20.10.09

Aitäh, teid oli uskumatult palju!

Suur, suur tänu usalduse eest, Audru valla elanikele, kes hääletasid minu poolt.
Ja teid oli uskumatult palju.

Nüüd on see siis käes! Mis see nüüd oligi mis toimus. Oli see ilmsi või unes, püha jumal, mida ma tegin. Lasin ennast viimasel minutil auti rääkida ja mis edasi. Mõni pürgija hüppaks rõõmust (ikkagi ju väikest viisi võimu juures) aga minul - tühi tunne ja mure südamel. Ja mis millimallist saab? Pidin ju ometi arvestama, et alati on väiksemgi võimalus.

Kas ja kui kähku see kõik mind endasse imeb, kas suudan oma valijate ootusi-lootusi täita? Võim on see, mis kõige kiiremini rikneb ja rikub.

Nagu ütles Platon: võim on koorem. Võimu väärib inimene, kellele see on koorem, aga mitte unistus.

Niisugused tunded valdasid mind 18. oktoobri hilisõhtul

Nüüd on kõik selginenud. Tänane reaalsus on see, et tunnen ennast tugevana, olen valmis võtma vastutust, valmis tegutsema ja oma valijate huve kaitsma.

Olen selgelt välja öelnud, et ei kavatse sallida mitte mingisugust korruptsiooni. Peale avastatud sahkerdusi maadega, ei suuda enam usaldada ega loota, et otsused mis vallas tehakse, ei ole tehtud jälle mingi väikese ringkonna huve silmas pidades. Eksimused võivad olla liiga head, et neid mitte korrata.

Püüan teha kõik mis suudan, kuid ma ei luba asju, millest ei saa või ei kavatsegi kinni pidada. Ausus ja järjepidev töö on minu võimuses.
Volikogu koosolekul käe tõstmine, ei tee veel kellestki volikogu liiget, nagu garaažis seismine, ei tee kellestki autot.

Et ma ei kandideerinud partei ridades ei tulene sellest, et mul midagi nende vastu oleks - lihtsalt erakondade poliitikad on minu jaoks äravahetamiseni sarnased. Iga inimene on see, kes ta on, olenemata, millises erakonnas või organisatsioonis ta toimetab. Kui oled aus, siis nii ka on. Kui käitud nagu „lammas”, siis jääd „lambaks” igas liidus.

Häirib mõtteviis, et kõik halb tuleneb teistkeelsetest -meelsetest, et kõik mis tuleb läänest on IN ja ainuke hea asi mis idast tuleb - on päkesetõus.

Olen viimasel ajal kohalike probleemide üle palju juurelnud ning loonud endale visiooni sellest, mida, kuidas ............, mõte peab olema paraja suurusega, et pähe mahuks.

Väga palju inimesi, eriti maapiirkondades, elab väga vaeselt. Kuulsin (korralikust) perekonnast, kus naine on lapsega kodune ja mees kaotas töö, elatakse lapse rahast, lähedasi kes aitaksid ei ole (muidugi on niisuguseid palju). Lapse raha kulub üüriks ja arvete maksmiseks. „Aga söögiks” tundsin huvi. „Mees käib Pärnu jõest kala püüdmas ja siis saame süüa”, vastati. Kohutav tõde! Hea, et neil vähemalt tasuta kartul nüüd olemas. Kas neile tuleks öelda „naeratage ..., homme on veel hullem”

Kus siis need uued töökohad mida muutkui lubatakse. Rahvas ootab ja ootab Joonase ja Kivimäe „unistuste projekti” (maailma suurim kalakasvatus).
............ ei tule ega tule, kas tegemist on veidi laisema sooletalitlusega mis avaldub kõhukinnisuses.

Miks ei räägita rahvaga. Avalikku saladustki on võimalik avalikustada. Kui ei suudeta mida tahetakse, tuleb tahta, mida suudetakse. Inimestega peab rääkima, mitte neile puru silma ajama. On ju nii?

