26.01.12

Muudatusettepanekud mis hääletati arengukavasse, jäid tegelikult välja.

Volikogu istung 19.01.2012
Päeakorrapunkt 1
Audru valla arengukava aastateks 2012-2025  3. lugemine ja vastuvõtmine

Üks pikk protsess sai nüüd lõpule. Arenguvisioonid paika pandud. Ei tahaks öelda, et kaua tehtud kaunikene. Millimalli on maksimalist -  kui olgu, siis juba olgu midagi konkreetset. Mitte kvantiteet vaid kvaliteet peaks olema see, mille eest makstakse. Sellise poeemi võib ju mingi osa elanikest diagonaalis läbi lugeda  aga suur osa .........vaevalt.

Hr Tarre on oma 70 tuhhi kr välja teeninud ja nüüd läheb see "ühiskondlik kokkulepe"  kenasti kalevi alla,  kurvalt kausta kopitama.

Millimalli arvas, et päris tulus oleks järgmisel korral arengukava ise koostada. Otsid netist  Paikuse valla arengukava, teed copy/paste, valid menüüst find  "Paikuse" ja siis Replace "Audru", nokitsed õiged arvud õigesse kohta ja ....... ta- taaa...olemas. Jah, aga ega jalgratast pole tõesti  mõtet hakata ise leiutama.

Unistus arengukava koostamisest jooksis liiva, arvati, et aastal  2025  võivat millimallil juba rohi kõrvade vahelt välja kasvada.

Meie siin Audrus elame nüüd arengukava kohaselt Pärnu linnastus.
Linnastu = linn koos tagamaaga.
Eks siit need vallajuhtide tulevikuvisioonid  välja joonistuvad - Suurlinn Pärnu.

Aga nüüd arengukava menetlemisest  .....see oli jaburuse tipp.
Muudatus- ja parandusettepanekuid esitati nii vallakodanike  kui ka volikogu komisjonide poolt. Need tulnuks ka ükshaaval hääletusele panna. 
Audru vallavolikogu töökord
 § 8 lg 7 Enne küsimuse hääletamisele panemist kordab istungi juhataja kõiki ettepanekuid
 § 8 lg 11 Ettepaneku vastuvõtmiseks pannakse see eraldi hääletusele

Audru vallavolikogu esimees J. Põldmaa pani hääletusele kõik ühe komisjoni muudatusettepanekud korraga ja siis kõik teise komisjoni ettepanekud jne. Ei mingit ettepanekute ükshaaval hääletamist.
Komisjonide (ja vallavalitsuse) ettepanekud hääletati  sisse ilma neisse süvenemata.
Ära küsi mis kodanike poolt tehtud ettepanekutest sai, neist volikogus ei räägitud  - võibolla sebis vallavalitsus need arengukavasse, võibolla jättis välja.

Üks väike näide kuidas komisjoni poolt tehtud parandusettepanekud arengukavasse "sisse viidi".
Protokoll 15.12.2011 siin
(kopeerin päevakorrapunktist 5

"Viia valla arengukavasse sisse sotsiaalkomisjoni poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 2).
Hääletus: 16 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole"

Võtame sotsiaalkomisjoni ettepanekutest kõige esimese ja vaatame kas too sai ikka kenasti arengukavasse sisse viidu
(kopeerin esimese ettepaneku)
- jätta osas" mõisted" välja alljärgnevad kõigile arusaadavad mõisted: arendustegevus, arenguinfo, asjaline, avalikkus, avalikkuse osalemine, avalik teave, eestvedamine, kasusaajad, kogukond, kohalik areng, küla, külaliider, külakoosolek, külaliikumine,otsustamisprotsess, parim praktika, probleem, SWOT analüüs, tegevus,  tegevuskava  ja ülesanne

Ja nüüd arengukava lk6 (leiad siit, esimene lisa).
Ohoo.....  Neist mõistetest võeti välja ainult neli - arendustegevus, arenguinfo, eestvedamine, kasusaajad , nii et vallavalitsus otsustas  jälle ise. 
Volikogu on köki - möki.
Hallloo ..... naksitrallid ........volikogu esimees Põldmaa!
Hallooo.... olematu revisjonikomisjon!
See oli teie   "TÕEHETK"

Kui tahad veel ennast šokeerida siis vaata meie majandus- ja
planeerimiskomisjoni koosolekute protokolle ja seda  siin  (....alljärgnev otsuse eelnõu
Tule taevas appi, volikogu esimees ei tea milline on otsuse eelnõu.
Kõik komisjonid, kes tegid arengukavale parandus- ja muudatusettepanekuid,  just nii need ka pealkirjastasid, ainult "komisjonide komisjon",  kus olevat volikogu nn ajupotensiaal koos,  üllitas imelise "mutatsiooni" -  mitte muudatusettepanekud vaid  "...alljärgnev otsuse eelnõu."

