Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2018 postitused

Abilinnapea kohustus vastata volikogu liikme arupärimisele tuleneb nii KOKS - ist kui ka Pärnu Linna põhimäärusest

Kujutis
Ei hakka siin jalgratast leiutama. Otsisin ja leidsin EV Õiguskantsleri sellekohased seisukohad milledega peaks abilinnapea Siim Suursild vägagi kursis olema. Just  millimalli pöördumisega seoses tegi õiguskantsler omalajal Audru vallavolikogule  (Siim Suuursild)  ettepaneku viia valla põhimäärus seadusega kooskõlla - osas mis käsitles ka arupärimistele vastamist. Kopeerin ja teen väljavõtted mõningatest õiguskantsleri kirjadest. Tulenevalt sõnastuslikest sarnasustest töökorra ja KOKS § 26 lg 2 vahel järeldan esialgu, et töökorra mõiste "kirjalik arupärimine" on samatähenduslik KOKS § 26 lg 2 mõistega "kirjalik küsimus", s.t töökorra vastavate sätete eesmärk on täpsustada KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist ja mitte luua iseseisvat regulatsiooni (märgin ühtlasi, et kui töökorra nimetatud sätete eesmärgiks oleks luua iseseisev regulatsioon, siis puuduks töökorrast regulatsioon, mis täpsustaks just KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist).  Sissejuhatuseks s

Paistab, et mees käis jälle nurgaadvokaadi juures, kes oli loll kui põrandalapp

(vaata eelmist postitust - täiendasin)  Vaatasin täna  veebist 26.04.2018 Pärnu Linnavolikogu istungi salvestust. Sellist jaburat juttu, mis S. Suursild EKRE arupärimistele vastamata jätmise õigustamiseks, suust välja ajas, oli päris piinlik kuulata. Paistab, et mees käis jälle nurgaadvokaadi juures, kes oli loll nagu põrandalapp, maksis kõvasti pappi ja tegi ennast volikogu ees narriks.  Nüüd vut, vut, raha tagasi küsima. Järgmine kord tule millimalli juurde saad tasuta nõu, mida ei pea häbenema. Täna lõpetan, kell saab kohe 2 öösel. Tule homme tagasi, tõestan, et arupärimistele vastamata jätmine oli seadusevastane ja Suursilla jutt suur mula. 

Tibu, tibu ära näita - kelle nimed ja miks on kinni kaetud.?

Kujutis
Ei jõua ära rääkida, kohaliku omavalitsuse eelarvest makstud töötasud, toetused ja muud tasud  on avalik teave ja teabenõude korras väljanõutav (va sotsiaaltoetused mille maksmisel võetakse aluseks inimese sissetulek, majanduslik olukord ). Audru vallavalitsus edastas 2017 aasta  novembrikuu raamatupidamiskontost 100100 (Danske pank) väljavõtte kus mingil põhjusel olid kinni kaetud kaks nime kellele maksti 15 novembril  töötasud  23 848 euri ja 11 520 euri.  Kelle nimed on musta kasti all ja miks on nimed kinni kaetud  kui tegu on töötasuga?  Tahad teada, tule homma tagasi, ehk õnnestud  saada uus väljavõte kus nimed on katmata.   Jätkan siit homme. Siin siis väljavõte  kogu oma hiilguses ja  kinnikatmata nimedega. 

Pärnu linnavalitsus jätkab endise Audru valla valetamisi ja varjab tegelikke fakte.

Kujutis
Pärnu linnavalitsusel olnuks tark distantseeruda S.Suursilla ja endise Audru vallavalitsue valedest, olla puhtam, ausam, usaldusväärsem. Kahjuks valis Pärnu linnavalitsus teise tee  ja linnasekretär Tiina Roht ei kahtle ega kõhkle allkirjastada ja väljastada kirju, mis on täis teadlikult antud  valesid. Hakkan pihta. Kes on  lugenud minu eelmisi postitusi,  mäletab hämamist maade ümber millede sihtotstarbeid ei ole endine Audru vallavalitsus  10 a jooksul  õigusaktidega kooskõlla viinud. Siim Suursild valetas  01.03.2018 Pärnu linnavolikogu ees arupärimistele vastates, et nende maade (Aabrami- Enno- Põllu kinnistu. Kingpooli kinnistu,  Pilliroo kinnistu)  omanikega pole vald  ligi 10 aasta jooksul kontakti saanud, kuna maaomanikud viibivad välismaal. Peab ikka pea kuju olema, et nii rumalat valet suust välja ajada või seda uskuma jääda.  Üks "kadunuke," OÜ Nurme Teedeehitus, on aastaid olnud Audru vallale põhiline teenuseosutaja (lume tõrjumine, teede korrashoid jne) 22

Mis on pildil valesti?

