30.04.18

Abilinnapea kohustus vastata volikogu liikme arupärimisele tuleneb nii KOKS - ist kui ka Pärnu Linna põhimäärusest

Ei hakka siin jalgratast leiutama. Otsisin ja leidsin EV Õiguskantsleri sellekohased seisukohad milledega peaks abilinnapea Siim Suursild vägagi kursis olema. Just  millimalli pöördumisega seoses tegi õiguskantsler omalajal Audru vallavolikogule  (Siim Suuursild)  ettepaneku viia valla põhimäärus seadusega kooskõlla - osas mis käsitles ka arupärimistele vastamist.
Kopeerin ja teen väljavõtted mõningatest õiguskantsleri kirjadest.

Tulenevalt sõnastuslikest sarnasustest töökorra ja KOKS § 26 lg 2 vahel järeldan esialgu, et töökorra mõiste "kirjalik arupärimine" on samatähenduslik KOKS § 26 lg 2 mõistega "kirjalik küsimus", s.t töökorra vastavate sätete eesmärk on täpsustada KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist ja mitte luua iseseisvat regulatsiooni (märgin ühtlasi, et kui töökorra nimetatud sätete eesmärgiks oleks luua iseseisev regulatsioon, siis puuduks töökorrast regulatsioon, mis täpsustaks just KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist). 
Sissejuhatuseks selgitan kõigepealt küsimuse olulisust. Põhimõtteliselt oodatakse vallavolikogult kui kõige olulisemalt kohaliku omavalitsuse üksuse organilt vallavalitsuse (laiemas tähenduses, s.t nii vallavanema, vallavalitsuse liikmete kui ka valla ametiasutuste) üle Riigikogu rollist tuleneva parlamentaarse kontrolliga sarnase järelevalve teostamist. Muuhulgas on järelevalve teostamine oluline õigus riigi ülesehitamise seisukohalt. Seda silmas pidades on oluline tagada volikogu liikmele ka kompetents, mille kaudu kontrolli teostada. Sellest tulenevalt on seadusandja muuhulgas andnud volikogu liikmele KOKS § 26 lõikest 2 tuleneva õiguse saada oma kirjalikule küsimusele vastus vallavalitsuselt (kitsamas tähenduses, s.t vallavanemalt ja vallavalitsuse liikmetelt) ning valla ametiasutuselt. 






M.O.T.T




27.04.18

Paistab, et mees käis jälle nurgaadvokaadi juures, kes oli loll kui põrandalapp

(vaata eelmist postitust - täiendasin) 

Vaatasin täna  veebist 26.04.2018 Pärnu Linnavolikogu istungi salvestust. Sellist jaburat juttu, mis S. Suursild EKRE arupärimistele vastamata jätmise õigustamiseks, suust välja ajas, oli päris piinlik kuulata. Paistab, et mees käis jälle nurgaadvokaadi juures, kes oli loll nagu põrandalapp, maksis kõvasti pappi ja tegi ennast volikogu ees narriks. 

Nüüd vut, vut, raha tagasi küsima. Järgmine kord tule millimalli juurde saad tasuta nõu, mida ei pea häbenema.

Täna lõpetan, kell saab kohe 2 öösel. Tule homme tagasi, tõestan, et arupärimistele vastamata jätmine oli seadusevastane ja Suursilla jutt suur mula. 

26.04.18

Tibu, tibu ära näita - kelle nimed ja miks on kinni kaetud.?

Ei jõua ära rääkida, kohaliku omavalitsuse eelarvest makstud töötasud, toetused ja muud tasud  on avalik teave ja teabenõude korras väljanõutav (va sotsiaaltoetused mille maksmisel võetakse aluseks inimese sissetulek, majanduslik olukord ). Audru vallavalitsus edastas 2017 aasta  novembrikuu raamatupidamiskontost 100100 (Danske pank) väljavõtte kus mingil põhjusel olid kinni kaetud kaks nime kellele maksti 15 novembril  töötasud  23 848 euri ja 11 520 euri.  Kelle nimed on musta kasti all ja miks on nimed kinni kaetud  kui tegu on töötasuga?  Tahad teada, tule homma tagasi, ehk õnnestud  saada uus väljavõte kus nimed on katmata.  





