Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2017 postitused

A.METSOJA TOETUSRAHA!

Kujutis
Väljavõte Audru valla pangakontost.  Küsimus: Kas A. Metsojale maksti varjatud toetust läbi  OÜ Petersport? Miks ka mitte!!!!

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus

 29.08.2017 edastatud teabenõudega soovin muuhulgas teavet Audru vallavalitsuse  ametiautodele (va elektriautod) ja bussile kehtestatud  kütuselimiidtide kohta  ühes kuus aastatel 2013-2017 ja palun väljastada dokumendid millega on limiidid kehtestatud. Seega  küsisin  Audru valla  AMETIAUTODE kütuselimiite .  03.10.2017 ( teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tp vastuse  saan rohkem kui kuu möödumisel ) saabub vallavanem Siim Suursilla allkirjaga vastuskiri  6-17/1754-1 (punkt 4 siin ) kus toodud : "Audru vallavanema käskkirjaga kehtestataks e isikliku sõiduauto kasutamise hüviti teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõitudeks "   ja viidatakse dokumendiregistris käskkirjadele milledega on kehtestatud    isikliku sõiduauto kompensatsioon vallaametnikele. Kuidas saab olla vallavanemaks ja vallasekretäriks ametnik kes on nii rumal, et  ei tee vahet  mis on valla  ametiautodele kehtestatud kütuselemiit ja mis isikliku sõiduauto kompensatsioon. Võimal

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda. Audru liivakastis plädistades võis Suursild segast ja sogast  panna aga väärikas koht nõuab väärikat käitumist ja minimaalsetki seaduste tundmist või õigemini ausust . Kas kõik peale Suursilla on lollid ja  neile võib sellist jama ajada - osalesid ühinemiskoosolekutel, töötasid läbi dokumentatsiooni ja ühinemislepingut. Selle töö tarvis moodustati ühinevate omavalitsuste volikogude poolt vastav komisjon kuhu kuulusid volikogude esimehed ja vallavanemad mitte vallaametnikud. Koosolekud toimusid Pärnu linnas,  need on protokollitud  ja igaüks võib sealt lugeda Suursilla "tõde ja õigust".  Või peetakse silmas  spaade, restode külastamise koosolekuid kus rosoljet ja konjakit läbi töötati? Ah et isegi koristaja ja haljastuse töötaja  tegelesid dokumentide ja ühinemislepingu  läbitöötamisega. Häbi, häbi - häbitunne kadunud  - pikaajaline prak

Lisatasu maksmine ei vastanud õigusaktides kehtestatule

Kujutis
Aasta lõpp käes ja  nagu ikka makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat lisatasu nime all. 31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks kõigile valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel.  Ära ütle, või et kõik täitsid lisaülesandeid! Kas samuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). Tuleta meelde  siin  ja  siin    Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkt 7.4 (Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord) Mis  ütleb palgajuhendi punkt 7.4  ( siin  vi Lisa 2)  ? Millistel tingimustel võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest? Punkt  7.4 kohaselt ettepaneku lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile  teenistuja vahetu juht.  Ettepanekus peavad olema  täpselt

Audru vallavanema kütusekulud kajastati volikogu kuluna.

Kujutis
Pidevalt on meedias kajastatud korruptsioonijuhtumeid kus vallavanemad kasutavad valla kütusekaardiga soetatud kütust isiklikuks otstarbeks, ületavad ettenähtud kuulemiiti jne. Kuidas siis Audru vallas "ausalt" vallavanema kütusekulusid kajastatakse. Teabenõudega on palutud edastada  volikogu  2012 a majandamiskulud. Tähelepanu köitsid volikogu kulus olevad  kütusearved (värvisin kollaseks). Huvitav, kes küllvolikogu liikmetest ja millega seoses on kulutanud nii palju kütust. Isegi volikogu esimees, Jaanus Põldmaa, lubas suurejooneliselt, et tema kütusekulu on 0  ja nüüd äkki volikogul  mitu tuhat euri kütusekulu aastas. Teabenõudega 10.07.2017 nr 6-17/1373 on palutud vastavalt AvTS edastada kõik need volikogu kulusse arvestatud kütuse arved ja vastavalt MSVS selgitada millise sõiduki tarvis  (sõduki nr ja kelle käsutuses, kuluobjekt) kütust soetati. Teabenõudele vastamis tähtaeg on 5 tööpäeva Möödub kuu kuid  teabenõudele ei vastata, möö