" üle mida Vabariigi valitsus ootab.
Suur osa inimesi on igasuguse poliitika ja vallaelu vastu üldse ükskõiksed, neid huvitab ainult, et külmkapist õlu otsa ei saaks ja elekter jumale eest ära ei läheks.

1. Kas sa tead, et Lavassaare vallavolikogu ei  hääletanudki Lavassaare ja Audru valla ühinemise poolt.

Otsust 09.04.2013 nr 14 (eelnõu) ja  selle lisa Ühinemislepingut ei pandudki hääletusele. Vaata Lavassaare vallavolikogu 09.04.2013 istungi protokolli  siin  . Päevakorrapunkt 1 lõpus puudub otsustav osa, kus peaksid olema ka hääletmise tulemused. Seega ei ole võimalik kindlaks teha mitu volikogu liiget oli ühinemise poolt, mitu vastu.
Küsimuse otsustamine kuulus volikogu ainupädevusse seega oli hääletamine kohustuslik ( KOKS § 22lg 1 p37 § 45 lg 1.2 ja § 51 lg 5,  ETHS § 9 lg 7) 

Minuni on jõudnud vallakodanike põhjendatud arvamus, et see oli volikogu teadlik samm kuna ei tahetud otsustada rahva tahte vastaselt ( rahvaküsitluse tulemuste kohaselt oli Lavassaare valla rahvas ühinemise vastu), kuid küsimuse hääletusele mitte panemine andiski soovitud tulemuse - otsuse ja Ühiemislepingu õigustühisuse.

Peale sellekohase teabenõude esitamist siseministeeriumile,  tehti volikogu protokolli koheselt  juurdekirjutused (protokolli võltsiti).
Uskumatu, 5 kuud hiljem kirjutati protokolli juurde otsustav osa, hääletamise  tulemused. On põhjendatud arvamus, et see toimus siseministeeriumi sunnil.

Maavanem Andres Metsoja, kes pidi ühinemisega seotud dokumentatsiooni kontrollima ja siis selle siseministeeriumile edastama ei teinud oma tööd. Isegi neid dokumente mis maavanem pidi seaduse kohaselt kindlasti volikogudelt nõudma ei olnud maavanemal esitada.
Et rikkumisi mitte tunnistada ja näha, keeldus Pärnu  maavanem seadust rikkudes  ühinemisega seotud  haldusaktide ja toimingute üle järelevalve teostamisest, ei vasta ühinemisega seotud küsimustele ja oli üldse puu otsas kui pauk käis. (maavanema keeldumisest edaspidi)

 Mulle on alati tundunud, et kõige suuremad valetajad ja sulid on IRL-is ometi ei peaks ju erakonna nime seda mõjutama. Üks minu tuttav on jälle  veendunud, et ärastajate kasvulava oli EPA. Kui CV- s on kirjas, et EPA lõpetanud siis rohkem pole küsida vaja ja hoia eemale.

04.09.13

Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga plaanib seaduserikkumist


Suvi ja netipuhkus on läbi .  Teen esimesed „juurdeviivad „ harjutused.

Audru ja Lavassaare vallaelanike rõõmupäevad on varsti käes, ühinemine saab teoks ja kõik läheb ikka ja aina paremaks.

Et mitte anda põhjust spekulatsioonideks ütlen kohe ära- millimalli ei ole ühinemise vastu vaid selle vastu kuidas Laali Maldi  (IRL) mehed selle Audrus läbi viisid.

 Kui reformi korraldav Siseministeerium, kelle osa vassimises mitte vähem oluline pole, on oma seisukoha andnud, võtan muinasjutu ” Parasiit ja Peremees “ osadeks.   

See meie ühinemisprotsess oli  omaette logistiline ime - ei midagi liigutamata tehti ei midagi.
Maavanem lubab peale ühinemist  kvaliteetsemat avalikku teenust ei tea kust toodud kõrgelt haritud spetsialistide näol, siseministeerium taob rusikaga vastu rinda ja lubab ühinemisprotsessi läbiviimisel demokraatiat,  läbipaistvust, avalikustamist. Selline roosamannaline mulin,  millel pole saba ega sarvi,  jäägugi “suurte sõnameistrite”  sarja, tegelik elu on midagi muud. 

Kui palju maksab Eestis ausus ? Eurodes palun. 

