25.02.11

Valimisreklaamil, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, - on jumet

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 22 lg 1 punktis 20 on sätestatud, et volikogu ainupädevusse kuulub volikogu komisjonide aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast (KOKS siin https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010033 )

Möödunud aastal, kui volikogu valis alalistele komisjonidele aseesimehi, unustati revisjonikomisjonile aseesimehe valimine sootuks.

Esitame teabenõude, äkki millimalli tukkus istungil kui teised valisid revisjonikomisjoni aseesimeest.
Aga ei – pole tõesti valitud, selgub teabenõude vastusest
vaata siit http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=22743

Valimisreklaam, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, töötab täiega. Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild (IRL) on ka asunud kokkuleppeid sõlmima.
Need on küll juriidiliselt köki- möki aga volikogu liikmel, Raivo Looritsal, pole sest lugu, peaasi, et volikogu esimees nimetaks teda istungil „revisjonikomisjoni aseesimeheks“. Anna lapsele lutt suhu, nimeta seda tissiks ja küll ta siis lutsub mõnuga!

Kuidas salalepped paljastusid.
Loe volikogu 13.01.2011 nr 1 protokolli (lk 1 keskelt) siin

Kopeerin protokollist.
Volikogu esimees Siim Suursild avab istungi, tutvustab päevakorda ning teatab, et
päevakorrapunktid 2 ja 14 kannab ette revisjonikomisjoni aseesimees Raivo Loorits kuna Mercedes Merimaa ei saa istungi tööst osa võtta.“

Volikogu esimees pidas diilist kinni ja hakkaski (millimalli suureks imestuseks) kutsuma Raivo Looritsat volikogu istungitel revisjonikomisjoni aseesimeheks.“

Halloo ............ riigkogusse kandideeriv Audru Vallavolikogu esimees S.Suursild – millisel seaduslikul alusel nimetad volikogu istungil hr Raivo Looritsat revisjonikomisjoni aseesimeheks.

Halloo ...........riigikogusse kandideeriv Audru Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Mercedes Merimaa. Et siis avastasite ehmatusega, et revisjonikomisjonil jäi aseesimees valimata. Ei tahtnud apsu tunnistada ja volikogu selle väikese asja pärast tülitada, otsustasite asja ise kuidagi vaikselt ära õiendada.

Ja hops
07.06.2010 a revisjonikomisjoni koosoleku protokoll, (vormistatud 27.10.2010).
loe siin http://avalik.amphora.ee/audruvv/documents.aspx?org=116&unit=-1&fid=14782

Ohooo....... volikogu esimees ise ka platsis! Ja mis nad seal koosolekul teevad- ära ütle- valivad revisjonikomisjoni aseesimeest, omakeskis.

Palju õnne, äsjakoorunud aseesimees,.............. õnneseen Loorits.

.......aga naksitrallid? - nemad on vaktsineeritud.

Halloo maavalitsus ........ aita Audru Vallavolikogul seaduslikus korras revisjonikomisjoni aseesimees valida ja katsu KOKS § 22 lg 1 p 20 ära peita, sest järelevalve tulemusel ilmneb niikuinii, et see seadusesäte Audru vallavolikogule ei kehti.

Halloo..... Simmu, tee millimalliga ka diili. Kutsu millimallit volikogu istungil näiteks presidendiks (asepresident) mis sest, et pole seaduslikku alust ja on tobe, ilus kuulata ikka.

Kui volikogu esimees ja revisjonikomisjoni esimees istuvad koos revisjonikomisjoni koosolekul ja valivad ebaseaduslikult revisjonikomisjoni aseesimeest, kusjuures kumbki pole kuulnud, et see küsimus kuulub volikogu ainupädevusse, siis sellise bläki puhul, astutakse tavaliselt tagasi.

18.02.11

.....tuleb nagu Midsomerist laipu

See oli 04.02.2010 kui volikogu pidi otsustama kas vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse tahtjad vastavad kehtestatud tingimustele ja kinnitama seda oma otsusega. Postitus sellel teemal on eespool „ Kas Simmu on räpane“. Kuna sa seda nagunii üle lugeda ei viitsi ja mina ei viitsi uuesti asja lahti kirjutada, teen kohast, millest juttu tuleb, copy, paste.

