Postitused

Kuvatud on kuupäeva august, 2023 postitused

Isegi Pärnu linnasekretäri koondamise käskkirja ei suudeta vigadeta vormistada.

Kujutis
    28.07.2023 linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/195 vabastati pikaajaline linnasekretär Tiina Roht linnasekretäri ametikohalt väidetavalt seoses koondamisega.  Käskkirja preambulas  on viidatud Avaliku teenistuse seaduse § 90 lõike 1 punkti 3 mis sätestab: § 90. Teenistusest vabastamine koondamise tõttu (1) Ametiasutus võib ametniku teenistusest vabastada koondamise tõttu, kui: 3) põhjendatud juhul muudetakse ametijuhendit ulatuses, milles see eeldab ametniku nõusolekut, ja ametnik ei ole seda andnud; Põhjendatud juhul ..... Kohalik omavalitsus peab oma otsuseid põhjendama.  1. Mis oli see põhjendatud juhus millest tulenevalt muudeti linnasekretäri ametijuhendit? 2. Kui põhjendatud vajaduse linnasekretäri ametijuhendit muuta tingis mõni seadusemuudatus või õigusakt siis milline seadusesäte täpselt või milline õigusakt.   3. Millised konkreetsed  muudatused, täiendused tehti linnasekretäri ametijuhendis võrreldes  varasema ametijuhendiga,  mis eeldasid linnasekretäri nõusolekut kuid mill