Jätkan siit homme.

Siin siis väljavõte kogu oma hiilguses ja kinnikatmata nimedega. 



Pärnu linnavalitsus jätkab endise Audru valla valetamisi ja varjab tegelikke fakte.

Pärnu linnavalitsusel olnuks tark distantseeruda S.Suursilla ja endise Audru vallavalitsue valedest, olla puhtam, ausam, usaldusväärsem. Kahjuks valis Pärnu linnavalitsus teise tee  ja linnasekretär Tiina Roht ei kahtle ega kõhkle allkirjastada ja väljastada kirju, mis on täis teadlikult antud  valesid.

Hakkan pihta.
Kes on  lugenud minu eelmisi postitusi,  mäletab hämamist maade ümber millede sihtotstarbeid ei ole endine Audru vallavalitsus  10 a jooksul  õigusaktidega kooskõlla viinud. Siim Suursild valetas  01.03.2018 Pärnu linnavolikogu ees arupärimistele vastates, et nende maade (Aabrami- Enno- Põllu kinnistu. Kingpooli kinnistu,  Pilliroo kinnistu)  omanikega pole vald  ligi 10 aasta jooksul kontakti saanud, kuna maaomanikud viibivad välismaal.
Peab ikka pea kuju olema, et nii rumalat valet suust välja ajada või seda uskuma jääda.  Üks "kadunuke," OÜ Nurme Teedeehitus, on aastaid olnud Audru vallale põhiline teenuseosutaja (lume tõrjumine, teede korrashoid jne)

22.03.2018 edastatud teabenõudega, Pärnu linnavalitsusele, kui Audru valla üldõigusjärglasele, soovin teada kas ja kuidas on püütud kadunukestega 10 aasta jooksul kontakti saada ja palun saata mulle kirjad millega  kinnistute omanikku on teavitatud vajadusest maa sihtotstarvet muuta.

29.03.2018 kirjaga nr 4.3-7/3860-1 vastas Pärnu Linnavalitsus,  et sellekohased kirjalikud dokumendid puuduvad
Väljavõte kirjast









Pärnu linnavalitsus valetas teabenõudele vastates.

Tegelikult saadab  Priit Annus,  (Audru osavallast)  Pärnu Linnavalitsusele Seimarile edastamiseks  kirjavahetuse maaomanikega kus vald moosib maaomanikke  detailplaneeringuid kehtetuks tunnistama - mitte ainult maade sihtotstarbeid  õigusaktidega kooskõlla viima.
Mingil põhjusel ei edasta Pärnu Linnavalitsus, Priit Annuse poolt mulle mõeldud kirjavahetust ja otsustab valetada, et sellised kirjad puuduvad.
(esitan vaide ja ootan, kas ja kuidas reageerib sellele Andmekaitse Inspektsioon)

Siin ava link) aga  Priit Annuse poolt linnavalitsusele saadetud kirjavahetus mis tulnuks mulle edastada ja mille lõpuks sain muudest allikatest

Saatja: Priit Annus 
Saadetud: 3. aprill 2018. a. 11:56
Adressaat: Tiina Roht
Koopia: Siim Suursild
Teema: FW: Pilliroo, Kingpooli ja Aabrami-Enno-Põllu katastriüksuste sihtotstarvetest

Edastan Siimu palvel kirjavahetuse Semari päringu kohta Kingpooli katastriüksuse sihtotstarvete muutmisel.
Tervitades
Priit


22.04.18

Mis on pildil valesti?

Eksimine on inimlik aga  kui see kestab juba pikemat aega, on see liiast.