OÜ Urmaato tegevusaruandest selgub, et ta rendib põllumaid ning tema tegevus on hooajaline.
Äriregistri teabesüsteemist saime teada, et OÜ Urmaato on deklareerinud 2008 aastal oma tegevusalaks „metsamajandust abistavad tegevused“ Seega ei ole OÜ Urmaato tegelenud 2008 a põllumajandusliku tootmisega.(loe siit)

Aga kuidas toimus siis volikogu istugil selles küsimuses hääletamine?
Keegi ei tahtnud näha, kuulata, arutleda millised tõestusmaterjalid millimallil olid. Tahtnuks lihtsalt argumenteeritud seletusi kuulda.
Kurb, aga kõik hääletasid kohe poolt, peale millimalli ja pr Inda!

Ei ühtegi sõnavõttu ega küsimust rohkem
kui ..............

Halloo, Figaro siin Figaro seal, hr Jaanus Põldmaa. Arvasid, et millimalli ei peaks üldse rääkima, kui sinu nii tähtis majanduskomisjon juba kõik otsustanud. Kas nüüd piinlik pole?!

Halloo muruneitsi, kelle ainuke küsimus oli: „Hr Annus (maanõunik) kas kõik on õige ja seaduslik“ Vot see oli vaimukas küsimus. Väga õige, miks mitte küsida? Küsida võib kõike!
„Jah“, vastas Hr Annus.

Vaatame mis masti mees uus maavanem on, kas ka verevõlga Audru ärastajate ees, nagu ristiisal. See nüüd nagu hasartmängu harrastamine, kas tuleb bingo või šahh, matt !?
Kui Audru Vallavolikogu oma otsuse ise tühistama peab, tahaks ...........

Sääsk sutsas elevanti !!!

Pika väntsutamise peale ja Riigi Maa-ameti abiga tuli „Bingo“

Aga asjade käik lühidalt selline.
Millimalli ja proua Inda tegid avalduse Pärnu maavanemale järelevalve teostamiseks. Läksid kuud ja tuli maavanema järelevalve tulemus. Sa ei pea isegi mitte arvama mis see oli.
Loomulikult sai tulla ainult ühene otsus.

Järelevalve tulemusel selgus, et kõik vastab seadusele ja on OK.
Volikogu esimees särab õnnest ja liputab volikogu istungil maavanema kirjaga kui loterii võiduga, tundes ise kuidas see võit tal peos haiseb. Oleks naiivne arvata, et ka maanõunik Annus ja vallavanem Joonas ei tundnud lehka.
Et nad sellesse ise ei uskunud polnudki oluline,oluline oli, et käetõstjad naksitrallid usuksid.

Paha, paha millimalli tundis, et järelevalvet teostanud maavanem ei olnud lähtunud seadustest, järelevalve tulemus ei olnud objektiivne ja aus.

15.09.2010 avaldus Riigi Maa-ametisse. Asutus keda võib usaldada. Kui tema seisukoht ühtib maavanema omaga, on millimalli eksinud.

Paar kuud ootamist ja selgub, et ka Maa -amet on arvamusel - OÜ Urmaato ei vasta vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajatele kehtestatud tingimustele.

Maaamet teeb kirja Pärnu maavanemale järelevalve teostamiseks. Asi läheb uuele ringile ja kaob millimalli vaateväljast mitmeks kuuks. Riigi Maa-ametile ei saa lora ajada ......

