21.11.15

VALLAVANEM LÄHETAB VOLIKOGU LIIKMEID AGA SALGAB SEDA.

Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem premeerib volikogu liikmeid. Naeruväärne, eksole.  Eriti märkimisväärne kui naerualused on  volikogu  revisjonikomisjoni liikmed  kelle ülesanne kontrollida, et valla haldusaktid oleks seadustega kooskõlas. Seadustega kooskõlas........ Haloooo...... Et need Audru vallavolikogud oma esimeestega ikka ja jälle  nii äbarikud on.   Täielik volikogu  võimetus ja võimutus vallavalitsuse suhtes. No Siim ja  Jaanus muidugi väärivad ja täiendavad teineteist  ja võiksid juba esimeses vaatuses õnnelikult kokku saada ja jääda.

Volikogu aseesimehe Mati Suti premeerimine vallavanema poolt polnud erandlik-vallavanem  lohistab ja lennutab volikogu liikmeid jätkuvalt kui nartse.  
Pole siin pahandada midagi millimalli sõnakasutuse ja mõnitava tooni üle. See lihtsalt on siin nii.
Sa ju ei lähe öösel Koplisse jalutama, kui ei taha peksa saada. Aga mis sul siis siia blogisse asja on,  kui selle lugemine marru ajab?.

Kellel on õigus valla ametnikke ja  töötajaid  lähetusse saata - vallavanemal loomulikult.
Kelle on õigus volikogu liikmeid lähetusse  saata - volikogu esimehel  loomulikult (siin  § 2, § 4 lg 1).  
Aga kes tegelikult Audru vallas lähetab volikogu liikmeid ?

Küsisin seda  muuhulgas 05.10.2015  kirjaga vallavanemalt: „Kas vallavanem on pädev  oma käskkirjaga lähetama  volikogu liikmeid ja kas Audru vallavanem on oma käskkirjaga lähetanud  volikogu liikmeid?“ (kiri valla dokumendiregistris, otsi ise.)

Kirjaga 11.11.2015 nr 21.3-10/2662-1 (dok registris)  teatab vallavanem, et volikogu liikmeid on Audru vallas pädev lähetama  volikogu esimees  ja veel (kopeerin): „Audru vallavanem ei ole saatnud Audru vallavolikogu liikmeid teenistuslähetusse.“

Ah et ei ole!
Audru valla dokumendiregister räägib aga muud.   
28.05.2014 annab Audru vallavanem Siim Suursild  käskkirjaga  nr  21.1-1.3/6 (siin )  millega lähetab  välislähetusse ka volikogu liikmed Kai Oraste ja  Toomas Aaviste.

Vallavanem valetab, minu vald valetab mulle.
No ma lihtsalt  ei saa aru miks Siim Suursild lobistab kogu aeg käppapidi  volikogu  supis. Siim ei mõista, et sõrmedega on lubatud süüa kanapoega, neppi ja väiksemaid linde, sel juhul, kui lauale pannakse kontide jaoks eraldi taldrik ja sõrmeloputuskauss. Hoiaks ometi volikogu  supist sõrmed eemale - aga ei!!

13.11.2015 edastatud kirjaga  palun selgitada miks vallavanem valetab. Jään vastust ootama, et see ka siin ära tuua. 

Täiesti tõenäoline, et vastus tuleb stiilis  - valetamine ei ole keelatud ega karistatav.  
No jah. EV seadused ei näe ka inimese tapmise eest karistust!  
Millimalli ei valeta, kontrolli.

Karistusseadustik § 113 lg 1 (siin )   ütleb üheselt: „Teise inimese tapmise eest– karistatakse kuue kuni viieteistaastase vangistusega“. Näed siis,  alles teise inimese tapmine  on karistatav .
Tuleb välja, et esimene noti aga rahuliku südamega maha ja ei mingit karistust.

(Täiendatud  26.12.2015)
Vastuskirjas  18.12.2015 nr 21.3-10/2662-6 kirjutab vallavanem järgmiselt: " Audru Vallavalitsus esitas ekslikku infot, sest ei kontrollinud üle kõiki volikogu liikmete lähetusi tuvastamaks, kas need on ikka kõik volikogu esimehe poolt tehtud. Vabandame selle pärast."

19.11.15

Audru vald tõstis lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa 9%-lt 10%- le.

05.11.2015  Pärnu Postimehe artiklist  "Väikesed omavalitsused plaanivad maksutõusu" loeme, et Audru vallas on lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osas üks suurimaid Pärnumaal, eespool on ainult Sauga vald ja Pärnu linn. Auväärne kolmas koht.
Kui arvestada, et Sauga vald ja Pärnu linn teevad  alates teisest lapsest  soodustusi või vabastavad lapsevanema hoopis lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest siis siin rebib Audru vald ennast teistest ette. Oleme selles osas Pärnumaal  kõige  kallim vald mitmelapselisele perele.

