Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2021 postitused

Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad. Miks ka mitte.

Kujutis
Kapo abiga võimule kepselnu arvates peaks erakondade kulutused olema läbipaistvad ja kontrollitavad. Tubli. Miks ka mitte. Mind ka huvitab kuhu, kuidas ja milleks täpsemalt reformierakond riigiraha kulutab.  Erakond on MTÜ, seega kehtib talle ka mittetulundusühingute seadus ja riigilt saadud raha osas avaliku teabe seadus (AvTS)   Vaatame kas Ref täidab AvTS sätestatut ja kui aldis ta on ise oma erakonna kulutusi avalikustama. Eesti Reformierakond           24.01.2020 Tõnismägi 9, Tallinn 10119 info@reform.ee Tel: +372 680 80 80 Teabenõue AvTS sätestatu kohaselt on Eesti Reformierakond teabevaldaja. Eesti Reformierakond on saanud riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.Soovin teada kuidas täpsemalt on seda riigilt saadud raha kasutatud. Esitan teabenõude lähtuvalt AvTS- st Reformierakonna 2020 a majandamiskulud olid kokku 231 174 euri ja muud poliitilise tegevuse kulud 9 6 183 euri. Soovin teada milliseid konkreetsed kulutused sisalduvad majandamiskuludes ja millised muudes

RISKISLAPSED

 Kes on riskislaps? Riskis lastele ja noortele suunatud programmist loen, et riskis olevate laste ja noorte all mõeldakse peamiselt neid gruppe : -vähemate võimalustega noored keelelise ja rahvusliku, geograafilise või majandusliku olukorra tõttu; -käitumisraskustega noored, sh alaealised õigusrikkujad ja riskeeriva käitumisega noored; -vanemliku hoolitsuseta noored või tänavanoored; -mitteaktiivsed ja sotsiaalselt tõrjutud lapsed ja noored, sh poolelijäänud haridusega; -haridusliku erivajadusega õpilased. Toon väljavõtted kirjast 25.11.2020 ja linnavalitsuse nimel vastanud linnasekretär Tiina Roht vastused 28.12.2020 nr 4.3-7/10428-2 Pärnu linnavalitsus on sõlminud lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega läbi viima huvitegevust riskis laste ja noortega. Soovin sellega seoses alltoodud teavet 2019 ja 2020 aasta (sh oktoober) kohta: 1.Mitu sellekohast lepingut (arvuliselt) on linnavalitsus sõlminud 2019 ja mitu 2020 aastal (sh oktoober)  Vastus: 2019. ja 2020. aastal on l

Eksitatakse, hirmutatakse - ei mingit trahvi

Minu poole on pöördunud mitmed hirmunud inimesed - eriti vanemad inimesed. Püüan selgitada, rahustada, hirmu maha võtta. Möödunud nädalal jälle üks ehmunud proua- appi mis saab. Kirjutan nüüd sellest hirmust vahelduseks ka siin blogis. Kui on abiks on hästi kui ei usu, ära usu, värise edasi- mul vahet pole.  On ilmunud mitmeid artikleid mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavat inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba. Need artiklid on eksitavad ja suurem osa neist suunatud ainult oma teenuse müümisele - et ikka telliksid . Väidetav 500-eurone trahv selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile. NB Riigilõivuseaduse §  331 6 kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil) ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot. Juhin tähelepanu

Nagun tatt sõrmede küljes, maha ei tule ja pühkida pole ka kuhugi.

Lugesin täna neid sotside nn muudatusettepanekuid mis kõik pidavat olema esitatud nii, et neile tuleks vastata "EI " KaKA "ei" kampaania! Haaa... haa... haaa...   MIKS KA MITTE! Esiteks kordusid ühed ja samad küsimused - ikka tuhat paar vahet ja jälle samad. Kuidas siis nii, loodrid? Petsite käskijannat. Mul ka õnged sees, kuulsin, kuulsin kuida neid tobedusi välja mõeldi ja siis oma ja teiste "vaimukuste" üle naerdi. Nüüd olete aga KAKA - ga koos ja häbis. Polnuks olnud vaja roojata. Millistele sotside küsimustele siis  "EI" tulnuks vastata. Kopeerin mõningad küsimused (muudatusettepanekud).  „Kas Eesti püsib igavesti?““; EI „Kas eesti rahval on tulevikku?““;:EI „Kas Eestis on hea elada?““; EI „Kas EV kodanikul on õigus ise otsustada, kellega abiellub?““ EI „Kas Eesti Vabariigi territooriumil poest asju ostes makstakse nende eest? EI „Kas on oluline säilitada eestikeelne kõrgharidus ja eesti teaduskeel?““ EI „Kas palgavaesus tuleks Eest

Kas Toomas Kivimägi unistab 12 aastasega abiellumisest ja Ligi surnutega seksimisest ?

Riigireetmisest, pedofiiliast, nekrofiiliast ja polügaamiast unistavate reformarite ja sotside rämps on ujunud pinnale. Õudus millised muudatusettepanekud. Kas tõesti ükski reformi ja sotsi saadik ei öelnud "ei"? Milliste haigete  labasustega ollakse võimu nimel nõus kaasa minema.  Toomas Kivimägi unistab islami toomisest Eestisse,12 aastaste lastega abiellumisest ja seksimisest - pedofiilia legaliseerimisest ja teeb riigikogule sellekohase ettepaneku. Nüüd siis avalik saladus. Kuningas on alasti. Jürgen Ligi unistab aga surnutega seksimisest, nekrofiilia seadustamisest ja tema teeb  riigikogule sellekohase ettepaneku. Kui Kivimägi unistus ei peaks täituma on tal siiski mingi võimalus - rääkida oma unistusest naisega ehk saavad kokkuleppele, variante on. Aga vaene Ligi - kas ta naine ikka on nõus surema mehe naudingu nimel ja korduvkasutus pole ka võimalik. Aitaks muidugi parteikaaslaste poolt riigikogule tehtud ettepanek - polügaamia seadustamine. Mitu naist on ikka mitu sur

RIIGIKOGUS LEVIB ERITI OHTLIK VIIRUS MIS VÕTAB PEALE LÕHNA JA MAITSE KA MÕISTUSE

Püha jumal!! Mis haigust nad põevad - ega see nakkav ole? Kas ongi muteerunud Covid? Kui  enamusel võtab lõhna ja  maitse siis riigikogus leviv viirus võtab kõigepealt mõistuse.   Loe  opositsiooni muudatusettepanekuid siit 

Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.

Kujutis
jätkan eelmist postitust Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutelt saanuks väljapääsu avalikule Kaudasadama teele taotleda läbi tol ajal rootslastele kuuluva Ihna kinnistu (kust kraavi äärt mööda kulges senine tee).  AÕS § 156 lg-st 2 tuleneb, et tee (juurdepääsu) määramise võimalusi, ühenduse pidamiseks avalikult kasutatava teega, kaalutakse selle kinnisasja piires, mille kaudu ühendus  seni toimus. Seega pidanuks Siim Suursild ja M. Post taotlema oma Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele juurdepääsuõigust läbi rootslastele kuuluva Ihna kinnistu.  Oleks totter arvata, et vallavanem Siim Suursild oleks  erastanud maa millele pole juurdepääsu avalikult teelt kui tal poleks tagataskus mõnd plaani varuks.    Kui oled  volikogu esimees ja vallavanem faktiliselt ühes isikus ja kogu see naksitrallide sõpruskond pöörleb, tiirleb just sulle meelepärases taktis siis oma kinnistu tarbeks avaliku juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise võimaluse leidmine, polnud küll mingi eriline