Ja nüüd faktid.
Millimallil õnnestus hankida  Pärnu maavanem poolt Siseministeeriumile saadetud maavanema arvamus Lavassaare ja Audru valla ühinemisest ( Loe)
Kopeerin sellest olulised read. 
"Lavassaare valla liitumine Audru vallaga annab võimaluse avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks uuenenud Audru vallas . Samas ei muutu oluliselt ka nende teenuste kättesaadavus."

 Seega muutub ühinenud Audru vallas avalike teenuste kättesaadavus halvemaks kuigi mitteoluliselt.

01.07.2013 esitan Audru vallale järelepärimise (siin )  ja palun teatada kas minu kirjas nimetatud avalikke teenuseid (sündide ja surmade registreerimine,  kaevelubade,  ehituslubade, kasutuslubade, vee erikasutuslubade taotlemine ja väljastamine,  registreerimistaotluste esitamine  tegevusalal tegutsemiseks ja vallavanema ning volikogu esimehe vastuvõtt) osutatakse peale ühinemist edasi  ka endisel Lavassaare valla territooriumil (Lavassaare alevis) kus neid seniajani osutati.  

Vastust ei ole siiani, möödas üle kahe kuu (aga kohal ei ole ju ka veel maavanem poolt lubatud kõrgelt haritud spetsialiste  kes teaksid, et kirjadele tuleb vastata vastavalt  MSVS hiljemalt 30p jooksul).
18.08.2013 esitasin kaebuse Halduskohtule kohustamaks Audru vallavalitsust vastama. (lubatud avalikustamist ja läbipaistvust  tuleb nõuda kohtu kaudu.)

Proovin avalikku teavet saada Hr maavanem  käest.

03.07.2013 esitan Pärnu maavanemale järelepärimise siin  ja soovin teada milliste avalike teenuste kättesaadavus uuenenud Audru vallas  halveneb, miks halveneb ja kelle jaoks halveneb. Milliste avalike teenuste mitteolulist halvenemist maavanem siseministeeriumile saadetud arvamuses silmas pidas.

 01.08.2013 tulebki maavanema vastus siin kus ei ole nimetatud konkreetselt ühtegi teenust mille kättesaadavus halveneb vaid mainitakse, et  Lavassaare vallarahvale muutub avalike teenuste kättesaadavus mitteoluliselt halvemaks kuna vallavalitsus hakkab asuma  Audrus.

Miks Audru vallavalitsus ei vasta kirjadele, miks maavanem  vassib ega  nimeta ühtegi konkreetset avalikku teenust mille kättesaadavus peale ühinemist halveneb. Sisseministeerium kui peo korraldaja ja paari panija aga vaikib  -  peaasi, et ühinemine toimuks.  
 
Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga kavandavad  uuenenud Audru vallas  seaduse rikkumist

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus  (KOÜS  sHYPERLINK "https://www.riigiteataja.ee/akt/778809?leiaKehtiv"iHYPERLINK "https://www.riigiteataja.ee/akt/778809?leiaKehtiv"in ) § 4 sätestab  :
  Ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.

Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused.

Seega KOÜS § 4 kohaselt ei tohi uuenenud Audru vallas halveneda  avalike teenuste kättesaadavus  ka mitteoluliselt ja  nii Audru kui ka Lavassaare alevis  (kus enne paiknes vallavalitsus) tuleb korraldada  avalike teenuste kättesaadavust samal tasemel.
Selle ühinemise  korraldamiseks saavad ühinevad vallad riigilt suure nutsu (nn altkäemaksu) millega tuleb tagada ka  avalike teenuste kättesaadavus vähemalt samal tasemel.
 
04.08.2013 esitatud järelepärimisega palun maavanemat selgitada  kuidas on tema poolt  siseministeeriumile esitatud arvamus (avalike teenuste kättesaadavus halveneb mitteoluliselt) kooskõlas KOÜS § 4 tooduga (siin) ja 30.08.2013 proovin Audru vallavalitsuselt saada uuesti teavet milliseid teenuseid peale ühinemist Lavassaare alevis enam ei pakuta (siin)

04.09.2013 tuleb Pärnu maavalitsuse (koostanud Urmas Kase) vastuskiri ( siin )kus pole vaeva nähtud vastamisega vaid kopeeriti täpselt eelmise kirja sisu.
Maavanemale tuleb au anda tema alluvad on kõrgelt haritud spetsialistid kes vähemalt kuupäeva ja kirjanumbri oskasid ja viitsisid ära vahetada. Kirjavahetus jätkub,  millimalli tahab vastuseid (aga see on alles algus, planeeringute spetsialist pr Pärn vastab ühele küsimusele juba mitu aastat  -  on ka põhjust nagu hiljem veendute) 

Nüüd ootame ja vaatame kuidas asjaosalised hakkavad seadust väänama, õigustama , valetama, vassima ja vallakodanike seadusest tulenevad õigusi mutta tampima..
 
