Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2010 postitused

Istungi lõpu algus - tapa või saad tapetud, juhi või ole juhitud

17. „ Arupärimised, avaldused ja pöördumised volikogule“ Selle punkti alla oli volikogu esimees kokku seganud kõik mis pähe tuli. Siin olid ka proua Inda ja millimalli arupärimised. Ei tea mis meeltesegaduses Simmu need kirjalikku vastust nõudvad arupärimised päevakorda võttis ja ei ühtegi arupärimist millele nõutud suulist vastust. Arupärimised jäidki kuidagi vahele, sest mis nendega ikka jännata. Hr Hansalu tundis ainult muret miks arupärimistel allkirju pole. Ei teadnud mees mis tähendab digitaalne allkiri. Päevakorrapunktis oli ka Jõõpre vanuritekodu töötajate ja vanurite kiri, Audru vallavolikogule , milles toetati hooldekodu juhatajat kellest vallajuhid, eesotsas sotsiaalnõunik Peep Tarrega, olid otsustanud lahti saada. Kirjas oli toodub palju ebameeldivat ka sotsiaalnõuniku kohta. Tringel -trangel vanuritekodu ümber algas aasta alguses kui volikogu liikmetele tutvustati Audru valla sotsiaalobjekte (koolimajad, lasteaiad, raamatukoguud ). Plaani oli võetud külastada ka Jõõpre van

Volikogu istung jätkub - aga vastutada ei taha keegi

Punktid 8-11 läksid ludinad, sildadele, teedele nimede andmised, kellel võik selle vastu midagi olla. 12. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja kandmisest keeldumine. Allan Jaaniste ja OÜ Audru Mõis esitasid mõlemad taotlused ühe ja sama vaba põllumajandusmaa maatüki nr 333 (pindala 38,20 hektarit) kasutusvaldusesse saamiseks. Kuna ei suudetud teha eelistust siis jäid mõlemad sellest maatükist ilma. Tundub normaalne ja ka seadusekohane kui mitte arvestada, et OÜ Audru Mõisa vastavus nõutud tingimustele - on vaidlustatud. Seda vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmist olen käsitlenud ühes eespool olevas postituses. Tegin Pärnu Maavanemale avalduse järelevalve teostamiseks kas OÜ Audru Mõis ja OÜ Urmaato vastavad ikka põllumajandusmaa taotlejate tingimustele . Maavanem teeb järelevalvet juba 2,5 kuud ja pole ikka sellega ühele poole saanud kuigi kõik sellekohased dokumendid sai saadetud. Kas tegu võib olla mittetahtmises sellega tegeleda. Rahvatarkus, “uus luud

Volikogu istung - rahulik algus.

Istung algab nagu ikka, päevakorrapunktide kinnitamine.  Mitu kuud kestnud vaidlus, et määruste juures peaksid olema seletuskirjad oli vilja kandnud. Kiitus, tehtud tublit tööd.  Päevakorrapunktide kinnitamisel selgub, et eelnõud „Üldplaneeringute ülevaatamine“ päevakorras polegi. Mida päevakorras pole, seda ei tohiks ka arutama hakata. See nõue Audru vallavolikogule ei kehti - mida ei tea, seda ei pea.  Päevakorras terve rida millimalli ja proua Inda arupärimisi aga keegi pole viitsinud vaadata, et neile arupärimistele on nõutud kirjalikku vastust, mitte suulist istungil.  Neid, millele nõutud suulist vastust, päevakorras pole.  Päevakorras „üldplaneeringu esimene lugemine“ –aga sellist eelnõu ei leia. On „üldplaneeringu kehtestamine“ hoopis.  Kinnitati päevakord. 1.päevakorrapunkt „Detailplaneeringu vastuvõtmine Papsaare külas Kääbaste kinnistul“  Läheb ludinal, küsimusi ei teki.  2. päevakorra punkt „. Detailplaneeringu vastuvõtmine Saulepa külas Reinu kinnistul“ Vastu võetud – küs

Ei ole musta ilma valgeta, halba ilma heata, põrgut ilma taevata.

