Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2011 postitused

Matusetoetusest

S uremine  on osa elust, ehki see kõige viimane osa. Surm on üks elu tähtsamaid sündmusi, kui mitte kõige tähtsam. Võib-olla oli Platonil õigus, kui ta ütles, et filosoofia pole muud kui ettevalmistus surmaks. Me ei kuulu mitte ainult ajale vaid igavikule see tekitab õudu ja kurbust. Seal, kus oleme meie, pole surma, seal kus on surm pole jälle meid! Mis on elu mõte? Ei tea? Iga indiviid otsib seda omal tasandil- iseasi, kes leiab. Järglastele me OMA elu mõtte leidmise ülesannet paraku jätta ei saa. Surma mõte on aga elust vabaneda. Surm kui MINA olematus võrdsustab kõik -  hea ja kurja, õige ja väära, ilusa ja koleda, rikkuse ja vaesuse. Kui  surm ei tuleks paratamatult ja igavene elu oleks reaalsus - siis ei oleks vahet, mida teed? Sa ju ei suregi ja igaviku ees pole ühelgi su tänasel teol tähendust ega lõplikku väärtust? Matuste korraldamine võib olla probleem paljudele - see on kurb tõsiasi. Lein on suur ja sa tead, et aeg pressib peale ja suured rahad peavad ko

Ei ole riigihange, on riigihange

Täna ma piilusin teiste valdade kodulehtedele ja seda päris pikalt. Käib eelarvete arutamine. See, kuidas volikogud  tööd teevad, kuidas kõik läbi arutatakse, millised vaidlused käivad, kuidas protokollitakse,  paneb imestama. Meil tuleb iga rea lahtiselgitamise eest võidelda, saata hunnikutes arupärimisi.Volikogus istungil asju arutades on kõigil kiire -  lähme edasi, lähme edasi. Eelarve ja arengukavaga seotut kajastan pikemalt uuel aastal, siis on plaanis võtta ka suuremad lood käsile  -  maavanema  regivärsid kus eeslaulja on vallavalitsus ja kus  mõnd järelevalvet treitakse juba kolmandat aastat. Ausus, objektiivsus, kompententsus on seal väga amorfsed mõisted. Kui vallavalitsus plaanib võttab kohustusi  pikema aja peale kui jooksev eelarveaasta, peab ta luba küsima volikogult. Igati vajalik nõue, sest eelarve kinnitab volikogu, kes ei pruugi järgmise aasta seda kinnitada sellisena nagu vallavalitsus plaaninud, siis võib juhtuda, et kohustustel ei ole rahalist katet. Ni

Näiline avalik menetlus - nimepanek

K ohanimeseaduse ( siin ) kohaselt määratakse   teele (ka   erateele)    nime. Nime määramise eelnõu tuleb  avalikustada valla kodulehel   15 päeva enne selle kinnitamist,   et vallarahvas saaks teha oma ettepanekuid    ja esitada   vastuväiteid - kui neid peaks olema. Kas seda õigust kasutatakse või ei,   pole oluline,   võimalus peab olema antud,   nii on paika pandud Kohanimeseaduse §   6 lg 8 ja Audru valla   08. aprill 2010 määruses   nr 18 “Kohanime määramise korra kehtestamine “ § 4 Eelnevatel aastatel Audru vallas avalikustamise nõudest kinni ei peetud. Vallavalitsus määras teedele, tänavatele, bussijaamadele nimed nii, et vallarahvas ei kuulnud sellest midagi, kaasarääkimise võimaluse andmisest rääkimata. Aastatagusel volikogu istungil,  kui millimalli  ühele  teele nimepaneku vastu hääletas, kuna  avalikku menetlust ei olnud korraldatud,     tõstis   valimisliit kisa ja praegune volikogu esimees   pritsis sappi , et millimalli olevat isegi teele nime andmise vastu.   

