31.01.14

Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele

Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS ) §27 lg 3 sätestab, et  muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub  valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Sama § 27 lg 4 sätestab, et  vallavolikogu võib kehtestada nende kulude osaliseks katmiseks lastevanemate poolt  kaetava osa määra (siin )

Loe ja veendu, et seaduseandja on pannud otsustamise kohustuse ja õiguse  volikogule mitte vallavalitsusele. Kui seadus ütleb volikogu siis ei saa seda teha mitte keegi muu kui volikogu ja  kohustust ei saa delegeerida edasi vallavalitsusele.

Vaata aga vaata  Audru vallavalitsust - "kõrgekvaliteedilise" teenuse osutajat.

05. detsember 2013 andis Audru vallavalitsus (mitte volikogu) korralduse   nr 520
„Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine“(siin ). Vaata ja imesta korraldusel punktis 3 kirjas, et korraldust  rakendatakse tagasiulatuvalt 1 novembrist 2013. (tagasiulatuvalt ei saa panna ega suurendada ühtegi kohustust)

 Seega Audru vallavalitsus ületas oma pädevust andes välja haldusakti mille andmine kuulus volikogu pädevusse ja seejuures pani  sellega Jõõpre kooli lasteaias käivate laste vanematele õigusvastaselt  tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi ( suurendas tagasiulatuvalt lasteaia maksu)

Kui nüüd Jõõpre lasteaias käivate laste vanemad seisaksid pisutki oma õiguste eest, tuleks neil kirjutada vabas vormis avaldus rohkem tasutud raha tagasisaamiseks  või tasaarveldamiseks järgneva kuuga. Ei hakka vallavalitsus ise teile seda pakkuma - põhjendus, lapsevanemad ei ole soovinud.

 Tegin  taotluse järelevalve algatamiseks Audru vallavalitsuse 05.12.2013 korralduse nr 520 üle ka Pärnu maavanemale, jätkan seda postitust kui vastus saabunud.

 

 

Audru vallavolikogu seitsmeliikmelise komisjoni kaheksas liige


Kui eelmises postituses toodu oli lihtsalt koomiline  ja  see otseselt midagi ei mõjutanud siis Mercedes Merimaa saamine kultuurikomisjoni liikmeks on juba õigusaktidega vastuolus. Ei ole nii, et proua kangesti tahab mitmes volikogu komisjonis osaleda ja seda talle igaljuhul võimaldatakse.
Komisjonides osalemine peaks ikka täitma mingit eesmärki mitte rahakotti. Isegi volikogu alaliste komisjonide moodustamine käib Jaanus Põldmaal üle jõu.
 
Audru vallavolikogu järgmine aps.
07.11.2013 otsustas  Audru vallavolikogu moodustada alatised komisjonid 7 liikmelised (otsus  siin )
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Kai Oraste (siin )
aseesimeheks valiti Ado Kirsi (siin )
veel kinnitati sellesse komisjoni  Marge Tuul, Merle Lillak,  Õie Killing, Kaie Seger, Anu Kurm (siin )

Kui ma nüüd lugeda oskan siis  saan 7 kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liiget  nii nagu volikogu otsusega lubatud. 
 
 Aga ...............  16.01.2013 otsusega kinnitati   vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni liikmeks veel   Mercedes Merimaa  siin 

Keegi volikogus ei võtnud vaevaks  mõelda   -  kuhu, kuhu, kuhu -  lubatud arv 7 on täis.
Oi oi oi  .... hr Põldmaa,  volikogu esimees võiks 7 -ni ikka lugeda osata.

Igas pulmas pruut ja igal peiel kadunuke oleks pidanud enne kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni tikkumist sealt kellegi välja puksima või teinud volikogule ettepanek  jälle   alaliste komisjonide liikmete arvu suurendada - miks mitte kohe 10- ni.

Vaata ka valla kodulehele  kus toodud kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni 7 liikme asemel 8 liiget siin (seniks kuni seda pole veel  muudetud)

Saadaks siis  jälle maavanemale  järelevalvesse, vaataks kuidas parteikaaslane hakkab  8-st 7 väänama või otsib põhjuse järelevalvet mitte algatada.
 
 
 
 

30.01.14

Vallavanem taandas ennast volikogu istungil.........


Audru vallavalitsus koos Pärnu maavanema ja Siseministeeriumiga üllitasid koos  kauamängiva,  "Laadajutud".  Nüüd keriva ja kerivad seda.  
 Peale Audru ja Lavassaare valla ühinemist hakatavat uuenenud Audru vallas  osutama vallakodanikele hoopis  kvaliteetsemat avalikku teenust.  Tundsin huvi millest tulenevalt see kvaliteet siis  tõuseb ja mis takistas siiani vallarahvale kvaliteetset teenust osutamast.