Loomulikult annan endale aru, et olen volikogus opositsioonis. Eeldavalt tehakse konstruktiivset koostööd, arvestades kõigi volikogu liikmete seisukohti ja ka eriarvamusi. Volikogu töö ei tohiks kujuneda „vallajuhtide arvamus” ja valearvamus.

Noa oli üksiküritajast amatöör, kui ta ehitas oma laeva. Titanicu panid aga kokku suur grupp spetsialiste.

Palju õnne kõigile valituks osutunutele !

16.10.09

Lihtsalt uitmõtted, enne valimisi

Mis paganama vallavanemate linnapeade kultus küll Eestis on? Tulevad kohalike volikogude valimised, inimesed valivad volikogu liikmeid, mitte vallavanemaid ja volikogu esimehi. Ei maksaks tõmmelda ei kandidaadil ega valijal.

Üht või teist ametikohta täitma asuda tuleks alles pärast rahva mandaadi saamist. Seni kui valimistulemused puuduvad ei saa olla mingeid kindlaid kokkuleppeid, peale valimitulemuste äraootamist jõuab kokkuleppeid teha. Iseenesest mõista tuleb teha koostööd teiste volikogusse valitavate erakondadega.

Vallavanema ja volikogu esimehe nimede väljahüüdmine enne valimistulemusi, on ennatlik. Nadi on laskmata karu nahka jagada.

Vastutaval kohal oleval isikul võiks olla rahva tugev toetus, need on inimesed, kes peavad esindama kõiki vallaelanikke, mitte konkreetset parteid või valimisliitu.

Volikogu töö aluseks peaks olema rahvalt saadud mandaat, mitte see, mida volikogu enda poolt ametisse kinnitatud vallavanem ette ütleb.
Meie vallas on see toiminud millegipärast nii, et valitakse vallavanem, kes siis hakkab dikteerima volikogule, mida see tegema peab, mitte vastupidi. Absurdne olukord.

Vallavalitsus ei saa keskenduda oma võimu kindlustamisele. Selle eesmärgi saavutamiseks ei kohkuta tagasi ka korruptiivse iseloomuga tehinguist ja otsustest.

Minul on hoopis teised mured kui valimised.

Praegu toimub Audru valla üldplaneeringu menetlemine, kas ja kuidas on vallaelanikud sellesse kaasatud. Kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja maaomanikele peaksid toimuma valla erinevates piirkondades avalikud planeeringupäevad, mille tulemusel kaardistatakse erinevate huvigruppide visioonid valla ruumilistest arengusuundadest. Mingit selgitustööd ei toimu.

Rahvas ei saa aru, et meie elu sõltub ka suuresti srateegilistest dokumentidest.

Vallakodanikku peaks olema vähemalt niipalju tutvustatud üldplaneeringuga, et ta teaks, mis hakkab toimuma tema lähiümbruses, milline on maa sihtotstarve mis piirneb tema kinnistuga.
Võibolla avastab ta ühel heal päeval, et tema aia taha kerkivad suured tootmishooned, kaevandus või midagi muud sellist, mis sinna kuidagi ei sobi ja võib halvendada tema elukvaliteeti. Varsti tunnetavad seda paljud kes praegu arvavad, et see üldplaneering neid ei puuduta ja küllap vallas ka tema huvide eest seistakse. Seda ei juhtu, sest arendaja huvid on prioriteet ja pärast saadki oma aiamaal hambaid väristada kui kivitehas (nagu minul) su aia taga mürtsub.

Isegi kui arendajal on väga head kavatsused, võiks ta kõigepealt selgitada rahvale, kuidas miski loodusesse sobib ja mis toimuma hakkab. Rahvaga asju ei arutata. Sa lihtsalt kuuled, et nüüd hakatakse ehitama. Eriti hull kui selle kõigiga kaasneb veel üksjagu valet ja varjamist (Kalakasvatus).

Kuidas kaasata külaelanikke? Info ei jõua küladesse, seda teab vallavalitsus ka. Miks? See neid ei huvita või nad ei oska kaasata. Vähemalt enne kohalikke valimisi oleks olnud aeg sellele mõelda.

Võibolla võinuks külades olla valitud külavanemad (nagu mitmel pool), selle ametikoha õigused, kohustused tuleks enne paika panna. Külavanemate kaudu peaks kiirelt liikuma informatsioon vallast külasse. See on igati oluline - valla olulised arengudokumendid – arengukavad, üldplaneeringud ja detailplaneeringud peaksid ikka enne kehtestamist saama ka külade heakskiidu. Valla ja elanike vahel puudub meil koostöö. Ainult enne valimisi tehakse hea nägu pähe ja otsitakse vallaelanikega kontakti.

Paljud inimesed tahavad maal omaette olla. Ehitatakse maja-majasse kinni. Enamikel kohalikest ei meeldi, et nende külje alla ehitatakse järjest uusi maju. Maale kodu soetanule peaks ju hingamisruumi ka jääma.

14.10.09

Palju küsimusi

Küsitakse ikka ja jälle, et mis Ääremetsa lauda lugu siin aeti ja mis "Pealtnägija " jutt siin käis.
Ei viitsi ümber jutustada. Eeldan, et see link viib sinna kuhu vaja ja saate selle "Pealtnägija" saate meelde tuletada või tutvuda sellega, kes enne pole miskit kuulnud ega näinud.

http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=86560

Võlad anname andeks siis, kui need on makstud (väike finantspettus)

Mida teie teete, kui aastate viisi ei suvatse mõni ettevõte maksta teile ruumide kasutamise eest. Loomulikult, juba paari maksmata arve järel saadate ta kuradile - otsigu uus loll keda lüpsta.

Audru kohalik omavalitsus nii ei arva ega tee sellest numbrit. Renditakse välja ruume vallamajas aga renditasu ei taha keegi.

Tulge aga firmad kõik julgesti, resideeruge aastate viisi Audru vallamajas, ega teilt keegi renditasu küsi. Aga kui moepärast küsibki, siis ärge makske, ärge mitte makske ja küll vallavalitsus teab, kuidas teie rendivõlg korstnasse lasta, bilansist lootusetu nõudena välja kanda (mitte kõigil).

Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 37 lg 4 (nagu raamatupidamise seaduski ) lubab nõude tunnistada lootusetuks kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Ühesõnaga pead kasutama kõiki võimalusi – tähitud kirjad, kohtud jne.

Kes siis on see võlglasest firma kes kükitab oma kontoriga Audru vallamajas ja alates aastast 2002 kuni 2006 jättis maksmata kõik oma 23 rendiarvet, vald aga ei teinud sellest mingit probleemi vaid kandis 28.01.2008.a oma korraldusega need (rendiarved) kui lootusetud nõuded bilansist välja. Tavainimesele näib uskumatu kui firma ei maksa oma arveid üks kord, teine kord, kolmas kord – üks aasta, teine aasta, kolmas aasta ja nii viis aastat jutti.
Audru vallavalitsusel on see kama kaks - bullshit.

Tutvu siin Audru vallavalitsuse 28. 01.2008.a korraldusega kus ta kannab OÜ Koordinaat 2002-2006 a rendiarved ( 23 arvet) kui lootusetud nõuded, bilansist välja.

Lk 1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdOWQ5NTc0MjMtZTJlMi00ZWM4LTg3OWYtZDkzNWNiODU1NWU2&hl=en
järgneb Lk 2
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZTdmM2UyMTgtOGJlMS00MGEwLTg5YzQtMmNjMTI3N2MwYmNi&hl=en
Kes on siis see eelistatud OÜ Koordinaat kelle rendiarved korstnasse kirjutatakse.
Vaata OÜ Koordinaat asutamislepingut ja sa ei küsi enam - miks?!