Artiklist : Audru vallavanem Siim Suursild märkis, et kuna osamaks on seotud töötasu alammääraga, mis peagi muutub, peab volikogu kehtivat määrust reguleerima. Samal ajal ei taha vald vanemate osamaksu suurendada. “

Jah, töötasu alammäära tõus toob kaasa ka Audru lasteaedades kohatasude tõusu kuna ka  Audru vallas on see (nutikalt)  seotud protsendiga töötasu alammäärast (et igal aastal  oleks kindlustatud lasteaia kohatasu tõus)  kuid vallavanem unustas märkimata, et tegelikult  tõsteti uuest aastast, vallavalitsuse ettepanekul, ka osamäära protsenti   9%  lt 10% le volikogu 12.11.2015 otsusega  ( siin )   
(Ei tahtnud tõsta aga lapsevanemad sundisid!!!)  Keegi ei viitsi süveneda ega märka 1%  tõusu  mis läheb vaikselt  töötasu alammäära üldise tõusu kraesse.

Enamik kohalikke omavalitsusi on juba aastaid  andnud lapsevanematele võimaluse saada üheks kuuks aastas, kui laps lasteaiakohta ei kasuta, vabastus lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest, Audru vallas plekkisid lapsevanemad kinni kõik 12 kuud olenemata sellest kas laps kasutas lasteaiakohta või mitte. Uuest aastast on lõpuks ka Audru valla lasteaedades see võimalus ( kuu maksuvabastust kui laps ei kasuta lasteaiakohta) samuti kohaldatakse uuest aastast soodustusi  ka teiste kohalike omavalitsuste lastele kes käivad Audru valla lasteaedades - sama pere teise  lapse  puhul 60%  ja alates kolmandast lapsest 20%   soodustust kehtestatud kuumäärast.

12.11.2015 määruse kohaselt rakendatakse  teise lapse ja alates kolmandast lapsest lapsevanema poolt kaetava osa määra tagasiulatuvalt  alates 01. septembrist 2015.
Järelikult  tuleb vallal teha lapsevanematele nende kuude osas tagasiarvestus. Finantsjuht Ülle Kaljumäe ei teadnud tagasimaksest midagi kuid lubas siiski millimalli poolt väidetu üle vaadata.
Seega peab vald tegema 2015 aasta lõpul mitmelapselistele peredele tagasiarvestuse ja seda ka juhul  kui lapsevanem ja laps ei ole  registreeritud Audru valla pereregistris.

11.11.15

Vallavanem premeerib volikogu liiget 2


Jätkan eelmist postitust

10.09.2015 volikogu istungile vean ka ennast kohale. Jõuan väikese hilinemisega ja kahjuks ei kuule kogu MTÜ Linnalabori ettekannet. Kolm volikogu liiget saabuvad kusagil pooletunnise hilinemisega  aga ennäe - volikogu protokoll (siin ) hilinemist ei kajasta.  Vallasekretär Katri Pruul  ei pea seda  väikest asja oluliseks ja lihtsalt valetab istungi protokolli kirjutades "Istungi algul kohal 17 vallavolikogu liiget. " Nooremad võtavad ikka kergemini õppust ja näib, et vallavanema haigus on vallasekretärile olnud eriti kiirelt nakkav. Volikogu protokoll peab kajastama tegelikult istungil toimunut. "Võimalik vaid Audrumaal",

Päevakorrapunktide arutamine läheb kiiresti, keegi midagi ei küsi ja keegi midagi ei vasta. Mida lähemale jõuab 9 punkt, kus preemia maksmise heakskiitmine volikogu liikmele Mati Sutile, seda rohkem tunnen  õhus pinget. Enne nimetatud päevakorrapunkti tehakse vaheaeg (volikogu istungi protokoll vaheaega ei kajasta!!!).  Kas tõesti arvavad, et ehk lähen ära?  Asjata lootus,  las kohvitavad ja maiustavad mina  tunnen ennast mõnusalt ja lehitsen ajaviiteks internetti..
Volikogu esimees,  Jaanus Põldmaa, ei pane enam vastu, astub ligi ja asub ründama. Temal olevat alust arvata, et filmin ja tahab selgitusi miks mul on  telefon käes mille ärapanekut ta nõuab. Küsin mis ta probleem on - avalik koht ja avalik istung kui tahan filmin kui tahan ei filmi  ja kas tal oleks midagi karta. Vastuseks saan - mina sind sitta ei karda. Võimalik vaid Audrumaal. Tunnen ka mõnd traktoristi  aga pole sellist sõnavara kasutust  avalikus kohas nende juures täheldanud. No jah, aga neid ei ole ka ju koha täiteks volikogu esimehe pukki upitatud.
Vaheaeg lõpeb ja istung algab üheksanda päevakorrapunktiga  kus teemaks vallavanema pädevust ületades antud käskkirja heakskiitmine.
Volikogu liige Mati Sutt lahkub istungisaalist ja Siim Suursild astub pulti.
Volikogul pole ühtegi küsimust.

