Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2011 postitused

Kes vastab volikogule suunatud maavanema kirjadele?

Volikogu istung algas (10.03.2011) millimalli protestiga päevakorra kohta. Protest tuli volikogu töökorra kohaselt esitada kirjalikult. Teen copy, paste Protest 10.03.2011 volikogu päevakorrale. Audru Vallavolikogu töökord § 6. lg 2 ja 3 kohaselt 21.02.2011 tegi Pärnu Maavanem Audru Vallavolikogule järelepärimise, selgituste saamiseks seoses Lille 9 detailplaneeringu kehtestamise õiguspärasusega kuna nimetatud planeeringu õiguspärasuse kontrollimiseks oli teinud avalduse volikogu liige. Vastamise tähtajaks oli maavanem andnud volikogule 7 päeva, alates kirja saamisest. 23.02.2011 saadab Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild vastuskirja, milles muuhulgas palub pikendada vastamise tähtaega, kirjutades: " Kuna järelepärimisele on kohustatud vastama volikogu, siis palume pikendada vastamise tähtaega kuni 14. märtsini 2011, kuna volikogu korraline istung toimub 10 märts 2011“ Seega pidanuks käesoleva istungi (10.03.2011) päevakorras olema ka maavanema järele

IRL leping sõlmitud - Sinu kindel võit

Täna 10.03.2011 tegi Audru Vallavolikogu otsuse Audru Keskkooliosa tegevuse lõpetamise kohta . Sügisest ei võeta enam lapsi X klassi ja keskkool on ajalugu Lõpetamise vastu olid Inda Orissaar Anne Seimar Anu kurm Erapooletu Ado Kirsi Aili Elend Audru Keskkooli kaotamise poolt olid Valimisliit Audru Mati Sutt Siim Suursild Toomas Aaviste Jaanus Põldmaa Mercedes Merimaa Jüri Vlassov Ardo Lünekund Raul Arnemann Jekaterina Kuru Ervin Hansalu Raivo Loorits (keskerakond) Istungil ei osalenud Valdur Liivrand Palju õnne, Audru valla rahvas. Nüüd jääb Siimule pisut rohkem raha, oligi kuidagi õnnelikum. Kui Kivimägi ta mesti võtab, saab seda Audru õpilaste pearaha siis kenasti Pärnu linnakassas lugeda aga kui ei võta siis ..... sahistatakse ......, et valimisliit "Audru" teeb talle vallavanema abi koha. Mis sul plaanis, mees? Katsu käed eemal hoida. ... vallarahvas võib oma keskkooli veel tagasi saada kui selle nüüd ette võtavad. Loodame. Aga pikemalt volikogu istungist homme.

Miks IRL parteisõdur, volikogu esimees, võitleb tulihingeliselt gümnaasiumi kaotamise poolt?

17.01.2011 on Audru Keskkooli 9 klassi õpilased ja klassijuhataja saatnud Audru Vallavolikogule pöördumise kus seisab, et 9 klassi 25 õpilasest soovib õpinguid jätkata oma kooli gümnaasiumis 19 õpilast, muretsetakse - kas vallavolikogu võimaldab neil seda. Kiri siin Huvitav, volikogu eelnõu seletuskirjas räägitakse 13 st oma koolis edasi õppida soovijast, selle kirja kohaselt on neid aga 19. Oluliselt suur vahe. Miks? Volikogu ei ole seda kirja arutatud ja pöördumisele on vastamata. Märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise seadus näeb ette tähtaja kirjadele vastamiseks, 30 päeva. Kirjadele vastamist korraldab volikogu esimees- ütleb seadus . Halloo Siim!!! 28 jaanuar 2011 saadeti 30 pedagoogi allkirjaga pöördumine Audru Vallavolikogule, vallavalitsusele, ja hariduskomisjonile, palutakse leida võimalus Audru Keskkooli gümnaasiumiosa säilitamiseks.Volikogu liikmeid  sellest kirjast ei ole teavitatud, seda ei ole arutatud istungil ja  ka sellele kirjale on vastamata. Volikogu

Hea prae saamiseks tuleb keegi maha lüüa

Nüüd ongi käes aeg kui valimisliit "Oma tuleviku nimel" otsustas oma nälja peletamiseks veristada Audru keskkooli. Otsus läheb kinnitamisele neljapäeval so 10.03.2011 volikogu istungil, millimalli ja proua Inda kaks vastuhäält, seda ei muuda. Audru keskkooli kaotamise otsus (eelnõu) siin LK 1 siin https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdOTIzNzZmZGEtODIxYy00ZGRmLThkNTAtNTc3YWI5NDBjMmE5&hl=en LK 2 siin https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdZTNjYzUwN2ItNGYzMC00NTYxLWI0MDktYzUxMTE2MjlkZmIx&hl=en Need kes lootsid istuva võimuliidu kainele mõistusele - lootke ikka edasi. Kui järgmine kord valima lähete valige ikka "valimisliit Audru" (kuid vaevalt nad enam seda nime julgevad või tahavad kasutada), siis olete kindlad, et teie raha ei lähe kindlasti mitte mingile tühjale haridusele vaid ikka kohapoiste ja nende sabarakkudest soosikute isiklikesse projektidesse. Är