Audru valda juhitakse töövõtulepingu alusel II

21.11.2011 esitasin vallavanemale arupärimise seoses tema poolt 14.11.2011 sõlmitud töövõtulepinguga millega vallavanem delegeeris eraisikule (hr V. Kobilt) kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate ülesannete korraldamise ja nendega seotud küsimuste lahendamise. Lepingu kohaselt pidi hr Kobolt Korraldama valla teedega, haljastusega, tänavavalgustusega ja koerte ning kasside seotud küsimusi . Lühidalt, väitsin argumenteeritult , et töövõtulepingu alusel töötaval töövõtjal ei ole seaduslikku õigust, hakata korraldama KOHALIKU OMAVALITSUSE pädevuses olevaid küsimusi, nende ülesannetega tegelemiseks nähakse vastav ametikoht ette struktuuris. Vastuskiri siin saabus 05.12.2011 ja seda tahaksin siin nüüd lahata. Vaatame kuidas Simmu (rasket raha saava „juristi“ käe läbi ) puterdab. Ei saa aru, kas tal nagu Gribojedovil "häda mõistuse pärast" või loodab, et millimalli endale asju piisavalt selgeks ei tee. Kopeerin vallavanema kirjast Avaliku teenistuse seaduse § 8 kohaselt v

Audru valda juhitakse töövõtulepingu alusel

2011 oktoober astub vallavanem Margus Joonas tagasi ja vallavanemaks valitakse Siim Suursild ( hr Kokkuhoid) Vahur Kobolt ja Eino Ojandu uude valitsusse ei pääsenud.  Kas Suursild tegi  lubatud kokkuhoidu ja jättis oma valimisliidu võitluskaaslased tühjade kätega ? Suursild on mees kes seadust ei tea ega pea ja oskab ikka jälle üllatada. 14.11.2011 sõlmib vallavanem, Siim Suursild, maailma "vaimukama"  t öövõtulepingu endise vallavalitsuse liikme,  Vahur Koboltiga ( siin ) (tuletaks meelde mis on  töö võtu lepingul) Töövõtuleping - Tellija ja Töövõtja (võlaõiguslik mõiste)  -  Tellija ja töövõtja lepivad kokku mingi kindla töö osas mis töövõtja kokkulepitud tähtajaks ära teeb.Töövõtja korraldab oma tegevust ise. Valib, kus ja kuidas ta tellimuse täidab. Tellijat huvitab vaid tähtajaks tehtud töö tulemus, mitte see kuidas see saavutatakse. Töövõtja ei pea tööd tegema isiklikult ta võib kasutada kolmanda isiku abi.   Raha saab kui töö tehtud ja üle antud. Lepingus tu

Vallarahva tungival palvel lühendati vallamaja lahtioleku aegu.

Annab jumal ameti annab ka mõistuse, ütleb vene vanasõna, Üllatus, üllatus!!! . Et nüüd  siis vallaametnikud poole viieni, reede ainult kella kolmeni tööl ja seda kõike vallakodaniku tungival palvel. Missugune vastutulek vallarahvale!!! Millimalli muidugi nii lihtsa asja peale ei tule. Vallamaja uued lahtioleku ajad (Kopeeritud valla kodulehelt) "Et muuta vallamaja ka neile kättesaadavamaks ning võttes eeskuju teistes Pärnut ümbritsevatest omavalitsustest on alates 02. jaanuarist 2012.a. Audru vallamaja avatud järgmistel lahtiolekuaegadel: E-K 8.00-12.00 ja 12.30-16.30 N 8.00-12.00 ja 12.30-18.00 R 8.00- 12.00 ja12.30-15.00 Huvitav, miks see mind ei üllata!!! Lõuna (ametlikult) natuke lühemaks ja varem koju. Vallakodanik on muidugui väga tänulik ja lausa sillas. Millistest ümbritsevatest omavalitsustest Buratino eeskuju võttis? Valel on lühikesed jalad. Tõstamaa vald Vallamaja avatud tööpäeviti kell 8.00 -17.00, lõuna 13.00-14.00 Tahkuranna vald Valla

