14.01.12

Volikogu komisjonide protokollid - jama!

13.12.2011 toimus vana aasta viimane sotsiaalkomisjoni koosolek ja seda koos hariduskomisjoniga. Põhiteema 2012 aasta eelarve esimene lugemine. Koosolek vältas ligi 4 tundi, pea kogu aja võttis eelarve. Põgusalt, mõne sõnaga, puudutati ka Audru Keskkooli ja Huvialakeskuse arengukava. Kooli- ja huvialakeskuse direktorid olid oma asutuste arengukavadega päri, kõik muudatused ja ettepanekud said tehtud. 

13.12.2011 komisjoni koosoleku protokoll, mis läbi vaeva ja viletsuse, korduvate tühjade lubaduste saatel, lõpuks 11 jaanuaril koostati ja kodulehele sai (tähtaeg oli 7 tp) - on jama.

Kõigepealt, päevakorrapunkte on isuga lisatus.

Protokoll SIIN
1. Anne Seimari protest.
2. Audru Keskkooli arengukava 2011 – 2013 2. lugemine ja kinnitamine.
3. Audru Huvialakeskuse arengukava 2011 – 2013 2. lugemine ja kinnitamine.
4. Audru valla hariduskonverents.
5. Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise tingimused ja kord.
6. Audru valla 2012 aasta eelarve 1. lugemine.
7. Nõusoleku andmine investeerimislaenu võtmise hanke läbiviimiseks.
8. Audru valla arengukava aastateks 2012 – 2025.

Tegelikult ei arutatud punkte 8, 7,5,4. Ei hääletatud ega tehtud otsuseid. Ja millal Jekaterina Kuru koosolekut juhatas (nagu protokollis), keegi isegi mitte ei pakkunud talle seda rolli.


Aga see pole veel kõik 
Kopeerin protokollist
(pööra tähelepanu  tumedas trükis lausele) 
Kuulati: Audru Keskkooli direktori Peep Eenraidi sõnavõttu Audru Keskkooli arengukavast 2011 - 2013.
Volikogu esimees Jaanus Põldmaa tegi ettepaneku lõpetada 2. lugemine ja kinnitada arengukava.
Otsustati: poolthäälteenamusega lõpetada arengukava 2. lugemine ja esitada kinnitamiseks volikogule esitatud kujul  

Ah et Jaanus Põldmaa tegi ettepaneku ............

Halloo ......see polnud ju volikogu istung vaid sotsiaal- ja haridusjomisjoni koosolek. 

Jaanus Põldmaa ei kuulu ei haridus- ega sotsiaalkomisjoni, ta oli külaline. Ka millimalli on käinud külalisena teise komisjoni koosolekul ja siis on ta suu kinni. 
Külalistel ei ole õigust võtta sõna, teha ettepanekuid, hääletada jne. Koosoleku juhatajal on õigus anda külalisele sõna, kui ta peab seda vajalikuks, aga mitte mingil juhul ei hakka külaline tegema ettepanekuid mida hakatakse hääletama.

Muide, volikogu esimees J.P ei rikkunud korda, istus vaikselt kui valge hiir, ega teinud ühtegi ettepanekut, ei nokitsenud nina ega tõstnud kätt.
Aga järgneval volikogu istungil ........
Hr Peep Tarre ajas protokolli koostades segi mis juhtus volikogu ja mis komisjonide istungil.
Seepärst ongi nii, et volikogu istungi prtokoll tuleb koostada hiljemalt 5 päeva ja volikogu komisjoni koosoleku protokoll hiljemalt 7 päeva jooksul mitte kuu aja pärast, nagu Audru vallas tavapärane.


Kommentaare ei ole: