16.3.18

Kas teadsid et ........Pärnu Linnavolikogu on Pärnu Linnavalitsuse allasutus!

Hea veel, et allasutus, mitte lihtsalt mingi ripats või ussijätk mis tegelikult polegi vajalik.

Faktid mis seda kinnitavad.

Teabeõude korras palusin Pärnu Linnavalitsusel edastada dokumendiregistris registreeritud dokument 1-4/13 Puhkuste ajakava kinnitamine, sest mingil kummalisel põhjusel ei olnud võimaldatud sellele juurdepääsu.( pane tähele dokument algab sarjanumbriga )

Vastuskirjaga (15.03.2018 nr 4.3-7/3361-1) Pärnu linnavalitsus palutud dokumenti ei edastanud vaid kirjutas: (teen väljavõtte kirjast)

Hakkasin huvi tundma, millise allasutuse salajane dokument see siis on?  Millised dokumendid registreeritakse dokumendiregistris sarjanumbriga  1- 4 ?
Pärnu linnavalitsuse dokumentide loetelust nähtus, et sarjanumbriga 1 - 4 registreeritakse   Pärnu Linnavolikogu tegevusega seotud dokumendid.  Vot milline  allasutus siis.

No tore kui Metsoja (volikogu) teab oma kohta ja allub kenasti linnavalitsusele. 

3.3.18

Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees.

01.03.2018 toimus Pärnu linnavolikogu istung kus EKRE arupärimisele vastas endine Audru vallavanem Siim Suursild. Võtsin aega ja vaatasin salvetust veebist.
Suursild puterdas, jättes poolikuks lauseid, mõtteid, vastates küsitust mööda, andmata konkreetseid vastuseid.
Esimene küsimus EKRE arupärimises oli:
Miks ei ole ligi 10 aasta jooksul Audru vald suutnud viia maade sihtotstarbeid Audru vallas kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ mille tulemusel on vald saanud kahju üle 100 tuh euri.
EKRE eksis sõnatuses - mitte vald sai kahju üle 1000 tuh euri , vaid vallal jäi saamata maamaksu (tulu) üle 100 tuh euri - mis ei ole kahju, vaid saamata jäänud tulu).

Suursild väitis, et 2008 aasta lõpus Vabariigi Valitsus tegi muudatuse planeerimisprotsessis kus ühel kinnistul ei tohi olla ärimaa ja tootmismaa. Mees tehku ükskord omale selgeks- ühel maal ei tohi olla samaaegselt üldkasutatava maa sihtotstarvet koos teiste sihtotstarvetega. Ärimaa ja tootmismaa sihtotstarve, samaaegselt ühel maal, ei ole keelatud.

Miks Audru vallas ligi 10 aasta jooksul ei ole maade sihtotstarbeid õigusaktidega kooskõlla viidud, jäigi vastamata. 
Suursild arvas, et kuna Pärnu linnas on ka selliseid juhtumeid siis ongi kõik OK.
Eriti kummaline oli väide, et maade sihtotstarvete kooskõlla viimine kehtiva õigusega takistavat maaomanike detailplaneeringujärgset tegevust oma maal, kahjuks jättis ta  põhjendamata kuidas takistab. 

Veel väitis Suursild, et tänaseks on praktiliselt kõik need detailplaneeringud viidud koostöös maaomanikega seadustega vastavusse,jäänud on vaid üks selline detailplaneeringuala mis asub Papsaare külas, kus detailplaneeringuala koosneb 3 st kinnistust - Pilliroo, Kingpooli ja Aabrami – Enno- Põllu kinnistud kus maaomanik elab välismaal ja kellega ei ole vallavalitsus ühendust saanud seal on see protsess läbi viimata.

Usu aga usu Suursilda!
(vaataks nüüd, kas ja kui palju  selles jutus tõtt on, 
kui üldse on)

Väljavõte maaameti kodulehelt (Valgeranna Golfi maaüksus)
Näed siis, Valgeranna Golfi maaüksusel koos üldmaa ja ärimaa sihtotstarbed.

Ah et Pilliroo, Kingpooli ja Aabram-Enno- Põllu maaüksuste omanikud elavad välismaal ja nendega ei saa ühendust.

Vaataks siis, kellele need maad kuuluvad ja kas omanikud ikka elavad välismaal.

Aabrami- Enno - Põllu kinnistu (13,2 ha) - omanik OÜ Kingpool , juhatuse liige Jüri Ploom vandeadvokaat (Advokaadibüroo Pohla ja Hallmägi)

Pilliroo kinnistu ( 20,7 ha) - omanik OÜ Nurme Teedeehitus, Avo Rits juhatuse liige

Kingpooli kinnistu ( 14,7 ha) - omanik OÜ Teterin Investments (Tartu), Toomas Toomjõe, juhatuse liige ( loe siin )

Kõik tuntud Eesti firmad ja tuntud juhatuse liikmed, kes alaliselt elavad Eestis.

Jah, volikogule võib Suursild pada ajada aga millimallile mitte! Kogemuslikult tean, et temalt ei ole mõtet oodata sõnagi tõtt.

Aga see ei ole veel kõik.
Suursild jättis midagi väga tähtsat ütlemata. 
Suuremale osale maadest, mille sihtotstarve oli enne samaaegselt ärimaa ja üldkasutatav maa, määras vald nüüd hoopis 100% üldkasutatava maa sihtotstarbe. Uskumatu - eraisikute ja eraettevõtete maadele määrati üldkasutatava maa sihtotstarve, et maaomanikud ei peaks maksma maamaksu. (üldkasutatavalt maalt maamaksu ei tule maksta).

Loeme määrusest milline on üldkasutatava maa mõiste.
Üldkasutatav maa – avalikult kasutatav maa, millelt ei taotleta kasumit
sh:
– haljasala ja pargi maa;
– supelranna maa;
– rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa;
– lautri maa;
– laste mänguväljaku maa;
– spordiplatsi ja terviseraja maa;
– kalmistu maa.

Võimalik ainult Eesti Vabariigis.

1.3.18

Kas ajakirjanik T.Roosaar kupatati Pärnu Postimehest minema?

Kui nii, siis  tuleb PP - le au anda.  Ajakirjanik, kes ei suuda olla objektiivne ja on kordi valetamisega vahele jäänud peaks tõesti  omale midagi sobivamat otsima.

Copy/paste  Pärnu Linnavalitsuse kodulehelt

01.03.2018

Tänasest asus Pärnu linnavalitsuse meedianõunikuna tööle endine Pärnu Postimehe ajakirjanik Teet Roosaar.

„Aeg-ajalt tuleb elus muudatusi teha,“ põhjendas Roosaar ametivahetust. „Laienenud Pärnu linn on piisavalt põnev, et selle tegemisi seestpoolt kajastada,“ lisas meedianõunik.

Teet Roosaar on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjandusosakonna 1986. aastal. Peale õpinguid töötas ta aastatel 1986-1990 Pärnu Kommunistis/Pärnu Postimehes, 1990-1992 Pärnu Teatajas, 1992 Postimehe lisalehes Pärnu Extra ja 1992-2018 Pärnu Postimehes. Aastatel 1989-1996 oli Teet Roosaar Pärnu linnavolikogu liige.

Teet Roosaare kontakt:
meedianõunik
444 8272,  510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee
Nüüd ei tohiks enam kellelgi tekkida küsimust, miks ja kas  Anne Seimari ja tema pereliikmete mustamine ja valetamine Pärnu Postimehes oli/ei olnud  politiline tellimustöö, mida  ajakirjanik  Pärnu Linnavalitsuselt kannuste teenimiseks vahendeid valimata täitis.17.2.18

Kas Teet Roosaar valetab? Ajakirjanik, kes ei suuda olla objektiivne, võiks maksimarketis kärusid lükata!

Kes valetab, kas Teet Roosaar või Anne Seimar?
Täna olen siis jälle Pärnu Postimehe  staar! Selline vaikiv kokkulepe siis meil. Mina tõstan Pärnu Postimehe läbimüüki ja nemad minu blogi loetavust.  Tore ju, mees juba naerab, et varsti hakkan tänaval autogramme andma.

Teet Roosaar valetab kui väidab, et Anne Seimar on valetamisega vahele jäänud.  Mitte keegi, mitte kuskil ei ole seda väitnud. Las aga soperdab edasi, midagi uut sealt ei tule.

Anne Seimar väitis oma blogis, et pühapäeva õhtul (21.12.2014) võeti Pärnu linnas, Hommiku tänava rahaautomaadist, Audru valla pangakaartiga välja (väikeste vahedega) sularaha, kokku  2050 euri.
Selle tõestuseks lisas Anne Seimar oma blogisse väljavõtte Audru valla pangakonto vastavast kohast.
Suursild selgitas, et sularaha olevat olnud tarvis esmaspäeva hommikul sotsiaaltoetuste maksmiseks.
Järgmine päev (so esmaspäev) raha kassasse sisse ei tulnud ja ühtegi toetust ei makstud.
Selle tõestuseks lisas Anne Seimar blogisse väljavõtte kassaraamatust.

Ajakirjanik,  kellel ei paista olevat raamatupidamisest õrna aimugi, väidab naeruväärselt, et aga edaspidi ju maksti toetusi. Edaspidi ........ haaaa.... haa.... haa...

Kes siis nüüd valetab kas Teet Roosaar kes Suursilla kaitseks ei häbene jama ajada või Anne Seimar, kes on esitanud vettpidavad tõendid

Ja nii lihtne see ongi.  Eks otsustage ise keda usute, mul kama 2. (kuula Vikeraadiost ekspert Halliki -Harro - Loit  arvamust seal pole sõnagi valetamisest siin  ). 
Ehk õnnestub järgmise Pärnu Postimehe sisse  jälle sattuda.


Ajakirjanik, kes ei suuda olla objektiivne, võiks maksimarketis kärusid lükata. 

Panen teema lukku.
Homme juba uued paljastused.

  

15.2.18

Pärnu Postimehe artiklid - üks suur küsimärk?

Loen tänast Pärnu Postimeest ja jälle veendun kui kallutatud võib üks leht olla, seepärast ma seda jama ei telligi.

Ajakirjanik peaks sündmusi kajastama adekvaatselt, püüdma olla õiglane ja vastutustundlik, vältima subjektiivseid eelistusi. Olemas on meediaeetika reeglid, millest ajakirjanik peaks lähtuma. Kas mõned Pärnu Postimehe ajakirjanikud pole sellest midagi kuulnud?


Teet Roosaar väidab, et Anne Seimari päästis kriminaalasjast küsimärk, järjekordne Roosaare vale. Ma saan aru kui suur pettumus see kriminaalasja lõpetamine Siimule ja tema käepikendustele oli aga terve mõistus võitis. 
Ainult piiratu mõistusega inimene võib arvata, et õigustatud küsimuse püstitamisel võiks inimest ohustada mingi kriminaalasi. 
Mul pole isegi mitte kordagi pähe tulnud, et sellest hirmutamisest  võinuks midagi välja tulla. Peale EV õiglaste kohtute on ka Euroopa inimõiguste kohus mis eeldavalt lähtub ka tervest mõistusest.

Kriminaalasja lõpetamise määruses on toodud kriminaalasja lõpetamise alusena KrMS § 199 lg 1 p 1

Kopeerin KrMS §199 lõige 1 punkt 1


§ 199. Kriminaalmenetlust välistavad asjaolud(1) Kriminaalmenetlust ei alustata, kui
1) puudub kriminaalmenetluse alus

Seega, puudus üldse mingigi alus kriminaalasja alustada. Seda Pärnu Postimees (T. Roosaar) mingil põhjusel avaldada ei tahtnud, hämades mingist küsimärgist. 

No mis sa Roosaarest ja tema artiklitest muud oskadki tahta.

Tagasiside postitustele ja Pärnu Postimehes ilmunule on olnud selline.
Ära põe. On ju tõestatud, et esmaspäeval sularaha toetuste maksmiseks vaja ei läinud, miks siis oli vaja sõita pühapäeva õhtul linna sularaha automaadist välja võtma?

Restoranis ei saa kaardiga maksta jääb jälg, seepärast on vaja sularaha.

Paljud teavad, milline seltskond ja kus istus aga ei saa avaldada, sest ei julge ega saa tõestada. 
Tahaks teada kas Siimul häbi pole kõik ju teavad?


Nii et ei maksa arvata, inimesed ei ole lollid ja igasugu jama ei usu.

13.2.18

Blogipostituse kriminaalasi lõi prokuratuuri kahte lehte

Selline lõpp oligi ainuvõimalik. Aga mind paneb imestama Päevalehes toodu riigi peaprokuröri Lavly Perling arvamus. Tsiteerin: "Nimelt tuli uurimise käigus üsna ruttu välja, et kirjutaja teadis sularaha väljavõtmise tegelikku põhjust ja selle kasutamise eesmärki, milles polnud midagi pahatahtlikku".

Milline oli siis peaprokoröri arvates see sularaha väljavõtmise tegelik (mittepahatahtlik ) põhjus?  Mina küll ei tea aga mul  on põhjendatud arvamus, et see oli just pahatahtlik.

Huvitav, mis peaks keegi uskuma häma,  nagu olnuks vaja teha järgmise päeva hommikul (esmaspäev) sularahas väljamakseid sotsiaaltoetuste maksmiseks, blogis on "puust ja punaseks" dokumentidega tõestatud (järgmise päeva kassaraamatu väljavõte),  et järgmisel päeval ei tulnud automaadist võetud sularaha ei  kassasse  sisse ega tehtud ka ühtegi toetuse väljamaksmist.
Toon allpool veel kord järgmise päeva kassaraamatu väljavõtte.  Kus on siis 2050 euro sissemaks või sots toetuse väljamaksed.
Udutamine käis ka selle ümber kes selle 2050 euri sularaha pangaautomaadist välja võttis - kord väideti, et kassapidaja, siis personalitöötaja, siis, et  sekretär. Kes siis tegelikult? Aga see polegi nii oluline kes, vastutab alati vallavanem. Ja miks peaks arvama, et võtja ei olnud just vallavanem Suursild ise? Ah et sellepärast, et Suursild nii ütles. No ära mõtle välja !!!
 

12.2.18

Aidake leida! Vallavanema sõidupäevikud kadunud .....

Tundub, et Pärnu linn jätkab Audru vallavalitsuse valetamise taktikat. Ma tõesti lootsin, et midagi muutub aga .....
Miski pole juhuslik ning enamus valesid on ettekavatsetud ning läbimõeldud. Valetamine, vassimine ja salatsemine on olnud Audru vallavalitsuse kindel kaubamärk aga mis edasi.......

06.09.2017 on palutud teabenõude korras koopiat Audru vallavanem Siim Suursilla kasutuses olnud sõiduauto ( 947 MFJ Mazda)  2012 aasta sõidupäevikust. (Teabenõude täitmiseks annab seadus aega 5 tööpäeva)
31. 10.2017 vastuskirjaga nr  1545-3  edastatakse ainult 2012 aasta jaanuar kuni mai sõidupäevikud, ülejäänu osas keeldutakse teabenõude täitmisest kuna juuni- dets sõidupäevikud puuduvat.

Kopeerin valla kirjast 1545-3

Perioodi 2012 mai kuni detsember osas keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet.

Mis on - see on, mida pole seda pole. Aga kuidas siis nii, et poole aasta kohta polegi sõidupäevikuid  (või ei viitsinud tagantjärgi rohkem luuletada)!

Kui sõidupäevikut pole siis nende kuude eest tulnuks  erisoodustust maksta!

Kiri vallale 
31.oktoober 2017 kirjas  nr 6-17/1545-3 teatate, et  vallavalitsusel puudub vallavanem Siim Suursild kasutuses olnud sõiduauto Mazda  947MFJ  2012 aasta mai kuni detsember sõidupäevik.
1.  Palun selgitage miks see puudub? Miks vallavanemalt ei nõutud 2012 a mai kuni detsember sõidupäevikut.
2.  Miks  perioodil (mai-dets 2012) kui vallavanemal sõidupäevik puudus ei makstud sõiduautolt Mazda  947MFJ erisoodustust ja kas mittemaksmine on õiguspärane (juhul kui väidate, et maksti palun väljastage väljavõte vastavast kontost).

Nüüd on  jama majas. Sõidupäevikut pole aga erisoodustust ka ei makstud - MAKSUPETTUS.
Huvitav millise vale või hämaga trikimees nüüd välja tuleb.

