Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai, 2018 postitused

Pärnu linna revisjonikomisjon püüab rikkumisi kinni mätsida......

Kujutis
Täna tuli siis Pärnu linna revisjonikomisjoni vastus minu pöördumisele kus palusin kontrollida kas Audru vallale kuulunud Liu sadama kaasomandi osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu sadamale ja 1 euroga oli kooskõlas Audru vallavara valitsemise korra §-ga 61 p 4 ja § 58 lg 5. On üldteada, et TÜ Liu sadam ei vastanud Audru vallavara valitsemise korraga nõutud tingimustele (ei olnud selle vallavara eelnev kasutaja ega parendanud vara omal kulul) seda on ka linnavalitsus ise kinnitanud. Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjon: Esimees: Heldur Paulson - EKRE Aseesimees: Vladimir Zemljannikov - Keskerakond Liikmed: Eino-Jüri Laarmann - valimisliit Pärnu Ühendab Toon allpool väljavõtte revisjonikomisjoni kontrolli tulemustest, mis mulle saadeti. Kas sina leiad mõne koha kus oleks mainitud kasvõi ühe sõnagagi Audru vallavara valitsemise korda rääkimata sellest, et oleks kontrollitud ja analüüsitud kas ja kuidas Liu sadama osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu Sadamale oli/ei olnud s

Kas nii raske on mõista, et lähtuda tuleb kehtestatud kordadest?

Kujutis
07.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule ( sh revisjonikomisjonile )  pöördumise kus osutasin, et Audru vallavalitsuse 23. märts 2017 korraldus nr 74 millega võõrandati  otsustuskorras ja 1 euroga Liu sadama kinnistu kaasomandi osad,  TÜ Liu Sadamale ( siin  ) ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korras   §  61 p 4 ja § 58 lg 5  toodud tingimustega (kord siin ) Korra  § 61 p 4  lubab vallavara võõrandada otsustuskorras ainult vallavara senisele kasutajal e (7a) kes on vallavara omal kulul parendanud  kuid TÜ Liu sadam ei olnud vallavara senine kasutaja  (  hoonestusõigus  oli seatud   hoopis MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks ) ja TÜ Liu Sadam ei olnud   valla kaasomandi osa omal kulul parendanud. Seega  ei olnud õiguslikku alust võõrandada Liu sadama kinnistu kaasomandi osa TÜ Liu Sadamale vaid tulnuks korraldada enampakkumine. Sama vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 seab ka tingimused kuidas võõrandamise hind määrata tuleb  ( olenemata sellest kas võõrandamise hinna otsus

Pärnu linnavalitsuse ametnike põhipalgad 01.04.2018 seisuga

abilinnapea Rainer Aavik 1 3 000,00 arhitekt-planeerija Reeda Agan 1 1 160,00 eestkostespetsialist Veronika Ahtijainen 1 1 060,00 osavallakeskuse juhataja Priit Annus 1 2 200,00 Järelevalveinsener-menetleja Arvid Arroval 1 1 150,00 mõõdistustööde registri spetsialist Reti Arroval 1 1 100,00 arendusjuht-teenistuse juhataja Sander Blehner 1 1 600,00 menetleja Aleksandr Bõstrov 1 850,00 linnaarhitekt Henri Eessalu 1 1 800,00 osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann 1 2 100,00 teenistuse juhataja Andrus Haugas 1 1 850,00 info peaspetsialist Reet Heldja 1 1 220,00 eelarvespetsialist Margit Hmelevskoi 1 1 240,00 puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Viktooria Hrab