Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2019 postitused

Maksid kõik kes autoga rannale ligemale tahtsid pääseda

Usutavalt on veel paljudel meeles kuidas aastaid  tagasi Valgeranda  sissesõidu eest tuli maksta. Kett ees ja edasi ei pääsenud - maksa. Maksid kõik kes autoga rannale ligemale soovisid pääseda. Doberani tee ei olnud tol ajal ei eraomandis ega ka veel mitte valla omandis, et vald võinuks seal kamandada. Keegi  ei küsinud miks raha makstes piletit ei antud,  millisel õiguslikul alusel nõuti  riigi tee  kasutamise eest raha, või et kuhu, kellele  see raha läks. Nõudes vallalt selgitusi ja dokumente, riigitee sulgemise ja raha kasseerimise kohta selgus, et see toimus  hr Matsalu ja vallajuhtide   ühispettuse projekti raames, isikliku kasusaamise eesmärgil. Siis see petuskeem ka hingusele läks. Aastaid hiljem on katsetanud sellist kerget rahateenimise võimalust Valgerannas  ka mõned teised.  Praegugi veel seisavad omavoliliselt  paigaldatud märgid, Doberani tee ääres, vahetult enne randa. Riigikontroll on juhtinud sellistele  omavoliliselt randa paigaldatud märkidele valla tähelepanu kuid

Kas hr linnapea on rase?

.....või on rase mõni härra  linnavalitsuse liikmetest. Pärnu linnapea Romek Kosenkranius on andnud lähetuskäskkirjad ( siin ,  siin ,  siin ,  siin ,  siin ,  siin )Nagu ikka ei tea linnapea midagi korruptsioonivastasest seadusest (lähetab iseennast) ei tunne linna õigusakte (kes keda võib lähetada) ega tea millistele õigusnormidele tuleks lähetuskäskkirjas viidata. Linnapea tähelepanu on juhitud asjaolule, et lähetuskäskkirjades tuleb viidata seadusele või õigusaktile mis annab linnapeale õiguse sellist lähetuskäskkirja anda ja  milleks on " Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” § 3 punkt 5. Linnapea käskkirjades on aga viidataud ainult  Avaliku teenistuse seaduse(ATS) §-le 44 tervikuna  (viitamata vastavale lõikele ja punktile).  17.04.2019 kirjas nr 4.3-7/2778-1 kirjutab linnavalitsus .... käskkirjades puudus otsene vajadus viidata ATSile. Samas ei saa pidada valeks  viitamist ATS §le 44 tervikuna, sest see sätestab tee

Armastuse skulptuur Valgerannas - vale ja pettuse sümbol. Järgneb

Kujutis
jätkan eelmist postitust Märkasin, et Danske pangast on makstud MTÜ-le Audru Lastekaitse Ühing märkimisväärne summa 20760 euri ja seda MTÜ poolt esitatud kahe arve alusel.   Tekkis huvi, mille eest MTÜ Audru Lastekaitse Ühing (juhatuse liige valla sotsiaalnõunik P.Tarre)  Audru vallale selliseid suuri arveid esitab. Palusin arved edastada, mida lõpuks ka tehti.  Ja teine arve. Samuti koos haljastusega ja veel mingi omaosalus mille kohta linnavalitsus selgitusi ei andnud.      Ennäe, Audru vallavalitsus ostis   MTÜ Audru Lastekaitse Ühingu käest Valgeranda püstitatud Armastajate skultuuri  ja veel kenasti koos haljastusega. Mida paganat!  Audru vallavalitsus ja MTÜ Audru Lastekaitse Ühing reklaamisid ju meedias, et raha sai MTÜ Audru Lastekaitse Ühing skulptuuri püstitamiseks Leader programmist.  Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt tuleb tähistada Leader-logoga.  Valgerannas Armastajate  skulptuuri juures asuval stendil on tõepoolest selline Leade

Armastuse ausammas Valgerannas - valede ja pettuste sümbol !

2017 aasta kohalike valimiste eel  kerkis Valgeranda skulptuur mis sai nimeks " Armastuse ausammas" See oli toona Audru vallas võimul olnud vallavanem, Siim Suursilla  partei (IRL) valimiskampaania,  "Meie kingitus EV -le" mille idee autor  olnud Mati Sutt. Kuigi meedias kajastati seda kui PRIA rahadega Leader programmist rahastatavat  projekti  kus raha taotlejaks ja saajaks olevat olnud  MTÜ Audru Lastekaitse Ühing, ei tiksunud PRIA-st sentigi ja tegelikult  skeemitati kogu  raha, kõiki seadusi rikkudes, valetades ja pettes, Audru valla eelarvest.     Dokumentide kohaselt oli tegemist  mainekujundus projektig a mis pidi valmis saama just valimiste eel,  septembris 2017 kuid otsustati avada siiski pisut varem, juunis.( Kelle mainet ja kuidas kujundati ?)  Skulptuuri avamisel  mängiti maha ka temaatiline näitemäng kus omale valimisreklaami tegemiseks  osalenud ka tollane vallavanem, praegune abilinnapea, Siim Suursild. Suursild kutsunud noorpaare jäädvustama k