08.01.2018 tuleb vastuskiri nr 4.3-7/327/2018 (nüüd juba Pärnu linnasekretäri Tiina Roht allkirjaga)
(väljavõte kirjast)

Ikka paremaks läheb. Dokumendid kadunud. Ah et ei tea kuhu kausta arhiveeriti. Siis tuleks ju otsida!
Küll on ikka hea põhjus teabenõude mittetäitmiseks!
Avaliku teabe seadus § 23 loetleb kõik juhud millal võib teabenõude täitmisest keelduda aga nii põnevat ja mõjuvat põhjust - dokumendid kadunud  - seadus ei olegi kahjuks ette näinud.

Nüüd jääb üle oodata ja vaadata mida Andmekaitse Inspektsioon selle peale kostab. Võib-olla luuakse pretsedent ja edaspidi polegi vaja teabenõudeid täita,  piisab kui teatada- dokumendid kadunud. Ha... haa.... haa.........


9.2.18

Õigusvastane lisatasu maksmine

Pärnu linnapea andis 07.01.2018 käskkirja mille alusel makstakse lisatasu täiendavate tööülesannete eest

Käskkiri lisatasu maksmine  siinPärnu LV  Palgajuhend § 6 lg  3 kohaselt loetakse täiendavateks teenistusülesanneteks ametijuhendis fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

Ei saa aru!  Ülle Kaljumäe senise ametijuhendi kohaselt oligi tema  tööülesandeks majandusaasta aruande koostamine ja sularahaga teostatavad toimingud. Mis mõttes  täiendav teenistusülesanne.
Jah, Kaljumäe  kukkus küll uues, ühinenud  monstrumi struktuuris tükk maad allapoole kuid tänase päeva seisuga (09.02.2018)  uut ametijuhendit tema uuele ametikohale kinnitatud ei ole.  Otsin dokumendiregistrist, mida pole seda pole. Seega, kust võttis linnapea, et  majandusaasta aruande koostamine ja tehingud sularahaga ei ole enam Kaljumäe  tööülesanne vaid, et  talle tuleb selle eest lisatasu maksta?

Veendu ise.
Juhtivraamatupidajal T.Vaher on ametijuhend kinnitatud (sinine link "ametijuhend" on  aktiivne, sellel klikkides saab ametijuhendiga tutvuda )


Kaljumäel ametijuhend puudub ( link ametijuhend ei ole aktiivne  -ei avane )
Kas nüüd hakkab siis ühinemistoetuse arvelt laiamine pihta? Kõik tahavad  saada. Praegu lisatasud, siis preemiad eduka  ühinemise läbiviimise ja korraldamise eest, heade töötulemuste eest jne.

Aga linnatänavad ja poed on linnaametnikest tiined, tahad neist rahu saada, mine linnavalitsusse.

2.2.18

Polegi dokumente !

Just enne Audru valla ühinemist (12.10.2017 otsus nr 63)otsustas Audru vallavolikogu kehtestada uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning eelmise (31. 08.2017 nr 43)kehtetuks tunnistada (volikogu otsus siin ,veendu, et eelmine tunnistati kehtetuks mitte seda ei muudetud). Nüüd tulnuks vallavanemal käskkirjaga paika panna kes millisel ameti- või töökohal töötama hakkab kuid ühtegi sellekohast dokumenti leida ei õnnestunud. 

Mis siis muud,jälle teabenõudega küsima:
-kas Audru osavalla käsutuses on mõni dokument millega on Ü. Kaljumäe määratud finantsosakonna juhatajaks, Peep Tarre sotsiaalteenistuse juhatajaks ja Priit Annus majandusteenistuse juhatajaks. 
Kui on, siis palusin need saata. 

Alles peale Andmekaitse Inspektsiooni poolt järelevalve algatamist tuli vastus. 
Teen väljavõtte. 

Kuna soovitud dokumendid puuduvad, siis AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude
täitmisest.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Roht
linnasekretär


Polegi dokumente?! Moodustati igasugused osakonnad, teenistused ja juhatajate kohad aga kes nimeliselt, kellena tööle hakkab, unustas vallavanem paika panna!!!!Aga pole hullu, näha on,et selles leppisid vallatöötajad ise kenasti omavahel kokku. 

1.2.18

Tehingud iseendaga

1. Audru vallavanemana osales Siim Suursild korduvalt aruteludel, otsustusprotsessides kus arutati temaga seotud küsimusi ja allkirjastas ka korraldused, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust.
Tõestus

1.1 

Audru vallavalitsuse korraldusega 12.05.2016 nr 140 kutsuti tagasi OÜ Lavassaare Kommunaal (100% valla osalusega) juhatuse liikmed ja moodustati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu, mille liikmeks määrati ka vallavanem Siim Suursild. Istungi protokollist (12.mai 2016) nähtub,et kuigi päevakorra kinnitamise juurde oli punktile 2 lisatud märge (Taandamine päevakorrapunkti arutelust: vallavanem Siim Suursild) siis tegelikult, volikogu istungi protokoll, selle pärvakorrapunkti arutelu ja otsustamise juures, Siimu taandamist ei kajasta. Samuti allkirjastas vallavanem Siim Suursild, korruptsiooniseadust rikkudes korralduse (12. mai 2016 nr 140) millega ta määrati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liikmeks.
1.2 
Äriregistris on OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse liikmete tagasikutsumise ja nõukogu valimise kohta muudatused käesoleva ajani sisse viimata(1 aasta 8 kuud)

1.3 
17. november 2016 annab Audru vallavalitsus korralduse nr 379 millega antakse OÜ-le Lavassaare Kommunaal nõusoleks võõrandada Lavassaare alevi soojusvõrk AS- le Tootsi Turvas. Istungi protokollist nähtub, et Siim Suursild ühelt poolt kui vallavanem ja teisalt kui OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liige, osales võõrandamise küsimuse arutelul, otsustamisel ja allkirjastas ka korralduse. Millega rikkus korruptsioonivastast seadust.


Näiteid võib tooma jäädagi. Aga politsei, kes blogi innukalt jälgib, et saaks omatigi midagigi minu vastu ette võtta,  lihtsalt mõnda asja ei näe. Täieline EESTI VABARIIK - palju õnne sulle 100 sünnipäevaks.


Tule tagasi saad lugeda kuidas Pärnu linnavalitsus jätkab Audru vallavalitsuse (Suursilla) valetamist.


30.1.18

Mitte hea projektikirjutaja vaid nadi seadusetundja ja korruptant !!!!11.03.2010 volikogu istungi protokollist nähtub, et projektide kirjutamisega ei olnud Siim Suursillal mingit seost. On põhjendatud arvamus, et kalurid kaasasid volikogu esimehe Siim Suursilla  ja andsid talle MTÜ Kalatex juhatuse liikme koha, et tekitada temas majanduslikku huvi projekti vastu ja kindlustada sellega kiire seadustest,õigusaktidest möödaminemise võimalus, korruptiivsel viisil mis ka edaspidisest Siim Suursilla tegevusest selgelt nähtub.

Väljavõte volikogu 11.03.2010 istungi protokollist

Et siis - korraldama projektiga seotud tegevusi - mitte projekte kirjutama nagu mees Radaris valetas. 
...ja korraldaski, kasutades korruptiivselt  ametiseisundit - tehingud iseendaga,kaubeldes mõjuvõimuga. 

Hakkame tooma fakte.
Kaluritel sh  Arne Taggol ja Margus Postil oli ühine majandushuvi, rajada  Liu sadama maaüksusele kalade esmaladustamise- ja esmavastuvõtu hoone, biopuhasti ja muud sadama rajatised, EÜ Kalastusfondi toetuse abil. Et saada samale objektile võimalikult palju toetust asustatakse kolm mittetulundusühingut (kes kõik taotlevad toetust samale objektile, levinud skeemitamine)

MTÜ Liu Sadamaarendus (06.01.2009) - juhatuses Arne Taggo
MTÜ Kalatex (01.03.2010)- juhatuses Margus Post ja Arne Taggo
MTÜ Rannakalad (30.12.2009) - kuhu kaasatakse peale juhatuse liikmete Arne Taggo ja Margus Posti  veel juhatuse liikmena  volikogu esimees Siim Suursild (kes ei ole kalur).  Sellega kindlustatakse kiire detailplaneeringu menetlus ja kehtestamine volikogus ja ehitusprojektide läbisurumise seoses nüüd juba Suursilla isikliku majandusliku huviga.  

Siim Suursild tunnistas Radaris, et ta lootis selle projektiga kindlustada oma tulevikku. Seega olid tal otsesed majanduslikud huvid, mille saavutamiseks kasutas korruptiivselt volikogu esimehe ametikohta.

Kohe panebki Suursild kiirema käigu sisse. Oled sa näinud või kuulnud nii kiiret tegutsemist.  

10.03.2010 esitab MTÜ avalduse Liu sadama detailplaneeringu algatamiseks.Suursild teeb järgmisel päeval (11.03.2010) toimuval volikogu istungil ettepaneku, lisada avaldus erakorralisena kohe istungi päevakorda, rikkudes sellega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 5 mille kohaselt volikogu arutab istungil istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi. Anne Seimari küsimusele, miks on Liu sadama detailplaneeringu algatamine erakorraline, lihtsalt ei vastatud. Suursild osales ise nii algatamise otsuse arutelul kui ka hääletusprotsessis, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust.

Nüüd pidanuks siis algama detailplaneeringu koostamine, menetlemine, avalikustamine, avalikud arutelud ja lõpuks kehtestamine. Tol ajal kehtinud  PlanS § lg 9 sätestas, et  detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt kehtestatud detailplaneeringu alusel.   

Detailplaneeringu koostamist alustada,  polnud aga plaaniski, see jäeti lihtsalt seisma. 

20.05.2010 saab vald  MTÜ-lt Rannakalad ja Kalatex ehituslubade taotlused, uskumatu aga  samal päeval, 20.05.2010 annab vallavalitsus korralduse nr 147  MTÜ-le Kalatex ja MTÜ-le Rannakalad Liu sadama kinnistule kala esmaladustamise hoone,kala esmavastuvõtu- ja jahutuse hoone ehitamiseks. 

Ja ei mingit detailplaneeringut, see jäeti lihtsalt seisma ja nüüd  19. oktoober 2017 allkirjastab Siim Suursild korralduse nr 329
"Liu Sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine"

Näed siis kuidas asjad käisid! Suursilla väitel aga olevat kõik seadustega kooskõlas.  Puhas KORRUPTSIOON. 
26.1.18

Oli ikka põnev artikkel aga..................... mis asja mõte oli

Vaene Pärnu Postimees, midagi huvitavat kirjutada ei mõista, pole ideid, pole uudiseid. Kasutada  ainult teiste kanalite pommuudiseid oma lehe reitingu tõstmiseks - ka nagu nadi.  Tore, et vähemalt paar korda aastas saab  Anne Seimari kirjadest kokkuvõtteid teha ja selle paisutatuna, valemulje tekitamiseks rahva ette tuua. Ja mis edasi......? Kas nüüd Anne Seimar väriseb ja punastab - kas peaks või!! Haa ...... haaa.... haaa.....Ära mõtle välja!!!!. Ei minu ega minu abikaasa närv küll liigu, mingi soperdise peale. Lasku aga tulla, ikka mitu korda aastas  - ootan siis paari kuu pärast jälle uut artiklit (oma blogi reitingu tõstmiseks) ja pingutan,  ehk jõuan ka sinna 100 000 kirja piirile.
Või ehk oleks tulusam  käia ka volikogust volikogusse, olla igal pool oma jope, lipitseda ja pugeda, esimene kes laua ääres ja viimane kes riismeid korjates tatisena lahkub   -  nii on keegi kirjutanud. Siis tuleks  minu  postitused kindlasti  sama head ja objektiivsed  nagu PP-s

Aga see selleks.
Andke aga agu  - laimake, kiruge, loopige sitaga üle, nutke või naerge.  Mina jätkan samas vaimus  - pettused, varastamised, valetamised tuuakse  siin  jätkuvalt lugejate ette. 
Varsti juba uued põnevad teemad ja ka vanu ei unusta.
23.1.18

RADAR

TÜÜP VALETAB
SIIM SUURSILD EI OLE MITTE MTÜ RANNAKALAD LIIGE VAID  JUHATUSE LIIGE ja see muudab asja.
Väljavõte äriregistri B kaardist allpool.

Ah et hea projektikirjutaja ?????!!!! 
Halooooo............... hea ja jõhker valetaja ikka. 

Projektikirjutaja on vallaametnik Maris Moorits.

Rannarahva koostöökoda (siin) - tule taevas appi? Ja nüüd on vaja ka õue õppekööki. 
Nimetame asju ikka õigete nimedega - vaja on kohta kus hotellikülastajad (sh sulid) saaksid grillida ja õhtupäikest nautida. Tuleb teha järgmine projekt- miks ka mitte. Pärnu Lahe Partnerluskogult(jagajad Mercedes Merimaa, R. Talisoo)tuleb heakskiitev otsus suurima vaevata - no näiteks selle siil udus projekti  raames (Roheline Konnatee) mis mitmed miljonid igasugu abirahasid neelanud aga keegi ei tea mis ta on ja kus ta on - ainult mõttetuid plakateid on terve eestimaa täis kleebitud. Ka üks nutikas miljonite väljapetmise projekt mis kunagi valmis ei saagi ja aina lüpsab.

Mulle oli see kõik ammu teada aga .... ärge unustage kus riigis me elame. Kui poleks Pealtnägijat, Radarit ja  Kuuuurijat sööks sulid varsti  silmad peast.  Meie õiguskaitseorganid on suutmatud, ebaprofesionaalsed ja samuti täielikult korrupeerunud. Tõestan kui minu blogi enne kinni ei panda.

Kas ehk peale Radarit hakkab mõni uskuma millest millimalli kirjutab- millise kaliibriga sulid kohalikus omavalitsuses tegutsevad. Heksvallavanem Talisoo oli nende kõrval poisike kellel oli säilinud häbitunne, astus tagasi, sest pidas nii õigeks. 
See mis täna Radaris, oli ainult jäämäe veepealne osa. Sahkerdamine mis vallas toimub on üle mõistuse aga kui politsei kõik kinni mätsib siis ----- polegi midagi teha
Kogemused, ehmatavad, uskumatud kogemused. Olen Martin Helmega 110% nõus ja mul on kahju, et meie õiguskaitseorganid on nii ebaprofesionaalsed, korrupeerunud. 

Ootan siis jälle läbiotsimist või? Tüüpiline hirmutamistaktika? Nüüd olen targem ja oma salajased andmekandjad kaevasin kartulipeenrasse. Aga vanainimene ei mäleta enam täpselt kuhu. Ei tea kas tulebki meelde. Küsisin mehelt, tema ka ei mäleta enam. Aga mul on 2 labidat, praegu maa külmunud, soovitan tulla kevadel saab ühendada vajaliku ja kasuliku.Liu sadama maaüksuse planeering jäeti koostamata!!!


6.jaanuaril 2005 annab Eduard Sutt Audru vallale tasuta  oma osaluse  Liu Sadama kalurite majast koos õlihoidlaga.
Väidetavalt, 3 päeva enne 2005 aasta jaanuaritormi.  Miks oli Audru vallal seda vaja?
Vot ei tea, kas selgeltnägemine või järeltegemine. Tormiabi tingimus oli, et riigi tuge saavad need sadamad, millel on munitsipaalosa ja Audru vallal see nüüd oli sestap eraldas valitsus Liu sadama taastamisele reservfondidt üle 300 000 krooni. Nagu ajalehest lugeda võis siis Audru valla naabervaldadel sellist õnne ei olnud nende sadamad jäid tormiabita, sest puudus munitsipaalosa.

Nimetame asju õigete nimedega - naabervaldade vallaametnikud ei olnud sulid ega petnud riiki.
Koopia Audru vallavolikogu otsuse eelnõu seletuskirjast


10.12.2009 korraldusega nr 484 määratakse Liu sadama teenindusmaaks 2,95 ha ja sama korralduse alusel maa ka erastati.Lindi sadama maaüksuse sihtotstarbeks määrati 100 % tootmismaa. 

Liu sadama maaüksus asub Audru valla Üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu kohustusega maaalal. Seega ehitamiseks, Liu sadama maaüksusele, oli kindlasti kohustus algatada detailplaneering ja ehitusõiguse sai määrata ning ehitusload väljastada ainult kehtestatud detailplaneeringu alusel ( Planeerimisseadus § 9 lg 9 )


11.03.2010 korraldusega Algatas volikogu MTÜ Liu Sadamaarenduse avalduse alusel Liu Sadama maaüksusel detailplaneeringu siin (varasemalt oli samale maaüksusele algatatud detailplaneering ka 2005 aastal TÜ Liu Sadam avalduse alusel)

Liu Sadama maaüksus


Kuigi detailplaneering algatati ei olnud Suursillal mitte mõtteski planeeringu menetlemine vaid õigusvastaselt väljastati  projekteerimistingimused ja alustati ka ehituslubade väljastamist juba planeeringu alustamisele järgneval kuul.