Kirjutan edasi kui saan vastused ka  Siseministeeriumilt  ja Vabariigi Valitsuselt.Seniks muudel teemadel.

26.05.13

ALATI VÕIDAB SEE HUNT, MIDA TOIDAD


Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: "Pane tähele, et igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib kurjust (vale, pettus, ahnus jne), teine hunt sümboliseerib headust ( armastus, ausus jne)". Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis siis: "Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?" Vana indiaanlane naeratas: "Alati võidab see hunt, mida toidad.
Audru ja Lavassaare valla ühinemise ajal puuduvad Lavassaare vallal laenud (pikaajalised kohustused), Audru vald aga ägab laenude ja kohususte koorma all mis tähendab, et peale ühinemist hakkavad Lavassaare valla elanikud osalema Audru valla laenude ja kohustuste tagasimaksmisel kuigi ise nad mingeid hüvesid ei saanud.

Seepärast ongi Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingusse sisse kirjutatud punkt 13.2 ( siin ), kus lepitakse kokku, et kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani, ei võta kumbki vald kohustusi ( laenud, kapitalirendilepingud jne) mis ei olnud juba eelnevalt ette nähtud nende arengudokumentides.
Ühinemislepingu kinnitamisest on möödunud vaevalt kuu. Audru valla IRL- lastest vallajuhid Suursild, Sutt, Põldmaa, Annus ei mäleta enam sõlmitud kokkulepet.
Aus nägu peas, valehambad suus võttis 09 mai 2013 Audru vallavolikogu vastu otsuse nr 49 (siin ) hanke korraldamiseks ja 4 aastaks kapitalirendilepingu (varaline kohustus) sõlmimiseks kaubikule.
Lavassaare vallarahvale tehti lihtsalt ära. Nii palju siis kokkuleppest ja aususest mille tähendusest  Audru valla juhid ei ole kunagi aru saanud.

09.05.2013 volikogu istungil jäin eriarvamusele ega toetanud sellist kokkuleppe murdmist. Vallavanem Siim ja tema lilleneiu Jaanus teatavad istungil süüdimatult volikogule "aga meil on ju kaubikut vaja ,milline on siis alternatiiv."

Alternatiiv saanuks olla välja ostmine, ostmata jätmine või Lavassaarega aus läbirääkimine.

Mass istungisaalis tõstab ühegi küsimuseta lihtsalt kätt, neid ei vaeva ega huvita, et äsja kinnitatud ühinemislepingut sai ebaausate IRL meeste ettepanekul jõhkralt rikutud. Minu eriarvamus ja protestid jäetakse seadust rikkudes protokollimata ( sekretär teatab, et Jaanus Põldmaa keelas eriarvamuste ja protestide protokollimise).

Et kokkulepped Audru vallaga ei maksa midagi võib igaüks ühinemislepingu punkt 13.2 ja volikogu otsust 09.05.2013 nr 49 lugedes ise tõdeda, sest eeldavalt peale selle postituse ilmumist hakkab vallavanem S. Suursild vallalehes musta valgeks kirjutama.

Aga meil on ju veel sõltumatu IRL maavanem, Andres Metsoja, kes peaks teostama ka oma parteikaaslaste haldusaktide üle (sõltumatut) järelevalvet.

(IRL ja ausus - ära mõtle välja )
Ja siin järelevalve taotlus koos järelevalve otsusega, Pärnu Maavalitsuse kodulehel 

Kopeerin maavanema järelevalvest; ........  arvestades Vabariigi Valitsuse määruse jõustumise aega ning asjaolu, et ka ühinemisleping ei ole veel jõustunud, ei ole Audru Vallavolikogu rikkunud ei ühinemislepingut ega seadust

Maavanema järelevalve teostaja (Ene Ruus) leidis, et kuna Ühinemisleping ei ole veel jõustunud ei ole Audru Vallavolikogu rikkunud ei ühinemislepingut ega seadust,  kapitalirendilepingu sõlmimine (kohustuse võtmine) on õiguspärane, ja et Audru vallavolikogu ja maavanem on lähtunud Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest (ETHS) § 10 lg 3 ja 4  (siin 