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYzZiZWNlM2ItM2M5Ny00Y2FhLTg1MzItZGYwNTQwNmQzMTJl&hl=en
Nägid nüüd.
OÜ Koordinaat üks asutajaid ja osanik oli Audru vallavalitsus. OÜ Koordinaat tegeleb maade mõõdistamisega ja on maa-ameti koduleheküljelt jälgitava info alusel üks enim maid mõõdistanud ettevõte Audru vallas.

Ka vallajuhtide maid mõõdistas seesama firma.
Väga mugav sahkerdatud maade puhul - ei teki (ei tohi/saagi tekkida) küsimusi.

Aga kus on tulud, mis valla osalusega ettevõte teenis vallale, maamõõdistamiste eest. Teame kui kallis on see töö ja kogu selle juurde käiv kammajaa. Suur osa tulust pidanuks ju valla kukkrusse tulema. Audru vallale jäävad kulud - aga kuhu tulud läksid ?

Ehee, kus on raamatupidaja, kus sisekontroll.
Sisekontrollisüsteem ei toimi absoluutselt. Tehakse õigusaktidega vastuolus olevaid otsuseid. Kas ametnikud ei teadvusta oma rolli ega tunneta oma vastutust või ongi nad hirmutatud ainult tuimadeks käsutäitjateks?

Kas raamatupidaja ametikoht on ka jaotatud maanõuniku ja majandusnõuniku vahel?
Kas sellistest finantspettustest tingituna ongi piiratud Audru kohalikus omavalitsuses avalikustamisele kuuluva teabe kättesaadavust? Kas ......, kas......, kas ....... jne ???!!!!!

Võlad anname andeks oma võlglastele tavaliselt siis, kui need on ära makstud.
NB!!
Kogu aeg võib petta osa rahvast, mõnda aega võib petta kogu rahvast, kuid ei saa kogu aeg petta kogu rahvast.

No vallavanem, ole mees ja nõua edukalt maamõõduga tegelevalt firmalt, OÜ Koordinaat, lootusetuks tunnistatud nõuded vallakassasse!!!!!

Nõudest loobumine on erisoodustus + viivis!!!! Maksuamet !!! Auu... auuu!!

07.10.09

Ärastajad tormavad volikogu ja maavanemat kaitsma, viimases hädas keskerakonda appi karjudes !!!

See postitus polnud plaanis, siis plaaniväline

06.10.2009 said Audru vallavalitsus ja volikogu liikmed R.Matsalu ja V. Tamm pöördumise. 5.10.2009 kirjutatud ja järgmisel päeval kohe volikogu liikmete postkastis. Küll mõned kirjad ikka liiguvad kiiresti, teised aga ei jõua kunagi kohale. (Loe nende meestega seotud maade ärastamistest vanematest postitustest).

Ärastajatest loomapidajad on ahastuses. Valimised tulemas ja kui see hirmus millimalli volikokku pääseb siis ....... Milline kohutav appikarje.

Kirja sisust.
Juba pikemat aega on millimalli esitanud „ausate ärimeeste” R. Matsalu ja V. Tamme vastu väga raskeid süüdistusi. Kuid kuna „ausad ärimehed” on nii ausad ja kõik on ainult millimalli väljamõeldis, soperdis ja laim, siis seni ei ole nad selles asjas avalikult üles astunud ning oma seisukohta avaldanud. Mis sest, et neid „laimatakse”, selle kannatavad suure südamega ärimehed ära kuid oh õudust, viimasel ajal on aga asjad arenenud sinnamaani, et millimalli süüdistab avalikult juba osasid Audru vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmeid ning isegi maavanemat kõigis võimalikes pattudes ning on laskunud ränkade isiklike süüdistusteni, mida ta on ka avalikustanud internetis.