Eelmise postituse vastuskiri 31.08.2015 nr 21.3-10/1248-8  siin tuleb täieliku üllatusena. Vaatan ja ei jõua ära imestada Audru vallavalitsus nõustub millimalliga ja ei mingit vassimist, Täiesti uued võimed  kas nüüd just läbi seina hakatakse käima  ja teleporteeruma teises kohas aga esialgu tundus täiesti uskumatu ja harjumatu.

Kopeerin valla vastuskirjast :
Teie 1: Viitasin õiguslikule alusele (Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni
põhimääruse § 2 lg 1) mille kohaselt sai volikogu liige Mati Sutt osaleda ühinemiskomisjoni töös
ainult volikogu liikmena (mitte hallatava asutuse juhina) kui te sellega ei nõustu siis põhjendage miks
ja viidake millele teie seisukoht tugineb.
Meie 1: Audru vallavalitsus nõustub Teiega.

Teie 2: Viitasin volikogu otsusele (07.02.2013 nr 11) millega pandi volikogu liikmele, Mati Sutile
ülesanne osaleda ajutise ühinemiskomisjoni töös, seega täitis Mati Sutt volikogu ülesannet, kui te
sellega ei nõustu siis põhjendage miks ja viidake millele teie seisukoht tugineb.
Meie 2: Audru vallavalitsus nõustub Teiega.

Teie 3: Millele tugineb teie seisukoht, et vallavanem on õigustatud maksma preemiat volikogu
liikmele, volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest, kes juhuslikult on ka mõne valla hallatava
asutuse juht.
Siin võinuks asi lõppeda Mati Suti poolse  raha tagastamisega vallakassassa, sest muid võimalusi pole aga kolmanda punkti vastus toob tagasi reaalsusse.
Meie 3: Nõustume, et preemia maksmine oleks olnud korrektne vormistada Audru Vallavolikogu
otsusena, kuid kinnitame, et volikogu liikmed olid preemia maksmisest teadlikud.

Kellega nõustutakse? Millimalli ei ole kunagi midagi nii tobedat väitnud, et preemia maksmine Mati Sutile tulnuks vormistada volikogu otsusena. Seadus ei näe volikogu liikmetele üldse  ette preemia maksmist. Volikogu liige saab KOKS § 17 lg 3  ettenähtud hüvitist volikogu ja volikogu komisjoni töös osalemise eest  samuti hüvitatakse volikogu liikmele, esitatud dokumentide alusel, volikogu tööga seoses tehtud võimalikud kulutused.
Nõme väide, et volikogu liikmed olid preemia maksmisest teadlikud, Mis vahet sellel oleks kas olid teadlikud või mitte  rohkem kui, et hea tunne kui peale sinu on veel terve plejaad tobusid.

21.09.2015 kiri siin kus on palutud selgitusi kolmandas punktis toodu kohta.
 Vastuskirjaga siin  teatab  vallavanem Siim Suursild,  et on teinud volikogule ettepaneku kiita vallavanema pädevust ületades antud käskkiri Mati Sutile preemia maksmise kohta heaks.
 Kopeerin;Mööname, et antud viisil volikogu liikmele preemia maksmine ei ole õigusaktidega kooskõlas, mis aga ei tähenda, et Mati Sutile ei oleks mitte mingil viisil saanud ühinemiskomisjoni töös osalemise eest tasu maksta (nt käsundusleping). Audru Vallavalitsus on püüdnud olukorda korrigeerida võimaluste piires ning võtnud tagant järgi preemia määramisele, mis sisuliselt oli hüvitis komisjoni töös osalemisel kulutatud aja ja tehtud töö eest, volikogu heakskiidu. Rohkem meetmeid ei ole Audru vallal plaanis olukorra korrigeerimiseks enam rakendada

Volikogu, kellel ka endal ei oleks olnud mingit seaduslikku alust ja  pädevust  teha otsust volikogu liikmele  Mati Sutile preemia maksmiseks,  kiidab heaks vallavanema  tühise käskkirja mis on antud pädevust ületades. Volikogu idiootlik otsus siin

Pane tähele kuidas ka volikogu otsuses moonutatakse. Vallavanema käskkirjas räägitakse preemia maksmisest Mati Sutile, volikogu otsuse pealkiri lisatasu maksmine ja tekstis veel kolmas variant tasu maksmine  -  kolm  erinevat mõistet millel igaühel Audru vallavalitsuse palgajuhendi kohaselt erinev tähendus.

Kirjas   26.10.2015 siin osutan ka riigikohtu lahenditele kus selgelt väljendatud, et haldusorganil ei ole võimalik tagantjärele heaks kiita tühist  haldusakti.


12.11.2015 volikogu istungil võetakse järjekordselt vastu otsus lasteaiamaksu tõstmise kohta. Tule siia tagasi kui tahad kuulda, näha kuidas vallavanem Pärnu Postimehes valetas või pehmelt öeldes osa tõest lihtsalt ütlemata jättis.