Halloo ........ maavanem, kui Ühinemisleping ei ole veel jõustunud siis ei saagi seda rikkuda mis aga ei tähenda, et seadust ( ETHS § 10 lg 3 ), kus selgelt kirjas, et kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni ei või kohustusi võtta (va volikogue vahelisel kokkuleppel), ei oleks rikutud. Kummaline  on järelevalve teostaja (Ene Ruus)  selline seisukoht.  Aga milline peaks olema asja seos maavanema ja Põldmaa poolt viidatud ETHS  §  10 lõikega 4  kus omakorda viidatakse §-le  8  (lg 3 p2 ) mis käsitleb hoopis „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmine valdade ja linnade osas Vabariigi Valitsuse algatusel
Kas järelevalve teostaja ja Audru vallajuhid, polegi teadlikud, et Audru ja Lavassaare vald ei ühine Vabariigi Valitsuse algatusel  vaid täiesti vabatahtlikult,  volikogude algatusel.

Järjekordne „kompetentne“ maavanema järelevalve, järelevalve teostaja peaks ikka oskama, viitsima natuke rohkem kui „pilte vaadata“ .


22.05.13

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 

Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde siin ja siin  
Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord
Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest. 

Audru valla palgajuhendi (siin vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab asutuse juht. 
Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  teenistuja vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendav tööülesanne ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia! Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastatud teabenüudega soovisin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. 
Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS 
-miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumendita lisatasu maksmine on õiguspärane? 
-millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas, vastust loomulikult netu, Tuleb edastada jälle vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 

Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


Majandusaasta aruanne kadunud

Audru valla Põhimääruse § 70 lg 11 (siin ) kohaselt esitab vallavalitsus  heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. maiks.

Täna 22 mai. Nädal tähtajast möödas aga majandusaasta aruannet ikka ei kuskil. Millega vallavalitsus põhjendab valla Põhimääruse sellist rikkumist?

Valimisliidu liikmetele piisab kui majandusaasta aruande pakk neile volikogu istungi algul kätte antakse. Nemad hoomavad kohe mitu lehetäit arve korraga, pole isegi seletuskirja tarvis,  piisab lihtsalt arvudest mis jutustavad neile minevikust, olevikust ja tulevikust.  Istungi juhataja ei saa suudki lahti kui käed juba tõusevad.

Millimalli oma piiratud mõistusega tahaks ikka majandusaasta aruannet ka veits näppida, sest keegi sama piiratud mõistusega olend nii  Põhimäärusesse kirjutas -  15 maiks.  

Vaatame millal siis tuleb!

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine  on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus  vald)  liitumine aga  kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles  teised (liitujad)  lõpetavad eksisteerimise.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse  (edaspidi ETHS) §9 1lg 1 (siin)  kohaselt tuleb  ühinevatel valdadel  koostada peale palju muu ka ühinemisleping. Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas  Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise  kohustuse  anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,  M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).  
IT ajastul ja juhul kui teema  käib üle jõu on mõnus teha   copy /paste mõne teise, ühineva  valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada.
Just nii tehtigi aga isegi spikerdada peab oskama.  
Meie ühinemiskomisjoni  ei tee vahet mõistetel -  ühinemine ja liitumine.
Leping on peakirjastatud „Audru valla ja Lavassaare valla ühinemisleping" kuid  lepingu punktis 1.1.4 väidetakse, et see on hoopis liitumisleping.
Mõisteid liitumine ja ühinemine kasutatakse läbisegi - nagu pudru ja kapsad.
Lepingus esineb ka suuri ja põhimõttelisi vigu ja vasturääkivusi (sellest  edaspidi). 
Kui ühinemislepinguga (projektiga ) saadi kuidagi hakkama siis  ühinemislepingu lisad jäeti hoopis koostamata ja avalikustamata. 
Seaduse (ETHS § 91lg 2 siin  ) kohaselt tuli  ühinemislepingu juurde  koostada ka järgmised lisad : 
-seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv
-ühinevate valdade majandusaasta auditeeritud aruanded;
-kaart mõõtkavas 1:50 000, kuhu on märgitud uued ja vanad piirid
-Kui ühinevad vallad kavatsevad ühinemistoetust kasutada investeeringute tegemiseks, tuli  ühinemislepingule lisada ka investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve.
 