Eksimine on inimlik aga  kui see kestab juba pikemat aega, on see liiast. Pärnu Linnavalitsuse 2018 a istn gi protokollid   siin , järgmised siin , siin   jne viimane   siin Kopeerin protokollist Kutsutud: linnasekretär Tiina Roht, sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver, kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas, haridusosakonna juhataja Ene Täht, taristu ja ehitusteenistuse juhtivspetsialistteenistuse juhataja Väino Kaur, linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Karmo Näkk, korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel, finantsjuhtimisteenistuse finantsjuht-teenistuse juhataja Eve Vihmaru, avalike suhete nõunik Gerli Kõiv, meedianõunik Teet Roosaar, P aikuse osavallakeskuse juhataja Priit Annus , Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann , Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson, linnavolikogu teenistuse juhataja Erik Reinhold. Mis on pildil valesti? Ootan ja ootan ehk keegi märkab ag

Ega oma valetamisi polegi kerge põhjendada

Kujutis
Minu kätte sattus huvitav kirjavahetus, Pärnu linnavolikogu liikmete arupärimised abilinnapea Siim Suursillale (endisele Audru vallavanemale) seoses tema valetamistega volikogu 01.03.2018 istungil. Mäletatavasti vastas Siim Suursild 01.03.2018 volikogu istungil arupärimistele mis seotud Audru vallas maade sihtotstarvetega, Liu sadama maaüksusel õigusvastaselt väljastatud ehituslubadega, volikogu õigusaktide eelnõude menetlemise korra rikkumisega seoses jm. Suursild oli meelsasti nõus vastama neile arupärimistele niikaua kuni märkas, et tema valed on tulnud ilmsiks ja nende kohta selgitusi nõutakse. Nüüd tõmbas härra hädapidurit - Andres, sõbrake aita. Pärnu linnavolikogu pole täies koosseisus Siimu ja ta sõprade pilootjuhtimisel naksitrallide punt nagu seda oli Audru vallavolikogu,sestap tuli välja mõelda mingi kaval plaan kuidas pääseda küsimustest mis puudutasid valetamist, seoses sahmerdamistega Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Ettekääne leiti aga väga nadi ja loll. Kas

Ei mingit arvestamist kehtestatud kordadega!

Kujutis
Toon allpool Audru valla (osavalla) 2017a II poolaasta raamatupidamiskonto 452100(tegevustoetused vabaühendustele) väljavõtte. Audru valla õigusakt, mille alusel vabaühendustele toetusi tohib maksta on siin  "Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord" Et sa aga ei viitsi seda lugeda siis ........ kaks olulist § § 2 p 1 - vabaühendus on mittetulundusühing , sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik § 5 lg 1 p 1 -  toetuse taotleja peab olema  vabaühendus , kelle asu- ja tegevuskoht on Audru vald. Seega, toetust saavad taotleda ainult need vabaühendused(MTÜ) kes asuvad ja tegutsevad  Audru vallas. Kas vallajuhid, eesotsas vallavanem Siim Suursillaga, lähtusid kehtestatud korrast toetuste maksmisel? Siin need 7 ei ole vabaühendused vaid äriühingud: - Põhara Veis OÜ - Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa perele kuuluv äriühing . -Digistep OÜ -Siidivennad OÜ -Kinhor OÜ -Tirri Guidar OÜ -Pärnu Reisibüroo OÜ -Sportservice OÜ

Miks Pärnu Linnavolikogu istungi salvestusel, EKRE arupärimiste ajal, segaja peale pandi?

Kas see on mingi sabotaaž või ei meeldi minu arvutile EKRE arupärimised ja läheb lihtsalt lolliks? Püüan jälgida Pärnu linnavolikogu 29.03.2018 istungit.  Kõik on OK niikaua, kuni EKRE hakkab  Siim Suursillale esitatud  arupärimisi tutvustama. Juba  esimese arupärimise poole pealt  läheb  segaja tööle. Teise ekreka arupärimisest ei saa enam midagi aru (mitu juttu jookseb teineteise peale). Lõpevad  EKRE arupärimised, lõpeb segamine.  Mis toimub? Kelle tellimus ja kelle teostus. Kas see on seotud ERR i salvestamisega istungil?

Politsei viis purupurjus mehe öösel linna, et isikut tuvastada ja viskas siis läbipekstuna kodutute varjupaika.

(kannatanu ja kohanime muudetud) Aastaid tagasi, ühel augustikuu ööl, viidi Kuusemetsa küla elanik Jüri, kes oli tugevalt joobes, Pärnu Politseijaoskonda. Peale seda inimene kadus. Elukaaslane hakkas teda järgmisel päeval otsima, helistades murest murtuna ka minule. Hakkasime asja uurima. Helistasin kordi politseisse, ikka paluti tagasi helistada, et uurime asja. Lõpuks teatas politsei, et Jüri on kodutute varjupaigas „Tulevik” Politsei selgituse kohaselt oli öösel helistanud juhuslik möödasõitja politseisse ja teatanud Kuusemetsa külas teeääres magavast mehest, kelleks osutus Jüri. Politsei sõitis Pärnust kohale, purupurjus Jüri pandi autosse ja viidi  Pärnu politseijaoskonda. Kõik olnuks korras ja seaduslik kui Jüri oleks sealt toimetatud edasi kainerisse välja magama. Kuid ei, politsei vedas maani täis mehe öösel kodunt 60 km kaugusele linna, et isikut tuvastada (nii väitis politsei)  ja viskas seejärel ta ka koheselt öösel,purjus olekus  tänavale. Miks purupurjus mees öösel