Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2012 postitused

Kas suur osa Audru Vallavalitsuse haldusakte on tühised ja maareform õigusvastaselt läbi viidud?

Mitmed järgnevad postitused seonduvad just siintoodu teemaga, seepärast   on oluline, et lugeja mõtleks kaasa. Millal on küsimuse otsustamine ja haldusakti andmine vallavalitsuse pädevuses ja millal volikogu pädevuses ?   Postituse lõpus veendud, et 70% Audru vallavalitsuse poolt antud   haldusaktidest on õigustühised,   vallavalitsus on teinud otsuseid   milleks tal   puudus õigus e pädevus. Kui   keegi midagi väidab peab ta seda ka tõestama.   Hakkan pihta, teen puust ja punaseks. Volikogu ja vallavalitsus on omavalitsusorganid kellel kummalgi on oma pädevus. Juuras on pädevusel teistsugune mõiste kui tavakeeles .    Pädevus on õigus midagi teha. Pädevusnorm on õigusakti selline norm, mis ütleb, millisel organil, või (volitatud)   isikul on õigus teha mingit toimingut (st teha mingit otsust, teostada kontrolli, anda korraldusi vms)   Kui seaduses on sõnaselgelt öeldud, et selle küsimuse otsustab   vallavalitsus siis volikogul ei ole õigust (e pädevus
10.10.2012 on täiendatud postitust "Sotsiaalministeerium tegi vale kande ja ei saa enam bilanssi kokku" siin