Seda juba V. Tamm ja R. Matsalu ei suutvat taluda. Just volikogu, vallavalitsus ja maavanem on need, kelle eest kartmatud, ausad võitlejad nüüd lahinguväljale tormaksid, särke seljast rebides.

Oi kui libe. Mõni kala ujub isegi veeta.

Härrased!!!!
Faktid, faktid ja tõendid on ühine nimetaja, mitte süüdistused. Oleks ainult süüdistused oleks härrasmeeste rahakoti rauad ammu lahti ja raskelt teenitud raha jookseks advokaatide taskusse.
Kuigi ei näeks ka siis võimalust, sest oma blogisse (päevikusse) läheb ikka oma arvamus.
Kuid on advokaate, kes annavad au tagasi ka nendele, kellel pole seda kunagi olnud.

Mina aga tuginen isegi oma arvamustes ainult tõenditele - kuningas on alasti.

Veel kirjast
„Tutvudes blogiga on näha, et seal pole mitte ainsatki positiivset sissekannet, vaid ainult õel, sapine ja mõnitav sopaloopimine ............

Ja nii ta ongi. Hoolimata sellest, et mõned isikud loevad blogi 5 korda päevas ja ka öösel, teevad väljavõtteid ja koopiaid ei suuda nad ikka välja lugeda, et siin blogis ongi ainult see „parem osa”, varjul pool ja ainult koos tõenditega.

Ajalehtedes võib poosetada, rääkida suurest tööst, ausast maade erastamisest, ausalt müüdud ja kasvatatud kapsakoormatest, miljonitest jne, aga siin laseme õhu välja ja näitame millised paberid kaltsunukkude sees tegelikult on.

Oi, ja siis tulevad kirjas vabandused, ette ja taha, et volikogu mitte ei pahandaks, et nemad lugupeetud volikogu oma kirjaga julgevad tülitada. Nemad teavad kui hõivatud ja kiire on volikogul, ja et nemad oma kirjaga volikogu nii kallist aega raiskavad. Aga nemad ju tahavad selgitada kuidas millimalli teeb seda kõiki neile kättemaksuks, milline alatu, valelik ja kättemaksuhimuline ta on. Pealegi on ta väljapressija kes tuleks kriminaalvastutusele võtta .

Alatu laimu alla satub ka millimalli abikaasa, kuid laim ebaõnnestub, sest isendid kes abikaasa küüne mustagi väärt pole, ei oska kärbseajuga kuidagi selgitada miks nad „pehme maandumise” peale veel 3 kuu keskmise palga maksid (kompensatsioon, töölepingu tingimuste ühepoolne muutmine). 20 a hiljem võib ju iba ajada. Kindluse annaks ka see, kui „hävitatud” Audru sovhoosi pitsat alles pintsakutaskus, millega oma „ausust” võiks igal ajal uuesti kinnitada.

See nende kiri on nüüd näide sopapritsimisest - keegi kuskil ütles, meie arvates jne.
Ära arva, vaid tõenda!

Jumal lõi inimese mittemillestki ja mõne puhul on seda eriti tunda.

Loen ja midagi on nii tuttavat selles kirjas. Tundub nagu loeksin seda juba teist või jumal teab mitmendat korda. Kus pagan ma olen seda loba juba kuulnud miks see kõik mulle nii tuttav tundud. Natuke otsimist ja vanad 10 aasta tagused kirjad tulevad lagedale.

Ihnuskoid, kellel oma aju ei lõika, ei täinud palgata uut advokaati laimukirja kirjutama, vaid võtsid sama laimukirja, mille 10 aastat tagasi minu kohta maksuametile saatsid, et kõrvaldada mind oma firmas revisjoni läbiviimisest.