Tol ajal kehtinud Planeerimisseaduse ja Audru valla ehitusmääruse § 7 lg 3 p 1 kohaselt võis projekteerimistingimused väljastada ainult detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral.
Suursild kuulus Liu Sadamat arendava MTÜ juhatusse kuid  otsustas ja allkirjastas  karistamatult Liu sadamaga seotud haldusaktid.

13.04.2010 esitab MTÜ Liu sadamaarendus juba projekteerimistingimuste taotluse reoveepuhasti ja piirdeaia ehitamiseks siin. Kiire värk. Teised menetlevad detailplaneeringut miinimum aasta, tavaliselt paar aastat nüüd siis üks kuu kui juba väljastatakse projekteerimistingimused ja ehitusload.


19.05.2010 esitas MTÜ Rannakalad ( juhatuses Siim Suursild, Arne Tago, Margus Post) ehitusloa taotluse kala esmavastuvõtu- ja jahutushoone ehitamiseks siin ja samal päeval (19.05.2010) esitab MTÜ Klatex ehitusloa taotluse kala esmaladustamise hoone ehitamiseks siin

20.05.2010 juba järgmisel päeval annab vallavalitsus korralduse nr 149 ehitusloa väljastamiseks Liu sadama kinnistul kala esmaladustamise hoone, kala esmavastuvõtuhoone ja jahutuse hoone ehitamiseks siin

Sama korraldusega antakse MTÜ- le Ühinenud Rannarahvas ka ehitusluba Rannarahva koostöökoja ehitamiseks. Rannarahva koostöökoda - naera puruks. Hoopis majutusasutus, mis ennast selliselt veebis ka reklaamib.11.03.2010 seab Audru vallavolikogu hoonestusõiguse Liu sadama kinnistule MTÜ Rannakalad kasuks siin  samuti MTÜ Kalatex ja MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks.

13.05.2010  Audru vallavolikogu otsus  hoonestusõiguse seadumine Liu Sadamaarenduse kasuks siin 

10 06.2010 esitas MTÜ Liu Sadamaarendus ehitusloa taotluse Liu Sadama maaüksusele biopuhasti rajamiseks siin

14.06.2010 annab vallavalitsus ehitusloa MTÜ Sadamaarendusele biopuhasti ehitamiseks siin


31.01.2013 kinnitab Audru vallavalitsus prjekteerimistingimused  kalurite olmehoone rekonstrueerimine siin


Ja nüüd 2017a võttis (Siim, Suursild) Audru vallavalitsus kätte  ja lõpetas oma korraldustega Liu sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamise, menetlemise.  Kõik sai tehtud, milleks seda detailplaneeringut enam vaja.😝 

12.10.2017 andis  Audru vallavalitsus korralduse lõpetada TÜ Liu Sadam avalduse alusel  Liu Sadama detailplaneeringu koostamine siin

19.10.2017 andis Audru vallavalitsus korralduse lõpetada MTÜ Liu Sadamaarenduse avalduse alusel Liu sadama detailplaneeringu koostamine.siin

Niisiis jäeti Liu sadama detailplaneering menetlemata, vallakodanikud ei saanud avalikus planeerimismenetluses osaleda. Rikuti jõhkralt  kõiki võimalikke seadusi ja valla õigusakte, tehti ehituslubadega ära see mis tulnuks teha planeerimismenetluses. Ja lõpuks ehitati hoopis kala fileerimistsehh  mida planeering, projekteerimistingimused ega ehitusload ette ei näinud ja milleks toetust ei taotletud. Kus siin see JOKK on - jäme seaduste rikkumine. PRIA ei näe ja politsei ei näe.Tüüpiline EV.

Aga .....

kuidas saab vallavalitsus oma korraldusega tühistada volikogu otsuse.


Nüüd on kuulda, et Keskkonnaamet  on leidnud Liu sadama territooriumil  rikkumisi  
Mulle on saadetud pildimaterjali  mille siinkohal ülesse panen.

20.1.18

Kukekarja kambakas !

Kes nii ütles? 
Või oli see kanakarja kambakas, igal juhul kambakas. Kellel ei meeldiks kambakat teha, no eriti veel siis kui ise sellest kasu saab.😝Haaaa..... haaa.. haaa... 

Väljavõte Põllumajandusministeeriumi kirjast  kus käsitletakse Jaanus Põldmaa, (Audru volikogu esimees, Põhara Agro omanik) tõstatatud probleemi seoses riigimaade ajutise kasutamisega. 
Teie kirjas on väidetud, et 2007. aastal oli riigimaade ajutise kasutuse lepingute sõlmimise luba valdadel ning 2011. aastal muudetud korra kohaselt saab lepinguid sõlmida üksnes maavalitsus. 2012. aastal said 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise lepingud läbi ning senine kasutaja ei saanud uut lepingut maavalitsusega sõlmida, kuna selle maa ajutise kasutamise õiguse sai teine isik. 
Teie arvates on mõistlik anda maa ajutise kasutusse andmise otsustamise õigus valdadele või peaksid maavalitsused enne maa ajutise kasutamise lepingu sõlmimist kooskõlastama selle eelnevalt maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusega.
Probleemi kohta selguse saamiseks ja tõstatatud küsimusele võimalikult põhjaliku vastuse andmiseks palus Põllumajandusministeerium e-kirjaga hr J. Põldmaalt (jaanus.p@audru.ee) riigimaa ajutise kasutamise lepingu, mille tähtaeg lõppes kirjas väidetu kohaselt 2012. aastal, koopiat. Kõnealuse lepingu koopiat meile ei saadetud.
Põllumajandusministeerium annab asja kohta olemasoleva informatsiooni põhjal järgmised selgitused.
Riigimaa ajutiseks kasutamiseks andmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. a määrus nr 169 ““Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord” (edaspidi määrus).
Määruse § 6 lõike 2 kohaselt sõlmitakse maa ajutise kasutamise leping kuni kaheks aastaks arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2014. a
Lähtudes sellest väidame, et 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise leping sai  lõppeda mitte hiljem kui 2009 aastal, mitte 2012 aastal.
Kogu kiri (siin

No nii  - huvitav, huvitav!!