Pärnu Linnavalitsuse 2018 a istngi protokollid  siin, järgmised siin, siin  jne viimane  siin

Kopeerin protokollist
Kutsutud: linnasekretär Tiina Roht, sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver, kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas, haridusosakonna juhataja Ene Täht, taristu ja ehitusteenistuse juhtivspetsialistteenistuse juhataja Väino Kaur, linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Karmo Näkk, korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel, finantsjuhtimisteenistuse finantsjuht-teenistuse juhataja Eve Vihmaru, avalike suhete nõunik Gerli Kõiv, meedianõunik Teet Roosaar, Paikuse osavallakeskuse juhataja Priit Annus, Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson, linnavolikogu teenistuse juhataja Erik Reinhold.

Mis on pildil valesti?

Ootan ja ootan ehk keegi märkab aga------
.....ja nii terve 2018 aasta.  Tubli mees see Paikuse osavallakeskuse juhataja  Priit Annus aga miks ta Audru maha jättis, meil nüüd polegi osavallakeskuse juhatajat aga Paikusel neid kaks.

17.04.18

Ega oma valetamisi polegi kerge põhjendada

Minu kätte sattus huvitav kirjavahetus, Pärnu linnavolikogu liikmete arupärimised abilinnapea Siim Suursillale (endisele Audru vallavanemale) seoses tema valetamistega volikogu 01.03.2018 istungil.
Mäletatavasti vastas Siim Suursild 01.03.2018 volikogu istungil arupärimistele mis seotud Audru vallas maade sihtotstarvetega, Liu sadama maaüksusel õigusvastaselt väljastatud ehituslubadega, volikogu õigusaktide eelnõude menetlemise korra rikkumisega seoses jm.
Suursild oli meelsasti nõus vastama neile arupärimistele niikaua kuni märkas, et tema valed on tulnud ilmsiks ja nende kohta selgitusi nõutakse. Nüüd tõmbas härra hädapidurit - Andres, sõbrake aita. Pärnu linnavolikogu pole täies koosseisus Siimu ja ta sõprade pilootjuhtimisel naksitrallide punt nagu seda oli Audru vallavolikogu,sestap tuli välja mõelda mingi kaval plaan kuidas pääseda küsimustest mis puudutasid valetamist, seoses sahmerdamistega Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Ettekääne leiti aga väga nadi ja loll.
Kas oli see nüüd Andrese või Siimu tobe plaan aga välja näeb see siis selline. Siim Suursild keeldub volikogu liikmete arupärimistele vastamast osas, mis puudutab tema tegevust Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Tema olevat nüüd Pärnu abilinnapea ja vastab ainult küsimustele mis puudutavad tema praegust tegevus.
Kaval onju .... tahaks alustada puhtalt lehelt.
Loodan, et arupärijad EKRe st Siimu tobeda jutu ja keeldumise peale ära ei ehmatanud, seda uskuma ei jäänud, ennast lollitada ei lase ja lusikat nurka ei viska.

Loe siis kirja lõpust Suursilla vastust. Nii vastas põlvpükstes abilinnapea kõigile arupärimistele mis puudutasid tema tegevust Audru vallavanema ja volikogu esimehena kui valetamine ilmsiks tuli.









Ja teine vastus










Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 26 lg 2 kohaselt volikogu liikmel on õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates siin

Seega KOKS ei sätesta mida võib volikogu liige küsida ja mida mitte ega anna õigust vastamisest keeldumiseks. Siim Suursild ei ole viidanud õiguslikule alusele mis lubas tal vastamisest keelduda.
- Pärnu linn on Audru valla õigusjärglane mistõttu laienevad Pärnu linnale kõik Audru valla õigused ja kohustused sh anda selgitusi Audru valla tegevuse ja õigusaktide kohta.Et Suursild on Pärnu abilinnapea, laienevad kohustused ka hr Suursillale. M.O.T.T
Jah, mees võis küll loota, et saab seoses ühinemisega oma vanast pasast lahti ja kõik unustatakse aga tutkit....
Mis muud kui volikogu liikmed peavad oma õiguste kaitseks pöörduma volikogu esimehe poole kellel tuleb lahendada olukord kus linnavalitsuse liige keeldub täitmast seadust (KOKS § 26 ) ja vastamast volikogu liikmete arupärimistes esitatud küsimustele. Näis, kuhu ja kuidas Metsoja palli veeretab ja kas tal on ka viidata vastavale sättele, millele tugineb, kui lahendab küsimuse sõber Siimu kasuks. Eks siis tuleb volikogu liikmetel pöörduda edasi õiguskantsleri poole kui volikogu esimees ei suuda olla erapooletu.