Teadmiseks olgu, et maksuametis ei alusta, algata ühegi kontrolli alustamist revident vaid ikka direktor või osakonnajuhataja. Just direktori „tööõnnetus” see oligi, et mina sattusin „ausate ärimeeste” firmat kontrollima, mida keegi eales kontrollinud polnud ja mis 3 aastat küsis riigilt käibemaku tagasi, näitamata kopkat käivet.
Kuhu kuidas ja kelle maja vorstivabriku pähe (endine sovhoosi tööautode garaaz) „ausad härrasmehed” tegelikult ehitasid, millistele „ebamugavatele” küsimustele härrasmeestel vastata tuli, milliseid „ebaseaduslikke läbiotsimisi” läbi viidi, kuhu ja kuidas firma lõpuks kadus ja mis osa selles kõigis oli sõbrast maksuameti direktoril (endine Audru sovhoosi partorg ) sellest edaspidi.

Kirjas siis terve 5 lehekülge mõttetut lipitsemist ja ei midagi maadest mida loomapidajast kinnisvaraarendajad ärastasid. Volikogu liikmed võivad olla arad, mitte kursis seadustega, mugavad, asjast mitte huvitatud, mida eales, kuid mitte idioodid, kelleks „ärimehed” neid peavad, et mitte aru saada labasest, madalast toonist – oh kuidas me nüüd teie eest võitleme ja teid kaitseme. Aga kirja lõpus on ridade vahele peidetud ka volikogule hoiatus, et katsuge te ....

Neil on siiralt kahju, et millimalli on oma kättemaksu või mõne muu kinnisidee
täideviimise vahendiks valinud Audru vallavolikogu. Teades volikogu liikmete
töökoormust (minu tuttav volikogu liige räägib, et mingit koormust ei ole) ja vastutust valla arengu ja käekäigu ees (kus siin vastutus on) on kahju , et volikogu peab oma aega kulutama ühe inimese madalate ambitsioonide rahuldamiseks (kas nüüd kutsutakse ärastajate avalikustamist nii) .

Siis tuleb kirjas sõrmevibutus volikogu liikmete poole .

„Loodame et Audru vallavolikogu ja -valitsus ei lase ennast juhtida emotsioonidest vaid kainest mõistusest ning jäävad oma pädevuse juurde. Kindlasti ei ole volikogu pädevuses anda ühe või teise maa erastamise kohta õiguslikku hinnangut”

Kuid just see on volikogu pädevus ja kohustus, sest iga haldusakti võib ka selle väljaandnud haldusorgan tühistada, kehtetuks tunnistada jne olenevalt asjaoludest. Kindlasti peaks volikogu sellele aga vähemalt hinnangu andma.Üks „nurgaadvokaat” soperdab ärastajate palvel hirmukirja, kus volikogule öeldud mida ta võib ja mida mitte - kui lühinägelik ja lapsik . Poleks volikogu eesotsas naksitralli, oleks ärastamistele ammu vähemalt hinnang antud. Aga see oleks juba liiga ilus muinasjutt.

Ja jälle vabandused kirja lõpus
„Vabandame veel kord Teie aja kulutamise eest ning soovime kõigile jõudu ja jaksu oma töödes ja tegemistes. Kõigile taaskandideerijatele soovime edu saabuvatel valimistel.”

Öeldakse, et oskus meeldida on tegelikult oskus petta.

JA MIS OLI SIIS KIRJA MÕTE, HÄRRASED !!!! KAS KEEGI KIRJA MÕTET KA NÄEB. Pole enam see aeg kus partei (millimalli on parteitu) või vallavolikogu kutsub üleannetu vaibale.
Muidugi on mõte olemas, lipitsemine volikogu ees ja millimalli laimamine on ainult kate.

Eesmärk ja mõte peitub ühes reas.

KIRJA KOOPIA: EESTI KESKERAKONNALE.
(irv)

Millimalli ju kanditeerib keskerakonna nimekirjas Audru vallavolikokku.