Kuidas sai Audru vald 2007 aastal seadust rikkudes sõlmida Jaanus Põldmaaga (Põharo Agro OÜ)  lepingu (2007-2012)rohkemaks kui kaheks aastaks? 
Kas sellepärast Põldmaa ministeeriumile  lepingu koopiat ei saatnudki? 
Et kas siis mitu  aastat kasutas Jaanus Põldmaa, Põharo Agro omanik, maad ilma õigusliku aluseta ja võttis kenasti ka toetusraha või? 
Siis jäi kogemata ilma, sest magas tähtaja maha - ja kohe jama majas. 
Muidugi oleks lahedam olnud  kui mitte maavalitsus, vaid ausad sõbrad kohalikust omavalitsusest oleks maid jaganud ja kohe jälle hulgaks aastaks. 
Kogu dokument siin

Aga tõeline eesti mees ei heida meelt vaid tegutseb ja teab täpselt mida tuleb enda ja kogu eesti rahva huvides ette võtta!

Jälle kaks väljavõtet ühest kirjast Terviktekst siin

Õnnestus - ja maa lähebki Põharo Agro OÜ (volikogu esimees J. Põldmaa) kasutusse

Väljavõte lepingust 
EI KOMMENTAARI!
Seaduses sätestatud korras on õigus ajutises kasutuses olnud maad ära osta.
Ja nii lihtne see ongi.
Allpool väljavõtted maavanema korraldustest millega võõrandati riigimaad Jaanus Põldmaa OÜ-le Põharo Agro.Kes tahtis sai aru, kes ei tahtnud sai ka aru. 

17.1.18

Jätkan postitust "Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi"


Algus siin 

Kui ei viitsi uuesti lugeda siis meeldetuletuseks .
03.09.2017 edastasin Audru vallavalitsusele pöördumise. Teen väljavõtte oma kirja vastavast kohast


Seega vormistasin oma küsimuse selgelt ja arusaadavalt:" KAS SAMA KOOLI LAPS KASUTADES PEALE TUNDE OMA KOOLI SPORDISAALI JA VARUSTUST PEAB SELLEKS PILETI LUNASTAMA ( e raha maksma).

Siis veel vallavanem olnud Siim Suursild vastas selgelt ja üheselt : "SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE".
(lisan väljavõtte vastuskirjast mille koostas Ene Täht ja allkirjastas Siim Suursild)


Täiendavatele selgitustele, millistel kaalutlustel selline Põhiseaduse ja Audru kooli põhimäärusega vastuolus olev otsus tehti - keeldus hr Siim Suursild vastamast.
08.12.2017 edastasin sellekohase avalduse Pärnu Linnavolikogule (seoses ühinemisega) ja koopia arvamuse saamiseks Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. Ega ma arvanudki, et Siimu suur sõber, värske volikogu esimees hr Metsoja julgeks/ tahaks tunnistada Suursilla järjekordset soperdist millimallil alles värskelt meeles hr Metsoja ausad järelevalved maavanemana.

Ja nii ongi, Metsoja avaldusele vastanud ei ole. 
Küll aga vastas revisjonikomisjon.
Vastuskiri

Lp. Anne Seimar
20.detsembril 2017.a. Toimus Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek, kus arutati teie pöördumist, mille saatsite 08.12.2017.
Ene Täht selgitas meile olukorda ja vastas meie küsimustele.

Jõudsime järeldusele, et Audru kooli õpilastele on kooli spordisaali, varustuse, staadioni ja sauna kasutamine väljaspool õppetöö aega täiesti tasuta. Seda küll ei ole kirjas Audru vallavalitsuse korralduses nr. 230 , aga on kirjas Audru kooli põhimääruses §19, lõige 7.
Soovitasime see tulevikus ära märkida ka Audru kooli vastavas korralduses, et ei toimuks kaksipidi arusaamist.
Lisaks tegi revisjonikomisjon Pärnu linnavalitsusele ettepaneku, et uues loodavas omavalitsuses ( Pärnu linn koos Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga) võiks olla kõikide selle omavalitsuse koolide õpilastele selle omavalitsue territooriumil olevate koolide spordisaalide ja staadionite kasutamine olla tasuta, sõltumata sellest , millises selle omavalitsuse koolis nad õpivad.

30.12.2017
Heldur Paulson
Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees

Jääme siis ootama millal parandus tehakse või see soperdis kehtetuks tunnistatakse

Aga ........
Miks kodustatud Ene Täht ja Siim Suursild valetasid kui kirjutasid : SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE.
Kahjuks revisjonikomisjon neilt seda ei küsinud.

(Et siis see mis on kirjutatud, läheb täide: nad närivad valu pärast keelt, aga nad ei pööra ära oma valedest, silmakirjalikkusest (pisut muudetud piibel))

Kas teadsid et ........Pärnu Linnavolikogu on Pärnu Linnavalitsuse allasutus!

Hea veel, et allasutus, mitte lihtsalt mingi ripats või ussijätk mis tegelikult polegi vajalik. Faktid mis seda kinnitavad. Teabeõude ko...