Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2013 postitused

Hea ja turvaline on kambas kätt tõsta

Mitu kuud ei ole oma nina siia pistnud. Oli paganama hea kõigist jamast  natuke eemal olla ja veeta vaba aeg horisontaalis kas teleka või raamatuga.  Olenemata minu blogis valitsenud stagnaajast käis iga päev piilumas vähemalt 30 külastajat. Küsiti kas lõpetan blogimise kuna volikogusse ei pääsenud. Oh ei!  Ei tea ühtegi takistust ega põhjust miks blogimine lõpetada. Seda mida  tahaks avalikustada on rohkem kui jõuan kirjutada ja ahnus pettus lollus ja valelikkus pole kuhugi kadunud.   Tänan südamest neid vallakodanikke kes andsid minu poolt oma hääle.   50 häält on korralik tulemus. Need 50 vallakodanikku   usaldasin mind ja olen selle eest neile tänulik. Naersime   abikaasaga, et sellel korral saan ma ainult tema hääle. Vastupropaganda oli väga kõva ja   Simmu oma kambaga oli lubanud   teha kõik mis võimalik.  Vaata volikogu praegust koosseisu ja neile antud hääli.   11 volikokku pääsenut said vähem kui 50 häält (seega vähem kui millimalli)   Ado Kirsi            49 häält Ü

18,6 HA KABLI RANDA ERASTATI ELAMU JUURDE MILLE EHITAMIST POLNUD ALUSTATUDKI - KIVIMÄGI OSTA SADUL !!

Pikemalt kogu lugu siin kus toodud dokumendid, seadusesätted, kõik üksikasjalikult ja täpselt. Aga loo lõpp on ilus,  ah kui ilus hr Kivimägi ja lugupeetud Häädemeeste vallavanem Urmas Aava. ( Maatükke müüdi seal hinnaga  1 milj krooni 0,5 ha. Kes jagasid omavahel vähemalt  37,2 miljonit krooni? 04. 12. 1997 annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse, Häädemeeste valla maakorraldaja pojale, Mihkel Vainulale ligikaudu 16 ha maa erastamiseks Kabli rannas (vastu merd, praegune Merelaane) väidetavalt pooleliolevate hoonete juurde (loe korraldust siin ) tagastamistaotlusega Leetsaare maale  mille kohta ei olnud tehtud veel tagastamise/mittetagastamise otsust. 16.12.1998 korraldusega (  siin  ) nõustub  maavanem Toomas Kivimägi 1,86 ha maa erastamisega M. Vainulale väidetavalt poolelioleva elamu juurde ehitusloa 01.04.1994 nr 4030 alusel. 07.06.1999 (siin LK 1 ) sõlmivad M. Vainula ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi maa ostumüügilepingu ja maavanem  otsustab mingil põhjusel li

Ausamast ausam

Ah et Pärnu võimuliit vastandas ühisavaldusega ennast Keskerakonnale (PP artikkel) Miks ka mitte !!!  Tema pühadus Kivimägi  kahvatuvõitu valimiskampaania.   "Kolm tankisti ja koer" või oli see "Neli tankisti ja koer". Ainult Toomas Kivimägi nime mainimine oleks nagu pühaduse teotamine. Mõni pühadus on aga nagu peldikuuks mis varjab kõiki seda s---a ja paska mis ukse taga või nagu Potjomkini küla, klanitud fassaadiga. ..... aga akendel on silmad ja seintel kõrvad. Plaanis oli täna üks väikene pomm lõhkema panna, aga et dokumentide leidmine ja ülesse laadimine võtab aega, ei viitsi seda vastu ööd enam teha. Kirjutan homsele jutule natuke eellugu. Esimesel aastal (2009 ) kirjutasin siin  blogis maade erastamistest Kabli rannas (praegune Merelaane) ja Audru vallas (shValgerannas). Ärastamise suurajal oli Pärnu maavanem hr Kivimägi kelle ülesandeks oli muuhulgas  korraldada maade ostueesõigusega erastamist ja sõlmida maade ostumüügilepingud. Minu taotlust

Südametu lontrus

Olen kuuldu üle  vihane, solvunud, tahaks nutta või kallale minna. Tunnen, et ei valitse praegu end, ei tahagi valitseda ja ma ei peagi valitsema, mul pole vaja kellelegi meeldida ega näida. Mind ei eruta kas saan valituks või mitte, see ei tule mulle isegi mitte meelde. Need kes arvavad, et millimalli elu ja õnn sõltub volikogu 12 eurost ja elu unistus on olla selle gängi liige - unustage ära. Oma abi osutan ainult siis kui seda vajatakse ja kui ei vajata, lähen rahulikult olematute asjade prügikasti. Siim,  oled südametu lontrus, koos oma lilleneiust Jaanusega. "Volikogu ei ole matusetoetust kehtestanud" nii ütlesid inimesele kes oli muresse uppunud ja tuli valda abi paluma, omakese matmiseks. Ah et volikogu pole matusetoetust kehtestanud. Ei ole jah. Seda sa sellele õnnetule naisele loomulikult ei öelnud, et neli aastat oled oma (IRL) autopiloodil mõtlevatele  jüngritele pähe tampinud, et  minu poolt volikogule esitatud matusetoetuse eelnõu tuleb blokkida. Va