„Vihatud keskerakond, viimane lootus on sinu peal ........”
Viimane appikarje, kõrvaldage millimalli!!!!
Millimallil ei olnud mingeid kavatsusi kanditeerida, viimase päevani olid sõrad vastu, aga just keskerakond oli see kes kutsus/palus mind appi sulidega võitlema.

„Kus sa nüüd oled vihatud Edgar, auu .... auuuu ... Nüüd oled hea, ilus, tark, sitsin ja liputan saba, lakun kätt kui vaja, päästa ainult kohutavast millimallist.”

„Ausad ärimehed” lootsid millimallile pähe lasta aga unustasid püksiaugu lahti teha

Mis soost need mehed nüüd olidki.

Ja nii kogenenud poliitikud mulle ütlesidki, et varsti algab valimisvõitlus ja seekord on see suunatud suuresti millimalli vastu. Liiga palju on materjali millega oskan ka midagi peale hakata. Muidugi oskan ja julgen sellega midagi peale hakata ka volikokku pääsemata - milles küsimus?

See, mille vastu võideldakse (vale, pettus, alatus jne) peaks olema kõigil erakondadel ühine kuid see, mille eest võideldakse (platvormid, ideed esmärgid) võib olla erinev. Kuid asjad vist nii ei käi.
Aga kui minust või minule kallitest inimestest teeb keegi alatusega patuoinad, teen mina temast ohvritallle.

Ja nii see muinasjutt lõpeb.
„Kakuke, kakuke ma söön su ära.
„Ära söö, ma laulan sulle.Eide käest jooksin ära ja taadi käest jooksin ära ja sinu käest kõõrdsilm jänes, jooksen ka ära”
Tuleb vastu hunt.
„Kakuke kakuke ma söön su ära”
„Ära söö, ma laulan sulle. Eide käest jooksin ära ja taadi käest jooksin ära ja sinu käest hunt jooksen ka ära”
Jne, jne kuni tuleb vastu rebane.
Ja mis siis kakukesega juhtus? Küll see rebane (volikogu näol) kohtub ükskord ka meie kakukestega.

04.10.09

Palun, ära ütle mulle mida ja kuidas ma pean tegema ja ma ei ütle sulle ..........!!!!

Tagasiside siis.
Blogima asudes arvasin, et nüüd lasin dzinni välja, saan tuld ja tõrva igast praost, ega keegi põhjalikult lugeda viitsi ja läheb üleüldiseks andmiseks minu aadressil, kuigi kedagi pole sunnitud blogi lugema, uskuma mida ta uskuda ei taha. Hoolimata asjaolust, et tõendid on vääramatud, leidub alati kahtlejaid- ei tea kas ikka .....
Kõiki on võimalik seletada, ainult mitte kõigile.
Sellepärast võtsin algselt ka kommenteerimise võimaluse ja mulle sai ainult maile saata. Kuid midagi hullu ei toimunud (siiani) ja selle üle on hea meel.

Blogima sai hakatud eesmärgil, et koduvalla rahvale teada anda mis abrakadabraka vallas maadega toimub. Varsti selgus, et blogi loetakse samaväärselt ka Pärnus,Tallinnas, Tartus ja kõigis teistes Eestis piirkondades (septembris 6325 ), lugejaid on ka välismaal. Mõned näited kus ja kuidas välismaal viimase kuu jooksul on loetud (eestlased siis igas maailma nurgas).

Ireland 5 keskmine aeg lehel 4 min 37 sek
Spain 4 keskmine aeg lehel 2 min 23 sek
Afghanistan 2 keskmine aeg lehel 29 min 54 sek (huvitav, mis keeles nii kaua loeti ?)
Latvia 2 keskmine aeg lehel 5min 18 sek
Belgium 7 keskmine aeg lehel 4min 11 sek
Germany 9 keskmine aeg lehel 2 min 23 sek
Norway 13 keskmine aeg lehel 7min 12sek
USA 30 keskmine aeg lehel 3min 27 sek
Finland 140 keskmine aeg lehel 7 min 40 sek

Kirjutatakse kogetud probleemidest maade erastamisel, loodetakse, et keegi ka nende vallas paljastaks õigusvastased tehingud maadega, tuuakse mitmeid kahetsusväärseid näiteid ja edastatakse muud huvitavat infot.