Tulen teema juurde tagasi, kui midagi selgub.


08.04.18

Ei mingit arvestamist kehtestatud kordadega!

Toon allpool Audru valla (osavalla) 2017a II poolaasta raamatupidamiskonto 452100(tegevustoetused vabaühendustele) väljavõtte.
Audru valla õigusakt, mille alusel vabaühendustele toetusi tohib maksta on siin "Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord"
Et sa aga ei viitsi seda lugeda siis ........
kaks olulist §
§ 2 p 1 - vabaühendus on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik
§ 5 lg 1 p 1 - toetuse taotleja peab olema vabaühendus, kelle asu- ja tegevuskoht on Audru vald.

Seega, toetust saavad taotleda ainult need vabaühendused(MTÜ) kes asuvad ja tegutsevad  Audru vallas.

Kas vallajuhid, eesotsas vallavanem Siim Suursillaga, lähtusid kehtestatud korrast toetuste maksmisel?

Siin need 7 ei ole vabaühendused vaid äriühingud:
-Põhara Veis OÜ - Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa perele kuuluv äriühing.
-Digistep OÜ
-Siidivennad OÜ
-Kinhor OÜ
-Tirri Guidar OÜ
-Pärnu Reisibüroo OÜ
-Sportservice OÜ

Ja need 5 MTÜ-d ei asu ega tegutse Audru vallas.
Pärnu Vibuklubi Meelis -Tammiste tee 6a Pärnu
Pärnumaa Spordiliit - Akadeemia 2, Pärnu,
Pärnumaa Jahimeeste Liit - Suur-Kuke 5 Pärnu
Pärnu Võrkpalliklubi - Riia mnt. 129, Pärnu
Pärnu Kalevi jalgrattaklubi - Ringi tn 14a Pärnu linn





05.04.18

Miks Pärnu Linnavolikogu istungi salvestusel, EKRE arupärimiste ajal, segaja peale pandi?

Kas see on mingi sabotaaž või ei meeldi minu arvutile EKRE arupärimised ja läheb lihtsalt lolliks? Püüan jälgida Pärnu linnavolikogu 29.03.2018 istungit.  Kõik on OK niikaua, kuni EKRE hakkab  Siim Suursillale esitatud  arupärimisi tutvustama. Juba  esimese arupärimise poole pealt  läheb  segaja tööle. Teise ekreka arupärimisest ei saa enam midagi aru (mitu juttu jookseb teineteise peale). Lõpevad  EKRE arupärimised, lõpeb segamine.  Mis toimub? Kelle tellimus ja kelle teostus. Kas see on seotud ERR i salvestamisega istungil?



03.04.18

Politsei viis purupurjus mehe öösel linna, et isikut tuvastada ja viskas siis läbipekstuna kodutute varjupaika.

(kannatanu ja kohanime muudetud)

Aastaid tagasi, ühel augustikuu ööl, viidi Kuusemetsa küla elanik Jüri, kes oli tugevalt joobes, Pärnu Politseijaoskonda. Peale seda inimene kadus. Elukaaslane hakkas teda järgmisel päeval otsima, helistades murest murtuna ka minule.

