Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2012 postitused

Muudatusettepanekud mis hääletati arengukavasse, jäid tegelikult välja.

Volikogu istung 19.01.2012 Päeakorrapunkt 1 Audru valla arengukava aastateks 2012-2025  3. lugemine ja vastuvõtmine Üks pikk protsess sai nüüd lõpule. Arenguvisioonid paika pandud. Ei tahaks öelda, et kaua tehtud kaunikene. Millimalli on maksimalist -  kui olgu, siis juba olgu midagi konkreetset. Mitte kvantiteet vaid kvaliteet peaks olema see, mille eest makstakse. Sellise poeemi võib ju mingi osa elanikest diagonaalis läbi lugeda  aga suur osa .........vaevalt. Hr Tarre on oma 70 tuhhi kr välja teeninud ja nüüd läheb see "ühiskondlik kokkulepe"  kenasti kalevi alla,  kurvalt kausta kopitama. Millimalli arvas, et päris tulus oleks järgmisel korral arengukava ise koostada. Otsid netist  Paikuse valla arengukava, teed copy/paste, valid menüüst find  "Paikuse" ja siis  Replace "Audru", nokitsed õiged arvud õigesse kohta ja ....... ta- taaa...olemas. Jah, aga ega jalgratast pole tõesti  mõtet hakata ise leiutama. Unistus arengukava koostamisest jook
Volikogu istung 19. 01.2012 J. Põldmaa; Kas on kellegil proteste, ettepanekuid  päevakorra suhtes. A. Seimar: On küll jah, päevakorrapunkt 9,  oleks vaja algdokumenti mida ma olen käinud küsimas sekretäri käest vist 10- 20 korda, viimane kord üleeile. Palusin 2006 a vallavalitsuse korraldust, mida ei ole dokumendiregistris. Tahan algdokumenti, et vaadata kuidas seda struktuuri nüüd muudetakse. Üleeile ütles sekretär, et jah ma panen ta praegu kohe ülesse, seda ei ole siiamaani üleval. Teen ettepaneku jätta see päevakorrapunkt välja kuna seda ei ole volikogu liikmed saanud läbi töötada. Palun ettepanek panna hääletusele. J. Põldmaa: Kes on selle poolt, et jätta päevakorrast välja päevakorrapunkt 9, palun käega märku anda. Poolt on ainult A. Seimar ja I.Orissar ( nagu ikka, volikogu liikmetel ei ole oluline, et nad ei tea milline on algdokument, mida ja kuidas nad muudavad ). J. Põldmaa:Kes on vastu Käed tõusevad kuid keegi neid kokku ei loe. J. Põldmaa: Kes on erapooletu K

Millist ettepanekut hääletati

V olikogu istung 15.12.2011 Päevakorrapunkt 5 Protokoll   siin  Audru valla arengukava aastateks 2012-2025   2. lugemine. (kop eerin protokollist ) ( Jaanus Põldmaa teeb ettepaneku lõpetada läbirääkimised ja hääletada vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 1). Hääletus: 14 poolt, vastu 1, erapooletu 1.) Mis see ettepanek siis  nüüd oli  mis hääletusele pandi ( protokoll kajastab tõde) kas . ..   1.volikogu esimehe ettepanek lõpetada läbirääkimised (mis polnud veel alanudki) 2.hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ...(kas "sisse") 3 hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ....( kas "välja") Hääletamisele pandud küsimus   peab olema formuleeritud nii, et see sisaldab ainult ühte ettepanekut, millele on võimalik vastata «jaa» või «ei». Enne hääletamisele asumist peab istungi juhataja   veenduma, et kõigile volikogu liikmetele on hääletamisele pandud küsimus   ü htmoodi arusaadav. Nii

Neli tundi koosolekul - aga millest seal räägiti?

15.12.2011 aasta viimane volikogu istung. Volikogu päevakord siin Esimene päevakorrapunkt. Audru Keskkooli arengukava 2011-2013 2 lugemine ja kinnitamine Toimunud mitu lugemist. Oma arvamuse on öelnud ka kooli direktor, temal mingeid uusi ettepanekuid ei olevat.    Rikkudes seadust ja volikogu töökorda paneb volikogu esimees päevakorrapunkti kohe hääletusele, küsimata kas keegi volikogu liikmetest tahab esitada küsimusi või soovib sõna võtta. Arengukava kinnitatakse.   Kinnitatakse ka teine päevakorrapunkt "Audru Huvialakeskuse arengukava 2011-2013 kinnitamine"   Kolmas päevakorrapunkt 3. Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves siin Näen ju küll, et üks arv on suurenenud ja teine sama võrra vähenenud aga mis see mulle ütleb. Tahan teada mis selle suuremise ja vähenemise põhjustas.   Näiteks: Volikogu sõidukulud on vähenenud 3196 euri, volikogu administreerimiskulud aga suurenenud sama võrra. Seletuskirjas "Vähendati sõiduki kulusid ja suurendati a

Volikogu komisjonide protokollid - jama!

13.12.2011 toimus vana aasta viimane sotsiaalkomisjoni koosolek ja seda koos hariduskomisjoniga. Põhiteema 2012 aasta eelarve esimene lugemine. Koosolek vältas ligi 4 tundi, pea kogu aja võttis eelarve. Põgusalt, mõne sõnaga, puudutati ka Audru Keskkooli ja Huvialakeskuse arengukava. Kooli- ja huvialakeskuse direktorid olid oma asutuste arengukavadega päri, kõik muudatused ja ettepanekud said tehtud.   13.12.2011 komisjoni koosoleku protokoll, mis läbi vaeva ja viletsuse, korduvate tühjade lubaduste saatel, lõpuks 11 jaanuaril koostati ja kodulehele sai (tähtaeg oli 7 tp) - on jama. Kõigepealt, päevakorrapunkte on isuga lisatus. Protokoll SIIN 1. Anne Seimari protest. 2. Audru Keskkooli arengukava 2011 – 2013 2. lugemine ja kinnitamine. 3. Audru Huvialakeskuse arengukava 2011 – 2013 2. lugemine ja kinnitamine. 4. Audru valla hariduskonverents. 5. Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise tingimused ja kord. 6. Audru valla 2012 aasta eelarve 1. lugemine. 7. Nõusoleku andmine inv

Uus aasta on alanud

Ei märkagi kui päev, nädal, kuu ja aasta mööduvad. Eelmine aasta tundub olevat juba kaugel. Aasta algus tõi kaasa palju kurbust.   Vahel juhtub midagi sellist, mis tundub olevat karjuvas vastuolus ajast aega kehtinud inimliku elukorraldusega. Surma hingus kipub külge kleepuma ka neile, kellel elu veel elamata. Loodusseadused ei tunne halastust ega armastust, need pole ei mõistlikud ega arutud. Me ei suuda nendega võidelda. Meil tuleb neile lihtsalt alluda ja piirides, mis nemad meile seavad, oma elu korraldada. R.I.P