Volikogu esimees võiks siis lõpuks tutvuda ka mõne otsuse eelnõuga näiteks siin,  kas tuleb tuttav.

See "komisjonide komisjon", annab vallavalitsusele korraldusi (loe protokolle),  kiidab heaks teiste komisjonide ettepanekuid ja teeb vallavalitsusele korralduse need arngukavasse lisada.
Milleks meile volikogu? Üks "tasemel" majandus- ja  planeerimiskomisjon ajab oma "....otsuse eelnõuga" asjad korda. 

19.01.12

Volikogu istung 19. 01.2012
J. Põldmaa; Kas on kellegil proteste, ettepanekuid  päevakorra suhtes.
A. Seimar: On küll jah, päevakorrapunkt 9,  oleks vaja algdokumenti mida ma olen käinud küsimas sekretäri käest vist 10- 20 korda, viimane kord üleeile.
Palusin 2006 a vallavalitsuse korraldust, mida ei ole dokumendiregistris. Tahan algdokumenti, et vaadata kuidas seda struktuuri nüüd muudetakse. Üleeile ütles sekretär, et jah ma panen ta praegu kohe ülesse, seda ei ole siiamaani üleval.
Teen ettepaneku jätta see päevakorrapunkt välja kuna seda ei ole volikogu liikmed saanud läbi töötada.
Palun ettepanek panna hääletusele.

J. Põldmaa: Kes on selle poolt, et jätta päevakorrast välja päevakorrapunkt 9, palun käega märku anda.
Poolt on ainult A. Seimar ja I.Orissar
(nagu ikka, volikogu liikmetel ei ole oluline, et nad ei tea milline on algdokument, mida ja kuidas nad muudavad).

J. Põldmaa:Kes on vastu
Käed tõusevad kuid keegi neid kokku ei loe.
J. Põldmaa: Kes on erapooletu
Käsi ei tõuse
A. Seimar: Ma vaatasin mitmed siin ei hääletanudki, ma tahaksin pärast näha kuidas seda protokollis kajastatakse.

J. Põldmaa: Kes on vastu.
A. Seimar: Kas me hakkame uuesti hääletamisega pihta?
J. Põldmaa: Mida iganes, enam ei korda.

Jääme ootama kuidas Pr Aitaja seda protokollis kajastab. Tavaliselt on need kes hääletamise lihtsalt maha magasid või mingil muul põhjusel ei hääletanud, protokollis märgitud  "Poolt"

J.Põldmaa: Kas on veel ettepanekuid päevakorra suhtes, sellisel juhul panen hääletusele kes on selle poolt, et päevakord sellisena  kinnitada.
 (vastu kaks, erapooletuid ei ole)

J. Põldmaa: Kas on kellelgi esitada vallavalitsusele järelpärimisi, arupärimisi, avaldusi?

A. Seimar: Tahan teha avalduse ja rääkida vallavolikogu protokollidest millest on hästi palju räägitud aga.....
(Põldmaa segab vahele nagu alati )

J. Põldmaa: need ei ole sõnavõtud.
A. Seimar: Ma ei tahagi sõna võtta, tahan teha avalduse. Ma ei võta sõna vaid teen avalduse nagu meie töökord ette näeb.

J. Põldmaa: Tee kirjalikult
A. Seimar: Kus on kirjas, et avaldus tuleb kirjalikult esitada?
J. Põldmaa: Kus on kirjas, et ei pea kirjalikult esitama
A. Seimar: Mul on avaldus kirjalikult ka aga selle ma loen ikka ette.
J. Põldmaa: Andke siia
A. Seimar: Avalduse annan sulle ja ei loetagi ette või?
J.Põldmaa: Ei
A. Seimar: Kullakene, kas volikogu  ei peagi teadma mille kohta ma avalduse teen ?
J. Põldmaa: See läheb vallavalitsusele, suunan selle vallavalitsusele
(uskumatu mees, kes ei saa aru kus ta istub, volikogu või vallavalitsuse istungil. Avaldus mis esitatakse volikogu istungil on ikka volikogule, mitte vallavalitsusele (see ei ole arupärimine vallavalitsusele). Ma ei imesta kui mees läheb vallavalitsuse istungile ja  esineb seal avaldusega volikogule. Aeg on pudipõll eest ära võtta).

