13.3.11

Kes vastab volikogule suunatud maavanema kirjadele?


Volikogu istung algas (10.03.2011) millimalli protestiga päevakorra kohta.
Protest tuli volikogu töökorra kohaselt esitada kirjalikult.
Teen copy, paste

Protest 10.03.2011 volikogu päevakorrale.
Audru Vallavolikogu töökord § 6. lg 2 ja 3 kohaselt

21.02.2011 tegi Pärnu Maavanem Audru Vallavolikogule järelepärimise, selgituste saamiseks seoses Lille 9 detailplaneeringu kehtestamise õiguspärasusega kuna nimetatud planeeringu õiguspärasuse kontrollimiseks oli teinud avalduse volikogu liige.

Vastamise tähtajaks oli maavanem andnud volikogule 7 päeva, alates kirja saamisest.

23.02.2011 saadab Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild vastuskirja, milles muuhulgas palub pikendada vastamise tähtaega, kirjutades:

"Kuna järelepärimisele on kohustatud vastama volikogu, siis palume pikendada vastamise tähtaega kuni 14. märtsini 2011, kuna volikogu korraline istung toimub 10 märts 2011“


Seega pidanuks käesoleva istungi (10.03.2011) päevakorras olema ka maavanema järelepärimisele vastamine.

Tänase (10.03.2011) volikogu istungi päevakorras niisugust punkti ei ole. Volikogu liikmeid ei ole teavitatud maavanema kirjast ega järelevalve algatamisest maavanema poolt.

Millal maavanema järelepärimisele vastamist arutatakse.

10.03.2011


Volikogu esimees oleks muidugi tahtnud öelda nagu ikka, lähme edasi, jättes protesti tähelepanuta aga seekord oli asi natuke komplitseeritum - istungisaalis oli rahvast, need kes olid tulnud keskkooli kaotamise kurba otsust kuulama.

Simmu hoidis hinge kinni, ei mitte ehmatusest vaid mõeldes tulevikule, hapniku kokkuhoiu mõttes, ja leidis väljapääsu - maavanema kirjast räägib ta infominutites. No muidugi, infominutites!!!!
Eelmisel istungil oli õiguskantsleri kiri kenasti istungi päevakorras, sai esitada küsimusi ja avaldada oma seisukohti.

Maavanema saadetud kirju ja vastuskirju pole kunagi volikogus arutatud, neist pole volikogu liikmetel halli aimugi.

Mingi teine X volikogu, sügaval põranda all ja salastatud koosseisuga, vastab volikogu eest ja volikogu nimel, ikka nii - volikogu selgitab....., volikogu arvamus on......, volikogu on seisukohal ........jne , jne.

Et siis suur on volikogu esimehe "lugupidamine" maavanema vastu.

Siiani on aetud joont, et infominutites antakse edasi ainult infot, ei mingit arutelu ega küsimusi.
Inimaju pole võimeline genereerima midagi täiesti uut. Igal ideel on põhjus. Ja põhjusel on omakorda põhjus. Niimoodi jõuame hüpoteetilise Suure Pauguni.

Infominutite ajaks saal tühi, sest kõik on kurva otsuse teadasaamisel lahkunud.

Ja ennäe, maavanema kirjale vastus juba kirjutanud, mis nüüd volikogu ees maha vuristati. Millest seal räägiti? Tahtnuks ikka ise ka enne läbi lugeda ja mõelda kas nõustun seisukohtade ja selgitustega.

Maavanem (maavalitsus) on justkui rahul. Ei häiri neid, et volikogu nimel kirjutab keegi totu, kellel pole aimu planeerimisseadusest, kopeerides vaid asjasse mittepuutuvaid sätteid ilma mingite selgitusteta. Hämamine on tal käpas, nagu advokaadil ja mulle tundub, et tegemist on olukorraga kus eesti keel ei ole enam mu emakeel ja ma ei saa mitte millestki aru.

Edaspidiselt on plaanis siin ka maavanema järelevalveid ja " X volikogu " seisukohti ja selgitusi kajastada.

Et keegi ei arvaks, nagu oleks millimalli eesmärk ainult kritiseerida, siis ma tahan siinkohal rõhutada ühte asja, millesse ma usun ja mida kõikide otsuste vastuvõtmisel tuleks kasutada – vaidlused ehk diskussioon.