Suurim langeja

Audru vallavanema ülesandeks jäi siis nüüd ainult töö korraldamine.  Korraldab kohe nii, et pihta talle enam ei saa. Ega selle häbiväärse  29 000  krooni eest rohkem ei tohigi nõuda. Peale korraldamise on tal vaja ju veel esindada. Vallavalitsuse elukorraldus olevat nii segi, et keegi ei saavat  enam aru,  kes ta on ja miks ta seal on. Hr Kobolti nime ei figureeeri  Audru valla kodulehel enam üldse, ometi ajab mees  hommikuti vallamajas mingeid asju. "Tuleb teeb ühe suitsu ja kaob", ütlevad tema kolleegid.   See oli Siimul üks õige mõte, et juhtivaid ametnikke, nõunikke juurde võtta, siis keegi on neist ikka majas kui teised "korraldavad" oma kapsa- kõrvitsa- või kartulimaal. Küsitakse kas arendusspetsialistiks saab muruneitsi. Miks ka mitte, valimisliidu soss sepad oleks siis kõik kohtadele paigutatud. Kamp oleks täiuslik ja ülejäänud valimisliidu naksitrallid saavad poolrasvase leeme läbi oma MTÜ-de.  Projektid tuleks mis ludiseb, (Pärnu Lahe Partnerluskog

Nüüd läks tõeliseks kokkuhoiuks

Hea on kokku hoida kui ise ei pea kokku hoidma.  Siim Suursilla kokkuhoiu poolitikast  sai kohe laristamise (Laaristamise) poliitika kui vallavanema tool tagumikku puudutas. Audru valla maksumaksja peab nüüdsest hakkama üleval  pidama hulga suuremat ametnike armeed. Vallavanem Siim otsustas moodustada oma valimisliidu heakskiidul juurde kolm sooja ametikohta.  majandusspetsialist - vanem spetsialist arendusspetsialist - vanem spetsialist haridus- ja kultuuritöö abinõunik -  nõunik Kuidas see koormab valla eelarvet, sellest Simmu ei räägi. Pole mõtet vassida, et osaliselt saab katta nende palgad täitmata ehitusspetsialisti koha arvelt. Täitmata ehitusspetsialisti kohale ei olnud ju eelarves ette nähtud mitte sentigi. See jutt sobis naksitrallidele küll, vallarahvas ei ela lollidemaal ja nad oskavad oma peaga mõelda. Kisakoor "raha ei ole" lööb oma torud lahti kohe kui mõni mutikene palub abi arstirohtude ostmiseks või lapsevanem abi, et laps saaks teistega koos

Volikogu esimehe valimine

13.oktoober 2011 volikogu istung Esitatud kahest kandidaadist oli nõus volikogu esimeheks kandideerima ainult Jaanus Põldmaa. Jaanus Põldmaa tutvustab ennast. Põllumees Ei ole põline Audrukas. See veel puudus! Järelikult on siis tulnukas, nagu Antsip.   Järgmiseks volikogu istungiks teen endale hõbepaberist mütsi pähe, mis kiiri peegeldaks, sest äkki nad tõesti loevad mõtteid. Küsimuste voor. Igaüks võib esitada kandidaadile kuni kaks küsimust. Teistel küsimusi ei olnud. Millimalli;  "Kas volikogu esimeheks saades on plaanis rohkem demokraatiat volikogus  ja kas hakatakse seadustega arvestama"  Vastus: "Ei hakka mingeid riigi huve kaitsma ega sellega arvestama"  Ja siis hääletamine. Valikuid pole, võta või jäta. Täiskasvanud kutsuvad seda mängu salajaseks hääletamiseks, lastel on see midagi niisugust "tibu, tibu, ära näita .....". Tegelikult oleks võinud valimisliit omavahel liisku heita,  lugeda "üki, kaki, kommi" või siis üks kits läks ü