A. Seimar: Kui inimene teeb avalduse siis ta loeb avalduse ette
J. Põldmaa: ei ta esitab volikogule avalduse
A. Seimar: Avaldus esitatakse ikka suuliselt ja siis edastatakse kirjalikult.

Asi on korraldatud nii, et istungisaalis internetti kasutada saavad ainult valimisliit Audru volikogu liikmed, seepärast millimalli volikogu esimehele  töökorda tutvustada ei saanud - seda polnud lihtsalt käepärast.

Teen seda siin.
Volikogu esimees, Hr Põldmaa,  võtab nüüd kenasti Simmu palgatud juristi või mõne Jõõpre kooli 5b õpilase (targem kui 5b) appi mõisteid selgitama.

Kopeerin volikogu töökorrast
§ 6 lg 5 "Pärast päevakorra kinnitamist on volikogu liikmetel, komisjonidel ja fraktsioonidel õigus saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.

Haloo, halloo... volikogu esimees, näed siis " saada sõna" avalduste esitamiseks (mitte avalduste edastamiseks)

ja  "saada sõna " arupärimiste esitamiseks ( mitte edastamiseks)

Jaanus poiss saab ju ikka aru mis asi on "sõna"  ja mis tähendab "esitamiseks",  ja et nõuet, avaldus kirjalikult esitada, ei olegi  töökorras -
vaba valik (aga protokollida tuleb)

Avalduse pikkus, sisu ei ole ka  töökorra kohaselt piiratud. Kriitilise avalduse puhul,  üle 4-5 lause naljalt öelda ei õnnestu, siis on  valimisliit "Audru" naksitrallid püsti (mõned erandid) ja inteligentsus, mida millimallil kuskilt võtta ei ole, vohab valimisliidul üle ääre. Milline raiskamine !

Sellise tilu- lilu peale volikogu aeg kulub. Jah, valik on minu kas muutuda samasuguseks, "lõuad kinni ja edasi teenida"  või........... Ma valiksin selle "või" ................ kui lubatakse.

15.01.12

Millist ettepanekut hääletati

Volikogu istung 15.12.2011 Päevakorrapunkt 5
Protokoll  siin

 Audru valla arengukava aastateks 2012-2025  2. lugemine.
(kopeerin protokollist )
(Jaanus Põldmaa teeb ettepaneku lõpetada läbirääkimised ja hääletada vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 1).
Hääletus: 14 poolt, vastu 1, erapooletu 1.)

Mis see ettepanek siis  nüüd oli  mis hääletusele pandi ( protokoll kajastab tõde)
kas . .. 
1.volikogu esimehe ettepanek lõpetada läbirääkimised (mis polnud veel alanudki)
2.hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ...(kas "sisse")
3 hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ....( kas "välja")

Hääletamisele pandud küsimus  peab olema formuleeritud nii, et see sisaldab ainult ühte ettepanekut, millele on võimalik vastata «jaa» või «ei».

Enne hääletamisele asumist peab istungi juhataja  veenduma, et kõigile volikogu liikmetele on hääletamisele pandud küsimus  ühtmoodi arusaadav.

Niiviisi formuleeritud ettepanekut ei oleks tohtinud hääletamisele panna, sest iga volikogu liige mõistis seda erinevalt ja see sisaldas mitut erinevat ettepanekut.

Selline oluline rikkumine on kahtlemata õigusakti õigusvastaseks tunnistamise aluseks.

Mees nimega Thomas Alva Edison leiutas kusagil 1877 helikirjutusmasina ja hiljem vist keegi Berliner ka veel grammafoni, milledest tänaseks on saanud "digitaalsalvestus", üks selline riistapuu on ka sekretäri käsutuses

Ja veel, millele volikogu esimees tugines  tehes ettepaneku läbirääkimiste lõpetamiseks,  andmata üldse kellelegi sõna.

Rõhus mingile oma "tõele  ja õigusele" aga jättis viitamata, kus selline õigus kirjas. Mees ei saanud ise ka päris hästi aru mis jama ta ajas. Igal juhul kujutas ta oma "roosade prillidega" volikogu istungit päris totakalt ette -  ei ühtegi küsimust, ettepanekut repliiki ega sõnavõttu - ainult hääletamine. 

Kõigepealt pidanuks läbirääkimised algama, alles siis saab teha ettepaneku lõpetamiseks.