10.3.11

IRL leping sõlmitud - Sinu kindel võit


Täna 10.03.2011 tegi Audru Vallavolikogu otsuse Audru Keskkooliosa tegevuse lõpetamise kohta.

Sügisest ei võeta enam lapsi X klassi ja keskkool on ajalugu

Lõpetamise vastu olid
Inda Orissaar
Anne Seimar
Anu kurm

Erapooletu
Ado Kirsi
Aili Elend


Audru Keskkooli kaotamise poolt olid
Valimisliit Audru
Mati Sutt
Siim Suursild
Toomas Aaviste
Jaanus Põldmaa
Mercedes Merimaa
Jüri Vlassov
Ardo Lünekund
Raul Arnemann
Jekaterina Kuru
Ervin Hansalu
Raivo Loorits (keskerakond)

Istungil ei osalenud Valdur Liivrand

Palju õnne, Audru valla rahvas.

Nüüd jääb Siimule pisut rohkem raha, oligi kuidagi õnnelikum.
Kui Kivimägi ta mesti võtab, saab seda Audru õpilaste pearaha siis kenasti Pärnu linnakassas lugeda aga kui ei võta siis .....
sahistatakse ......, et valimisliit "Audru" teeb talle vallavanema abi koha.

Mis sul plaanis, mees? Katsu käed eemal hoida.

... vallarahvas võib oma keskkooli veel tagasi saada kui selle nüüd ette võtavad.
Loodame.

Aga pikemalt volikogu istungist homme.

9.3.11

Miks IRL parteisõdur, volikogu esimees, võitleb tulihingeliselt gümnaasiumi kaotamise poolt?

17.01.2011 on Audru Keskkooli 9 klassi õpilased ja klassijuhataja saatnud Audru Vallavolikogule pöördumise kus seisab, et 9 klassi 25 õpilasest soovib õpinguid jätkata oma kooli gümnaasiumis 19 õpilast, muretsetakse - kas vallavolikogu võimaldab neil seda.
Kiri siin

Huvitav, volikogu eelnõu seletuskirjas räägitakse 13 st oma koolis edasi õppida soovijast, selle kirja kohaselt on neid aga 19. Oluliselt suur vahe. Miks? Volikogu ei ole seda kirja arutatud ja pöördumisele on vastamata.
Märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise seadus näeb ette tähtaja kirjadele vastamiseks, 30 päeva. Kirjadele vastamist korraldab volikogu esimees- ütleb seadus . Halloo Siim!!!

28 jaanuar 2011 saadeti 30 pedagoogi allkirjaga pöördumine Audru Vallavolikogule, vallavalitsusele, ja hariduskomisjonile, palutakse leida võimalus Audru Keskkooli gümnaasiumiosa säilitamiseks.Volikogu liikmeid  sellest kirjast ei ole teavitatud, seda ei ole arutatud istungil ja  ka sellele kirjale on vastamata. Volikogu esimees ei huvitu valla haritlaste kirjadest, ega lase ennast häirida tühise asja pärast, mis ammu otsustatud. kiri siin . Sama lingi alt leiad ka Audru Keskkooli hoolekogu 24.01. 2011 a koosoleku protokolli. Hoolekogu saab vallajuhtide plaanist teada kuu enne otsuse tegemist - kahjuks liiguvad olulised asjad vallas kuulujuttude tasandil.
Protokollis kirjas: "liiguvad jutud, et Audru Keskkoolil tahetakse kaotada gümnaasiumi osa"
Tarre jahub "vallavalitsuse tasandil ei ole kordagi mainitud, et õpetajad on halvad ....."
See ei ole tõene, ainult õpetajatest räägitaksegi volikogus, raha nappusest ei ole seal juttugi olnud, seda oli sunnitud tunnistama ka volikogu esimees.
Lõpuks otsustas hoolekogu  "Mitte nõustuda gümnaasiumi kaotamisega"Veel otsustati "Lapsevanemate hulgas viia läbi küsitlus keskkooli jätkamise kohta",
küsitluse tulemused siin . Volikogu pole kuulnud ei küsitlustest ega muudest kirjadest. Kõigist sellest räägitakse ainult teatud seltskondades.

Vallavolikogu esimehel ei ole kombeks volikogule saabunud kirju istungil tutvustada või neid arutusele võtta.
Seadus on selle mehe jaoks otseses mõttes "sea tuss".

