Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2021 postitused

Karma ikka on olemas. Tubli Korobeinik!

Nautisin üle hulga aja Pärnu Linnavolikogu istungit. Isamaa sai just seda mis oli ära teeninud.  Tubli Korobeinik – lase edasi samas vaimus. Las tulevad pilvedest maa peale.  Kuidas tunne oli hr J. Põldmaa ja  S. Suursild.   Ah et S. Suursillal on ka volikogu juhtimise kogemused. Või et Siim Suursild  tahtis nüüd enne küsimuse esitamist selgitada ja kommenteerida oma küsimust - ärge segage. Äkki tuletad meelde Audru vallavolikogu istungeid kus J. Põldmaa ja oma isamaalise jõuguga möllasite. Muutsite naeruväärseks volikogu töökorra, tehes selles muudatusi, et võtta kahel opositsiooni liikmel võimalus esitada arupärimisi, muudatusettepanekuid ega häbenenud lisada töökorda lausa naeruväärset ja häbematut muudatust  mille kohaselt tuli opositsiooni liikmel alustada küsimuse esitamist küsisõnaga, võimaldamata oma küsimust selgitada, kommenteerida. Oma jõugu liikmed võisid laterdada ja vahutada suvalistel teemadel niikaua kui tatti jätkus – protesti peale irvitasite -  nemad võivad, nemad on

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida enam kui ühel 10-st - et siis kuni üheksal 10-st või?

  Teen väljavõtte Covid -19 vaktsiini Comirnty pakendi infolehelt  juhuks kui keegi vajab selle kohta infot Pakendi infoleht: teave kasutajale Comirnaty süstedispersiooni kontsentraat COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud) 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik vaktsiinid, võib Comirnaty põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Väga sageli esinevad kõrvaltoimed : võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st • valu ja turse süstekohas • väsimus • peavalu • lihasevalu • liigesevalu • külmavärinad, palavik Sageli esinevad kõrvaltoimed : võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st • punetus süstekohas • iiveldus Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st • lümfisõlmede suurenemine • halb enesetunne • valu jäsemetes • unetus • sügelus süstekohas Harva esinevad kõrvaltoimed : võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st • ajutine ühepoolne näonärvihalvatus Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel ) • raske allergiline reaktsioo

Hoonestusõiguse seadmine Pärnu Tulbi 16 Kivimägi

Kujutis
Keegi palus saata.  Lubasin - enam ei mäleta kellele.  Siin see dokument siis on.  Hoonestusõigus aga mis ajani? Mis on sellest hoonestusõigusest edasi saanud? 

Kaja Kallase Reformierakond keeldub jätkuvalt väljastamast teavet riigilt saadud toetuse kasutamise kohta .

Kujutis
järg postitusele    Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad.  Miks ka mitte. Nagu arvata oligi, keeldus Reformierakond ka Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsuse - ettekirjutuse alusel minu teabenõude täitmisest, asudes ekslikult seisukohale nagu ei kohustakse seadus neid teabenõudes palutud teavet väljastama. Loomulikult ei ole see õiguspärane ega minu jaoks aktsepteeritav. Nüüd on Andmekaitse Inspektsiooni etteaste. Kas tuleb kohtuvaidlus AKI ja Refi vahel ja luuakse pretsedent või hakkab AKI otsima nõkse ja võimalusi taganemiseks, viskab püssi põõsasse ja kapituleerub Refi invasiooni ees. Siin siis Reformierakonna keeldumine teabenõude täitmisest. Kirja koostanud isik on eksiteel, tegemata vahet teabe kohustuslikul avalikustamisel erakonnaseaduses ette nähtud määral ja viisil, ning sellel, et Avaliku teabe seaduse (AVTS) alusel saab teabenõude korras küsida ka sellist teavet, mida erakond ise ei ole küll kohustatud avalikustama kuid mis tuleb väljastada teabenõ