Audru Vallavolikogu töökord SIIN
Kas istungu juhataja lähtus äkki töökorra § 7 lg 4 p 11" arutelu lõpetamine"
11.1 sõnavõtud lõpevad kas viimase registreeritud esinemisega või vähemalt 2/3 kohalolevate liikmete nõudel. Viimasel juhul antakse igale sõnavõtuks registreerunule tema soovil kaks minutit ettepanekute tegemiseks

Siin ju kenasti kirjas kuidas sõnavõtud lõpevad - kui liikmete nõudel, siis iga soovija saab sõna kaks minutit, ettepanekute tegemiseks.

Volikogu esimees ei tunne volikogu töökorda.  
Nii tähtis see volikogu esimehe koht ka nüüd pole, et teen mis tahan, kuna volikogu puldiga juhitav. Suur Lenin ta oli üllas.........

Volikogu liikmed ei saanud kasutada oma seadusest tulenevaid õigust,esitada küsimusi , ettepanekuid ja võtta sõna arengukava menetlemisel, enne selle  hääletamisele panekut.

Neli tundi koosolekul - aga millest seal räägiti?

15.12.2011 aasta viimane volikogu istung.
Volikogu päevakord siin
Esimene päevakorrapunkt.
Audru Keskkooli arengukava 2011-2013 2 lugemine ja kinnitamine

Toimunud mitu lugemist. Oma arvamuse on öelnud ka kooli direktor, temal mingeid uusi ettepanekuid ei olevat.  
Rikkudes seadust ja volikogu töökorda paneb volikogu esimees päevakorrapunkti kohe hääletusele, küsimata kas keegi volikogu liikmetest tahab esitada küsimusi või soovib sõna võtta. Arengukava kinnitatakse. 

Kinnitatakse ka teine päevakorrapunkt "Audru Huvialakeskuse arengukava 2011-2013 kinnitamine" 

Kolmas päevakorrapunkt
3. Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves siin

Näen ju küll, et üks arv on suurenenud ja teine sama võrra vähenenud aga mis see mulle ütleb.
Tahan teada mis selle suuremise ja vähenemise põhjustas. 

Näiteks:
Volikogu sõidukulud on vähenenud 3196 euri, volikogu administreerimiskulud aga suurenenud sama võrra.

Seletuskirjas
"Vähendati sõiduki kulusid ja suurendati administreerimiskulusid 3196 eurot"
Aga mis põhjustas sõidukulude vähenemise,  kuhu see raha ja mis otstarbeks "administreeriti".

Ja nii tahab millimalli iga muudatuse kohta teada - miks, mida kuhu ja kellele. 

Esitatud sai eelnevalt ka kirjalik arupärimine seega raamatupidaja on kenasti ettevalmistanud ja annab selgitusi.

Helisalvestuselt nähtub, et ettekanne kestis 9 minutit, peale mida millimalli tänab, avaldab arvamust, et olnuks seletuskirjas koheselt kõik lahti kirjutatud jäänuks ära arupärimised, praegused selgitused ja ajakulu.

Rahvas on õhtul toimuva jõulupeo meeleolus ja millimalli raiskab lollide küsimuste peale aega.

Kirsi pani tordile Ervin Hansalu kes repliigi korras avaldas rahulolematust. Kuna eelnevalt sots- ja hariduse ühisel koosolekul olevat see kõik põhjalikult läbi arutatud siis võinuks nüüd istung toimuda ainult - "tere ja head aega". 

Helisalvestuselt
J. Põldmaa:Kas kellegil repliike on?
E. Hansalu "Kuule mul on üks repliik öelda. Kuna meil siin sots- ja hariduskomisjon toimusid koos ja siis istusime ka päris pikalt kusagil kelle kaheksani õhtul ja-ja siis jälle ma mõtlesin, et täna tuleb see eelarve lugemine noh, et ega peale „tere ja õhtul näeme“ suurt küsimusi ei ole aga ..........võeti küll kaks korda kõik läbi aga ......


Hallooo.... halloooo .... tore pikk mees Ervi Hansalu.

See mis me sotsiaal- ja hariduskomisjoniga (13.12.2011) õhtul kelle kaheksani arutasime (ja kus sinagi olesklesid) oli 2012 aasta eelarve arutamine aga praegu, see siin on " Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves" mis ei ole olnud komisjonide päevakorras ja seda pole ka arutatud (päevakord siin ).


On ütlemata kurb kui volikogu liige istub 4 tundi komisjoni koosolekul aga ei ole isegi aru saanud mida seal arutati. (või mida praegu arutatakse) 

Äkki ei saa mees aru mis vahe on " 2012 aasta eelarvel" ja " Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves"

Asjatu oli hakata ennast välja vabandama, "tegin nalja", ega suur osa valimisliidust niikuinii aru saanudki millesse nende võitluskaaslane astus.