Aga kohapoiss on juba otsapidi Pärnu linna rahakoti kallal. Sinna ei tahetud minna (või ei lubatud) tühjade kätega - kaasavara oli vaja. Sellepärast ka pressing- kaotada keskkool kohe, ruttu, ja praegu, - äkki tobukesed mõtlevad pärast ümber.
Arvata, et keegi ei teadnud kohapoisi plaane, ja et keskkooli kaotamine pole osa sellest plaanist, on silmakirjalik. Audru valla hariduselu läheb "ärimehele" sama palju korda kui läbikukkunud kalakasvatus.

Audru valla lapsed Pärnu linna gümnaasiumides! Kohapoiss loeb linna kassas raha ja mõtleb- ära tegin. IRL plaan töötas. Vald maksab linnale iga õpilase eest korraliku summa. Miks ka mitte!
Valguv taigen annab voolida kuidas tahad. Mök, mök ei julge ega jõua suudki lahti teha, kui aluspüksid läinud. Ühepäevaliblikad.

Gümnaasiumide kaotamine on IRL ideoloogia. Kusagil mujal valdades, ei Tõstamaal, Pärnu- Jaagupis ega Sindis minda sellega kaasa, sest seal ei valitse IRL kuritegelik poliitika. Meie volikogu esimees Siim Suursild, kuulub IRL ridadesse ja viib siin oma erakonna plaane takistamatult ellu, loomulikult mõeldes seejuures Pärnu linna kasudele, mille elanikuks ta end oma Facebookis olevat nimetanud.

Kõik volikogu liikmed ei poolda Suursilla jõuga läbisurutavat otsust aga kahjuks ei ole neil selgroogu. Volikogu aseesimehel, Mati Sutil, kelle peale paljude valelootus oli rajatud, on omad plaanid.

Kui rääkida majanduslikust tasuvusest, siis miks ei arutata millimalli ja proua Inda alternatiiv ettepanekut, Jõõpre põhikoolist, mis asub Audru Keskkoolist ainult paari kilomeetri kaugusel, saagu lasteaed algkool, põhikooli osa viia üle Audru keskkooli.Selle vastu on Jõõpre kooli direktor ja kuna rohkem ajusid kusagilt ei paista, siis jaotavad ja lepivad Sutt ja Suursild omavahel kokku just nii, kuidas tahavad. Kui lugesid hoolekogu protokolli, siis P.Tarre jutust kumas kenasti läbi, et jääb üks tugev põhikool mida juhib "tugev" direktor (võin kihla vedada, kes see on ). Enne aga tuleb kaotada keskkooli osa, sest praegusel keskkooli direktoril on liiga kõva haridus ja sellest on vaja lahti saada.

Leheartikli põhjal järeldan, et Suursild on ennast juba õhku täis puhunud ja talle tundub vist, et jääbki ka linna rahakoti vahelt Audru valda kamandama. Ega see ka ime poleks.

Et siis Suursilla (ehtne ärimees) arust ei jää enam raha muule kui haridusele (ajaleheartikkel).
Mees, ära mõtle välja, sinu projektid saavad ikka kenasti kõik ju rahastatud. Kui vallakodanikud peavad oma arenduste tarvis tegelema kõigepealt tülika detailplaneeringuga siis mõni "ärimees" võib alustada kohe ehitamist ja ei mingit detailplaneeringut ,kuigi seadus seda nõuab.

Rääkides kokkuhoiust.
Audru Vallavolikogu istungi protokoll 08. aprill 2010 nr 4
Päevakorrapunkt 19
"Anne Seimar – kas Teie Siim Suursild loobute osast volikogu esimehe palgast kuna 1
kord nädalas olete volikogu tööl?
Siim Suursild- volikogu esimehe kohal ei tööta ma põhikohaga, saan hüvitist. Kõik
volikogu esimehed töötavad põhikohaga mujal.
Loobun kasutamast enamust transpordi kompensatsiooni. "
Kas mees loobus mõnestki sendist auto kompensatsioonist, kuna Pärnumaa Omavalitsuste Liidust saab ta samapalju autokompensatsiooni. Ei loobunud, ära mõtle välja. Eelarves endiselt, nagu igal aastal, volikogu esimehele autokompensatsiooni 50 000 kr.
Audru vallast 50 000 tuhat eeku autokompensatsiooni, POL-ist teist sama palju. No mis see 100 000 eeku siis bensu peale kulutada on. Ega see pole Audru keskkool millele raha ei jätku.