Mõni pahandab, miks ma pole avalikustanud maade ärastamisi (Lemmetsa, Papsaare, Marksa jne külas) vallajuhtidele endile ja nende sugulastele.
Tahetakse, et kogu inf olgu lagedal enne valimisi.

Tegelikult on asi nii, et enne valimisi ei ole mul plaanis, seda virtsa põllule visata, muidu oleksin seda juba teinud, sellel blogil ja valimistel ei ole mingit seost. Kedagi isikuliselt enne valimisi siin enam risti ei lööda. Seda valimiseelset "ärapanemist" kõik lehed ja TV täis. Küll pean täitma oma lubaduse ja kirjutama finantspettustest, selleks valin ühe lihtsama variandi, mille oskan ka raamatupidamist mittetundvale inimesele lahti kirjutada. Võib-olla jõuan natuke kirjutada veel Audru Kalakasvatusest.

Selgub, et mina ei ole ainus kes vallasekretäri halva kohtlemise osaliseks saanud, valda ei taheta/julgeta minna põhjusel, et sekretär käitub väga ebameeldivalt.

Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.

On naljakas lugeda milliste otsisõnadega inimesed minu blogisse sisenevad.
Tavaliselt on selleks kas minu nimi, blogi aadress, blogi nimi”millimalli” või siis postituses mainitud isikute nimed. Kuid on ka lõbusamaid.
Näiteks.
Audru valla võlg, jõõpre suur sild, veiste varjualune, anne õnnevalem, varas pornograafia, lasteaia sutt, millimalli kalakavatus, audru maavanem jne

Läbitöötatud materjali on piisavalt, kõiki ei jõua/viitsigi blogisse kirjutada. Ikka sama lugu, maad lähevad sahker mahker vallaametnikele, volikogu liikmetele, kinnisvaraarendajatele, sugulased, emad, isad, naised, lapsed.

Piibel kirjutab „ koputage ja teile avatakse, küsige ja teile antakse „

Küsimus ongi, et kas lõpetatakse see aastaid kestev non-stop jama maadega või läheb kõik sama viisi edasi. Ristiisa istub ehk varsti juba linnapea toolis ja itsitab "I told you!"

On keegi, kes väsimatult kontrollib minu õigekirja. Kui seda tehakse viisakalt, siis laske käia, äkki veel õpin. Aga üks artist on eriline ja väsimatu.

Tegelikult olengi düsgraafik, juba koolis oli õigekiri 2 aga õnneks olen muidu normaalne - hääled mu peas ütlevad seda.

Mulle on ikka meeldinud kui suheldes minuga laskutakse samale tasemele. Ei lähe ju keegi nutva lapse juurde ega küsi „vabandage palun, mis küsimuses te siin nutate.”
Hea, et ka sina, kulla kriitik tegid sama - et siis mitte „kirjuta õieti”, vaid „kirjuta ÕIGESTI”.

Õieti=Õigupoolest

Mis siis ikka, kõik ei saa olla geeniused, mõned peavad ka normaalseteks inimesteks jääma.

Siin blogis olen mina peremees ja tõstan jalad lauale - kui tahan. Ära ütle mulle kuidas ja mida ma pean siin tegema ja ma ei ütle sulle, kuhu sa pead minema!!

Aga keegi saatis mulle mõnusa anekdoodi
Kodanik, ärge siin trügige! Minge järjekorra lõppu!"
"Ei saa."
"Kuidas nii - ei saa?"
"Järjekorra lõpus juba seisab keegi!"