Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2011 postitused

Vallavanema lubab puhkusele tööandja- volikogu

13.10.2011 volikogu istung. Seekord ma ei hakka päevakorra esimesest punktist pihta vaid lõpust, päris istungi lõpust. Meie istungid lõpevad info minutitega kus teatatakse millal toimub järgmine istung ja muu teave mis pole volikogu päevakorras. Info minutites teatas vastne vallavanem Siim Suursild, et läheb alates 19.10.2011 puhkusele kuna on planeerinud perega reisile minna. Kui plaanid tehtud siis on küll halvasti kui neid ei saaks realiseerida. Jutu mõte polegi selles, et uus vallavanem tahab kohe puhkusele minna vaid selles, kuidas ta seda otsustas teha. Vallavanema tööandja on volikogu kes valib vallavanema, (KOKS § 22 lg 1) kinnitab ta ametisse, määrab palga, lubab puhkusele ja lõpetab töölepingu. Mitte nii - "ma nüüd lähen" ja volikogu lehvitab talle vallavalitsuse uksel. Ka riigikontroll selgitab, et vallavanema tööandja on volikogu ( siin ). Kopeerin lõigu " Vallavanemale, linnapeale ja palgaliste valitsuse liikmete töötasu ja ka puhkusetoetuse

Kui vallavanem astub tagasi - kas ta on siis ajutiselt ära?

14.10.2011 kirjaga nr 1-5/47-1 saadab volikogu esimees  maavanemale selgituse, seoses volikogu esimehe ja vallavanema valimisega Audru vallas. Kiri siin   Pikalt laialt kõik ümber kirjutatud  ja hunnik KOKS sätteid millega pole eriti midagi käesoleval juhul pihta hakata. Eks tutvu ise. Oluline, mis kinnitab, et millimallil oli õigus on toodud kahes lõigus. Punkt 2 kolmandas lõigus  ( Audru Vallavolikogu 22.09.2011 otsusega 52 „Vallavanema valimine“ loeti vastavalt hääletamise tulemustele Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild ning nimetati ta ametisse vallavanemana  ) Sama punkti (2)  kuuendas lõigus 30.09.2011 Audru valla valimiskomisjoni otsusega nr 1 peatati KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel Siim Suursilla volitused volikogu liikmena seoses tema valimisega vallavanemaks. Nimetatud otsus jõustus allakirjutamisega (30.09.2011). Seega on ka selle kirja alusel tõestatud, et vähemalt ajavahemikul  22.09.20011 - 30.09.2011 oli vallavolikogu esimees ja vallavanem (Si

Audru Vallavolikogu kolme x ga võrrand .................

ei tekitanud Sauga Vallavolikogule mingeid   raskusi. Ei mingit kahte vallavanemat korraga   ega   volikogu esimeest ja vallavanemat ühes isikus (nagu 2003 aastal juhtus). 18.08.2011 Sauga vallavolikogu otsustas   - vallavanem Tiidemann   on   alates 01.09.2011 tagasi astunud. 18.09.2011 Sauga vallavolikogu otsustas   - uueks vallavanemaks valiti alates 01.09.2011 Priit Ruut  02.09.2011 volikogu otsustas - endine vallavanem   Tiidemann valiti   volikogu esimeheks alates 02.09.2011 Ja nii lihtne see Sauga vallas oligi Maavanemal tuleb aga lahendada Audru valla  võrrand. Kui   Audru Vallavanem astus tagasi 01.10.2011 siis kes oli allkirjaõiguslik vallavanem 01.10.2011-   13.10.2011 ja kes andis tal selleks volitused. Valla põhimääruse § 51 lg 1 ei sobi kuidagi , sest vallavanem   mitte, et ei saanud ajutiselt oma ülesandeid täita, vaid ta oli tagasi astunud – netu. Aitame maavanemal võrrandit lahendada! Avaldame ühest võrrandist ühe tundmatu teise kaudu (asendusvõte), näiteks aval

Päris totter lugu

22.september 2011 annab Audru Vallavanem M. Joonas käskkirja 21.1-1.3/16 siin ; Lähetan teenistusalasele lähetusele Soome Vabariiki sõpruslinna Paimiosse 23.09 - 25.09.2011 valla delegatsiooni koosseisus: Siim Suursild - volikogu esimees  Mercedes Merimaa- volikogu liige ........ ....... Hüvitada sõidukulu ja päevaraha maksta aˇ 32 eurot päev lähtuvalt VV 28.03.2001 .a. määrusele nr. 108 "Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord. Võimas, nüüd pani küll (eks) vallavanem naksitrallidele pika puuga ära. Tubli, näitas koha kätte!!  Et siis vallavanem kärutas oma käskkirjaga volikogu esimehe ja revisjonikomisjoni esimehe teenistusalasele lähetusele! Miks ka mitte ?   Hallooooo ---- revisjonikomisjoni esimees, Mercedes Merimaa. Revisjonikomisjoni esimehel oleks nüüd küll kohane teada kes keda on volitatud lähetusse saatma, kes kellele tööandja on.    Halloo................. (eks) volikogu esimees Siim Suursild. Kes siis kellele tööandja