Ühinemisleping ja selle lisad tuli panna välja avalikkusele tutvumiseks, määrata neile ettepanekute ja vastuväidete esitamise aeg mis ei võinud  olla lühem kui 3 nädalat  (ETHS § 91lg 4  siin )
Audru Vallavilikogu ja Lavassaare Vallavolikogu aga suunavad avalikule väljapanekule ainult ühinemislepingu ilma lisadeta  ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja jätavad ka rahuliku südamega määramata.
 
Vaata siin otsustab 07.03.2013 Audru volikogu suunata Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti  (lisa 1) avalikule väljapanekule alates 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Vaata siin otsustab 12.03.2012 Lavassaare vallavolikogu suunata Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu avalikule väljapanekule 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Kuna Lavassaare vallavalitsus  võttis 12.03.2013 istungil alles otsuse vastu siis  avaliku väljapaneku aeg minimaalselt 3 nädalat  ei ole ka täidetud.

Audru vallavolikogu ei ole põhjendanud miks ta jättis seaduses nõutud lisad avalikustamata ja ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja määramata.
Peale selle ei korraldanud Audru vald mitte ühtegi ühinemislepingut tutvustavat koosolekut.

Eirati ühinemisprotsessi üht olulisemat seadusest tulenevat nõuet - avalikustamine. (jälgi postitusi, näed kuidas edaspidi lausa valetama hakatakse).
Mõned näited teistelt:
Kõue vallavolikogu suunas ühinemislepingu koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrab ettepanekute vastuväidete esitamise aja (siin )
Risti Vallavolikogu otsus suunata ühinemisleping koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrata ettepanekute vastuväidete estamise aeg (siin )
 
Haldusterritoriaalne reform on täna üleriigiliseks prioriteediks.
Ühinemist tuleks võtta step-by -step, et kõnnak saaks õige. Vallajuhtide arvamus ükskõiksest vallarahvast ei anna õigust rikkuda seadusega paikapandud ühinemisprotsessi menetlemisnorme .
Ühinemisprotsessi seaduslikkust ei kontrolli keegi ja Siseministeeriumi ainus mure paistab olevat „tehke ometi ära,  ükskõik kuidas“
järgneb

15.05.13

Vallarahva tahtega ei arvestata niikuinii............

10.01.2013 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse, et  nõustub Lavassaare valla liitumisega (siin).  Sama otsusega määrati  Audru valla ja Lavassaare valla vahelistel liitumisläbirääkimistel Audru valda esindama volikogu esimees Jaanus Põldmaa, volikogu aseesimees Mati Sutt, vallavanem Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ( Kuldne Nelik) ning volitati  liitumisnõustajaga nõustamislepingut (töövõtulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursild.
Volikogu otsused on täitmiseks ja seda tuleb teha ka vallavanemal.  
Vallavanem Siim Suursilda eiras  volikogu otsust ja jättis nõustamislepingu sõlmimata, mis eeldavalt mõjutas edaspidist ühinemisprotsessi seaduspärast läbiviimist.
(Minu teabenõue siin, Siim Suursild  vastuskiri siin ).

07. 02. 2013 volikogu otsusega  nr 11 (siin ) moodustati Audru valla ja Lavassaare valla ajutine ühinemiskomisjon ja nimetati Audru valla esindajad ühinemiskomisjoni.
Kes need esindajad küll võiksid olla?
Otse loomulikult, Kuldne Nelik: Siim Suursild, Mati Sutt, Priit Annus, Jaanus Põldmaa.
Ühinemiskomisjon loodi jälle kitsalt volikogu ja valla juhtide baasil kuid võinuks olla laiapõhjaline kaasates koostöökogemustega organisatsoonide juhte (nagu mitmes teises vallas)  millega oleks välditud ühinemise liigset politiseeritust.
Selles, et enamus neist haldusterritoriaalse korralduse muutmisest midagi ei tea ja pole ka lühikese ajaga  õpivõimelised, minu jaoks midagi üllatavat ei ole.  Audru vald vajab selliseid eredaid tähti kes on kindlad oma jõus, ilus ja oskustes. 

07.01.2013 kinnitati ühinemiskomisjoni põhimäärus siin
Põhimääruse kohaselt kuulub ühinemiskomisjoni ülesannete hulka ka muuhulgas informatsiooni kogumine ühinemisprotsessi kohta ning selle esitamine volikogudele ja elanikele,  korralduslike normdokumentide ühtlustamise koordineerimine, ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine ning selle esitamine volikogudele ja muud vajalikuks peetavad küsimused.
Ühinemiskomisjoni  Põhimääruse § 7 lg 2  (siin ) kohaselt komisjoni esimees või aseesimees annab tehtud tööst aru oma volikogu ees igal volikogu istungil. 

