Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2021 postitused

ALGAVAD INIMKATSED EESTI HAIGLATES?

Uus regulatsioon võimaldab Eestis haiglaerandit ehk erandkorras valmistada ja kasutada uudset ravimit patsiendipõhiselt eriarsti ainuisikulisel kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas.  (jälgi sõnakasutust    ... valmistada ja kasutada  välditakse sõna katsetada).  Haiglaerandist saadud andmete põhjal on hiljem võimalik alustada ravimiga kliinilisi uuringuid ning seejärel jõuda ka müügiloa taotlemiseni. Haiglaerandi regulatsioon lubab planeerida konkreetseid arengusuundi ja koostöövõimalusi Eesti ülikoolide, biotehnoloogia ettevõtete ja haiglate vahel,“ lisas Triin Suvi Uskumatu, ma ei lugenud aga kuskilt välja, et patsiendilt oleks ka kohustus luba küsida või teda teavitada, et on haiglas katsejäneseks.  Ei mingit vastutust  -  loe oma tapetud kokku ja katseta edasi.  Muudatused on kavandatud jõustuma 2021. aasta lõpus. Loe kui viitsid ja suudad.  Tervise- ja tööministri määruse „Haigla erandi ravimi loa taotlemise tingimused“ eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1

Kes läheb õnge?

Kujutis
Selline on siis Isamaa erakonna ettepanek volikogu üleseks kokkuleppeks . Mis on Isamaa tegelik eesmärk, hirm ja huvi!!? Ära kaugelt otsisma mine. Kui miski on vajalik siis miks on vaja seda kuidagi kinnitada, kivisse raiuda? Mis täna vajalik ei pruugi seda olla homme. Järelikult on mingi hirm. --- kinnitatakse osavallakogude moodustamine ja säilimine eeleisvaks volikogu valimisperioodiks ehk neljaks aastaks. Ah, et just osavalla kogude moodustamist ja säilimist soovib Isamaa kinnitada, mitte osavaldade endi säilimist. Tühja sest osavallast peaasi, et osavalla kogud säiliks. Ikkagi soojad kohad ka oma jorssidele. Kui ka ainult ühel volikogu liikmel peaks olema aru peas, ettepanekut mitte toetada ega allkirjastada, võib Isamaa oma paberisse võileibu pakkida.

OH JAH !!??

Kujutis
Just täna rääkisin ühe suht noore inimesega kes jahmatas mind südamest. "Tead Anne, ma ei taha enam elada!! "Mis mõttes, oled alles nii noor, mis sul siis juhtus ?" "Ma ei tea, kõik on kuidagi nii masendav, see kuradima koroona ka veel. Kõik läheb vastutaevast. Vaatasin riigikogu istungit, seal ka muud pole kui üks valetamine vassimine." Ja millega ma lohutad inimest, nii ju ongi.  Valedest pettustest on  saanud norm. Kõik petavad üksteist, ilma eranditeta. Mõned harvemini mõned tihedamini.  Pikapeale on selline käitumine muutunud harjumuseks, eluviisiks. See on väga kurb. Aga mina vaatasin täna veebist tükati hoopis Pärnu linnavolikogu istungit.  Mul tõesti läks süda pahaks kui see abilinnapea  Smeljanski Ihna detailplaneeringu kohta valetama ja otseses mõttel jama ajama hakkas.  Ei ole vahet, et noor inimene. Mine pane pühal jõuluajal kirikusse küünal.   1 6.12.2021 Pärnu linnavolikogu istungil abilinnapea Smeljanski ettekandest väljavõte (  midagi muutmata)

Homme siis tõmbab Pärnu linnavalitsus volikogule jälle mütsi pähe

Kujutis
Tegelikult teevad nad seda ise, teadlikult, tahtlikult. Ihna detailplaneering,  mis on otsast lõpuni täis pettust, varjamaks Siim Suursilla vallavanemana toimepandud korruptsiooni, võetakse siis homme volikogus istuvate  endiste maavanemate, linnapeade ja vallavanemate vaikaval nõusolekul vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule, et kõik saaksid ettepanekuid ja vastuväiteid esitada.  Praegu ei vasta linnavalitsus ühelegi teabenõudele mis puudutab Ihna, Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistuid või detailplaneeringut, pikendades kõigile teabenõuetele vastamise tähtaega. Püütakse enne volikogu istungit varjata veel mis varjata annab.  Aga pole mõtet - puhas politsei või pealtnägija teema. Ja kelle raha eest trassid rajati, ah? Linnapea, tee suu lahti! Vene ajal tuli raadiot põrutada kui see tööle ei hakanud. Valed, valed ja ainult valed. Ühes dokumendis "üldplaneeringut muutev" detailplaneering , teises "ei muuda üldplaneeringut", ühes kanalid ja tiik, teises paadisadam

Pärnu linnavolikogus on toimunud aastaid kõik isikuvalimised kehtivat seadust (KOKS) rikkudes.

  Pärnus on taas põnev…..kirjutab eilses Pärnu Postimehes silla Toomas. Pärnus opositsioonis istuda polnud muidugi põnev aga riigikogus tegite ju täiega kirbutsirkust. Ma ei tahaks siin omadussõnu kasutama hakata.  Ähvarduste ja mõjuvõimuga kauplemise tulemusel võimu juurde pääsemine on ju ka ikka põnev. Lubage siis edaspidi linnapea  Kosenkraniust ka ikka oma linnavalitsuse istungitele.  Artikli mõttest ma ka aru ei saanud. Raisata nii palju leheruumi ammu toimunud valimistulemustest kokkuvõtte tegemiseks? Võinuks piirduda artikli kolme viimase reaga - olnuks hea tulemus. Aga mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada vaid…. Uskumatu, et Pärnu linnavolikogus on toimunud aastaid  kõik isikuvalimised kehtiva t seadust (KOKS)  rikkudes . Volikogus endised linnapead, vallavanemad, maavanemad ja muidu targad aga seadust lugeda ei mõisteta.   Tekib põhjendatult küsimus, kas meil ikka on üldse õiguspäraselt valitud linnapea ja teised tähtsad ametnikud.  Nii et hr Kosenkranius, ära t

Maksu- ja Tolliameti tolliosakond soovib teostatavas riiklikus järelevalves võtta kasutusele vormikaamerad (tuntud ka kui rinnakaamerad)

Nimetatud seade tähendaks tolliametniku vormi külge kinnitatud väikesemõõtmelist kõrgekvaliteedilist heli ja pilti salvestavat seadet, mis töötab laetava akuga ja millel on iseseisev salvestusmälu. MAKSU- JA TOLLIAMET Justiitsministeerium                  Meie 28.10.2021 nr 6-5/027407 info@just.ee Selgitustaotlus korrakaitseseaduse ja haldusmenetluse seaduse kohaldamise võimalustest tolliametnike vormikaamerate kasutuselevõtul 1. Siinne selgitustaotlus tugineb märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p-le 2 koostoimes sama seaduse §-ga 3 ning lähtub asjaolust, et Maksu- ja Tolliamet soovib õigusalast selgitust seonduvalt korrakaitseseaduse ja haldusmenetluse seadusega, milliste seaduste väljatöötaja on Justiitsministeerium. 2. Laiemalt on siinne pöördumine kantud: 2.1 . vajadusest järgida Euroopa õigusruumis üldtunnustatud õigusselguse põhimõtet, sealt edasi – põhiseaduse § 13 lg-t 2, mis ütleb, et seadus kaitseb igaühte rii