Vallavanema lubab puhkusele tööandja- volikogu

13.10.2011 volikogu istung. Seekord ma ei hakka päevakorra esimesest punktist pihta vaid lõpust, päris istungi lõpust. Meie istungid lõpevad info minutitega kus teatatakse millal toimub järgmine istung ja muu teave mis pole volikogu päevakorras. Info minutites teatas vastne vallavanem Siim Suursild, et läheb alates 19.10.2011 puhkusele kuna on planeerinud perega reisile minna. Kui plaanid tehtud siis on küll halvasti kui neid ei saaks realiseerida. Jutu mõte polegi selles, et uus vallavanem tahab kohe puhkusele minna vaid selles, kuidas ta seda otsustas teha. Vallavanema tööandja on volikogu kes valib vallavanema, (KOKS § 22 lg 1) kinnitab ta ametisse, määrab palga, lubab puhkusele ja lõpetab töölepingu. Mitte nii - "ma nüüd lähen" ja volikogu lehvitab talle vallavalitsuse uksel. Ka riigikontroll selgitab, et vallavanema tööandja on volikogu ( siin ). Kopeerin lõigu " Vallavanemale, linnapeale ja palgaliste valitsuse liikmete töötasu ja ka puhkusetoetuse

Kui vallavanem astub tagasi - kas ta on siis ajutiselt ära?

14.10.2011 kirjaga nr 1-5/47-1 saadab volikogu esimees  maavanemale selgituse, seoses volikogu esimehe ja vallavanema valimisega Audru vallas. Kiri siin   Pikalt laialt kõik ümber kirjutatud  ja hunnik KOKS sätteid millega pole eriti midagi käesoleval juhul pihta hakata. Eks tutvu ise. Oluline, mis kinnitab, et millimallil oli õigus on toodud kahes lõigus. Punkt 2 kolmandas lõigus  ( Audru Vallavolikogu 22.09.2011 otsusega 52 „Vallavanema valimine“ loeti vastavalt hääletamise tulemustele Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild ning nimetati ta ametisse vallavanemana  ) Sama punkti (2)  kuuendas lõigus 30.09.2011 Audru valla valimiskomisjoni otsusega nr 1 peatati KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel Siim Suursilla volitused volikogu liikmena seoses tema valimisega vallavanemaks. Nimetatud otsus jõustus allakirjutamisega (30.09.2011). Seega on ka selle kirja alusel tõestatud, et vähemalt ajavahemikul  22.09.20011 - 30.09.2011 oli vallavolikogu esimees ja vallavanem (Si

Audru Vallavolikogu kolme x ga võrrand .................

ei tekitanud Sauga Vallavolikogule mingeid   raskusi. Ei mingit kahte vallavanemat korraga   ega   volikogu esimeest ja vallavanemat ühes isikus (nagu 2003 aastal juhtus). 18.08.2011 Sauga vallavolikogu otsustas   - vallavanem Tiidemann   on   alates 01.09.2011 tagasi astunud. 18.09.2011 Sauga vallavolikogu otsustas   - uueks vallavanemaks valiti alates 01.09.2011 Priit Ruut  02.09.2011 volikogu otsustas - endine vallavanem   Tiidemann valiti   volikogu esimeheks alates 02.09.2011 Ja nii lihtne see Sauga vallas oligi Maavanemal tuleb aga lahendada Audru valla  võrrand. Kui   Audru Vallavanem astus tagasi 01.10.2011 siis kes oli allkirjaõiguslik vallavanem 01.10.2011-   13.10.2011 ja kes andis tal selleks volitused. Valla põhimääruse § 51 lg 1 ei sobi kuidagi , sest vallavanem   mitte, et ei saanud ajutiselt oma ülesandeid täita, vaid ta oli tagasi astunud – netu. Aitame maavanemal võrrandit lahendada! Avaldame ühest võrrandist ühe tundmatu teise kaudu (asendusvõte), näiteks aval