Delfi:Üle 700 korra kainenema viidud naine suri arestikambris ehk see kes su sitast päästab pole alati su sõber

Lind lendab, ikka kõrgemale ja kõrgmale. Tiivad külmuvad ja ta kukub potsti alla. Lehm läheb mööda ja laseb hunniku otse linnule kes tundes soojust hakkab siputama. Kass vaatab, miski siputab, kraabib linnu välja ja sööb ära. Loo moraal. 1. Ära lenda nii kõrgele kui tiivad ei kanna 2 See kes su täis teeb  pole alati su vaenlane. 3.Kui oled täis tehtud ära hakka hüppama. 4. See kes su sitast päästab pole alati su sõber . Öösel, vastu hommikut, hakkavad kodutud tegema oma ringe. Suurte taarakottidega võib näha nii nooremaid kui ka vanemaid.  Sirje armastas kohvi ja päris mitu korda käis ta öö jooksul seda putkast ostmas ja juttu ajamas ikka nii -  kui taara ära viin toon puudu jäänud raha. Ja tõigi - peaaegu alati tõi, naistepäeval tõi isegi tulbi. Vahest kadus Sirje pikaks ajaks ja ilmus siis taas välja teatades, et käis Viljandis kellegi juures tööl või oli see nüüd abiks. Viljandis Sirjel ei meeldi ja varsti on ta jälle Pärnus tagasi. Pärnus on hea aga elada pole kusagil,

Ühinemise otsus võeti vastu hääletust läbi viimata.

Jälle valimised. S---a ja sulgi lendab. Üks IRL- i hull käib oma plakatitega linnavalitsuse ees, teine hoiab nii madalat profiili, et ei tea enam isegi kas ta on maavanem  või "üks vallakodanik" Millimallil ei ole siin plaanis teha valimisreklaami ega ka vastureklaami kuid kahjuks valimised kattuvad Lavassaare ja Audru valla ühinemisega ja see  kuidas maavanem (IRL) ja Audru IRL punt siseministeeriumi abiga viisid jõu, võltsimiste ja vassimistega tagatubades läbi nn ühinemist ei olegi valimiste vaid politsei teema. Aga ära mõtle välja - politsei ei algata ometi menetlust "meeldiva vale" üle mida Vabariigi valitsus ootab. Suur osa inimesi on igasuguse poliitika ja vallaelu vastu üldse ükskõiksed, neid huvitab ainult, et külmkapist õlu otsa ei saaks ja elekter jumale eest ära ei läheks. 1. Kas sa tead, et Lavassaare vallavolikogu ei  hääletanudki Lavassaare ja Audru valla ühinemise poolt. Otsust 09.04.2013 nr 14 (eelnõu) ja  selle lisa Ühinemislepingut ei pan

Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga plaanib seaduserikkumist

Suvi ja netipuhkus on läbi .   Teen esimesed „juurdeviivad „ harjutused. Audru ja Lavassaare vallaelanike rõõmupäevad on varsti käes, ühinemine saab teoks ja kõik läheb ikka ja aina paremaks. Et mitte anda põhjust spekulatsioonideks ütlen kohe ära- millimalli ei ole ühinemise vastu vaid selle vastu kuidas Laali Maldi   (IRL) mehed selle Audrus läbi viisid.   Kui reformi korraldav Siseministeerium, kelle osa vassimises mitte vähem oluline pole,   on oma seisukoha andnud, võtan muinasjutu ” Parasiit ja Peremees “ osadeks.     See meie ühinemisprotsess oli   omaette logistiline ime - ei midagi liigutamata tehti ei midagi. Maavanem lubab peale ühinemist   kvaliteetsemat avalikku teenust ei tea kust toodud kõrgelt haritud spetsialistide näol, siseministeerium taob rusikaga vastu rinda ja lubab ühinemisprotsessi läbiviimisel demokraatiat,   läbipaistvust, avalikustamist. Selline roosamannaline mulin,   millel pole saba ega sarvi,   jäägugi “suurte sõnameistrite”   sarja, tegel

