Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2013 postitused

Lavassaare lastevanemate lasteaiamaks tõuseb peale liitumist ja valimisi üle 100 %

Koolieelse lasteasutuse seadus § 27 lg 3 sätestab, et peale koolieelse lasteasutuse kulude katmise valla- või linna eelarvest,   kehtestab volikogu veel   lapsevanema poolt kaetava osa suuruse   mis ei või ületada 20 protsenti Vabariigi   Valitsuse   kehtestatud   eelmise aasta palga alamm äärast      Audru vald, kelle jumal on „raha“     on kehtestanud   lapsevanema poolt kaetavaks määraks     8 % ,   alampalgast  siin  (va   Jõõpre kool kus oli 5% kuid mis nüüd peale uue koolimaja osa valmimist viiakse   samuti    8% peale)   Seega pidi Audru valla lapsevanem   lasteaiakulude katmisel välja käima    290*8%= 23,20 eur e 23 eur   (290 eurot oli 2012 aasta palga alammäär). 2013 aastal on alampalk   320 eurot   seega tõuseb alates 2014 aastast lasteaiamaks   veel 3 eurot       so 26 euroni Väike Lavassaare vald, kus lähtuti   lapsest   ja lapsevanema võimalustest on kehtestanud lapsevanema poolt kaetava osa   rahasummana mitte % -na,   milleks on ühes kuus 7 eurot   si

Kõigepealt tuleb varastada katel

Nii vilksamisi kuulsin uudistes,  et Tallinna linn tahab hakata golfiväljakut ehitama. Ahaaa.... aga kust nad maad saavad ......aga kui riik ei anna raba munitsipaali!? Mina kohe nõus abistama. Miks mitte võtta eeskuju Audru golfiväljaku rajamisest mis algas kui mustlase kokaraamat - kõigepealt tuleb ärastada (loe varastada)  katel.   Pole ma miski õpetaja aga   kindlasti õnnestuks leida  selle raba   ääres mõni putka   nn vabapidamislaut.  Kui vaja a itaksin organiseerida sinna ka paar põrsast.   Ja läheb lahti. Kui tahad teada kuidas toimus Audru vallas,   Valgerannas külas     86 hektaril, era golfiväljaku planeerimine ja seda kõike Pärnu maavalitsuse ( hr Kivimägi ) ettepanekul,   hoia silmad ja kõrvad lahti.   Aga seniks muudel teemadel.

Kodutud majaomanikud

Audru vallas jäid mitmed majaomanikud kodualusest maamaksusoodustusest ilma. Ilmnes, et nad ei olnudki oma majja sisse kirjutatud.  „ Kodutud „majaomanikud.   Ei tule mitmendat põlve oma talus elav ristiinimene selle peale, et  tuleks kontrollida kas ja kuidas on tehtud kanne   rahvastikuregistrisse. Maamaksusoodustuse saamiseks ei piisanud kui eramaja aadressiks oli märgitud ainult vald ja küla (näiteks:   Audru vald, Eassalu küla ), kanne pidi olema hoone täpsusega   (näiteks: Pärnumaa,   Audru vald,   Eassalu   küla, Juku talu )   M aamaksuseadus ( siin   ) § 11 Maksusoodustused   lg 1 sätestab: ........... kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.   Sõna "hoone" jättiski mitmed majaomanikud soodustuseta. Kodualuse maamaksusoodustuse rakendamisega kaasnes töö, mida ei saanud ära teha programmid vaid see tuli teha käsitsi: näiteks iga maatüki puhul tuli kontrollida, kes on maa omanik