Hakkasime asja uurima. Helistasin kordi politseisse, ikka paluti tagasi helistada, et uurime asja. Lõpuks teatas politsei, et Jüri on kodutute varjupaigas „Tulevik”

Politsei selgituse kohaselt oli öösel helistanud juhuslik möödasõitja politseisse ja teatanud Kuusemetsa külas teeääres magavast mehest, kelleks osutus Jüri. Politsei sõitis Pärnust kohale, purupurjus Jüri pandi autosse ja viidi  Pärnu politseijaoskonda. Kõik olnuks korras ja seaduslik kui Jüri oleks sealt toimetatud edasi kainerisse välja magama. Kuid ei, politsei vedas maani täis mehe öösel kodunt 60 km kaugusele linna, et isikut tuvastada (nii väitis politsei)  ja viskas seejärel ta ka koheselt öösel,purjus olekus  tänavale. Miks purupurjus mees öösel  tänavale (mitte kartserisse) visati, politsei selgitada ei tahtnud või nagu vastati - ei tea.

Purjus Jüri kakerdas öösel tänavatel, minna ei osanud ja polnud kuhugi. Ta teadis, et linnas elab ta täditütar Malle, seepärast käinud ja koputanud ta mööda majade aknaid, hüüdes – Malle lase sisse. Nüüd kutsusid majaomanikud uuesti politsei kes viis  Jüri jälle politseimajja ja sealt juba läbipekstuna ja invaliidina kodutute varjupaika surema.

Nüüd see, mis kuulsin varjupaiga töötajatelt.
Kella 1 ja 2 vahel öösel tõid  politseinikud läbipekstud Jüri kodutute varjupaika Tulevik.
Valvur oli imestanud miks  politsei tõi varjupaika inimese kes oleks tulnud viia hoopis haiglasse. Rääkida ta Jüriga  ei olevat saanud, kuna Jüri  ei olnud midagi kuulnud. Jüri oli pandud  ratastooli. Politseinikud käinud mitmel korral vaatamas ja küsimas kas see mees (Jüri) ikka elab. Elukaaslane ja omaksed said Jüri asukoha teada politseilt mitu päeva hiljem.

Jüri viibis pikalt kriitilises olukorras haiglas. Selle jõhkra peksmise tulemusel kaotas ta täielikult ja alatiseks kõrvakuulmise, tasakaalu ja pea täielikult mälu. Mälu siiski osaliselt pikapeale taastus.
Enne seda oli Jüri täiesti terve inimene.

-Miks politsei ei jätnud Jürit kainerisse välja magama kui ta juba inimese öösel kodust 60 km kaugusele linna vedas, vaid viskas  öösel tänavale?
-Miks viis politsei purjus Jüri kodutute varjupaika?
-Miks peale varjupaika viimist käis politsei mitmel korral varjupaigas uurimas kas Jüri ikka elab veel? Miks?

On põhjendatud ja alust arvata, et Jüri peksid läbi politseinikud, oma lõbuks ja viisid siis mehe läbipekstult kodutute varjupaika surema? Jüri ei julgenud peksmisest avalikult rääkida - kas sa tahad, et mind päris ära tapetakse, ütles ta selle peale.

Jüri juhtumi kohta kirjutas Pärnu politseile avalduse Jüri elukaaslane kuid see kadus ja sellest pole siiani ei kippu ega kõppu.

Helistasin Pärnu Politseisse, et saada teada, kes tegeleb selle kriminaalasjaga. Helistasin infolauda telef 4446416. Otsiti avaldust, paluti helistada tagasi, kuid avaldust ei leitudki. Paluti helistada telef nr 4446544 Priit Svede, samuti telef nr 4446406 Merle Nuia, keegi neist ei leidnud Jüri elukaaslase poolt esitatud avaldust. Lubati uurida ja tagasi helistada kuid loomulikult jäi see ainult lubaduseks.

Ja siis algas see jutt ....  teie olete mittekeegi ja me ei anna teile ei infot ega selgitusi jne.

Pärnu Juhtimiskonverentsi teisel päeval ütles Politsei-ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher : meie jaoks on usaldus elu ja surma küsimus.

Ma ei usalda politseid ja ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes usaldaks politseid.
Nii et tuleks hakata surema.