Täiendava järelevalve tulemusel siis

25.01.2011 kirjaga nr 2.1-1/10/379 teeb Pärnu Maavanem Audru Vallavolikogule täiendava järelevalve tulemusel ettepaneku viia 15 päeva jooksul Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsus nr 22 „Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate nimekirja kinnitamine“ millega kinnitati maatüki nr 308 kasutusvaldusse saajaks OÜ Urmaato seadusega vastavusse siin
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdZjg5OTQyNjMtOWMyZC00Njg1LWEzYTYtZjc5ZDM0ODA3MDEx&hl=en

11.02.2011 tühistab Audru Vallavolikogu oma otsuse osas millega anti OÜ-le Urmaato kasutusvaldusse vaba põllumajanusmaad
siin https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdNjBiMWE1OTQtMmIyYi00MDhiLTlkZTItYzYxNWI5N2M4ZWM3&hl=en

Pööra siis tähelepanu kuidas püüti laveerida ka aastatega. Volikogu otsustas ja kinnitas maasaajad 04.02.2010. Otsustada tuli ajal kui ei olnud veel esitatud 2009 aasta aruandeid, nende esitamise tähtaeg oli alles 01.07.2010. Seega sai viimasena aluseks võtta 2008 aasta aruande (aga tegelikult võeti – ja ikka mõnel juhul ei aidanud).


Millimalli on veendunud , et jälle taheti teha teadlikult ärimeestele, võrreldes teistega soodsaid otsuseid, järgimata seadust.

10.02.2011 istungil vahutas osa naksitralle kui keev viimsepäeva põrgukatel. Löök allapoole vööd. Ja mis veel tulemas.

Volikogu enamus eitab otsustavalt vajadust jälgida otsuste tegemisel seaduslikkust, aga moto, „seadused ei loe“, on löönud kõikuma, sest ikka hullemaks läheb.


Nüüd palgati valla raha eest kallis jurist kes kõik selle „seadused ei loe“ uude vormi „ et paistaks seaduslik“ peab valama.

siin https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdNDAzYjk5MzQtZDAzNS00YzA0LWFlZmEtZmU3OTU3YzM1MTYy&hl=en

Vallal raha kui ratsahobuse s---a.

Aga kes on kõigis süüdi - muidugi millimalli.

Maa muutub valimisliit Audru“ meelest kohe lapikuks kui millimalli peaks ütlema, et maa on ümmargune.

17.02.11

Volikogu oli sunnitud oma töökorda muutma

Jälle tuli Audru Vallavolikogul õigusaktide õigusvastasust tunnistada ja volikogu pidi õiguskantsleri kirja alusel oma töökorra seadusega kooskõlla viima.

Kui tehakse ridamisi tahtlikke valesi otsuseid siis on õigus kodanikel, kelle raha eest neid tehakse, saada selgitust ja sellekohast teavet. On ilmne, et valimisliit“oma tuleviku nimel“ ise ja vabatahtlkult oma eksimusi ei tunnista ega taha neid parandada.

Maavalitsus püüab Audru volikogu „kortsud kõrvade taha tõmmata“ et nägu siledam näiks aga see jätab oma märgi ka maavalitsusele.

Seadust ei peetud millekski kui koostati uut Audru vallavolikogu töökorda.
Läks ikka edasi vana soojaga. Millimalli märkused ja ettepanekud, et volikogu töökord ei vasta kohaliku omavalitsuse korralduse sedusele (KOKS), olid kurtidele kõrvadele. Ei saa ma aru, miks volikogu enamus ei taha mind sugugi kuulata kui ma tungivalt palun neid seadusega vastuolus olevaid määrusi mitte vastu võtta.

KOKS § 26 lg (2) sätestab „Volikogu liikmel on õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates. See ei meeldinud volikogu esimehele ja üleolevalt kirjutati töökorda sisse "30 päeva jooksul." Millimalli protestis küll, aga kohapoiss on kui suurte aukudega sõel, sinna ei jää midagi pidama ja naksitrallid ei viitsi ometi mõttetööga tegeleda-
Sai öeldud, et tulevad parandused ja nii ongi.

03.02.2011 tegi õiguskantsler Audru kohalikule omavalitsusele teatavaks, et algatas menetluse järelevalveks Audru Vallavolikogu töökorra üle ning nõuab volikogult teavet
siin https://docs.google.com/document/d/137lACS_yJmxzn12VHWUIo5gILbBP8muaU7Yzuq_0tcE/edit?hl=en

10.02.2011 volikogu istungil võttis Audru vallavalitsus vastu otsuse muuta volikogu töökorda
vaata siin
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdODFmYTZmYmMtOWI0MC00Y2M2LWJmMTEtNTg4NTIzMTc5YWFh&hl=en