Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2015 postitused

Nelja dokumendi edastamine e-postiga on vallale nii koormav, et sunnib valda oma igapäevast tööd ümber korraldama

( E elmise postituse kohta. Vallavanem tühistas korrlduse ja kuulutas välja enampakkumise. Loomulikult ei olnud huvitatuid, sest tegelikult oli auto juba ammu müüdud ja rahagi vallale laekunud.  Lollitamine! )     24.02.2015 esitasin Audru vallavalitsusele teabenõude soovides dokumente mida mul ei ole õnnestunud aastate jooksu mitte kuidagi Audru valla dokumendiregistrit ega kodulehelt leida kuid millised peaksid ilmtingimata seadustest lähtuvalt   vallas eksisteerima, olema kättesaadavad kõigile ( minu teabenõude leiad dokumendiregistrist). Keegi ju ometi ei kahtle, et meie eeskujulikul vallal olulised dokumendid puuduvad, millimalli on lihtsalt ise saamatu - ei mõista otsida ega nulliga jagada . Nagu oligi arvata, Audru vallavalitsus keeldus kirjaga 05.03.2015 nr 6-17/572-1 teabenõuet täitmast,   põhjendades, et ei suuda valla tööd ümber korraldamata nii suurt hulka dokumente väljastada, see on vallale liiga koormav.    Seda küll ei tahaks, et   Audru vald millimalli