Linnapea käskkiri paneb ametnikud jahuma 2

Täiendasin  postitust "Linnapea käskkiri paneb ametnikud jahuma" siin

Audru sõbralik, isamaaline ja kaitsetahtega rahvas "unistab" laskemoona ja relvatehasest oma vallas.

Audru osavalla aprilli lehes "Kodused Hääled" selline tore artikkel "Osaühing Nitrotol soovib rajada Audru valda Eesti esimest sõjalise lahingumoona tehast". Artikli kohaselt rajatakse sõjalise laskemoona tehas Audru valda just seepärast, et siin olevat sõbralik ettevõtluskeskkond ja vähem oluline ei olevat ka elanike isamaalisus ja kaitsetahe. Jah muidugi, Audru rahvas oma isamaalisuse ja kaitsetahtega  just seda laskemoonatehast, edaspidi ka relvatehast, siia ootab!  Läbinähtav ja libe. Liiga sageli osutub kiitus oma tahtmise ja nõusoleku saamise vahendiks.   (Kiida lolli küll loll siis teeb, jookseb ja nõustub! ) Las tuleb paartuhat moslemit ka, sest Audru rahvas on ka nende suhtes väga sõbralik. Kes sellise haige ja lipitseva artikli kirjutas? Autor puudub! Osavallast kuulen, et artikli autor on laskemoona tehasest huvitatud isik, OÜ Nitrotol juhatuse liige Jens Haug. Artikli lõpus aga kutsub Pärnu linnavalitsuse Planeerimisosakond rahvast osalema las

ROMEK MAKSAB TIIALE

Kujutis
Päris kaua ei ole midagi kirjutanud. Suvi ju käes,  toas istumine ja kirjutamine lausa piin. Paar huvitavat lugu ootavad ammu avalikustamist aga ikka on mingeid andmeid veel vaja kontrollida enne kui s--t  vahutama lüüa. Nüüd ootamatult,  pea tühja koha pealt, lisandus veel üks  kriminaalne lugu-  Pärnu Linnavalitsus võltsis dokumente ja kasutas võltsitud dokumenti järelevalvemenetluses  tõendina.  Täielik komöödia kuidas linnavalitsus võltsimist varjama asus ja kui halenaljakalt ja läbipaistvalt  Politsei ja Piirivalveamet oma ebaprofesionaalse üllitisega  võltsimist hellitavalt parandamiseks hakkas  nimetama.  Ootan ära prokuratuuri kirja (mis on teadagi mis) siis toon kogu loo koos kõigi üllitiste, tõendite ja dokumentidega  lagedale. Peaks pakkuma lausa Kuuuurijale. Asi  seda naljakam, et nii väikese asja pärast võttis Pärnu Linnavalitsus sellise võltsimise ette. Aga seniks .... Aprilli nalja ei saanudki siin sel aastal teha. Pärnu linnapea käskkirjad (mida linnapea loomuliku

Nii palju valet!

Kujutis
Järjekordne lubamatu aastapraamia maksmine mis vormistatud kui lisatasu täiendavate tööülesannetest eest - aus linnapea meil. 1.Jälle ei ole käskkirjas välja toodud igale teenistujale antud täiendava tööülesande sisu nagu näeb ette Palgajuhendi ( siin )   § 6 lõige 4. Mis sa arvad miks? 2. Korruptsioonivastasest seadusest ei ole linnapea ka midagi kuulnud- planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel teeb ettepaneku iseendale lisatasu maksmiseks (200 euro). Miks ka mitte!  3. Ja kirss tordil - lisaülesande täitmise periood 30.09.2017 -30.06.2018. Linnapea unustas, et 30.09.2017 ei olnud Audru vald veel Pärnu linnaga ühinenud ja Mairi Õismets oli Audru valla, mitte Pärnu linna teenistuja. Et siis Pärnu linna planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel kamandas ja andis Audru valla teenistujatele 30.09.2017 täiendavaid lisaülesandeid ja Pärnu Linnapea maksis Audru valla teenistujatele lisatasu. No näed siis. Valetamine, petmine on auasi kui seda tehekse õilsa eesmärgi nimel. Ja linnapea