14.01.12

Volikogu komisjonide protokollid - jama!

13.12.2011 toimus vana aasta viimane sotsiaalkomisjoni koosolek ja seda koos hariduskomisjoniga. Põhiteema 2012 aasta eelarve esimene lugemine. Koosolek vältas ligi 4 tundi, pea kogu aja võttis eelarve. Põgusalt, mõne sõnaga, puudutati ka Audru Keskkooli ja Huvialakeskuse arengukava. Kooli- ja huvialakeskuse direktorid olid oma asutuste arengukavadega päri, kõik muudatused ja ettepanekud said tehtud. 

13.12.2011 komisjoni koosoleku protokoll, mis läbi vaeva ja viletsuse, korduvate tühjade lubaduste saatel, lõpuks 11 jaanuaril koostati ja kodulehele sai (tähtaeg oli 7 tp) - on jama.

Kõigepealt, päevakorrapunkte on isuga lisatus.

Protokoll SIIN
1. Anne Seimari protest.
2. Audru Keskkooli arengukava 2011 – 2013 2. lugemine ja kinnitamine.
3. Audru Huvialakeskuse arengukava 2011 – 2013 2. lugemine ja kinnitamine.
4. Audru valla hariduskonverents.
5. Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise tingimused ja kord.
6. Audru valla 2012 aasta eelarve 1. lugemine.
7. Nõusoleku andmine investeerimislaenu võtmise hanke läbiviimiseks.
8. Audru valla arengukava aastateks 2012 – 2025.

Tegelikult ei arutatud punkte 8, 7,5,4. Ei hääletatud ega tehtud otsuseid. Ja millal Jekaterina Kuru koosolekut juhatas (nagu protokollis), keegi isegi mitte ei pakkunud talle seda rolli.


Aga see pole veel kõik 
Kopeerin protokollist
(pööra tähelepanu  tumedas trükis lausele) 
Kuulati: Audru Keskkooli direktori Peep Eenraidi sõnavõttu Audru Keskkooli arengukavast 2011 - 2013.
Volikogu esimees Jaanus Põldmaa tegi ettepaneku lõpetada 2. lugemine ja kinnitada arengukava.
Otsustati: poolthäälteenamusega lõpetada arengukava 2. lugemine ja esitada kinnitamiseks volikogule esitatud kujul  

Ah et Jaanus Põldmaa tegi ettepaneku ............

Halloo ......see polnud ju volikogu istung vaid sotsiaal- ja haridusjomisjoni koosolek. 

Jaanus Põldmaa ei kuulu ei haridus- ega sotsiaalkomisjoni, ta oli külaline. Ka millimalli on käinud külalisena teise komisjoni koosolekul ja siis on ta suu kinni. 
Külalistel ei ole õigust võtta sõna, teha ettepanekuid, hääletada jne. Koosoleku juhatajal on õigus anda külalisele sõna, kui ta peab seda vajalikuks, aga mitte mingil juhul ei hakka külaline tegema ettepanekuid mida hakatakse hääletama.

Muide, volikogu esimees J.P ei rikkunud korda, istus vaikselt kui valge hiir, ega teinud ühtegi ettepanekut, ei nokitsenud nina ega tõstnud kätt.
Aga järgneval volikogu istungil ........
Hr Peep Tarre ajas protokolli koostades segi mis juhtus volikogu ja mis komisjonide istungil.
Seepärst ongi nii, et volikogu istungi prtokoll tuleb koostada hiljemalt 5 päeva ja volikogu komisjoni koosoleku protokoll hiljemalt 7 päeva jooksul mitte kuu aja pärast, nagu Audru vallas tavapärane.


06.01.12

Uus aasta on alanud

Ei märkagi kui päev, nädal, kuu ja aasta mööduvad.
Eelmine aasta tundub olevat juba kaugel.

Aasta algus tõi kaasa palju kurbust.  
Vahel juhtub midagi sellist, mis tundub olevat karjuvas vastuolus ajast aega kehtinud inimliku elukorraldusega. Surma hingus kipub külge kleepuma ka neile, kellel elu veel elamata.

Loodusseadused ei tunne halastust ega armastust, need pole ei mõistlikud ega arutud. Me ei suuda nendega võidelda. Meil tuleb neile lihtsalt alluda ja piirides, mis nemad meile seavad, oma elu korraldada.


R.I.P