Päris totter lugu

22.september 2011 annab Audru Vallavanem M. Joonas käskkirja 21.1-1.3/16 siin ; Lähetan teenistusalasele lähetusele Soome Vabariiki sõpruslinna Paimiosse 23.09 - 25.09.2011 valla delegatsiooni koosseisus: Siim Suursild - volikogu esimees  Mercedes Merimaa- volikogu liige ........ ....... Hüvitada sõidukulu ja päevaraha maksta aˇ 32 eurot päev lähtuvalt VV 28.03.2001 .a. määrusele nr. 108 "Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord. Võimas, nüüd pani küll (eks) vallavanem naksitrallidele pika puuga ära. Tubli, näitas koha kätte!!  Et siis vallavanem kärutas oma käskkirjaga volikogu esimehe ja revisjonikomisjoni esimehe teenistusalasele lähetusele! Miks ka mitte ?   Hallooooo ---- revisjonikomisjoni esimees, Mercedes Merimaa. Revisjonikomisjoni esimehel oleks nüüd küll kohane teada kes keda on volitatud lähetusse saatma, kes kellele tööandja on.    Halloo................. (eks) volikogu esimees Siim Suursild. Kes siis kellele tööandja

VALLAVALITSUSE JUHT EI VÕI OLLA VOLIKOGU ESIMEES

Jätame kõrvale asjaolu, et Audru vallal on hetkel 2 vallavanemat ja vaatame kas volikogu esimehe valimine vallavanemaks oli õiguspärane. Audru vallavolikogu esimees, Siim Suursild, kandideeris vallavanemaks ja osutus 22.09.2011 valituks. Siim Suursild ei esitanud tagasiastumise avaldust ja teda ei ole volikogu esimehe kohalt vabastatud.   Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 49 lg 3  sätestab " Valitsuse  juht ei või olla volikogu esimees"     (vaata   siin ) Just selline olukord valitseb aga praegu Audru vallas. Volikogu esimees on ka valitsuse juht . Tahad näiteid, aga palun   siin   (Kui link ei avane siis igaks juhuks copy/paste Õhtulehest) Volikogu esimees ka vallavanemaks BNS 20. veebruar 2003 Sauga vallavalitsus lõi teisipäeval pretsedendi ning valis uueks vallajuhiks volikogu esimehe Meelis Tombergi, enne seda umbusaldas volikogu ühe enamhäälega senist vallavanemat Vello Tiidermanni. Tomberg kandideeris ja sai vallavanemaks volikogu esimehe kohalt vaba

AUDRULE ON KOMBEKS ÜKS VALLAVANEM KORRAGA

22.09.2011 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse  " Vallavanema tagasiastumine" mille punktis 1 otsustati: "Lugeda Margus Joonas tagasiastunuks Audru vallavanema ametikohalt alates 1. oktoobrist 2011 tema enda algatusel tervislikel põhjustel." 22.09.2011 võeti vastu ka teine otsus " Vallavanema valmine" kus punkt 2 kohaselt otsustati "Lugeda Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild  ning nimetada ta ametisse vallavanemana." Audru valla põhimäärus § 79 lg 2   sätestab " Volikogu otsus ja valitsuse korraldus jõustuvad teatavakstegemisest . Otsused on teatavaks tehtud, ( järgmisel päeval 23.09.2011  ka Pärnu Postimehes) ja jõustunud. Margus Joonas astub tagasi 1 oktoobrist 2011 aga volikogu esimees,  Siim Suursild nimetati 22.09.2011 vallavanema ametisse,  (on saanud volitused asuda uut valitsust moodustama.)   Seega on  Audru vallal hetkel kaks vallavanemat,  mis ei ole õiguspärane. AUDRULE ON KOMBEKS ÜKS VALLAVANEM