Posts

Showing posts from March, 2017

Kes või mis tarbib suveöödel vallamajas meeletult elektrit?

Kas Audru vald laristab elektriga? Otsustage ise - dokument kus eraldi iga tarbimiskoha elektri tarbimine kuude lõikes toodud  (öine ja päevane eraldi) on siin https://drive.google.com/file/d/0B2O3WIDSBFSdQXMyS2pmVm5kSGc/view?usp=sharing

Rida 18 Audru vallamajas tarbitud elekter kuude lõikes ( ilma perearstikeskuseta).

Septembri öine tarbimine 22 234 kW.
Tule taevas appi - kuhu, kuhu?


Jaanuar       päevane  9914,   öine 10194 Veebruar     päevane 11771,  öine 11893 Märts          päevane   7957,  öine   8219 Aprill           päevane  6002,   öine   6013 Mai             päevane  2998,   öine   2833 Juuni          päevane  1291,   öine   1150 Juuli           päevane    645,   öine     499 August       päevane    897,   öine     477 Septemb    päevane  3065,   öine 22234  Oktoob       päevane  5539,   öine   5592 Novemb     päevane  7380,   öine   6607 Detsemb    päevane  7928,   öine   7962
Miks peab laamendama maksumaksja rahaga ? 
Ma pole vandeteoreetik aga mul on küsimus, et milleks kulub vallamajas …

Selline väike sotsiaalabi siis eksmaavanem T. Kivimägi poolt Valgeranna Golfiväljaku rajajatele.

Nelja kinnistu ja Sanga noorkarjalauda müügi eest vähenes siis Oü Audru Mõisa võlg AS-le Pajker 2 832 600 kr. (selle summa hulgas ka maavanema poolt sigadele golfiväljaku tarbeks erastatud 2 kinnistud Valgerannas - Jõeääre ja Metsaääre).
Maad käes alustati uue aktsiaseltsi AS WHITE BEACH DEVELOPMENT asutamist Valgeranna golfiväljaku rajamiseks milleks plaaniti anda mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali üle need samad Jõeääre ja Metsaääre kinnistud (osaliselt). Kuna seadus nägi ette,et mitterahalise sissemakse puhul pidi vara väärtuse hindama ekspert siis lasi hr R. Matsalu Jõeääre ja Metsaääre kinnistute osa, mis jääb golfiväljaku alla, hinnata eksperdil - A. Alliksaare kinnisvarabürool.

07.mai 2001 tehtud eksperthinnangu alusel (eksperthinnang siin )on Valgerannas asuvate Jõeääre ja Metsaääre maaüksuste golfiväljaku alla jäävate alade väärtus 10 320 000 krooni.

04.09.2001 on koostatud notariaaldokument nr 5796 (siin  lõpus) kus Ragner Matsalu kes tegutseb AS Pajkeri (kui üleand…

Inteligentsetele sigadele erastati Valgerannas golfiväljaku tarvis maad

Riik ei anna niisama kellelegi golfiväljaku rajamiseks maad!  Aga osta turuhinnaga   86 ha maad Valgeranda  ........ ? Mis see maksma läheks!!! Saab ka muudmoodi kui sul on mõjukas sõber ja te ei karda pettusega vahele jääda. Tegelikult vahelejäämise võimalust ei olegi aga kui olekski siis ei oota muud kui  15 minutit veel suuremat kuulsust, sest uusi sulisid tuleb iga päev niipalju peale, et vanad unustatakse ära.
06.05.1999 otsusega nr 170 algatab Audru vallavolikogu detailplaneeringu Valgeranna golfiväljaku rajamiseks. Otsuse kohaselt tegi selleks ettepaneku ei keegi muu kui ( (ülla ülla.....!!!) maavalitsus oma 26.01.1999 kirjaga. Et siis tolleaegne maavanem  Hr Toomas Kivimägi ise !! (otsus  siin ). 
Maavalitsus oma ettepanekut näidata ei tahtnud -  ei olevat alles  ja  detailplaneeringu dokumentide juures seda samuti ei ole . (Kadus nagu kala jälg vees).   Golfiväljaku  detailplaneeringu  seletuskirjaga  saad tutvuda siin05.10.2000 otsusega nr 65  võttis Audru vallavolikogu  juba…