Linnapea käskkiri paneb ametnikud jahuma

Kujutis
14 detsember 2018 annab Pärnu linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/10071( siin ) millega määrab preemia 175 le Pärnu linna teenistujale, 2018 aasta töö eest ja viitab õigusliku alusena Pärnu Linnavalitsuse palgajuhendi § 6 lõikele 5 siin (mul ei ole kahju, vastupidi aga....) Lugesid õigesti - preemia töö eest. Igapäevase töö eest makstakse ametnikele palka ja töötajatele töötasu aga mitte preemiat. Käskkirjal viidatud Palgajuhendi § 6 lg 5 ütleb(kopeerin): (5) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Ikka paremaks läheb. Milliseid erakordsed tööalased saavutused? Kuigi Palgajuhendi § 11 lg 5 kohaselt peab maksmise aluseks olev käskkiri olema põhjendatud siis mingeid põhjendusi käskkiri ei sisalda.  Loomulikult maksti aastapreemiat aga kuna seadus ja Pärnu linnavalitsuse sisemised õigusaktid aastapreemia maksmist ei luba siis võeti appi " erakordsed teenistusalased saavutused " Antud juhul on linnapea linnaraha põhjendamatult väär

Pärnu linna eelarvest eraldatud kultuuritegevusega seotud toetused MTÜ dele 2019 jaanuar veebruar

Kujutis
Mõningad  kultuuritegevuseks eraldatud toetused MTÜ dele 2019 a jaanuar veebruar.  

Veel 2019 jaanuaris veebruaris MTÜ dele eraldatud sporditegevuse toetust.

Kujutis
Aga kontroll toetusrahade kasutamise üle on suur O. Tule homme tagasi, saad teada  kui palju ja millistele MTÜ dele on Pärnu linna eelarvest 2019 jaanuaris veebruaris kultuuritegevuseks toetust eraldatud.

2019 aastal Pärnu linna eelarvest eraldatud spordiehitiste majandamistoetus MTÜ dele

Kujutis

Pärnu linna eelarvest eraldati mittetulundusühingute sporditreeneritele 2019 aastaks toetust 268 905 euro

Kujutis
Ja see ei ole mitte teiste rahakotis nuhkimine vaid maksumaksja võiks ja peakski huvi tundma kuhu, kuidas ja milleks  tema raha kasutatakse.

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste liit ehitab omal kulul Pärnu linna rahaga

Kujutis
Pärnu Linnavolikogu otsusega 21.09.2017 nr 85 ( siin ) anti nõusolek tasuta hoonestusõiguse seadmiseks, Pärnu linnas, Lauka 6 ja Lauka 8 kinnistutele, MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks.   Volikogu otsuses toodu kohaselt oli MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu sooviks  piirkonda rahvusvahelistele standarditele vastava laskekoolituskeskuse rajamine koos sinna juurde kuuluvate teenindushoonetega (treeningud, koolitus, võistlused). Lauka 6 kinnistu  ühiskondlike ehitiste maa,  pindala 8,6671 ha millest enamus  8,0381  ha metsamaa. Lauka 8 kinnistu,  ühiskondlike ehitiste maa,  pindalaga 9,5985 ha millest enamus 9,0125 ha metsamaa. Kokku siis 18,2655 ha millest 17.5 ha metsamaad. (17,5 hektarilt metsa mahavõtmisel peaks MTÜ mõne sendi ikka saama). Volikogu otsuses toodu kohaselt   kohustus   MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit ehitama ja tegema kõik tegevused ja  toimingud omal kulul mida Pärnu linna ei hüvita.  Teen väljavõtte  Ah et omal kulul?  Allpool välj

Miks Pärnu linnavolikogu esimees, A . Metsoja hoidis revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale?

Kujutis
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)§48 lg4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või  volikogu ülesande l  Kirjas 22.08.2018 1-9/11083-3 on volikogu esimees A, Metsoja teatanud järgmist: Pärnu Linnavolikogu  revisjonikomisjonile annab ülesandeid Pärnu Linnavolikogu. Millised ülesanded siis Metsoja juhitud Pärnu linnavolikogu 2018 aastal revisjonikomisjonile andis? Dokumendiregistrist  ühtegi sellekohast dokumenti ei leidnud.  Ei saa teada kui ei küsi!   17.10.18 edastan volikogule teabenõude kus punktis 3 soovin teada: 3.Millal ja millised ülesanded on volikogu andnud revisjonikomisjonile 2018 aastal? 3.1  Väljastage volikogu istungi protokoll , volikogu istungi päevakord vm dokument kust nähtuks volikogu poolt ülesannete andmine revisjonikomisjonile. 3.2  Väljastage dokument kus volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanded kirjas. Juhul kui Pärnu linna

