Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2013 postitused

Pärnu maavanem saatis Sotsiaalministeeriumi pikalt .....

Oma varasemates postitustes avalikustasin kuidas Audru vald soetas toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi arvelt omale väikebussi (esimene artikkel siin ). Siililegi selge, et see oli õigusvastane. Riigi poolt eraldatud raha tohib kasutada ainult selleks otstarbeks milleks ta eraldati. Maavanem hakkab keerutama  ( kaks naist saunas rääkisid)  nagu kasutataks bussi ainult sotsiaalabiteenuse osutamiseks. Teadlikult ja tahtlikult üllitab maavanem  ebaausa järelevalveotsuse,  kus seisab : -Audru Vallavolikogu 14.12.2006 otsus nr 214 "Vahendite eraldamine väikebussi ostuks" on õiguspärane - Väikebussi soetamiseks kasutatud rahaliste vahendite tagastamine riigieelarvesse ei ole vajalik" Loll jutt suhu tagasi! Vahet pole mis otstarbel bussi kasutatakse. Põhivara (buss) soetagu vald oma, mitte riigi poolt toimetulekutoetuseks eraldatud raha eest, nii ütleb seadus ja  selle täitmist kontrolliti varem äärmiselt rangelt. Ega maavanemalt eeldagi keegi au