15.04.21

Karma ikka on olemas. Tubli Korobeinik!


Nautisin üle hulga aja Pärnu Linnavolikogu istungit. Isamaa sai just seda mis oli ära teeninud. 

Tubli Korobeinik – lase edasi samas vaimus. Las tulevad pilvedest maa peale. 

Kuidas tunne oli hr J. Põldmaa ja  S. Suursild.  

Ah et S. Suursillal on ka volikogu juhtimise kogemused.

Või et Siim Suursild  tahtis nüüd enne küsimuse esitamist selgitada ja kommenteerida oma küsimust - ärge segage.

Äkki tuletad meelde Audru vallavolikogu istungeid kus J. Põldmaa ja oma isamaalise jõuguga möllasite.

Muutsite naeruväärseks volikogu töökorra, tehes selles muudatusi, et võtta kahel opositsiooni liikmel võimalus esitada arupärimisi, muudatusettepanekuid ega häbenenud lisada töökorda lausa naeruväärset ja häbematut muudatust  mille kohaselt tuli opositsiooni liikmel alustada küsimuse esitamist küsisõnaga, võimaldamata oma küsimust selgitada, kommenteerida.

Oma jõugu liikmed võisid laterdada ja vahutada suvalistel teemadel niikaua kui tatti jätkus – protesti peale irvitasite -  nemad võivad, nemad on omad. 

Jäädes päris ausaks siis selline üleolev käitumine oli omane rohkem S.Suursilla õpivõimetul lilleneiul, Jaanus Põldmaal. Aga kõik nautisid sellist irvitamist. 

Olen Audru vallavolikogu istungeid salvestanud ja ka blogis kajastanud.
Tuletage meelde. Siin üks neist.

https://millimalli.blogspot.com/2012/04/peaasi-et-laps-ei-nutaks.html


Väljavõte 


08.03.2012 istungi päevakorra kuues päevakorrapunkt oli Audru Vallavolikogu töökorra muutmine.

Oma ettekannet alustades teatas Jaanus Põldmaa, et kuna kõik volikogu esimehed on töökorda muutnud siis tema tahaks nagu ka.


Mida ja kuidas siis Põldmaa oma  kambaga töökorras muutis.

1. Kuna millimalli oli teinud volikogu esimehele mitmeid märkusi, et volikogu korralised istungid ei toimu töökorras ettenähtud ajal, vaid nagu jumal juhatab, siis suure vihaga  otsustas J. Põldmaa  oma pandega muuta töökorda nii, et tema otsustab mis kuupäev ja kellaaeg  järgmine volikogu istung toimub. 

2. Volikogu töökorrast võeti välja  § 6 lg 5 mis lubas volikogu liikmetel pärast päevakorra kinnitamist saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.
See olevat J. Põldmaa selgituse kohaselt võetud välja millimalli arupärimiste ja sõnavõttude  takistamiseks. (Peale millimalli ei olnud keegi ühtegi avaldust ega arupärimist volikogule esitanud).

3. Volikogu töökorda muudeti veel nii, et 
küsimusi võis (opositsioon)  esitada ainult selliselt, et küsimus pidi algama küsisõnaga.
Küsilause peab olema lihtlause ja oma küsimust kommenteerida ei tohi. Istungi juhatajal on õigus kõrvaldada iga küsimus, mille käigus asub küsija avaldama omapoolseid kommentaare.
See kehtis ainult 2 opositsiooni liikme kohta. Teised võisid vahutada palju tahtsid, millal tahtsid, kaua tahtsid ja mis teemal tahtsid.

4.Volikogu liikmete (opositsiooni)  poolt tehtavad sisulised muudatusettepanekud eelnõudele tuli volikogu töökorra muudatuse kohaselt esitada  hiljemalt istungi toimumise nädala esimese tööpäeva kella 14.00-ks  (seega esmaspäev kella kaheks).
Laupäeval või pühapäeval sai millimallil  postkasti volikogu materjalid aga esmaspäeval, kella kaheks, tuli võimalikud muudatusettepanekud viia juba valla kantseleisse. 

Volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul selgitas volikogu esimees seda muudatust selliselt:

Volikogu esimees J. Põldmaa: 
Selle muudatusettepaneku esitasin selleks, et väljaspoolt tulev inimene ei saaks esitada eelnõudele muudatusettepanekuid"
Mina: 
Mida tähendab väljaspoolt tulev inimene? Muudatusettepanekuid saavad ju esitada ainult volikogu liikmed. Mis sa selle "väljaspoolt tulev inimene" all mõtled.
Põldmaa: 
No ma mõtlesin opositsiooni
Mina: 
Mind ja Indat siis?
Põldmaa: 
Loorits ka
Mina
Mina siis olen volkogu mõistes väljaspoolt tulev inimene, mitte Audru vallavolikogu liige.
Põldmaa: 
Jah, te ei ole valimisliit "Audu" liikmed.

Vot selline pidev mõnitamine ja seaduste rikkumine toimus Audru vallavolikogus võimul olnud Isamaa pande poolt. Ja nüüd need samad  aferistid  oigavad Pärnu linnavolikogus - mul on piinlik, topeltstandardid! 
Kas tõesti, oi kui tundlikuks muutunud?

Ära mõtle välja! 
14.04.21

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida enam kui ühel 10-st - et siis kuni üheksal 10-st või?

 

Teen väljavõtte Covid -19 vaktsiini Comirnty pakendi infolehelt  juhuks kui keegi vajab selle kohta infot


Pakendi infoleht: teave kasutajale
Comirnaty süstedispersiooni kontsentraat
COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud)

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik vaktsiinid, võib Comirnaty põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st
• valu ja turse süstekohas
• väsimus
• peavalu
• lihasevalu
• liigesevalu
• külmavärinad, palavik

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st
• punetus süstekohas
• iiveldus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st
• lümfisõlmede suurenemine
• halb enesetunne
• valu jäsemetes
• unetus
• sügelus süstekohas

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st
• ajutine ühepoolne näonärvihalvatus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
• raske allergiline reaktsioon

12.04.21

Hoonestusõiguse seadmine Pärnu Tulbi 16 Kivimägi

Keegi palus saata.  Lubasin - enam ei mäleta kellele.  Siin see dokument siis on. 

Hoonestusõigus aga mis ajani? Mis on sellest hoonestusõigusest edasi saanud? 
06.04.21

Kaja Kallase Reformierakond keeldub jätkuvalt väljastamast teavet riigilt saadud toetuse kasutamise kohta .

järg postitusele  Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad.  Miks ka mitte.

Nagu arvata oligi, keeldus Reformierakond ka Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsuse - ettekirjutuse alusel minu teabenõude täitmisest, asudes ekslikult seisukohale nagu ei kohustakse seadus neid teabenõudes palutud teavet väljastama.

Loomulikult ei ole see õiguspärane ega minu jaoks aktsepteeritav. Nüüd on Andmekaitse Inspektsiooni etteaste. Kas tuleb kohtuvaidlus AKI ja Refi vahel ja luuakse pretsedent või hakkab AKI otsima nõkse ja võimalusi taganemiseks, viskab püssi põõsasse ja kapituleerub Refi invasiooni ees.

Siin siis Reformierakonna keeldumine teabenõude täitmisest.Kirja koostanud isik on eksiteel, tegemata vahet teabe kohustuslikul avalikustamisel erakonnaseaduses ette nähtud määral ja viisil, ning sellel, et Avaliku teabe seaduse (AVTS) alusel saab teabenõude korras küsida ka sellist teavet, mida erakond ise ei ole küll kohustatud avalikustama kuid mis tuleb väljastada teabenõude esitamisel.


Kummaline, mis peaks olema Reformierakonnal vastu kui soovitakse teada kuidas erakond kasutas riigilt saadud toetust. Kas on midagi varjata?