Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2015 postitused

Lavassaares plaanitakse vee hinda tõsta.

Istusin riigikogu valimistel Lavassaare valimisjaoskonna komisjonis. Valisin ise just selle piirkonna. Nostalgia.   Minu lapsed on Lavassaares sündinud ja oma noorusaastad olen seal mööda saatnud, seepärast läheb mulle kõik Lavassaarega seotu korda. Küla elas ja hingas ühes rütmis. Mäletan jaanipäevi ja jõulupidusid kui kogu alevi rahvas peale 12 kuuse alla kogunes. Keegi sikutas lõõtsa, keegi tantsis, sooviti head uut aastat ja siis mindi klubisse tantsima.  Nüüd jõudis Siim oma MTÜ- dega ka sinna.   Kümned MTÜ-d, kellele valla  raha külvatakse kui lennukilt, korraldavad pidusid põhiliselt iseendale. Pidi olema lausa kohustuslik osa võtta teise MTÜ pidudest- vaja näidata, et rahvas osaleb ja nii neid tassitakse teinekord isegi valla bussiga siia ja sinna.  Ise korraldavad, ise osalevad, oma äriühing   kutsutakse toitlustama, teisi ligi ei lasta. Korruptsioon.  Aruanded, vallalt saadud raha kasutuse kohta, ei kannata kriitikat. Arved liiguvad omavahel - üks peab ühele loeng

Nõuded ametnike haridusele peab kehtestama volikogu.

Vallaametnike ametijuhendid tuleb avalikustada valla kodulehel. Ametijuhendites on toodud ka nõuded ametniku haridusele, töökogemusele ja oskustele. Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 3 sätestab ( siin ), et kohaliku omavalitsuse ametnike haridusele , töökogemusele , teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab    volikogu . Audru vallavolikogu ei ole kehtestanud  (ATS § 14 lg  3 ) nõudeid vallaametnike haridusele, oskustele ja töökogemusele -  nagu ikka. Kahel toolil istuv  Siim Suursild  muidugi vusserdas ise volikogu eest midagi kokku. Näiteks: Finantsjuhi (Ülle Kaljumäe ) ametijuhendist.   Kohustused 1. Valla eelarve ja lisaeelarve eelnõude koostamine. ... .... 3. Valla eelarve täitmise aruannete koostamine ja analüüsimine. ...  .... Nõuded kvalifikatsioonile ..... 6. Üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest Tule taevas appi! Finantsjuhilt nõutakse ainult  üldiseid teadmisi. Paneb üldiste teadmistega eel