Hallooo... leiutajad, Jaan Tatikad.  „Annab tööst aru igal volikogu istungil“.
Ühtegi aruandmist volikogu ees pole toimunud, volikogu liikmed pole isegi teadlikud kes on selle „Jaan Tatika“ komisjoni esimees, kes aseesimees ja mida seal on leiutatud.

Kuna seaduse kohaselt tuli läbi viia  rahvaküsitlus siis 07.02.2013 võeti vastu määrus
"Audru valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord"  siin millega määrati ühinemist  tutvustavate koosolekute toimumise ajad ja kohad samal ajal toimuvate rahvaküsitlustega -  poolt või vastu.

Audru vallas oli koosolekutest ja rahvaküsitlusest osavõtt pea olematu (59 vallakodanikku). Arvamuse avaldanutest oli enamus ühinemise poolt. 07.03.2013 kinnitas Audru vallavolikogu Audru  elanike küsitlustulemused siin
 
Vallavanem S. Suursild ja tema lilleneiu  Jaanus arvasid, et meil ongi selline ükskõikne ja kummaline vallarahvas.  
Ah nii. Aga kes kires volikogu istungil ja kuulutas mööda valda,  et pole oluline mida rahvas tahab või otsustab, seadus annab ühinemisega seoses  volikogule  ainuotsustamise õiguse.
Ja siis see rahvas peaks mängima klouni ja roomama härradele oma arvamust avaldama, millest ei sõltu midagi. 

Lavassaare vallas avaldas oma arvamust suhteliselt rohkem vallakodanikke. Ühinemise vastaseid oli rohkem (3) kui ühinemise pooldajaid. Mingil kummalisel põhjusel aga sellest ei räägita ega kirjutata.
Ajalehed pasundavad Audru ja Lavassaare valla ühinemisest kuid ei sõnagi, et tegelikult Lavassaare vallarahvas ühinemist ei pooldanud.
Kodulehelt,  kus koos kõik ühinemisega seotud dokumendid, ei leia just seada Lavassaare vallavolikogu  dokumenti - Lavassaare valla elanike küsitlustulemuste kinnitamine.

Kas seda kutsutaksegi avalikustamiseks?

järgneb
 

 

14.05.13

Ühinemisprotsess Audru vallas on algusest peale toimunud õigusvastaselt

Nüüd on siis Audru ja Lavassaare vald niikaugel, et ühinemine on sama kui toimunud.

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisval.

Sõnad  “seaduste alusel” ei taha kuidagi mõnele pähe ära mahtuda. Millimalli ei ole ühinemise vastane kuid ei nõustu sellega kuidas see läbi viidi. Et asjast on kõige rohkem huvitatud Vabariigi Valitsus siis otsus ühinemise kohta oli juba ette ära tehtud, soperdati veel ainult kokku mõningad dokumendid. Volikogu liikmed arvasid, et  sellise ühinemise võinuks jokkis peaga viinapitsi taga korda ajada.
Juba ühinemisprotsessi algatamine  ei toimunud õiguspäraselt.

Lavassaar Vallavolikogu otsus 11.12.2013 nr 40 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek“ ( siin  ja  siin),  mis on kogu protsessi  aluseks,  ei ole seadusega kooskõlas.

Nimetatud otsuses ei ole viidet mitte ühelegi seadusesättele mis oleks otsuse andmise õiguslikuks aluseks.

Õiguskantsler ja Riigikohtu halduskolleegiumi (kohtuasjas  nr 3-3-1-18-96) on märkinud,et  haldusakt peab olema kontrollitav.  Selleks aga, et haldusakt oleks kontrollitav, peab ta olema motiveeritud ja sisaldama viidet konkreetsele seadusesättele.

Sellise õigusliku aluse puudumisel on haldusakt ebaseaduslik.
Seega juba ühinemisprotsessi algatamine ei toimunud õiguspärase haldusakti alusel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi lühendatult ETHS) §9 lg 3 (siin ) kohaselt tuli otsus saata 10 päeva jooksul  ka maavanemale ja Sisseministeeriumile. Miks ei nähtud, et otsus ei ole seadusega kooskõlas ega tehtud ettepanekut seda parandada?
 
Vaata kuidas Taebla vald  teeb Ridala ja Oru vallavolikogule ettepanekut ja kuidas ta vormistab otsuse preambula viidates korrektselt  seaduse sätetele siin )

järgneb