Riigikontrolli andmetel (riigikontrolli aruanne eespool ) kantis Audru vald vähemalt 800 000 kr MTÜ-dele, näidates seda vallavalitsuse kuludena.
Aga raha kooli jaoks ei ole!!!!!

Juba 8 aastat on vald rahastanud Kihlepa rahvamaja remonti, millega tegeleb revisjonikomisjoni esimehe M. Merimaa juhtimise all olev MTÜ. Sadade tuhandete kaupa tuleb selle rahvamaja tarvis raha ka Pärnu Lahe Partnerluskogust, kus proua M. Merimaa töötab. Nüüd sai rahvamaja vist valmis, sest vallavolikogu otsusega lõpetati rahvamaja tegevus ja see läks kogu täiega üle MTÜ-le. Vaata siin 
Vaata ka valla eelarvet. Rahvamaja tegevus lõpetati aga valla eelarvesse jäeti Kihlepa rahvamaja kulud 90 000 kr sisse. No miks rikas vald ei võiks seda teha.Kooli jaoks raha ei jätku aga vaata kuidas volikogu liikmete MTÜ -dele jagud
Volikogu otsus siin
.Kõigi nende MTÜ de juhatusse kuuluvad volikogu ja valimisliit "Audru" liikmed.
2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni; (Mercedes Merimaa)
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni; (Jüri Kivirand )
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni. (Jaanus Põldmaa)

Kas Audru Keskkooliosa kaotamine praegusel juhul on ka juriidiliselt õiguspärane, sellest  edaspidi

3.3.11

Hea prae saamiseks tuleb keegi maha lüüa

Nüüd ongi käes aeg kui valimisliit "Oma tuleviku nimel" otsustas oma nälja peletamiseks veristada Audru keskkooli.
Otsus läheb kinnitamisele neljapäeval so 10.03.2011 volikogu istungil, millimalli ja proua Inda kaks vastuhäält, seda ei muuda.

Audru keskkooli kaotamise otsus (eelnõu) siin
LK 1 siin https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdOTIzNzZmZGEtODIxYy00ZGRmLThkNTAtNTc3YWI5NDBjMmE5&hl=en
LK 2 siin https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdZTNjYzUwN2ItNGYzMC00NTYxLWI0MDktYzUxMTE2MjlkZmIx&hl=en

Need kes lootsid istuva võimuliidu kainele mõistusele - lootke ikka edasi. Kui järgmine kord valima lähete valige ikka "valimisliit Audru" (kuid vaevalt nad enam seda nime julgevad või tahavad kasutada), siis olete kindlad, et teie raha ei lähe kindlasti mitte mingile tühjale haridusele vaid ikka kohapoiste ja nende sabarakkudest soosikute isiklikesse projektidesse.

Ära ole nii kergeusklik ja usu Suursilla ja üleskeeratavate naksitrallide haiget sonimist majanduslikest põhjustest. Rääkigu asjadest ausalt.

Hr Mati Sutt, tahaksin sulle ka öelda ............aga ei ütle, sest sa tead ise mida paljud sulle öelda tahavad.
Ega sina ju ei tahtnud keskkooli kaotamist, ei ............. .

See mis keelel, ei olnud sul meelel ja see mis meelel, ei olnud sul keelel.

Järgmisena kaob Audru põhikool sellisel kujul.

Kui Audru Keskkoolist on saanud põhikool, siis loomulikult ei ole enam mõtet kahel teineteisest paari kilomeetri kaugusel asuval Jõõpre ja Audru põhkoolil - üks neist peab kaduma, onju Mati.

Onju Simmu, kes sa siis juba lammutad Pärnu linna rahandust, Akermani mantlipärijana kui proua peaks riigikogusse pääsema.

Loodan, et meie volikogus istuvatel lammutajatel Siim Suursild ja Mercedes Merimaa ei õnnestu eesti riiki lammutama hakata.

Mõtleme enne kui valime.

Salakokkulepe maavalitsusega, kellega kahasse survestati ja peedistati ajudeta isendeid.

Juba oma ühes eelnevas postituses kirjutasin kuidas kuritegeliku organisatsiooni koosolekutel mõjutati neid, kes vähegi püüdsid oma peaga mõelda ja kuidas keelitati, et keskkooli kaotamisest, ei tohi avalikkus teada saada, kõik tuli hoida viimase päevani saladuses, eriti oli keelatud info avaldamine millimallile ja proua Indale.


järgneb