16.06.21

Pool aastat survestamist, et volikogu viiks linna põhimääruse seadusega kooskõlla.

Peale minupoolset pidevat  survestamist  on Pärnu linnavolikogu sunnitud lõpuks homsel istungil (17.06.2021)  muutma 2017 aastal  vastuvõetud Pärnu  linna  põhimäärust (volikogu esimees oli siis Andres Metsoja)  ja viima selle seadusega kooskõlla. 

Hämmastav, et ei volikogu liikmed, linnavalitsus ega linnasekretär, kelle otsene ülesanne on jälgida, et linna õigusaktid vastaksid seadustele, pole nelja aasta jooksul teinud mingit ettepanekut linna põhimääruse kooskõlla viimiseks seadusega.  

Milles siis asi.

Märkasin, et Pärnu linnavalitsus ei ole registreerinud oma dokumendiregistris  linnavalitsuse istungite protokolle samuti komisjonide koosolekute protokolle ega teinud neid igaühele kättesaadavaks kuigi seadus seda kohustab.  Linnasekretär Tiina Roht valetab nagu ei peakski linnavalitsuse istungi protokolle  dokumendiregistrisse kandma ja avalikustama, sest protokollid sisaldavat salajast teavet ja neid saavat küsida ainult teabenõude korras. Aga selleks, et neid ei saaks küsida ka mitte teabenõude korras  ei ole neid linnasekretäri väitel kantud ka mitte avalikku dokumendiregistrisse ( kuidas sa küsid kui ei tea täpselt mida küsida).

Pidavat piisama sellest, et Pärnu linna kodulehel olevat toodud ülevaade igast linnavalitsuse istungist. Aitäh aga  mina näiteks linnasekretäri ei usalda ja tema toodud ülevaade istungist on sama aus nagu ta isegi.