Tohutu hulk mõtteid sumisevad korraga peas ja neist oleks vaja vabaneda. Et siis kirjutama. 8 aprill 2010 volikogu istung. Ajakirjanikud platsis - tõde ja õigust kuulutama. Oleks teadnud oleks soengu pähe teinud, ennast korralikumalt tuuninud. Kui "parim enne" möödas, siis aitab ainult ilukirurgia – ajuilukirurgia tahaks nii mõnigi öelda. Pildistamine olevat hinge äravõtmine, nii arvavad mõned looduserahvad. Vallajuhid on õnnetud, millimalli olevat valla maine alla viinud. Nüüd peavad ajakirjanikud seda aitama upitada. Millimallil hea, temal polegi mainet - ei saa kaotada midagi mida pole kunagi olnud. Volikogu esimehe ähvardused „kas sa oma lähedaste pärast ei karda“ on ka mõttetud. Ei karda – ütlesin ju seda tookord telefonis. Ükskord hakkab jää sulama ka Audru vallavolikogus.Võib-olla 4 aasta pärast teevad ilma uued tublid noored mehed, kes ka seadustest midagi teavad ja peavad. Iga asi tuleb omal ajal või veidike hiljem. Ei ole musta ilma valgeta, halba ilma heata, põrgut

Audru Kalakasvatuse maade ost - tühine.

Loe ka eelnevat postitust, et sellest aru saada. Jälle jama Suuresilla Suurfarmi (Kalakasvatuse) maadega. Seekord siis nende maade ostmisel 2008 aastal, Fjordfresh Holdingu poolt. Kui lugesid eelmisest postitusest, mis tingimustel saab juriidiline isik osta põllumajandus maad(maatulundus), aimad millest juttu tuleb. Jah, just põllumajandusmaadega e maatulundusmaaga oli tegu Kalakasvatuse maade puhul. Kas Fjordfresh Holding ei tea, aima, et tegelikult on Kalakasvatuse maade ostutehingud tühised? Kas Kivimägi ja Audru vallavalitsus tegid talle tünga või teeseldi koos teadmatust, tehti ühist diili? Millegipärast on tunne, tüüpiline Eesti...raha eest saab kõike. Kui teised juriidilised isikud peavad seadusejärgselt olema vähemalt aasta tegelenud põllumajandusliku tootmisega , et maavanema loal osta põllumajandusmaad, siis Fjordfresh Holding ei pidanud isegi ühte aastat äriregistrisse olema registreeritud - rääkimata tootmisest. 15.08.2007 Fjordfresh Holdingu esmakanna registris –koopia

Millimalli avastab tühised maatehingud !!!!

Kui sa seda seadust lugeda ei viitsi, ei saa sa tuhkagi aru! Aga kuna sa seda niikuinii ei tee, siis lühidalt...... 1.aprillil 2003 jõustus "Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus" mille üheks eesmärgiks oli vähendada spekulatsiooni põllumajandus- ja metsamaaga, sest Eestis on maa ja eriti põllumajandusmaa olnud traditsiooniliselt odav. Maa odavus oligi peamine põhjus miks selle müüki välismaalastele piirati. Nüüdseks on seadust muudetud mitmeid kordi aga meie lähtume siin viimasest redaktsioonist. Seadus kitsendab nende kinnisasjade ostmist mille kõlviklises koosseisus on põllumajandus või metsamaad 10 hektarit või rohkem ja mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Loe seadust siin Ei hakka lahkama kõiki juhtumeid. Kuna käesoleval juhul teen juttu juriidilistest isikutest, siis vaatame (lühidalt) mis seadus ütleb juriidiliste isikute kohta. I. (põllumajandusmaa omandamine) Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad 10 hekta