Maavanem  Metsoja kirjutas oma vastuskirjas nii  ( kiri  03.09.2013 nr 2-3/2013/1340-4)
 Avalike teenuste osutamise kvaliteet tõuseb: esiteks,  tulenevalt uuenenud valla finantsvõimekuse tõusust, mis annab võimaluse leida avalike teenuste osutamiseks võimalikult häid ametnikke ja partnereid.     

Kus need head ametnikud ja partnerid  siis nüüd on või kust ja millal nad tulema hakkavad  - läänest või idast. Siiani pole veel ühtegi  tulemas näha olnud  ja avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet Audru vallas aina langeb.
Selline  propagandistlik jama  võiks nüüd küll jääda IRL-i  lapsemaailma. Kvaliteetne avalik teenus, see on hoopis teine reaalsus,  see ei rajane  valetamistele, vassimistele, petmistele, ahnitsemisele mida kroonib seaduste mittetundmine, mittetäitmine ning lauslollus. Mitte vallatöötajate tase ei ole madal, nemad saavad oma tööga kenasti hakkama,  madal on  juhtide  tase ja nad ei ole arenemisvõimelised.  

Aga mul ei ole midagi selle vastu, et saan tihti selle klounaadi üle südamest naerda.Teen seda jälle !!!
 
07.11.2013 volikogu istungi protokoll siin
Kuigi protokollid ei vasta kehtestatud nõuetele võib neis sisalduvast vähesest tekstist välja lugeda päris kummalisi asju.

07.11.2013 volikogu istungi 9 päevakorra punkt  on  vallavanemale palga määramine.
Kopeerin  volikogu  protokollist:

Vallavanem Siim Suursild taandab end päevakorrapunkt 9 arutelust

Ah, et taandas ennast. 
Halloo... halloo... Simmu, kas unustasid ära, et sa pole volikogu liige  vaid vallavanem  kes ei osalegi volikogu istungil ei  küsimuste arutelus, otsustamises ega hääletamises. Või ajasid segi ja arvasid, et viibid vallavalitsuse mitte volikogu istungil.
Volikogu istungil saavad ja peavad ennast taandada ikka ainult volikogu liikmed kui arutusele tulev küsimus mõnda neist isiklikult puudutab. Vallavanem ja vallavalitsuse liikmed  võivad   (kui tahavad ja neid kutsutakse)  volikogu istungist osa võtta kuid saavad sõna ainult siis  kui istungi juhataja otsustab neile sõna anda. (KOKS § 44 lg 6).  Ei saa ennast taandada millestki milles sa niikuinii ei osale. Volikogu esimees J. Põldmaa  ja 16 liiget vaatasid pealt ega jaganud üldse matsu nende pärast võinuks seal või karu ennast taandada.  
No on ju naljakas ? Või ei ole? Hoopis halenaljakas on.

 

25.01.14

Ühehäälselt, ilma ühegi küsimuseta


Audru  vallavolikogu  ( IRL )kõige tähtsam ja kiireloomulisem otsus võeti vastu uue koosseisu esimesel istungil, ühehäälselt ja ilma ühegi küsimuseta.
Mis otsus  see võis küll olla?? 

Loomulikult -  vallavanema palga tõstmine.

Vaesunud vallavanem Siim ja Jaanus ei tule kuidagi omadega välja, hea vallarahvas toetagem siis neid,  ise nad valisite, ärge laske õnnetukesi koos perega nälga surra.

Alles see oli kui 2013 aasta lõpul tõstis volikogu  üksmeelselt (va paha millimalli) volikogu esimehe ettepanekul  vallavanema palka (1981,26 euri kuus). 
Paar kuud hiljem teeb  volikogu esimees Jaanus Põldmaa volikogu uuele koosseisule jälle ettepaneku tõsta  vallavanema palka.
Kui palju HR Suursild  oma palganumbriks nüüd siis nõudis ja milliseid hüvitisi  talle veel määrati?
Vaata Audru Vallavolikogu määrus nr 29  07.11.2013 “ Vallavanemale makstava tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord ( siin )

Ühehäälselt ja ilma ühegi küsimuseta volikogu otsustas !!!!
Palk 2400   euri (pole paha)?  Oli 1981,26 eurot kuus.
Mobiili kasutamine 50 euri eest  kuus. (Kuidas see 50 euri õnnestub ära kulutada kui arvestada, et laua telefonilt teeb vallavanem kõnesid piiramatult ka mobiilidele.)
Bensiini valla autoga ringi kärutamiseks 2000 liitrit aastas. Pole paha.

Teeme väikese arvutuse
2000 : 11 (1 kuu puhkust)= 182 liitrit kuus
Jagame  selle tööpäevadega. Et siis üle päeva võib vallavanem käia Tallinnas ja bensu jääb ülegi.  Aga millal mees siis tööd teeb  kui päevade viisi aina sõidab?   Haa- haa-- haa---.