Pärnu linnapea rikkus preemia määramisega õigusnorme

Kujutis
14 detsember 2018 on linnapea Romek Kosenkranius käskkirjaga nr 4.2-1/10071 määranud  preemiat 175-le Pärnu linna teenistujale. Ega ma kade pole aga ...... Kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasus tähendab nii põhiseadusest kui ka kohaliku omavalitsuse enda õigusaktidest kinnipidamis t seega ametniku tegevus peab vastama põhiseadusele ning muudele seadustele ja õigusaktidele.  Aga ei vasta!!!! Väljavõte linnapea käskkirjast. Käskkirjas on viidatud preemia maksmise õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi  §6 lõikele 5,  põhjenduseks toodud - 2018a töö eest .  Palgajuhend  § 5 lg 6  aga töö eest   preemia maksmist ette ei näe   ( töö eest makstakse igakuiselt siiski palka). Palgajuhendi §6  lg5 kohaselt võib teenistujale maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest ( siin ). Ühtegi erakordset teenistusalast saavutust käskkirjalt ei nähtu.  Seega ei ole linnapea  Kosenkraniuse poolt preemia määramine teenistujatele ko

Kas linnasekretäril võib olla probleeme tervisega?

Kujutis
Soovin teada milline seadus, õigusakt vm dokument annab linnasekretärile,  Tiina Roht,  õiguse allkirjastada  linnavalitsusele suunatud pöördumiste vastuskirju . 13.02.2019 pöördumises loetlen  ülesse kõik seadused, õigusaktid  (toodud allpool) mis läbi vaatasin ja  milles sellist õigust linnasekretärile antud ei ole   ning palusin väljastada väljavõtte vastava dokumendi vastavast kohast mis linnavalitsuse arvates linnasekretärile (Tiina Roht)  sellise õiguse annab.  Linnasekretäri ametijuhend sellist pädevust linnasekretärile ei anna. Asjaajamise kord sellist pädevust linnasekretärile ei anna Kantselei põhikiri sellist pädevust ei anna KOKS sellist pädevusnormi ei sisalda Linna põhimäärus sellist pädevust ei anna ATS sellist pädevusnormi ei sisalda Ühtegi sellekohast volitusnormi dokumendiregister ei sisalda Linnavalitsuse töökorralduse reegid linnasekretärile sellist volitust ei anna Linnasekretäri ametijuhendis, nagu ka teiste Pärnu linna  ametnike  ameti

Politsei ei registreeri kuriteoteateid

Kujutis
JÄTKAN EELMIST POSTITUST 03.01.2018 edastan Pärnu Politseile teabenõude, soovin teada mis kuupäeval ja millise kirjanumbri all minu 21.07.2017 kuriteoteade registreeriti, mis staadiumis on menetlus ja juhul kui menetlus on lõpetatud palun saata politsei seisukoha kuriteoteates toodule. 04.01.2018 teatas Politsei-ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Mehis Mets, et minu 21.07.2017 kuriteoteadet käsitleti vihjena, seda dokumendiregistris ei registreeritud, alust menetluse alustamiseks ei olnud ja politsei selle kohta seisukohta ei võtnud. Vallavanem Siim Suursild olevat ise pöördunud politsei poole ja teatanud, et on tuvastanud korruptsiooniohtliku olukorra Audru Vallavalitsuse hallatavas allasutuses Jõõpre Kool.  (kopeerin): Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt oli tellinud kooli direktorina kooli tarbeks õpilasvedusid MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev käest, mille juhatuse liige ta samaaegselt ka on. Olen Mati Sutiga sellel teemal vestelnud, olukorda ja sea

Millisel õiguslikul alusel jätab Politsei ja Piirivalveamet teadlikult kuriteoteated dokumendiregistris registreerimata?

Vastavalt uuringule on politseinikud ja poliitikud üks kõige korrumpeerunum grupp Eestis. Need samad korrumpeerunud politseinikud poliitikud, kohtunikud, advokaadid on kellegi parteikaaslased, sõbrad, sugulased, tuttavad. Mõned kuriteod mätsitakse kinni vaikitakse maha või jäetakse hoopis registreerimata. Kõik oleneb kes ja millisel positsioonil sa oled. Kaitsepolitseiameti kodulehel on kirjas: Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud. Tule taevas appi. Ärge nähke teatamisega vaeva. Kõigepealt uurige millisesse parteisse rikkuja kuulub - kui võimuparteisse siis unusta ära .... kui sa ise ka just nomenklatuuri ei kuulu. Pole ju mõtet aretada teemat, millest tüli võiks tõusta ja tolku ei midagi. 21.07.2017 edastasin KAPO- le kuriteoteate võimalikest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. Lisasin tõendid ja asjaga seotud dokumendid, kolme kuriteoepisoodi koh