ALATI VÕIDAB SEE HUNT, MIDA TOIDAD

Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: "Pane tähele, et igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib kurjust (vale, pettus, ahnus jne), teine hunt sümboliseerib headust ( armastus, ausus jne)". Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis siis: "Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?" Vana indiaanlane naeratas: "Alati võidab see hunt, mida toidad. Audru ja Lavassaare valla ühinemise ajal puuduvad Lavassaare vallal laenud (pikaajalised kohustused), Audru vald aga ägab laenude ja kohususte koorma all mis tähendab, et peale ühinemist hakkavad Lavassaare valla elanikud osalema Audru valla laenude ja kohustuste tagasimaksmisel kuigi ise nad mingeid hüvesid ei saanud. Seepärast ongi Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingusse sisse kirjutatud punkt 13.2 ( siin ), kus lepitakse kokku, et kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani, ei võta kumbki vald kohustusi ( laenud, ka

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Kujutis
Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all. 31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel.  Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde  siin  ja  siin    Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.  Audru valla palgajuhendi ( siin  vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile  teenistuja vahetu juht.  Ettepanekus peavad

Majandusaasta aruanne kadunud

Audru valla Põhimääruse § 70 lg 11 ( siin ) kohaselt esitab vallavalitsus   heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. maiks . Täna 22 mai. Nädal tähtajast möödas aga majandusaasta aruannet ikka ei kuskil. Millega vallavalitsus põhjendab valla Põhimääruse sellist rikkumist? Valimisliidu liikmetele piisab kui majandusaasta aruande pakk neile volikogu istungi algul kätte antakse. Nemad hoomavad kohe mitu lehetäit arve korraga, pole isegi seletuskirja tarvis,   piisab lihtsalt arvudest mis jutustavad neile minevikust, olevikust ja tulevikust.   Istungi juhataja ei saa suudki lahti kui käed juba tõusevad. Millimalli oma piiratud mõistusega tahaks ikka majandusaasta aruannet ka veits näppida, sest keegi sama piiratud mõistusega olend nii   Põhimäärusesse kirjutas -   15 maiks.   Vaatame millal siis tuleb!

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine   on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus   vald)   liitumine aga   kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles   teised (liitujad)   lõpetavad eksisteerimise. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse   (edaspidi ETHS) §9 1 lg 1 ( siin )   kohaselt tuleb   ühinevatel valdadel   koostada peale palju muu ka ühinemisleping.   Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas   Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise   kohustuse   anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,   M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).     IT ajastul ja juhul kui teema   käib üle jõu on mõnus teha    copy /paste mõne teise, ühineva   valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada. Just nii tehtigi aga ise

Vallarahva tahtega ei arvestata niikuinii............

10.01.2013 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse, et   nõustub Lavassaare valla liitumisega   ( siin ).   Sama otsusega määrati   Audru valla ja Lavassaare valla vahelistel liitumisläbirääkimistel Audru valda esindama volikogu esimees Jaanus Põldmaa, volikogu aseesimees Mati Sutt, vallavanem Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ( Kuldne Nelik) ning volitati   liitumisnõustajaga nõustamislepingut (töövõtulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursild. Volikogu otsused on täitmiseks ja seda tuleb teha ka vallavanemal.    Vallavanem Siim Suursilda eiras   volikogu otsust ja jättis nõustamislepingu sõlmimata, mis eeldavalt mõjutas edaspidist ühinemisprotsessi seaduspärast läbiviimist. (Minu teabenõue siin , Siim Suursild   vastuskiri siin ). 07. 02. 2013 volikogu otsusega   nr 11 ( siin ) moodustati Audru valla ja Lavassaare valla ajutine ühinemiskomisjon ja nimetati Audru valla esindajad ühinemiskomisjoni. Kes need esindajad küll võiksid olla? Otse loomulikult, Kuldn

Ühinemisprotsess Audru vallas on algusest peale toimunud õigusvastaselt

Nüüd on siis Audru ja Lavassaare vald niikaugel, et ühinemine on sama kui toimunud. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisval. Sõnad   “seaduste alusel” ei taha kuidagi mõnele pähe ära mahtuda. Millimalli ei ole ühinemise vastane kuid ei nõustu sellega kuidas see läbi viidi. Et asjast on kõige rohkem huvitatud Vabariigi Valitsus siis otsus ühinemise kohta oli juba ette ära tehtud, soperdati veel ainult kokku mõningad dokumendid. Volikogu liikmed arvasid, et    sellise ühinemise võinuks jokkis peaga viinapitsi taga korda ajada. Juba ühinemisprotsessi algatamine   ei toimunud õiguspäraselt. Lavassaar Vallavolikogu otsus 11.12.2013 nr 40 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek“ ( siin   ja   siin ),   mis on kogu protsessi   aluseks,   ei ole seadusega kooskõlas. Nimetatud otsuses ei ole viidet mitte ühelegi seadusesättele mis oleks otsuse andmise