Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai, 2014 postitused

Audru vallavalitsus oli jälle sunnitud oma õigusakti seadusega kooskõlla viima

Nüüd siis  Audru vallas „kõrgekvaliteediline“ teenuste osutaminene  just nii nagu  Siim ja  maavanem enne ühinemist lubasid.  No ma ei tea kedagi kes teaks kedagi............. Audru valla rahvas on rahulik rahvas nemad suurt kisa ei tee ükskõik kui palju nende õigusi ka ei rikutaks  ja kuidas ka ei valetataks.  On see nüüd  ikka rahulikkus või ükskõiksus.............   Vallakodanikele pannakse pidevalt seadusest mittetulenevaid kohustusi, kehtestatakse tingimusi mida seadused ette ei näe.  Teistes valdades ei oleks see mõeldav - oleks kisa kohe lahti. Aga seda rõõmsamalt avalikustan „briljante“ sõnnikuhunnikus.   Koolieelse lasteasutuse seadus § 15 lg 4 kohustab valla- või linnavalitsust kehtestama laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra (ainult korra, mitte tingimusi). Kord  st ainult vastavad menetlusreeglid. Riigikohtu selgituse kohaselt tähendab „kord“   seaduses sisalduva üldkorra tehnilist täpsustamist  ning korra kehtestamiseks antud volitusnorm ei