Tubli Siim…………………. paari kuu pärast siis  korda  või hiljemalt järgmise aasta alguses. Täida ikka seda mis tühi ja tühjenda seda mis täis.

Mida siis volikogu esimees ja volikogu liikmed selle lahkuse ja sõnakuulelikkuse eest said? Miks volikogu esimees vallavanema palga tõusust nii huvitatud on?
Järgmisel volikogu istungil mõeldi ka endale. Tõstame tõstame tõstame!!!

Vaata siin  on  Audru Vallavolikogu 19.12.2013 määrus  “ Volikogu esimehele, liikmetele,komisjoni esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu ning hüvituse maksmise kord”
( copyn olulisema)

 Volikogu esimehele makstakse tasu 50 % vallavanema palgast kuus.

(vot miks J. Põldmaa on huvitatud vallavanema võimalikult suurest palgast ja üks tõstmise ettepanek järgneb teisele, tõuseb vallavanema palk, tõuseb ka volikogu esimehe tasu, nutikas on ju?) 

Marionetist nukujuht, kes pole paljude aastate jooksul saanud selgeks isegi mitte volikogu töökorda ega häbene oma ebakompetentsust,  pistab ühepäevase soorituse eest volikogus taskusse 1200 euri. Pole paha,  peale selle veel muud hüvitised  ja nn “komandeeringud”

Volikogu liikme tasu volikogu istungist osavõtu eest tõsteti  50  eurole   (oli 28.75 euri e 450 kr siin
Volikogu komisjoni  esimehe tasu tõsteti 50 eurole, koosoleku kohta. (oli 35,15 euri ehk 550 kr)
Volikogu alatise komisjoni liikme tasu tõsteti 40 eurole. (varem 22.37 euri) Sama makstakse ka komisjoni liikmetele kes ei ole volikogu liikmed vaid kandideerisid IRL -i koosseisus kuid volikokku ei pääsenud. 

Käib igavene käts, IRL kamp tahab olla mitmes volikogu komisjonis (pappi kukub ju igast komisjonist) aga ei mahu  kuidagi, sest komisjonis  ei või olla rohkem kui seitse liiget  (komisjoni liikmete arvu 5-lt 7-le  tõstis Simmu punt juba eelmise volikogu aeg , et ikka rohkem oma gängi liikmeid mahuks marjamaale).
Suured vallad, näiteks Saue (14 000 elanikku, meil 5000 elanikku ), hoiavad raha kokku ,  neil on ühes komisjonis ainult 5-6 liiget. 

Muruneitsi, kes eelmise volikogu koosseisus vegeteeris  mitmes komisjonis ( tema juhitud revisjonikomisjon ei tegutsenudki,  jättes 2013 aastal koostamata ja volikogule esitamata kõik  seadusega nõutud aruanded)  mahtus õnnetul kombel selles koosseisus ainult ühte komisjoni. Kisa olnud suur ja asja  asuti parandama. Proua M. Merimaa sai  oma tahtmise ja ta kinnitati 16.01.2014 volikogu istungil ka  kultuuri-, spordi ja noorsootöö komisjoni liikmeks  (siin).  Muidu loeks proua pidanud leppima ainult majanduskomisjoniga. (Tulen selle teema juurde varsti tagasi, kui ei unusta).

Tegin volikogu eelmisele  koosseisule ettepaneku, et volikogu liikmed võiksid  istungil kätt tõstmas käia tasuta, nagu see on kombeks paljudes teistes valdades aga see ettepanek ei  leidnud ühtegi toetajat.

Võrdluseks.
Saku vallas on ligi 2 korda rohkem  elanikke kui Audru vallas,
Saku  vald on haldussuutlikkuse edetabelis kuuendal kohal
Audru vald 80 kohal
Vallavanema töötasuks Saku vallas  2300 euri 
Audrus vallavanemal 2400 euri.
Pärnumaal on Audru vallavanema ja volikogu esimehe palgad suurimad .

Rae vallas on  ümmarguselt 14 000 elanikku
Audru vallas on ümmarguselt   5000  elanikku
Rae vald on haldussuutlikkuse tabelis 2  kohal
Audru vald 80 kohal.
Rae vallavolikogu esimehe tasu on 985 euri
Audru vallavolikogu esimehe tasu on 1200 euri (e pool vallavanema palgast)
 
Midagi on Audru vallas  totaalselt paigast ära, mis see võiks olla ja kuidas seda kutsutakse - häbematus, kasuahnus, jultumus.

Hea vallakodanik, ka sinu peale on  mõeldud ja  ka sulle tõstetakse.
Maamaksumäära tõsteti  2014 aastaks siin ( nii oli 2013 aastal siin)
Lasteaiamaksu tõsteti  siin   (tõuseb 1 sept 2014)

See on alles tõstmiste algus.